Notificarea Cesiunii de Creanta vs Anularea Executarii Creditului bancar

notificarea cesiunii de creanta

Notificarea Cesiunii de Creanta, nascuta din Creditul Bancar, trebuie dispusa de Banca ori Recuperator prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, altfel intervine Anularea executarii silite. Notificarea debitorului cedat e o conditie esentiala pentru ca Executarea Silita a Creditului bancar sa nu fie anulata.

 

Notificarea Cesiunii de Creanta a lipsit in raport cu clientul nostru, astfel am obtinut Anularea Executarii Silite insesi intrucat Executarea Silita a Creditului Bancar a fost demarata fraudulos de Banca si PROSPEROCAPITAL sarl (infintata de KRUK – corbul maltez) .

Suntem oameni speciali; Noi, romanii, suntem speciali.

Desi induram si rabdam tot soiul de abuzuri, situatii specifice unor civilizatii inapoiate, avem tendinta de a ne opune acestor stari.

Ne opunem la un anumit moment intr-un mod ferm si chiar miraculos.

In acest sens, trebuie sa ne felicitam clientul pentru curajul de a fi diferit.

Curajul tau de a spune NU ilegalitatilor din jurul acelor cesiuni de creante bancare te-a salvat.

Desi notificarea debitorului cedat a fost doar unul din zecile de motive pentru Anularea Executarii silite, merita sa ne oprim la notificarea debitorului cedat.

Cine ridica capul din multime merita un piedestal.

 

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

 

Clientul nostru a scapat de o asa zisa datorie de 10.000 Euro prin Anularea Executarii Silite.

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000506399&id_inst=300

Contestator BADEA TUDOR PETRE LA AVOCAT VELICU DANIEL

Creditor PROSPEROCAPITAL SARL LA KRUK ROMÂNIA SRL

Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată contestatorul Badea Tudor Petre, prin Avocat Velicu, împotriva intimatei PROSPEROCAPITAL SaRL. Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare nr.3100/2018 al S.C.P.E.J THEMIS, inclusiv incuviintarea executarii silite pronunţată de Judecătoria sectorului 2 în dosarul nr. 21103/300/2018. În temeiul disp. art. 45 lit. f din OUG 80/2013, la rămânerea definitivă a hotărârii restituite contestatorului Badea Tudor Petre taxa judiciară de timbru de 1000 lei. În temeiul disp. art. 717 alin.2 c.pr.civ. obligă contestatorul să plătească S.C.P.E.J THEMIS suma de 94,01 lei reprezentând cheltuieli fotocopiere dosar de executare. Obligă intimata PROSPEROCAPITAL Sarl la plata sumei de 4.400 lei cheltuieli de judecată către contestator reprezentând onorariu avocat. Executorie.

 

LIPSA NOTIFICARII CESIUNII DE CREANTA GENEREAZA LIPSA OPOZABILITATII CESIUNII , AFECTAND SI EXIGIBILITATEA CREANTEI

Trebuie sa desriem Creanta cesionata, izvorata dintr-un Contract de Credit.

In acest caz, Creanta este una de tipul conditionala raportat la prevederile art. 663 alin. 5) din Codul de procedura civila. ( Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare, insa ele pot participa, in conditiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinand debitorului).

Conditia / Termenul din acest caz se raporteaza la notificarea debitorului cedat, un eveniment viitor si obligatoriu.

Remediul pentru neimplinirea termenului/ conditiei consta in Anularea executarii silite.

In vederea asigurarii opozabilitatii contractului de vanzare a creantei fata de terti, uneori sunt necesare masuri de publicitate a drepturilor si obligatiilor contractuale sau simpla cunoastere a existentei acestora de catre terti e indeajuns, aceasta se manifesta in mod particular, de la caz la caz.

Cesiunea de creanta e conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta unui tert de raportul initial. Practic, cesiunea de creanta e o operatiune juridica tripolara- cedent, cesionar, debitor cedat- in care debitorul cedat, tert fata de cesiune are interesul legitim de a cunoaste existenta contractului. Efectul incheierii valabile a acestei cesiuni e ca cesionarul devine creditor in primul raport juridic, lui i se transfera toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata.

Prin urmare notificarea cesiunii de creanta apare ca un mijloc individual de informare a debitorului, ocazie cu care se confera eficienta juridica contractului in raport cu debitorul.

 

Notificarea cesiunii de creanta trebuie insotita de respectarea drepturilor pe care le dobandeste debitorul prin cesiunea acelei creante bancare

Legiuitorul face un pas mai departe si stabileste ca in eventualitatea unei notificari primite de debitorul cedat de la cesionar, DEBITORUL CEDAT ARE DREPTUL DE A SOLICITA A I SE PREZENTA O DOVADA SCRISA A CESIUNII. Este normal ca pentru siguranta circuitului civil sa existe reglementata aceasta prevedere, caci altfel debitorul cedat nu ar avea niciun mecansim legal la indemana prin care sa i se recunoasca dreptul de a verifica veridicitatea pretentiei cesionarului de i se plati.

Altfel, debitorul cedat s-ar afla in situatia in care fara sa poata filtra temeinicia notificarii, se vede obligat sa execute fata de cesionarul care se pretinde noul creditor, fara sa aiba o certa reprezentare ca atitudinea aceasta e cea corecta si sa aiba un minim control asupra aflari in baza a ce e el nevoit sa plateasca. E de natura evidentei ca unui debitor cedat sa i se confere acest drept din moment ce la fel de bine, orice penitus extraneii i-ar putea solicita ca plata sa se efectueze catre el, iar nu fata de creditorul initial care ramane si singurul creditor, in lipsa unei reale cesiuni incheiate.

Notificarea Cesiunii de Creante este esentiala pentru increderea in sistemul financiar bancar.

Protectia debitorului e prioritara in astfel de situatii, pentru a-l pune la adapost de orice pretentii nefondate, interesul lui fiind acela de a-si sti in orice moment care ii este creditorul, pentru a sti cui sa plateasca, dezideratul lui fiind acela de a se libera de obligatii.

De asemenea, s-a retinut ca dispozitiile art. 1578 al. 5 NCC impune comunicarea catre debitorul cedat a dovezii scrise a cesiunii de creanta, astfel incat nu e suficienta inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pentru asigurarea opozabilitatii ( inclusiv instantele au retinut acest aspect, cu titlu de exemplu sta decizia civila nr. 2951/A din 18 august 2017 a Tribunalului Ilfov, sectia civila, in dosarul nr. 8226/94/2017). Nici prezentarea borderoului de comunicari nu face dovada legalei comunicari, asemenea acte facand eventual dovada unor formalitati administrative prealabile procedurii de comunicare.

 

De ce Notificarea Cesiunii de Creanta poate duce la Anularea Executarii Silite

Chintesenta legalei comunicari privind notificarea cesiunii de creanta consta in aceea de a se pune la dispozitia debitorului tot cadrul propice realizarii unei plati voluntare, iar numai in situatia unui refuz explicit sau implicit de executare, cesionarul sa se adreseze organelor statului pentru a transa diferendul; a fortiori, cesionarul nu poate solicita instantei sa ii incuviinteze realizarea pe calea executarii silite a creantei sale, daca debitorul nici nu a stiut de aceasta mutare de calitate de subiect activ al raportului juridic in persoana cesionarului, daramite sa mai si refuze ceva ce nu stie si nici nu a avut posibilitatea sa stie.

Daca am concluziona altfel, si anume invers fata de expunerea de fata, s-ar ajunge la aberatia reprobabila ca o persoana, in mod generic, sa isi adapteze actiunile si inactiunile in functie de ceva ce nu stie si nici nu i s-a respectat dreptul de a sti, or e vadit ca legiuitorul a dorit sa il protejeze, macar prin mijloace elementare, pe debitor de imprevizibilitate, dat fiind ca nici acordul debitorului si nici notificarea debitorului nu sunt conditii de valabilitate ale cesiunii.

Creanta e una speciala, in sensul in care izvoraste dintr un contract de credit bancar, si mai mult, e un contract de credit incheiat cu un consumator, neprofesionist. Asadar, se va aplica prioritar legislatia speciala in domeniul protectiei consumatorilor si a contractelor de credit bancar, iar acest regim se va completa in mod corespunzator cu cel din dreptul comun.

Un alt argument care sa sustina pozitia noastra privind lipsa notificarii si pe cale de consecinta a inopozabilitatii, are in vedere dispozitiile din legislatia speciala privind dreptul consumatorului si anume prevederile art. 59 din OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

In aceasta legislatie se stipuleaza ca o cesiune fie individuala, fie in cadrul unui portofoliu de creante, trebuie facuta opozabila consumatorului prin notificarea acestuia DE CATRE CEDENT.

A se observa ca textul distinge si face referire exclusiv la cedent, prin urmare, daca notificarea e facuta de cesionar, ea nu produce efecte juridice, prezumandu-se ca o notificare din partea cedentului are mai multa cadere in fata unui consumator, deci a unui neprofesionist, cu informatii si cunostinte medii, decat cea care ar proveni de la un cesionar, persoana cu care debitorul nu se afla in niciun raport juridic.

Prin urmare, notificarea cesiunii de creanta trebuie sa provina in mod obligatoriu de la cedenta catre consumator, in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la somatie atrag anularea executarii silite.

Ai putea fi interesat si de urmatoarele articole:

 

In ipoteza in care avem de-a face cu o succesiune de doua cesiuni, legislatia privind protectia consumatorului stabileste un plus de rigoare in sarcina cedentului obligat la notificarea cesiunii de creanta.

Notificarea cesiunii de creanta are valoarea juridica a unui act juridic unilateral de conservare (a se vedea pag 44 – clasificare acte juridice de conservare, administrare si de dispoziție în Boroi si Stanciulescu – Teoria Generala editia a 3, 2006, Edit. Hamangiu).

