Suspendarea executarii silite | Decizia ICCJ 11/16.04.2018

ICCJ confirma ca debitorii trebuie protejati de Executari Silite IlegaleExecutarea Silita Abuziva trebuie combatuta cu Suspendarea executarii Silite. Debitorii pot ataca in justitie Executarea Silita Ilegala si pot obtine suspendarea pe tot parcursul judecarii cererii de anulare ori de constatare a nulitatii absolute a actelor de executare

suspendarea executarii silite

Decizia ICCJ nr 11/ 16.04.2018 privind admiterea RIL in ce priveste Indisponibilizarea sumelor debitorului, dupa Suspendarea Executarii silite

Scadenta anticipata a creditului e abuziva | Poti opri executarea oricand

Suspendarea Executarii Silite a fost pusa sub lupa celei mai inalte instante din Romania de curand.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, admitand un Recurs in Interesul Legii, prin Decizia nr. 11 pronuntata in dosarul nr. 3547/1/2017, a stabilit urmatoarele :

– În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 784 alin. (1) teza a doua C.proc.civ., suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării.

Norma art. 784 alin. 1), interpretata oficial de ICCJ, prevede ca de la indisponibilizarea sumelor și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

In consecinta, Banca ce trebuie sa vireze o suma de bani in contul debitorului, nu mai poate retine banii debitorului, ulterior suspendarii executarii silite.

BCR Clauze abuzive | BCR e campioana practicilor inselatoare

Cel executat silit nu va mai fi abuzat ulterior opririi executarii silite.

Raportat la prevederile art. 517 alin 4 din codul de procedura civila., decizia devine obligatorie pentru instante de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, Partea I.

Motivarea se face in maxim 30 de zile, urmand ca publicarea in M.Of. sa fie dispusa in maxim 15 zile de la motivare.

Rolul unui Recurs in Interesul Legii in general raportat la Suspendarea Executarii Silite

Conform celor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii pe site-ul oficial1, este esential ca judecătorii să interpreteze legile cât mai echitabil şi uniform, in interesul dreptăţii şi al securităţii juridice.

Scopul interpretării este de a reda voinţa obiectivizată a legiuitorului, aşa cum rezultă aceasta din normă. În acest scop, se folosesc cele patru metode esenţiale ale interpretării:

– din sensul textual al normei.

– din contextul normei.

– din materialele despre lege şi din istoricul apariţiei acesteia.

– din scopul normei.

Dezideratul exercitării unui Recurs în interesul legii este de a se asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele naționale.

Conform Legii nr. 304/ 2004 Rep. privind organizarea judiciară2, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii funcționează în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, este prezidat de Președintele Curții sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinți iar desemnarea judecătorilor se realizeaza în funcție de specializarea completelor de judecată din care aceștia fac parte.

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Silite Ilegale

Situatii in care Suspendarea Executarii Silite opereaza de drept, fara interventia instantei

Apelam la o analogie intre situatia plangerii impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si suspendarea executarii silite.

Conform art. 32 alin. 3) din OG 2/2001, Plângerea suspendă executarea Silita, fara nicio alta formalitate suplimentara.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege.

In ce priveste executarea silita inceputa in temeiul altor acte decat procesul verbal de contraventie, regula este ca suspendarea este la latitudinea judecatorului, numai pentru motive temeinice.

Este evidenta importanta suspendarii executarii silite in cel din urma caz fata de existenta unor motive temeinice. Suspendarea se poate solicita odată cu Contestația la Executare Silita sau prin cerere separată.

Art 701 Cod.proc.civ. aminteste cateva detalii pretioasa in ce priveste suspendarea executării:

-Pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanța de executare sau de executor, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor bancare, rămân în ființă, în afară de cazul în care prin hotărâre judecătorească se dispune altfel.

-Actele de executare efectuate în ziua soluționării cererii având ca obiect suspendarea, fie și provizorie, a executării silite sunt desființate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare și prin urmare a succesului Contestarii Executarii Silite.

-După încetarea suspendării, executorul, la cererea părții interesate, va dispune continuarea executării, în măsura în care actele de executare sau executarea silită însăși nu au fost desființate de instanța de judecată ori acestea nu au încetat prin efectul legii.

Doar in anumite cazuri expres prevazute de legiuitor, suspendarea altor acte este obligatorie fara a fi necesara plata unei cautiuni :
1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;
2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanță;
3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plat.

