Suspendarea executarii silite | Decizii ICCJ

suspendarea executarii silite

Inlta Curte de Casatie si Justitie confirma ca debitorii trebuie protejati de Executari Silite Ilegale, impunand suspendarea executarii silite in cazuri discutate pana la acea data. 

Executarea Silita Abuziva trebuie combatuta cu Suspendarea executarii Silite, in acest voi aminti mai multe decizii interesante, precum Decizia ICCJ nr 11/16.04.2018, Decizia ICCJ nr 81/2021,  Decizia ICCJ nr 2/08.02.2021.

Debitorii pot ataca in justitie Executarea Silita Ilegala si pot obtine suspendarea pe tot parcursul judecarii cererii de anulare ori de constatare a nulitatii absolute a actelor de executare. 

 Decizia ICCJ nr 11/ 16.04.2018 privind admiterea RIL in ce priveste Indisponibilizarea sumelor debitorului, dupa Suspendarea Executarii silite

 

Suspendarea Executarii Silite a fost pusa sub lupa celei mai inalte instante din Romania de curand.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, admitand un Recurs in Interesul Legii, prin Decizia nr. 11 pronuntata in dosarul nr. 3547/1/2017, a stabilit urmatoarele :

– În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 784 alin. (1) teza a doua C.proc.civ., suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării.

Norma art. 784 alin. 1), interpretata oficial de ICCJ, prevede ca de la indisponibilizarea sumelor și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

In consecinta, Banca ce trebuie sa vireze o suma de bani in contul debitorului, nu mai poate retine banii debitorului, ulterior suspendarii executarii silite.

Cel executat silit nu va mai fi abuzat ulterior opririi executarii silite.

Raportat la prevederile art. 517 alin 4 din codul de procedura civila., decizia devine obligatorie pentru instante de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, Partea I.

Motivarea se face in maxim 30 de zile, urmand ca publicarea in M.Of. sa fie dispusa in maxim 15 zile de la motivare.

 

Rolul unui Recurs in Interesul Legii in general raportat la Suspendarea Executarii Silite

Conform celor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii pe site-ul oficial1, este esential ca judecătorii să interpreteze legile cât mai echitabil şi uniform, in interesul dreptăţii şi al securităţii juridice.

Scopul interpretării este de a reda voinţa obiectivizată a legiuitorului, aşa cum rezultă aceasta din normă. În acest scop, se folosesc cele patru metode esenţiale ale interpretării:

– din sensul textual al normei.

– din contextul normei.

– din materialele despre lege şi din istoricul apariţiei acesteia.

– din scopul normei.

Dezideratul exercitării unui Recurs în interesul legii este de a se asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele naționale.

Conform Legii nr. 304/ 2004 Rep. privind organizarea judiciară2, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii funcționează în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, este prezidat de Președintele Curții sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinți iar desemnarea judecătorilor se realizeaza în funcție de specializarea completelor de judecată din care aceștia fac parte.

 

Decizia ICCJ nr. 2/08.02.2021    

 

Un alt Recurs in Interesul legii admis de ICCJ este cel amintit in Decizia nr 2/8.2.2021.

In 8 februarie 2021, ICCJ a dispus admiterea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că:

 In interpretarea şi aplicarea sintagmei „până la soluţionarea contestaţiei la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare.

 

Decizia ICCJ nr 81/06.12.2021

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, pe data de 6 decembrie 2021, Decizia cu nr 81 prin care a dispus:

 Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă în Dosarul nr. 10.415/300/2019/a1 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă, efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluţionării în primă instanţă a contestaţiei la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanţei de executare.

 

Situatii in care Suspendarea Executarii Silite opereaza de drept, fara interventia instantei

 

Apelam la o analogie intre situatia plangerii impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si suspendarea executarii silite.

Conform art. 32 alin. 3) din OG 2/2001, Plângerea suspendă executarea Silita, fara nicio alta formalitate suplimentara.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege.

In ce priveste executarea silita inceputa in temeiul altor acte decat procesul verbal de contraventie, regula este ca suspendarea este la latitudinea judecatorului, numai pentru motive temeinice.

Este evidenta importanta suspendarii executarii silite in cel din urma caz fata de existenta unor motive temeinice. Suspendarea se poate solicita odată cu Contestația la Executare Silita sau prin cerere separată.

Art 701 Cod.proc.civ. aminteste cateva detalii pretioasa in ce priveste suspendarea executării:

-Pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanța de executare sau de executor, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor bancare, rămân în ființă, în afară de cazul în care prin hotărâre judecătorească se dispune altfel.