Lipsa notificarii efective a debitorului asupra cesiunii de creanta e esentiala raportat si la art. 663 alin. 5 Cod.proc.civ si la normele speciale. Pana la notificare, opera institutia creantei afectata de o conditie suspensiva sau, in subsidiar, un termen suspensiv.

Chiar si in cazul unei a doua cesiuni, tot singurul abilitat de legea speciala a protectiei consumatorilor ( care se aplica prioritar fata de dreptul comun reprezentat de cesiunea de creanta in general, cea din NCC, dandu-se intaietate principiului speciala generalibus derogant) sa notifice in mod legal debitorul cedat e cedentul, iar daca acest cedent constituie o entitate care desfasoara activitate de recuperare creante, art 59 al. (5) stabileste un plus de obligatii.

 

Astfel, ca notificarea cesiunii de creanta de la cedentul de mana a doua, asa zisii Recuperatori de creante ( de altfel si singurul subiect de drept care are obligatia sa notifice), trebuie sa prevada:

  1. un termen in care consumatorul sa ia legatura cu entitatea, termen ce nu poate fi mai mic de 5 zile lucratoare de la data primitii notificarii de catre consumator;
  2. mentiunea ca consumatorul are dreptul sa transmita o contestatie cu privire la debitul si cuantumul acestuia in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii, contestatie la care va primi raspuns tot in termen de 30 de zile calendaristice;
  3. mentiunea ca necontestarea de catre consumator, in 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezinta o recunoastere a sumei de catre acesta si nu il priveaza pe consumator de dreptul de a se adresa instantei, etc.

 

Conform art 1575 al (2) din Codul Civil, pana la notificarea cesiunii de creanta, cesionarul poate sa faca acte de conservare cu privire la dreptul cedat, per a contrario, nu si acte de administrare si nici acte de dispozitie.

Prin urmare, in ipostaza unei succesiuni consecutive, intr-adevar cedentul de mana a doua e obligat sa notifice aceasta a doua cesiune, dar pentru a o putea incheia, cesiunea fiind ea insasi un act de dispozitie, trebuie ca prima cesiune sa fie si ea notificata legal de catre cedentul de mana intai.

Altfel cedentul de mana a doua are creanta in patrimoniul sau, dar daca primul cedent nu a notificat conform consumatorul-debitor cedat, persoana care cumuleaza calitatea de cesionar de mana intai in prima cesiune si calitatea de cedent de mana a doua in a doua cesiune, nu poate in mod valabil sa incheie cea de-a doua cesiune, stiut fiind ca puterea de a incheia acte juridice de dispozitie cu privire la creanta e intim legata de notificarea primei cesiuni.

Deci, in aceasta ipoteza, aceea a doua cesiuni succesive, trebuie sa se constate de la caz la caz, daca cedentul de mana a doua a avut sau nu dreptul sa faca acte de dispozitie, caz in care notificarea celei de-a doua cesiuni nici nu mai are importanta din moment ce a doua cesiune e nula pe motiv ca cedenta a doua nu a avut capacitatea sa incheie acte de dispozitie.

 

Pana la notificarea cesiunii de creanta a debitorului de catre creditor, creanta nu este exigibila.

Teza nu e sustinuta numai de noi ci de presedintii sectiilor specializate din cadrul curtilor de apel si ai tribunalelor specializate din Romania, cu ocazia intalnirii in vederea unificarii practicii judiciare, de la Targu Mures din 22 mai 2014.

Insisi judecatorii au discutat si au decis ca executarea silita e abuziva si trebuie anulata in lipsa notificarii debitorului cedat, prealabil inceperii executarii silite.

Mecanismul prin care se solutioneaza abuzul consta in Contestarea Executarii Silite.

Mai mult, amintim si de Minuta intocmita cu ocazia intalnirii trimestriale a judecatorilor, pentru unificarea practicii judiciare si formarea profesionala continua din 17 martie 2017 de la Curtea de Apel Targu Mures.

Conform pct. 3 din Minuta, concluzia la care zeci de judecatori cu vechime in sistem au ajuns a fost ca Daca notificarea cesiunii de creanta nu a fost expediata efectiv debitorului, acesta din urma detine dreptul de a obtine anularea executarii silite.

 

Nu ai primit Notificarea Cesiunii de Creanta ?

Daca esti executat silit si te opui prin Contestatia la executare silita, devii un cetatean model.

Simpla nesupunere la abuz te transforma intr-o persoana demna de respectul meu.

Te poti consulta si cu mine, iti pot raspunde pe WhatsApp – 0729108050, Facebook sau e-mail.

Imi doresc sa te ajut oricat de mult pot pentru Anularea Executarii Silite Abuzive.

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, continuand lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura .

 

CONTESTA ACUM EXECUTAREA SILITA ILEGALA, DEMARATA FARA NOTIFICAREA CESIUNII DE CREANTA !


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.