Amintim cu aceasta ocazie de doua cazuri de suspendare a executarii in baza legii, fara vreo procedura judiciara:

– In cazul demararii procedurii de Dare in plata, suspendarea executarii silite opereaza de drept, simpla notificare a creditorului printr-un avocat fiind suficienta. Daca treci prin Executarea Silita Imobiliara, acest instrument este extrem de eficient.

– Conform art 32 din O.G. nr 2/2001, plângerea expediata Judecatoriei împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei suspendă executarea silita.

Observam diferente intre suspendarea executarii generata de o contraventie sanctionata printr-un P-V si suspendarea executarii silite pornite in temeiul altor titluri executorii.

Insa, logica suspendarii provizorii este aceeasi: protejarea debitorilor pana la solutionarea actiunii in anulare. 

Poprire cont ilegala| Contestatia la poprire cont persoana fizica

Situatia prezentata de Decizia ICCJ numarul 11/16.04.2018 si efectele generale ale RIL

Precum Decizia nr 19/19.03.2018, ICCJ constata ca instantele interpreteaza eronat normele juridice, contrar unui Proces echitabil si intereselor debitorilor executati silit.

Problema de drept ce a generat practica neunitara si necesitatea acestui RIL consta in intinderea efectelor suspendarii executarii silite prin poprirea infiintata asupra conturilor bancare.

Mai exact, exista o incertitudine intre urmatoarele ipoteze:

1. Indisponibilizarea tuturor sumelor viitoare ce alimentau contul debitorului deschis la tertul poprit, indiferent ca existau sau nu la data suspendarii

2. Neindisponibilizarea sumele viitoare, ulterioare suspendarii, ce nu existau la data infiintarii popririi.

Reamintim ca Inalta Curte a transat disputa prin oficiliazarea celei de-a doua teze de mai sus.

Rationamentul folosit de Curtea de Justitie este valabil si in alte situatii:.

Angajatorul, Casa de pensii si orice astfel de entitate/ persoana trebuie sa respecte notiunea de suspendare a executarii silite.

Efectul suspendarii Executarii Silite afecteaza provizoriu orice interdictie, poprire ori indisponibilizare a banilor ce trebuie virati in contul debitorului.

În ședința din 16 aprilie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr.11 / 16.04.2018 a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, a stabilit că Banca nu poate retine in continuare banii din contul debitorului daca a fost dispusa suspendarea.

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2021

Concluzii referitor la Suspendarea Executarii Silite in urma Deciziei ICCJ nr. 11/16.04.2018 de admitere a unui RIL

Inalta Curte de Casatie si Justitie confirma inca o data ca debitorii trebuie protejati de executari silite ilegale.

Decizia nr 11/2018 de admitere a unui RIL e doar piesa din apararea debitorior pe care un Avocat bun o poate formula impotriva acelor Recuperatori de Creante ori/si a Bancilor.

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos, Intrum s.a. nu e titlu executoriu

Executarea silita abuziva poate genera consecinte iremediabile, de aceea suspendarea executarii silite trebuie sa fie efectiva, chiar daca e pe o perioada limitata.

Astfel, ICCJ a decis ca indisponibilizarea nu se extinde asupra sumelor viitoare, ulterioare suspendarii, ce nu existau la data infiintarii popririi contului bancar.

Debitorii pot ataca in justitie executarea silita ilegala si pot obtine suspendarea pe tot parcursul judecarii cererii de anulare a actelor de executare ori de constatare a nulitatii absolute. Un exemplu il gasiti AICI, unde e descris succesul nostru impotriva PROSPEROCAPITAL sarl.

In concluzie, suspendarea executarii silite reprezinta unul din demersurile judiciare de protejare provizorie a debitorului.

Atentia la detalii si la conditiile legale sunt esentiale, ignorarea lor poate aduce esecul in loc de succesul demersurilor.

Creanta certa, lichida si exigibila vs Bancile, IFN-urile si Recuperatorii

Si eu am fost executat silit recent, in mod ilegal

Desi am anulat Executarea Silita, ponita abuziv de Primaria Sector 5, timpul pierdut si stresul generat sunt inconmensurabile.

Ca debitor executat silit abuziv si in calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

Esti liber sa obtii SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu