Firmele ce Recupereaza Creante bancare, nascute din Credite cesionate de Banci ori IFN


In acest an, prin OUG 15/2024, Guvernul Romaniei si-a propus sa extinda protectia consumatorilor in raporturile juridice cu Recuperatorii de Creante – firmele de recuperare a creantelor.

Prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 2024 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind contractele de credit pentru consumatori, consumatorii beneficiaza de o protecție mai mare cu privire la administrarea creditelor lor.

OUG nr 15/2024 a fost publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 7 martie 2024, e in vigoare din 17 martie 2024

OUG 15/2024 contribuie la transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și aRegulamentului (UE) nr. 1.093/2010.

Se introduce obligativitatea autorizarii prealabile pentru firmele de recuperare a creantelor.

Se anunta suspendarea activitatii pentru multe din aceste firme, cu tot ce inseamna, incetarea executarii, anularea datoriilor, daca recuperatorii nu vor indeplini noile conditii legale.

OUG 15/2024 stabilește obligația cumpărătorilor de credite care execută direct contractul de credit cumpărat de a respecta legile aplicabile contractului de credit, inclusiv normele privind protecția consumatorilor aplicabile debitorului.

Cui se aplica Noua lege – OUG 15/2024

Legea OUG 15/2024 se aplica

administratorilor de credite (Ex KRUK Romania, EOS, Kredyt Inkaso Romania, First Bank)

care acționează în numele unui cumpărător de credite (ex. InvestCapital ltd, DDM Invest, Kredyt Inkaso Luxembourg, Serraghis Loan, Next Capital, Ultimo Portfolio, OTP Faktoring, EOS Credit Funding DAC, EuroBank)

în ceea ce privește drepturile unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană în conformitate cu prevederile legale din Uniunea Europeană și cu prevederile legale naționale sau în ceea ce privește contractul de credit neperformant în sine;

 cumpărătorilor de credite care achiziționează drepturile unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană în conformitate cu prevederile legale din Uniunea Europeană și cu prevederile legale naționale sau care achiziționează contractul de credit neperformant în sine.

recuperatorii de creante
firmele de recuperare a creantelor
oug 15/2024

ATENTIE! OUG 15/2024 reaminteste ca cesiunea contractului de credit reclama acordul debitorului cedat

Conform art. 2 al. 3) din OUG 15/2024, se impune respectarea restricțiilor impuse de prevederile legale naționale referitoare la cesiunea drepturilor unui creditor, inclusiv în ceea ce privește obținerea prealabilă a acordului debitorului cedat, ce decurg dintr-un contract de credit neperformant care nu este restant sau a cărui scadență nu a depășit 90 de zile sau care nu este reziliat în conformitate cu prevederile legale naționale sau a celor referitoare la cesiunea contractului de credit neperformant în sine.

Cesiunea contractului de credit vs acordul debitorului in ce priveste firmele de recuperare a creantelor

Privind necesitatea obtinerii acordului debitorului cedat, va rugam sa parcurgeti Codul civil – Secţiunea a 8-a Cesiunea contractului.

Conform Art 1.315 alin. (1), unde este clar precizata conditie sine qua non pentru validitatea operatiunii:  O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Acordul trebuia emis in scris, in prealabil cesiunii, art 1.316, intitulat Forma cesiunii, din Codul civil reglementand forma: Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

In masura in care se va regasi la contractual de credit o clauza preformulata, privind cesiunea de contract, luati aminte ca aceasta nu poate produce efecte fara a specifica natura si denumirea entitatii care ar prelua contractul.

O asemenea clauza nu este completa intrucat cesiunea de contract presupune informarea explicita asupra identitatii tertei personae de moment ce debitorul cedat ar urma sa fie dator in raport cu acea terta persoana.

Aceasta interpretare respecta dezideratul / principiul de la art. 1 alin. (1) si alin. (3) din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori[1], potrivit carora in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului. 

Mai mult, de moment ce contestatorul are calitatea de consumator a unor produse / servicii financiare, astfel ca beneficiaza de principiul unei protectii ridicate, asa cum este reglementat prin Titlul Xv Protecția Consumatorilor, din Tratatul de infiintare a Uniunii Europene.

Conform art. 169,  Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.

