Executarea Silita imobiliara | Cum anulezi executarea Locuintei

executarea silita imobiliara

Daca treci printr-o Executare Silita imobiliara, afla cum Cum anulezi executarea Locuintei. Daca primesti o Somatie imobiliara de vanzare silita a locuintei sau a unui teren, solutia e Contestatia la Executarea Silita Imobiliara.

Obiectul asupra caruia Executarea silita imobiliara poate fi demarata

De principiu, Da, executorii pot declansa executarea silita imobiliara asupra tuturor imobilelor (terenuri, cladiri, apartamente, sedii de birou s.a.) insa au anumite limite.

Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile, adica casele, terenurile de orice natura (agricol, intravilan, extravilan etc), cu anumite exceptii.

Asadar, Regula este cea potrivit careia executarea silita imobiliara se poate intinde asupra imobilului aflat in patrimoniul tau, urmand ca exceptiile sa le tratam mai jos.

Executorii judecatoresti au acces de drept la mentiunile din Cartea Funciara si/sau Oficiul de Cadastru, astfel ca vor afla de imobilele tale, chiar daca nu pot fi executate silit.

De asemenea, executorii au dreptul sa obtina informatii de la Primarie asupra impozitelor achitate.

Astfel, daca imobilul nu are deschisa carte funciara si nu e inscris in Cadastru, Primaria va informa executorul asupra existentei unor imobile aflate in posesia ta.

Nici nu conteaza daca ai o casa autorizata si receptionata de Primarie, poate fi demarata in Executarea Silita Imobiliara.

De obicei, Executorii se misca extrem de rapid cand e vorba de bunuri imobile, chiar inainte sa afli tu de executarea silita imobiliara.

Prin urmare, cand primesti o Somatie imobiliara sau orice alt act de la un executor, trebuie sa reactionezi, urgent si inteligent.

Conteaza daca imobilul a fost ipotecat la data incheierii eventualului contract de credit?

Nu, nu are nicio relevanta, intrucat debitorul raspunde CU TOATE BUNURILE prezente si viitoare pentru executarea obligatiei de a da o suma de bani.

Dar, un imobil ipotecat in raport cu alt creditor cunoaste o exceptie, desi executorii trec peste aceasta piedica si instituie sechestrul chiar si asupra imobilelilor ce beneficiaza de ipoteca impusa de alt creditor.

Chiar daca debitorul raspunde pentru executarea unei obligatii cu toate bunurile imobile, exista solutii de anulare a executarii silite imobiliare, aici vei afla cum anulezi executarea silita a locuintei.

Interdictii pentru Executarea silita imobiliara | De la regula mai sus amintita, exista o serie de exceptii in care executorul nu se poate atinge de imobilul tau.

In cazul titlurilor executorii (ex: contracte de credit), ce contin o suma ce nu depășește 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi valorificate.

Astfel, daca obtii venituri constante (salariu, pensie s.a.), este interzis ca executorul sa se apropie de casa ori terenul tau.

Nici nu este relevant daca executorul retine bani in urma infiintarii popririi contului bancar sau in urma popririi infiintata asupra tertului (angajatorul sau Casa de pensii). Poprirea salariului poate fi un motiv pentru Restrangerea executarii silite.

Deasemenea, daca detii alte bunuri (o masina, bunuri mobile precum laptop, televizor, in stare buna de utilizare), il poti opri pe executorul judecatoresc de a se atinge de imobilul tau.

In acest sens, trimite-i urgent executorului o informare asupra bunurilor mobile.

Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 10.000 lei. 

Asadar, trebuie sa actionezi inteligent si atent, contactul unui Avocat Specializat in executari silite poate face diferenta in astfel de situatii.

In calitate de Avocati specializati in executari silite, anulam executarea silita imobiliara atunci cand este ilegala.

