Creanta certa, lichida si exigibila vs Bancile si Recuperatorii

creanta certa lichida si exigibila

Daca esti interesat de creanta certa, lichida si exigibila, vom prezenta mai jos tot ce stim despre asta si legatura cu Bancile, IFN-urile si Recuperatorii de creante, inclusiv un intreg capitol intitulat creanta certa lichida si exigibila jurisprudenta.

Niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

Aspecte teoretice privind dreptul de creanta invocat in faza secunda a unui proces – executari silite

Procedurile judiciare, precum acele executari silite, desfasurate cu ajutorul Judecatorilor si executorilor judecatoresti, au la bază acțiuni civile prin care se urmărește realizarea unui drept de creanță față de o persoană anume, de aceea mai sunt denumite și acțiuni personale.

Dreptul de creanță este un drept subiectiv, patrimonial și relativ ce face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice (ex: institutie financiar bancara), după caz, formând latura activă în cadrul unui raport civil patrimonial obligațional.

ATENTIE! Daca primiti acte de la executori, trebuie sa contestati executarea silita in termenul de 15 zile, pentru a scapa definitiv si irevocabil de urmarire. Contestatia la executare te poate salva de executarea abuziva.

Creanta certa lichida si exigibila si obligatia corelativa

Dreptului creditorului îi corespunde o obligație civilă aflată în sarcina subiectului pasiv (a debitorului precum persoana fizica imprumutata), obligație care formează latura pasivă a raportului civil.

Cu alte cuvinte, debitorului îi revine îndatorirea de a avea o anumită conduită, corespunzătoare dreptului subiectiv, care poate consta în a da (ex: sa dea o suma de bani), a face sau a nu face ceva.

In caz de nevoie, indatorirea respectiva poate fi impusă prin forța coercitivă a statului, spre exemplu prin executari silite.

Asadar, drept de creanţă este o instituţie juridică ce cuprinde, pe de o parte, un drept subiectiv şi  patrimonial şi, pe de altă parte, obligaţia pecuniară corelativă dreptului.

Creanta certa lichida si exigibila invocata de Banci, IFN-uri si celebrii recuperatori de creante, aflati in ilegalitate

Transpus in dreptul financiar bancar, dreptul de creanta izvorat dintr-un contract de credit trebuie protejat.

Nu voi contrazice si nu voi afecta acest drept. Insa, niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

Insa modul in care este invocat si prezentat dreptul de creanta in aceste executari silite ilegale ma revolta profund, uman si profesional.

Ce inseamna executari silite si legatura acestora cu o creanta certa lichida si exigibila

Codul civil, la cap II ce reglementeaza acele Executari silite ale obligațiilor – , Secţiunea 1 Dispoziții generale, Articolul 1.516 enumera Drepturile creditorului:

– Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației.

– Atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:

1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației;

2. să obțină, dacă obligația este contractuală, rezoluțiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligații corelative;

3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

Problema cu contractele de credit neperformante dar si cu cele performante, – nu cuprind in toate cazurile o creanta certa lichida si exigibila

Creditorii IFN-uri si Bancile isi arunca clientii, prin cesiuni de creanta si cesiuni de credit, in mainile unor entitati tip fantoma – recuperatorii de creante aflati in ilegalitate.

Un recuperator de creante se pretinde veritabila institutie financiara, institutie de credit ori investitor in Romania, desi nu e autorizat de BNR pentru asemenea activitati.

Niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

Cesiunea de creanta se efectueaza contrar limitelor activitatilor permise/ autorizate.

In sens contrar, nu ar avea niciun rost sistemul legislativ extrem de complex in jurul institutiilor financiare ce opereaza la nivelul tarii noastre.

Nu cunosc niciun recuperator de creante care sa detina o creanta certa lichida si exigibila

Pe de alta parte, niciun recuperator de creante nu poate sa detina o creanta certa lichida si exigibila

Un recuperator de creante se pretinde veritabila institutie financiara, institutie de credit ori investitor in Romania, desi nu e autorizat de BNR pentru asemenea activitati.