-Actele de executare efectuate în ziua soluționării cererii având ca obiect suspendarea, fie și provizorie, a executării silite sunt desființate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare și prin urmare a succesului Contestarii Executarii Silite.

-După încetarea suspendării, executorul, la cererea părții interesate, va dispune continuarea executării, în măsura în care actele de executare sau executarea silită însăși nu au fost desființate de instanța de judecată ori acestea nu au încetat prin efectul legii.

Doar in anumite cazuri expres prevazute de legiuitor, suspendarea altor acte este obligatorie fara a fi necesara plata unei cautiuni :
1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;
2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanță;
3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plat.

 

Amintim cu aceasta ocazie de doua cazuri de suspendare a executarii in baza legii, fara vreo procedura judiciara:

 

– In cazul demararii procedurii de Dare in plata, suspendarea executarii silite opereaza de drept(in baza Legii), simpla notificare a creditorului printr-un avocat fiind suficienta. Daca treci prin Executarea Silita Imobiliara, acest instrument este extrem de eficient. Uite un model de notificare.

– Conform art 32 din O.G. nr 2/2001, plângerea expediata Judecatoriei împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei suspendă executarea silita.

Observam diferente intre suspendarea executarii generata de o contraventie sanctionata printr-un P-V si suspendarea executarii silite pornite in temeiul altor titluri executorii.

Insa, logica suspendarii provizorii este aceeasi: protejarea debitorilor pana la solutionarea actiunii in anulare. 

 

Situatia prezentata de Decizia ICCJ numarul 11/16.04.2018 si efectele generale ale RIL

Precum Decizia nr 19/19.03.2018, ICCJ constata ca instantele interpreteaza eronat normele juridice, contrar unui Proces echitabil si intereselor debitorilor executati silit.

Problema de drept ce a generat practica neunitara si necesitatea acestui RIL consta in intinderea efectelor suspendarii executarii silite prin poprirea infiintata asupra conturilor bancare.

Mai exact, exista o incertitudine intre urmatoarele ipoteze:

1. Indisponibilizarea tuturor sumelor viitoare ce alimentau contul debitorului deschis la tertul poprit, indiferent ca existau sau nu la data suspendarii

2. Neindisponibilizarea sumele viitoare, ulterioare suspendarii, ce nu existau la data infiintarii popririi.

Reamintim ca Inalta Curte a transat disputa prin oficiliazarea celei de-a doua teze de mai sus.

Rationamentul folosit de Curtea de Justitie este valabil si in alte situatii:.

Angajatorul, Casa de pensii si orice astfel de entitate/ persoana trebuie sa respecte notiunea de suspendare a executarii silite.

Efectul suspendarii Executarii Silite afecteaza provizoriu orice interdictie, poprire ori indisponibilizare a banilor ce trebuie virati in contul debitorului.

În ședința din 16 aprilie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.11 / 16.04.2018 a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, a stabilit că Banca nu poate retine in continuare banii din contul debitorului daca a fost dispusa suspendarea.

 

Concluzii referitor la Suspendarea Executarii Silite in urma Deciziei ICCJ nr. 11/16.04.2018 de admitere a unui RIL

Inalta Curte de Casatie si Justitie confirma inca o data ca debitorii trebuie protejati de executari silite ilegale.

Decizia nr 11/2018 de admitere a unui RIL e doar piesa din apararea debitorior pe care un Avocat bun o poate formula impotriva acelor Recuperatori de Creante ori/si a Bancilor.

Executarea silita abuziva poate genera consecinte iremediabile, de aceea suspendarea executarii silite trebuie sa fie efectiva, chiar daca e pe o perioada limitata.

Astfel, ICCJ a decis ca indisponibilizarea nu se extinde asupra sumelor viitoare, ulterioare suspendarii, ce nu existau la data infiintarii popririi contului bancar.

Debitorii pot ataca in justitie executarea silita ilegala si pot obtine suspendarea pe tot parcursul judecarii cererii de anulare a actelor de executare ori de constatare a nulitatii absolute. Un exemplu il gasiti AICI, unde e descris succesul nostru impotriva firmei de recuperare KRUK.

 

Suspendarea Executarii Silite se poate solicita odată cu o Contestatie la executare ori printr-o cerere distincta

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.

Suspendarea executării silite poate fi voluntară, legală (de plin drept) şi facultativă.

Suspendarea legală de plin drept:

– debitorul a decedat – executarea silită se suspendă de drept şi poate fi continuată împotriva moştenitorilor numai după un anumit termen de la data decesului. Dacă printre moştenitori sunt şi minori executarea silită va fi suspendată până la numirea reprezentantului legal.

– dacă se urmăreşte un imobil ipotecat, instrăinat iar dobânditorul acelui bun solicită instanţei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeaşi datorie, aflate în posesia debitorului principal, urmărirea silită privind imobilul ipotecat, înstrăinat este suspendată de drept până la soluţionarea cererii.

Suspendarea executarii silite pentru intrarea in insolventa

Suspendarea contra persoanei fizice ce a intrat in insolventa.

La data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) sau art. 19 din Legea nr 151 / 2015, se suspendă provizoriu, de drept, executările silite începute potrivit averii debitorului.

Decizia se comunică de îndată executorului judecătoresc.

Suspendarea executării silite, ca măsură provizorie, durează până cel mai târziu la data aprobării planului sau, după caz, până la rămânerea definitivă a sentinței prin care se soluționează cererea de confirmare a planului sau până la expirarea termenului de formulare a cererii de confirmare a planului.

Perioada suspendării nu poate depăși 3 luni, cu excepția situației în care instanța a încuviințat prelungirea suspendării provizorii, pentru durate de până la 3 luni, dacă în lipsa acestei măsuri situația financiară a debitorului ar deveni iremediabil compromisă, existând un risc cert ca planul de rambursare a datoriilor să nu se poată realiza.

Suspendarea judiciara a executarii silite

Un caz foarte putin cunoscut de suspendare a executarii silite are legatura cu Recuzarea și înlocuirea executorului judecătoresc.

 Executorii judecătorești pot fi recuzați în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 42 și următoarele din Codul de procedura civila.

Desi, Cererea de recuzare nu suspendă de drept executarea, la cererea ta adresata instantei in cadrul cererii de recuzzare, instanța de executare poate dispune, motivat, suspendarea executării până la soluționarea cererii de recuzare, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

Dar, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune în cuantum de 1.000 lei.

În cazul în care valoarea creanței prevăzute în titlul executoriu nu depășește 1.000 lei, cauțiunea va fi de 10% din valoarea creanței.

În caz de admitere a cererii de recuzare, încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de executorul judecătoresc urmează să fie păstrate.

Suspendarea executarii silite a creantei fiscale

A se vedea Art 203 din Codul de procedura fiscala Suspendarea executării silite

(1) Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și pentru obligațiile prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) și n) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

(2) Odată cu comunicarea deciziei de eșalonare la plată către debitor, organele fiscale competente comunică, în scris, instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului măsura de suspendare a executării silite prin poprire.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută, începând cu data și ora comunicării către instituțiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire.

(4) Sumele existente în cont la data și ora comunicării adresei de suspendare a executării silite rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăți în scopul:

a) achitării obligațiilor administrate de organele fiscale competente de care depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;

b) achitării drepturilor salariale.

(5) În cazul terților popriți, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceștia debitorului, atât a celor prezente, cât și a celor viitoare, până la o nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire.

(6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului se suspendă de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

Codul de procedura fiscala mai prevede cazuri de suspendare a executarii silite

Art 235 Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție

(1) În cazul contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanțe fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluționării acțiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligațiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție la nivelul obligațiilor fiscale contestate și neachitate la data depunerii garanției. Valabilitatea scrisorii de garanție/poliței de

In cazul contestarii executarii silite , instanţa de executare poate dispune Suspendarea Executării Silite pentru Motive Temeinice. In acest caz, prezenta unui Avocat, specializat in contestarea executarii silite, este imperativa, intrucat doar avocatii ce castiga procese cu bancile ori recuperatorii va pot oferi raspunsul.

Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune la CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele Instantei de judecată sau, după caz, a executorului judecătoresc.

Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.

În cazuri urgente, puteţi formula si cerere de Suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate – Motive Temeinice.

Cererea se adresează instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea, poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

Cautiunea se restituie contestatorului daca creditorul nu a formulat cerere pentru plata unor despagubiri, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâre definitiva, s-a soluţionat fondul cauzei.

 

In concluzie, suspendarea executarii silite reprezinta unul din demersurile judiciare de protejare provizorie a debitorului.

Atentia la detalii si la conditiile legale sunt esentiale, ignorarea lor poate aduce esecul in loc de succesul demersurilor.

 

Creanta certa, lichida si exigibila vs Bancile si Recuperatorii

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

Esti liber sa obtii SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE

 


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.

0729108050

avocat@velicu.eu