Poprirea Salariului e Abuziva? Anuleaza acum Poprirea Contului bancar

Poprirea salariului a fost instituita abuziv de recuperatorul PROSPEROCAPITAL SARL, astfel a pierdut o alta Executare Silita.

poprirea pe salariu

Mii de Executari Silite ILEGALE sunt initiate Abuziv de recuperatorii de creante, inclusiv prin Poprirea salariului sau poprirea contului bancar.

Indiferent ca recuperatorul este PROSPEROCAPITAL SARL sau KRUK ROMANIA SRL, Contestatia la Executare Silita este cheia prin care debitorii Anuleaza Executarea silita si Poprirea pe salariu

Pot fi gasite Executari Silite ILEGALE pe banda rulanta, initiate abuziv de Recuperatorii de creante prin Poprirea Salariului

Poprirea salariului a dus ca PROSPEROCAPITAL SARL sa piarda 13.000 Euro intrucat a infiintat masura in mod Ilegal.

Avocatii specializati in Executari Silite pot anula Poprirea Salariului astfel Clientii sa ramana cu banii in buzunar. Entitatile offshore ar trebuie sa se intoarca cu buzunarele goale.

STEFAN DANIELA – domiciliul ales la Avocat Velicu DanielContestator

PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. – SEDIUL ALES LA KRUK ROMANIA S.R.L.Intimat

ntimatSTEFAN CIPRIAN VASILE – domiciliul ales la Avocat Velicu Daniel

Solutia pe scurt:  Admite contestaţia la executare. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată la data de 12.04.2018 de Judecătoria Sector 1 Bucure?ti în dosarul nr. 9819/299/2018. Dispune anularea tuturor actelor de executare silită ce fac obiectul dosarului de executare nr. 874/2018 al S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CĂTĂLIN ?I NENECI ALEXANDRU. Obligă intimata la plata către S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CĂTĂLIN si NENECI ALEXANDRU a sumei de 79,73 lei, cu titlu de cheltuieli efectuate pentru fotocopierea dosarului de executare. În temeiul art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013, instanţa dispune restituirea taxei judiciare de timbru aferentă contestaţiei la executare admisă, în cuantum de 1000 lei, către contestatori, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000747427&id_inst=299

Hotararea este definitiva in urma respingerii apelului introdus abuziv de PROSPEROCAPITAL sarl. Dovada AICI

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000747427&id_inst=3

Poprirea salariului este reglementata in Codul de procedura civila, nerespectarea conditiilor atragand nulitatea opririi dispusa abuziv

Conform art 781 intitulat Obiectul popririi, Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condițiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său.

5) Nu sunt supuse executării silite prin poprirea contului bancar:

a)sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;b)sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;c)sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Motivul Anularii masurii Poprirea Salariului – PERIMAREA EXECUTARII SILITE pe vechiul cod de procedura

Poprirea Contului Bancar trebuie cercetata cu atentie de un Avocat specializat in Contestarea Executarii Silite.

Aceasta masura, infiintata ilegal, poate salva debitorul de calvarul executarii silite.

Art. 389 alin. (1) din vechiul Cod menționează ca „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei”

Art 391 din vechiul Cod de procedura civila mentioneaza si sanctiunea aplicabila in cazul continuarii executarii silite: Incalcarea dispoziţiilor art. 389 atrage anularea executarii silite.

Astfel, legea procesual civila sanctioneaza creditorii culpabili si superficiali privitor la colectarea sumei corespunzatoare creantei lor, indiferent ca se numesc Top Factoring, INTRUM, SECAPITAL SARL, INVESTCAPITAL LTD, PROSPEROCAPITAL SARL sau KRUK ROMANIA SRL.

Desi, executorul judecatoresc este cel care efectueaza actele de executare, creditorul este titularul actiunii.

Creditorul este cel care incaseaza sumele de bani obtinute din executarea silita, acesta trebuie sa isi asume toate riscurile executarii silite.

– Legea veche e aplicabila atata timp cat executarea silita a inceput anterior datei de 15 februarie 2013.

Astfel, daca perimarea executarii silite opereaza in ianuarie 2018, creditorul va invoca dispozitiile vechii legi in cadrul contestatiei la executare.

Iti recomandam si urmatoarele articole:

Solutia prin care Poprirea salariului sau Poprirea contului bancar poate fi anulata – Contestatia la executare

Doar printr-o Contestatie impotriva masurii popririi salariului, poate fi stopata executarea silita abuziva.

Debitorul poate anula actele de executare emise ulterior perimarii, inclusiv Poprirea Salariului .

Executorii judecatoresti nu au dreptul de a infiinta Poprirea Salariului, dincolo de implinirea termenului de perimare a executarii silite.

Omisiunea culpabila a Executorilor, de a inchide executarea silita prescrisa, poate genera Poprire a Contului Bancar in mod abuziv.

AI DREPTUL DE A ANULA POPRIREA SALARIULUI SAU POPRIREA CONTULUI

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Share: