Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

cesiunea de creanta nu este titlu executoriu

Creditul cesionat la recuperatori este bomba cu ceas pentru societatea actuala, noi dezvaluim unele aspecte juridice ascunse de autoritati si dovedim – creditul cesionat nu e titlu executoriu.

Afla cum Banca ori IFN-ul cesioneaza contractele de credit in mod ilegal.

Toate executarile silite incepute de aceste firme de recuperare a creantelor bancare sunt ilegale.

ATENTIE! Daca primiti acte de la executori, trebuie sa contestati executarea silita in termenul de 15 zile, pentru a scapa definitiv si irevocabil de urmarire. Contestatia la executare te poate salva de executarea abuziva.

Creditul cesionat la recuperatorii KRUK Eos Intrum Kredyt Inkaso Credit Plus Integral Collection Agio EuroBank s.a. NU e titlu executoriu

Tu, in calitate de client al Bancii / IFN-ului, nu ai incheiat niciun contract de credit cu firmele offshore, precum InvestCapital LTD infiintata in Malta

Aceste firme offshore nu reprezinta institutii financiare autorizata de institutiile Statului Roman, nefiind in evidenta Bancii Nationale a Romaniei ca INVESTITOR (in creante bancare), la ASF sau in evidenta unui stat membru U.E.

De moment ce firmele de recuperare a creantelor bancare investesc o suma de bani modica pentru a obtine un profit de aproximativ 1.000% din raportul juridic cu contestatorul, putem considera ca se comporta precum investitori cu activitate profesionala proprie obisnuita.

Astfel, consideram ca aceste firme tip SRL nu detinea dreptul de a primi si mai ales de a transmite prin cesiune, o creanta avand ca trasatura executorialitatii.

Creditul cesionat la KRUK genereaza instabilitatea sistemului socio politic actual

Clienta noastra Lungu Doina a accesat de la Piraeus Bank (actuala FIRST BANK) un contract de nevoi personale. Contractul de credit nr 423102A0450671573 / 11.09.2008 a fost incheiat pentru o durata de 10 ani.

Ulterior, dublarea cursului Francului elvetian coroborata cu asa zisa criza economica a generat imposibilitatea achitarii sumelor restante.

Evident doamna Lungu a fost pacalita si inselata cu acele Clauze abuzive Piraeus Bank.

Doamna Lungu a plecat in Italia pentru a lucra printre straini, tocmai pentru a-si plati asa zisa datorie, platind chiar din Italia sume considerabile.

Intre timp, doamna Lungu s-a imbolnavit din cauza si pentru asa zisa datorie la banca, insa copiii au ajutat-o, angajandu-ne sa ii salvam pensia blocata de recuperatorii de creante de la KRUK ROMANIA.

creditul cesionat
creditul cesionat

ATENTIE! Contractul standard , indiferent ca vorbim de imprumut bancar sau simplu serviciu, nu se poate cesiona fara acordul celeilalte parti. Conform art. 1315 Cod Civil – O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Revenind la speta de fata, in anul 2016, data la care Piraeus Bank a hotarat CREDITUL cesionat, contractul era perfect valabil.

Graficul de rambursare prevedea ratele si scadenta fiecareia, ultima fiind fixata pentru 11.09.2018.

Institutia bancara nu avea dreptul sa cedeze contractul, cu atat mai mult sa il cedeze unui simplu SRL, asa cum se prezinta firmele infiintate offshore, precum KRUK, EOS, INTRUM, KREDYT INKASO, AGIO, PROSPEROCAPITAL SARL s.a.

In 30/06/2016, pe cand contractul de credit era perfect valabil, Piraeus Bank (actuala FIRST BANK) a vandut contractul de credit, la fel ca multe alte mii de spete.