Mai jos, oferim un succes, recent obtinut, impotriva InvestCapital ltd.

https://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000441192&id_inst=4

Judecatoria sector 4

contestator Sanda George – Teodor

Parata INVESTCAPITAL LTD

5 sept 2019: Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere în termen. Admite excepţia tardivităţii contestaţiei la executare formulată împotriva executării silite însăşi. Respinge ca tardivă contestaţia la executare formulată împotriva executării silite însăşi . Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii cu privire la contestaţia la executare formulată împotriva somaţiei imobiliare din data de 23.07.2019 şi a actelor de executare subsecvente Admite în parte contestaţia la executare. Anulează somaţia imobiliară din data de 23.07.2019 şi toate actele subsecvente emise de BEJA Ion şi Asociaţii în dosarul de executare nr. 272/M/2013. Dispune restituirea către contestator la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri a taxei de timbru în cuantum de 1000 lei.

executarea silita imobiliara

Alt caz,  contra ING BANK, ce a incercat sa obtina imobilul familiei clientilor, in 2 dosare, cu ajutorul celuiasi executor BEJA EXECUTORIS

Judecatoria Sector 6 – dosar 3429/303/2022 executare imobiliara abuziva ING BANK

cum anulezi executarea imobiliara

Reclamant CONSTANTIN ELENA LAURA si CONSTANTIN CIPRIAN NICOLAE

Parata ING BNK

11 MAI 2022 Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită imobiliară derulată în dosarul de executare nr. 2971/2021 al B.E.J.A. „Executoris”. Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 2092,82 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestatori, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată potrivit confirmării plată nr. 2799909127/28.04.2022 emise de BRD Groupe Societe Generale SA, plătitor Velicu Daniel Cătălin şi beneficiar Primăria Sector 4. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.05.2022.

Judecatoria Sector 6 – Dosar nr 1695/303/2022 executare imobiliara abuziva ING BANK

executarea silita imobiliara

 Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită imobiliară derulată în dosarul de executare nr. 1770/2021 al B.E.J.A. „Executoris”. Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 3117,81 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestatori, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată potrivit confirmării plată nr. 2749753505/31.03.2022 emise de BRD Groupe Societe Generale SA, plătitor Velicu Daniel Cătălin şi beneficiar Primăria Sector 4. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.04.2022.

executarea silita imobiliara


Tot in Bucuresti, am anulat executarea imobiliara demarata de EOS CREDIT FUNDING DAC

https://velicu.eu/avocat-contra-eos-credit-funding-dac/

Judecatoria sector 4Dosar nr  16003/4/2022

Sîrbu Roxana Elena si Sirbu Marcel Gabriel – la avocat Velicu Daniel

Parata EOS CREDIT FUNDING DAC – la EOS KSI ROMANIA SRL

cum anulezi eecutarea imobiliara

15.12.2022: Admite contestaţia la executare şi anulează somaţia imobiliară emisă la data de 31.05.2022 şi actele de executare silită imobiliară subsecvente referitoare la bunul imobil indicat în somaţie, emise de BEJ Ionescu Marian Daniel în dosarul de executare 1647MI/2019. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în valoare de 1000 lei, ulterior rămânerii definitive a sentinţei pronunţate în prezenta cauză. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 5391,15 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată, azi, 15.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

Cum anulezi executarea Locuintei

Imobilui apartine mai multor persoane, dintre care doar tu esti executat silit? In acest caz, executarea silita imobiliara se desfasoara abuziv.

Executarea silită privitoare la bunul comun poate fi vadit abuziva daca debitor e doar unul din coproprietari.

Asta nu inseamna ca pot cere vanzarea silita prin licitatie publica a bunului imobil prin executarea silita imobiliara.

În cazul vânzării silite a unei cote-părți din dreptul de proprietate asupra unui bun, executorul judecătoresc îi va notifica pe ceilalți coproprietari cu cel puțin două săptămâni înainte de data stabilită pentru vânzare, înștiințându-i despre ziua, ora și locul licitației.

La preț egal, coproprietarii vor fi preferați la adjudecarea cotei-părți. Adica ceilalti coproprietari iti pot cumpara cota parte daca esti executat silit.

Creditorii care au un drept de garanție asupra bunului comun (ex: ipoteca) ori cei a căror creanță s-a născut în legătură cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul să urmărească silit bunul, în mâinile oricui s-ar găsi, atât înainte, cât și după partaj.

Convențiile de suspendare a împărțelii pot fi opuse creditorilor numai dacă, înainte de nașterea creanțelor, au dobândit dată certă în cazul bunurilor mobile sau au fost autentificate în cazul bunurilor imobile și s-au îndeplinit formalitățile de publicitate prevăzute de lege, dacă este cazul.

Actele de dispoziție cu privire la locuința familială nu pot fi făcute de un soț fără consimțământul celuilalt (chiar dacă numai unul sau niciunul dintre soți nu este/sunt proprietari), altfel executarea silita imobiliara e ilegala.

Ipotecile sau vânzările determinate de presiunile creditorului urmăritor sau ale colectorului de creanțe pot fi atacate cu acțiune în nulitate de acel soț care nu și-a dat consimțământul expres la încheierea acelui act.

Locuinta (singura) a familiei tale nu poate fi vanduta la licitatie publica in cadrul unei executari silite imobiliare, fiind protejata printr-o duzina de norme juridice

Nu sunt supuse urmăririi silite imobilele declarate neurmăribile în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, cum ar fi spaţiul minim de locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.

Conform Legii nr 114/ 1996 privind locuintele, accesul liber și neîngrădit la locuința este un drept al fiecărui cetățean. Locuinta este definita in art 2 din aceeasi lege prin raportare la necesitățile esențiale de odihna, preparare a hranei, educație și igiena, asigurând exigentele minimale :

– acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;

– spațiu pentru odihna;

– spațiu pentru prepararea hranei;

– grup sanitar;

– acces la energia electrica și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;

Daca casa ta si a familiei este parte dintr-o executare silita imobiliara, trebuie sa contesti executarea silita.

Situatia reprezinta un tip clasic de executare silita ilegala.

https://velicu.eu/suspendarea-executarii-decizia-iccj-11-2018

Locuinta este protejata de litera si spiritul dreptului constitutional privind proprietatea privata, valabil si pentru executarea silita imobiliara.

Conform art. 44) din Constitutia Romaniei, dreptul de proprietate este garantat.

Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Nu credem ca singura locuinta a debitorului, unde locuieste singur sau impreuna cu familia sa, poate fi vanduta prin licitatie publica in caz de executare silita imobiliara.

Statul are obligația să ocrotească familia, in cadrul careia este integrata implicit si obligația de a ocroti locuința familială.

Dreptul la locuința familială e un drept al omului care primează față de dreptul de proprietate asupra creanței pe care creditorul sau Recuperatorul de creanțe ar putea să o pretindă.

Dreptul la locuință este un drept fundamental garantat de art.7 din Cartă care trebuie luat în considerare de instanța de trimitere în cadrul aplicării Directivei 93/13.

Odată notată în cartea funciară ca atare, locuința familiei nu se mai afla circuitul juridic obișnuit, astfel nu nu mai poate fi vândută sau valorificată silit prin executarea silita imobiliara.

Trebuie sa mergi la un notar din localitate unde se afla imobilul si sa declari acel imobil drept locuinta, locuinta ta si / sau a familiei tale.

Asadar, noteaza-ti urgent imobilul drept locuinta in cartea funciara si expediaza-i o notificare executorului.

Daca doresti, te putem ajuta oricand. Ne poti consulta prin telefon 0729108050 (whatsup), email avocat@velicu.eu, fax 0314208364.

Daca executorul, ulterior informarii efectuate de tine, continua cu executarea silita imobiliara asupra locuintei, Contestarea executarii silite imobiliare e solutia.

Vanzarea locuintei debitorului, executat silit de Recuperatorii de creante este disproportionata, implicit ilegala, pretinde Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a reglementat principiul proporționalității, in cazul in care banca își vinde creanța contra consumatorului unei Firme ce investeste clandestin in creanțe bancare.

CJUE s-a pronunțat constant în favoarea consumatorilor aflați în executarea silita imobiliara, privind singura lor locuinta.

Speța Kušionová impune interpretarea Dreptului Uniunii Europene într-o asemenea manieră încât să nu se aplice regulile obișnuite ale executării silite imobiliare atunci când ar fi vorba de locuința familiei consumatorului.