Conform art. 5 din OUG 99/2006, act normativ ce reglementeaza activitatea bancara in Romania, se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Conform art. 45 din OUG 99/2006 la care face trimitere norma art. 2 alin. 3) din Legea nr 93/2009, doar Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.

Recuperatorii de creante nu intra in supravegherea BNR, desi ar trebui

Art. 49 din OUG 49/2006 impune ca furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.

In acest sens amintim dispozitiile art. 1 din Legea 58 / 1998 privind activitatea bancara  potrivit cu care Institutia de credit reprezinta: a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) entitatea emitenta de moneda electronică, alta decat cea prevăzută la lit. a), denumita în continuare institutie emitenta de moneda electronică.

Un recuperator de creante nu se incadreaza in categoria IFN-urilor sau a Bancilor

Institutiile financiare sunt definite de art 3 pct. 2 Legea 58/1998:

2. institutie financiară – o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta în dobandirea de participatii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art.11 alin.1 lit.b)-l)

In aceeasi nota este si OUG 99/2006, act ce a abrogat in decembrie 2006 Legea nr 58/1998. Ordonanta prevede „Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.” Art. 3 prevede „Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizații cooperatiste de credit;  c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar.”

Bancile IFN-urile si Recuperatorii nu detin o creanta certa si lichida

In mod rezonabil vorbind, nu intelegem cum bancile, IFN-urile su Recuperatorii de creante ajung la valoarea debitului.

Eu spun mereu ca niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

In toate dosarele de executare lipseste un calcul, lipsesc minime explicatii asupra naturii sumei, cate rate reprezinta, pe ce luni contractuale etc. O creanta certa si lichida necesita inscrisuri in dovedire (ratele neachitate, numarul lor si valoarea individuala si totala, natura debitului, natura si cuantumul dobanzilor si a penalitatilor, perioada de timp pentru care au fost calculate etc.).

Amintim ca in Contractul de credit , sunt doua tipuri de dobanda (DAE si dobanda anuala majorabila), comisioane si cel putin doua tipuri de penalitati de intarziere.

De moment ce contestatorii imprumuta o suma distincta decat cea actualizata, e obligatia creditorului si a organelor jurisdictionale de a justifica cum debitul a ajuns la aceasta suma ulterior celei de-a doua cesiuni a creantei.

Reamintim obligatia executorului inserata in art. 628 al. (2) Cod.proc.civ, potrivit careia in cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalități sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. Din actele primite de contestator, reiese ca suma nu a fost calculata de executor ci pur si simplu prealuata din actele creditorului, fara nicio adaugire ori verificare.

De ce creanta exigibila nu se regaseste la Recuperatorii de creante

Noi am dezvoltat cea mai ampla aparare in lupta debitorilor cu Recuperatorii de creante, din ultimii ani.

Am initiat cea mai puternica ofensiva impotriva acelor executari silite ilegale. Recomandam urmatoarele articole pe tema cesiunii:

  • https://velicu.eu/juridice/contestati-cesiunea-creditului-executare-silita/
  • https://velicu.eu/cesiune-de-creanta-titlu-executoriu-contestata-trei-ani/
  • https://velicu.eu/juridice/erb-new-europe-funding-ii-bv/

 

In ce priveste exigibilitatea creantei (creanta exigibila), recuperatorii de creante nu beneficiaza de aceasta trasatura obligatorie

In anul 2016 a fost reglementata expres o interdictie, prin art. 58 alin.5) din O.U.G. nr. 52/2016

„Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de recuperare creanţe”.

Pe de alta parte, cand cesiunea creantei intervine fara notificarea debitorului cedat, dispare executorialitatea creantei, astfel noii creditorii nu detin o creanta certa, lichida si executorie.

Niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

De ce notificarea cesiunii de creanta face sa dispara creanta executorie.

Cand cesiunea creantei nu a fost adusa la cunostinta debitorului cedat pentru ca acesta sa detina posibilitatea efectiva de a plati, este incalcata procedura prevazuta la OUG 50/2010.

 In lipsa notificarii debitorului de catre creditori, exigibilitatea creantei este incerta, cu alte cuvinte noul creditor nu detine o creanta executorie.

Niciun Recuperator de Creante nu detine o creanta certa lichida si exigibila.

Lipsa caracterului exigibil se raporteaza la incalcarea dispozitiilor din dreptul comun, sub aspectul formalitatilor in legatura cu cesiunea creantei.

Conform art. 1.578 din Codul Civil adoptat in anul 2011[1], denumit comunicarea si acceptarea cesiunii, debitorul este ţinut să plătească cesionarului de cand :

b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii.

Raportat la art. 1578 al.1, 2 si 5 si art. 1575 al. 2 din Codul Civil actual, cesionarul creditor nu putea pretinde contestatorului executarea silita a obligatiei, prin exercitarea fortei coercitive a statului.

 Si vechiul Cod Civil contine o teza intr-un sens asemanator: art. 1393

– Cesionarul nu poate opune dreptul sau la o a treia persoana decât după ce a notificat debitorului cesiunea.

Concluzia esentei actelor normative este cea potrivit careia Comunicarea cesiunii, ulterior inceperii executarii silite, nu produce efectele urmarite cat timp dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului, anterior executarii silite.

Neindeplinirea obligatiei de notificare asupra cesiunii reprezenta o piedica la executarea silita a contestatoarului.

Or contestatorii au o justificare pentru neexecutarea platii catre actualul creditor, ulterior cesiunii creantei.

Justificarea consta in necunostearea identitatii creditorului si a celorlalte informatii, obligatorii de inserat in notificarea asupra cesiunii.

Ai putea fi interesat si de urmatoarele articole:

CREANTA CERTA, LICHIDA SI EXIGIBILA JURISPRUDENTA

1. Creanta certa, lichida si exigibila jurisprudenta – la Judecatoria Galati, am dovedit ca EOS EOS INVESTMENT RO GMBH nu detine o creanta certa lichida si exigibila, astfel contestatia la executare a fost admisa, executarea a fost anulata.

Pe tema gruparii de firme EOS, aflata in ilegalitate (creanta certa, lichida si exigibila fiind cea mai mica problema), recomandam si urmatoarele articole:

2. Creanta certa, lichida si exigibila jurisprudenta – la Tribunalul Bucuresti, am dovedit ca INVESTCAPITAL LTD, prin KRUK ROMANIA, nu detine o creanta certa lichida si exigibila

Intimat Contestator STEFAN MARIA CRISTINA – la avocat Velicu Daniel

Apelant Creditoare INVESTCAPITAL LTD – la KRUK ROMANIA SRL

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000329723&id_inst=3

Creanta certa, lichida si exigibila

Pe tema gruparii KRUK , ce include KRUK SA, KRUK INTERNATIONAL, SECAPITAL SARL, PROSPEROCAPITAL SARL si INVESTCAPITAL LTD, recomandam urmatoarele articole:

3. Creanta certa, lichida si exigibila jurisprudenta – la Judecatoria Sector 3 am dovedit ca INTRUM DEBT FINANCE AG nu detine o creanta certa lichida si exigibila

4. Creanta certa, lichida si exigibila jurisprudentaLa Judecatoria Sector 1, am dovedit de sute de ori ca firme INVEST CAPITAL MALTA LTD nu detine o creanta certa, lichida si exigibila

Contestator DAN SANDU – La avocat Velicu Daniel

Parata creditoare – INVEST CAPITAL MALTA LTD

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000775985&id_inst=299

creanta exigibila

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi. Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – creanta certa lichida si exigibila jurisprudenta – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.