Contestatia la executare admisa impotriva KRUK si INVESTCAPITAL LTD confirma cele pretinse de noi in acest articol

Cesionara INVESTCAPITAL LTD prin KRUK Romania, a sesizat executorul judecatoresc invocand in mod fals si grotesc ca ar fi creditoare institutie bancara.

creditul cesionat nu e titlu executoriu

Acest aspect reprezinta obiectul infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, intrucat creditul cesionat nu e titlu executoriu.

creditul cesionat nu e titlu executoriu

Reclamant LUNGU DOINA – la Avocat Velicu Daniel

Parata INVESTCAPITAL LTD – la KRUK

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000625501&id_inst=301

12.03.2020 : Admite contestaţia la executare. Anulează actele de executare silită emise în dosarul de executare nr. 5144/2019 aflat pe rolul BEJA Cătălin Vişan şi Andrei Dorcioman . Anulează încheierea din data de 11.09.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti în dosarul nr. 20761/301/2019. Obligă intimata la plata sumei de 2870 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (2700 lei – onorariu de avocat şi 170 lei contravaloare copii din dosarul de executare silită). Dispune restituirea sumei de 1000 lei, în temeiul art. 45, lit. f) din OUG nr. 80/2013, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 720, alin. 4 NCPC, dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre către BEJA Cătălin Vişan şi Andrei Dorcioman , la data rămânerii definitive a acesteia. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 12.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

creditul cesionat nu e titlu executoriu

Imaginati-va, firma KRUK se pretinde IFN ori BANCA, se comporta ca atare in timpul procesului sau / si in afara cadrului procesual.

De exemplu, reprezentantii KRUK au scris judecatorului, in procesul castigat de noi mai sus amintit, o expresie halucinanta:

creditul cesionat la recuperatori

Echivalentul acestei adnotari folosite de KRUK este : Da, suntem o Banca si acordam imprumuturi celor interesati. Noi putem declara scadenta anticipata in momentul neachitarii transelor din graficul de rambursare.

Hotararea, prin care am dovedit ca cesiunea contractului face sa dispara executorialitatea, e definitiva – aici dovada

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000937434&id_inst=3

Respinge apelul formulat de INVESTCAPITAL LTD, ca nefondat. Respinge cererea de amendare a apelantei INVESTCAPITAL LTD, ca nefondată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 04 ianuarie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  14/2021  04.01.2021

Toti recuperatorii de creante someaza, executa in mod abuziv si nelegal

Firmele precum NVESTCAPITAL LTD, EOS, INTRUM, KREDYT INKASO, AGIO, PROSPEROCAPITAL SARL apar in tabloul entitatilor ce desfasoara activitati de recuperare a creantelor, publicat de ANPC pe propriul site, teza ce atrage incidenta interdictiei de la art. 58 alin.5) din O.U.G. nr. 52/2016 :

„Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de recuperare creanţe”.

Creditul cesionat la recuperatori nu e titlu executoriu

Potrivit Codului de procedura civila, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Din dispozițiile legale menționate reiese că un înscris este titlu executoriu dacă, potrivit legii, poate fi pus în executare. Legea 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice defineste creditorul ca fiind una sau mai multe persoane fizice ori juridice care, în cadrul activităţii profesionale ori de afaceri, acordă credite pentru consumatori.

Firmele offshore, precum Investcapital LTD, nu sunt institutii financiar bancare, chiar daca ar avea dreptul de a acorda imprumuturi.

Recuperatorii de creante nu pot acorda credite bancare, precum cel in legatura cu care a operat cesiunea ilegala mai sus evocata.

Astfel, nu poate dobandi, inclusiv prin cesiune de credit, drepturi specifice unor institutii bancare.

In sens contrar, ar opera frauda la lege intrucat prin operatiunea – creditul cesionat – s-a ocoli tot sistemul legislativ specific domeniului financiar bancar, in special activitatea de monitorizare si autorizare a acestor entitati de catre B.N.R.

In acest sens amintim dispozitiile art. 1 din Legea 58 / 1998 privind activitatea bancara  potrivit cu care Institutia de credit reprezinta: a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) entitatea emitenta de moneda electronică, alta decat cea prevăzută la lit. a), denumita în continuare institutie emitenta de moneda electronică.

Firmele de recuperare a creantelor bancare nu se incadreaza in niciuna din cele tipuri de entitati si nici in categoria institutiilor financiare in sens larg definite de art 3 pct. 2 Legea 58/1998:

2. institutie financiară – o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta în dobandirea de participatii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l)

In aceeasi nota este si OUG 99/2006, act ce a abrogat in decembrie 2006 Legea nr 58/1998. Ordonanta prevede

„Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, închei ate de o instituție de credit constituie titluri executorii.”

Art. 3 prevede „Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizații cooperatiste de credit;  c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar.”


Poti fi interesat si de urmatoarele articole:

Amploarea fenomenului atrage dreptul penal intrucat creditul cesionat la recuperatori nu e titlu executoriu

Conform art. 5 din OUG 99/2006, act normativ ce reglementeaza activitatea bancara in Romania, se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice stabileste limitele activitatii sale juridice si demonstreaza intentia statului de a supraveghea actele incheiate de aceasta pe toata perioada existentei sale, in ideea garantarii intereselor publice.

 Contractul de cesiune de credit are la baza o cauza ilicita, intrucat creditul cesionat la recuperatori incalca prevederile art. 16 alin. 5) din Lege.

Contractul de cesiune reprezinta mijlocul de eludare aplicarii unor norme legale imperative, pentru a se realiza fraudarea legii.

Conform art. 45 din OUG 99/2006 la care face trimitere norma art. 2 alin. 3) din Legea nr 93/2009,

doar Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.


Domeniul financiar bancar/ nebancar este esenta sistemului socio politic actual, fiind reglementat prin norme de ordine publica, parte a Dreptului Public.

Esenta Dreptului public consta in necesitatea ca raporturile juridice sa fie expres reglementate pentru a fi aplicabile in comparatie cu Dreptul privat unde ce nu este interzis expres este aplicabil.

Realizarea acestui interes public impune garantarea creditului acordat de catre banci / IFN-uri printr-o dispozitie a legii.

Prin art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, este evident ca legiuitorul a recunoscut acest caracter de titlu executoriu contractelor de credit din mai mai multe motive:         

  instituirea unui mecanism rapid de recuperare a creantelor, siguranta oferita la momentul acordarii creditelor prin folosirea unor tipizate aprobate, in conditii de creditare si garantare stabilite de Banca Nationala a Romaniei si sub supravegherea prudentiala a acestei din urma institutii.

 Reamintim ca tu, debitor cedat, esti un “consumator” in raport cu legislatia formata din norme de ordine publica.

Cum am putea admite ca o societate offshore, InvestCapital ltd, poate lua locul, drepturile si obligatiile institutiei bancare .

Operatiunile de  restructurare a creditelor sunt operatiuni specifice institutiilor de credit care au scopul de a sustine clientilor consumatori in depasirea unor situatii de dificultate financiara temporara aparute pe perioada de derulare a acontractelor.

Cu privire la riscuri, Normele BNR nr. 17/2003, Regulamentul BNR nr 23/2006 impun institutiilor bancare zeci de operatiuni intrucat activitatea acestora este esentiala pentru societatea actuala socio-politica,  bazata pe credit.

Noi credem ca institutiile bancare, precum PIRAEUS BANK, cesioneaza intentionat creditele pentru eludarea analizelor de risc si pentru a-si actualiza capacitatea de creditare.

ATENTIE! Daca primiti acte de la executori, trebuie sa contestati executarea silita in termenul de 15 zile, pentru a scapa definitiv si irevocabil de urmarire si creditul cesionat la recuperatori. Contestatia la executare te poate salva de executarea abuziva.

Avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, sa salvam clientii in mod definitiv de hartuire si conturi blocate.

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – creditul cesionat nu e titlu executoriu – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.