E o problema dacă locuința familială se vinde silit la un preț care reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea inițială a casei (evaluarea fiind făcută la momentul acordării creditului chiar de către bancă, prin evaluatorii proprii sau agreați).

Problema e agravata de faptul ca pentru restul creanței debitorul va fi urmărit în continuare.

Nu se respectă principiul proporționalității dacă banca își vinde creanța contra consumatorului unui recuperator de creanțe, pentru un preț al cesiunii disproporționat de mic față de valoarea nominală a creanței.

Noi am identificat in contractele de cesionare a creantelor bancare preturi care coboara chiar si pana la 3% din valoare, profitul acestor firme (majoritatea fiind unele de tipul offshore: KRUK, EOS, SECAPITAL SARL, INTRUM, PROSPEROCAPITAL sarl, ULTIMO PORTFOLIO, ERB NEW EUROPE FUNDING BV II, KREDYT INKASO, OTP, INVESTCAPITAL ltd s.a.) fiind urias.

Executarile silite ale recuperatorilor de creante se bazeaza, in special, pe Clauzele abuzive din contractul de credit, incheiat cu Banca sau IFN-ul. Ai putea fi interesat si de urmatoarele articole:

Curtea de Justitie afirma ca nu se respectă principiul proporționalității intrucat cel care a cumpărat casa la licitație publica face această operațiune cu titlu de afacere sau de speculație.

Executarea silita imobiliara asupra locuintei debitorului consumator are limite clare in acest caz.

https://velicu.eu/scadenta-anticipata-a-creditului-e-clauza-abuziva/

Imobilul cu destinație de locuinta poate fi notat ca atare în cartea funciară, cartea funciara putand fi deschisa oricand, daca proprietarul nu detine deocamdata o carte pe imobil.

Pierderea unei locuințe este una dintre cele mai grave atingeri aduse dreptului la respectarea domiciliului și că orice persoană supusă riscului de a fi victima unei astfel de ingerințe detine dreptul sa solicite examinarea proporționalității acestei măsuri.

CJUE a arătat că “pierderea locuinței familiale este nu numai de natură să aducă atingere în mod grav dreptului consumatorilor (Hotărârea Aziz, pct 61), ci totodată pune familia consumatorului într‑o situație sociala si umana periculoasa”. 

Conventia Eeuropeana a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie in speța Bäck vs. Finlanda, 20/7/2004 prin care a reiterat principiul mai sus expus.

Asadar, legislația protecției debitorului în calitate de consumator este prioritara în piramida normelor de protecție și garantare a dreptului de proprietate.

O normă internă care ar contrazice ordine ar ignora si viola prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

Verificati daca a fost emisa Incuviintarea executarii silite imobiliare

Doar instanta de judecata poate permite executorului judecatoresc ca executarea silita sa se desfasoare asupra bunurilor imobile.

Executorul judecatoresc, anterior executarii imobiliare, e obligat sa ceara si sa obtina incuviintarea executarii silite imobiliare.

Conform art. 666 din Codul de procedura civila,  Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale.

Asadar, trebuie sa verificati incheierea de incuviintare a executarii silite, si ATENTIE, incheierea poate fi anulata prin contestatia la executarea silita.

https://velicu.eu/incuviintarea-executarii-silite-competenta-instanta-de-executare/

Executarea imobiliara in materia creantelor fiscale

Codul de procedura fiscala reglementeaza la Secţiunea a 4-a Executarea silită a bunurilor imobile

Astfel, conform Art 242, articol intitulat Executarea silită a bunurilor imobile

(1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului, dispozițiile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicându-se în mod corespunzător. În situația în care debitorul deține bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

(2) Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept și asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.

ATENTIE ! În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul minim locuit de debitor și familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare (a se vedea Legea locuintei nr 114 / 1996).

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi. Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

https://velicu.eu/poprirea-tertilor-legea-popririi-neconstitutionala/

SALVEAZA-TI CASA SI TERENUL ! COMPLETEAZA FORMULARUL PENTRU A ACTIONA !

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind evidenta importanta subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.