Cesiunea de creanta si notificarea debitorului cedat – esenta acestor firme de recuperare a creantelor

OUG 15/2024, prin art. 2 al. 3),  aminteste indirect – respectarea restricțiilor impuse de prevederile legale naționale referitoare la cesiunea drepturilor unui creditor – si de necesitatea notificarii debitorului cedat.

Neindeplinirea obligatiei de notificare asupra cesiunii reprezenta o piedica la executarea silita a debitorului executat silit sau la orice alt demers judiciar ori amiabil.

In lipsa notificarii debitorului de catre creditori, exigibilitatea creantei este incerta.

Lipsa caracterului exigibil se raporteaza la incalcarea dispozitiilor din dreptul comun, sub aspectul formalitatilor in legatura cu cesiunea creantei.

Conform art. 1.578 din Codul Civil adoptat in anul 2011[1], denumit comunicarea si acceptarea cesiunii, debitorul este ţinut să plătească cesionarului de cand :

b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii.

Si vechiul Cod Civil contine o teza intr-un sens asemanator: art. 1393 – Cesionarul nu poate opune dreptul sau la o a treia persoana decât după ce a notificat debitorului cesiunea.

Cine sunt eu si de ce actionez pentru protejarea debitorilor

Eu sunt interesat de intarirea Statului de drept in ce priveste aceste firme de recuperare a creantelor bancare / Recuperatorii de Creante, protejati de executori si unii judecatori, unii din ei deconspirati.

Domeniul financiar bancar/ nebancar este esenta sistemului socio politic actual, fiind reglementat prin norme de ordine publica, parte a Dreptului Public.

Domeniul protectiei consumatorilor constituie, in conformitatea cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, motiv imperativ de interes general.

Normele Uniunii Europene sunt de imediata aplicare, indiferent de data cesiunii creantelor bancare.

Ma intereseaza sa salvez consumatorii, executati silit abuziv si ilegal de Recuperatorii de Creante, prin ocolirea procedurilor de autorizare ca investitori.

Vreau sa oblig Instantele a impune Dreptatea in procesele cu Recuperatorii de Creante abuzatori, ce functioneaza clandestin in Romania.

Cum te ajuta legea in raport cu recuperatorii de creante – firmele de recuperare a creantelor

Atat OUG nr 15 / 2024 cat si restul legislatiei au drept scop protejarea debitorilor.

Noua reglementare se asigură de faptul că administratorii de credite și cumpărătorii de credite acționează întotdeauna cu bună-credință, tratează în mod echitabil debitorii și le respectă dreptul la viață privată.

Firmele de recuperare a creantelor nu au voie să hărțuiască debitorii și nici să le ofere informații înșelătoare.

De asemenea, înainte de prima colectare a datoriilor și ori de câte ori debitorii solicită acest lucru, aceștia vor furniza debitorilor informații privind cesiunea care a avut loc, identitatea și datele de contact ale cumpărătorului de credite și ale administratorului de credite, în cazul în care acesta este desemnat, precum și informații privind sumele datorate de debitor și o declarație conform căreia continuă să se aplice toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii Europene și din dreptul intern.

Reglementarea stabilește obligația cumpărătorilor de credite care execută direct contractul de credit cumpărat de a respecta legile aplicabile contractului de credit, inclusiv normele privind protecția consumatorilor aplicabile debitorului.

Legea le acorda firmelor recuperare dreptul de a desfășura în continuare activitățile respective de administrare a creditelor, firme care au țara de origine România și care deja desfășoară activități de administrare a creditelor, un termen de intrare in legalitate, insa nu mai tarziu la 29 iunie 2024.

Firmele de recuperare a creantelor bancare si reprezentantul lor

În situația în care un cumpărător de credite nu desfășoară el însuși activitățile de administrare a creditelor, administratorul de credite desemnat furnizează serviciile legate de gestionarea și executarea drepturilor creditorului ce decurg dintr-un contract de credit sau a contractului de credit în sine pe baza unui contract de administrare a creditelor încheiat cu cumpărătorul de credit.

Un cumpărător de credite al cărui domiciliu sau sediu social se află în România, pentru a efectua activități de administrare a creditelor în raport cu drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant încheiat cu consumatorii sau cu contractul de credit neperformant în sine, desemnează o entitate din cele de mai jos:

  • o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană;

  • o instituție financiară nebancară care face obiectul supravegherii de către o autoritate competentă, precum BNR.

  • sau un administrator de credite .

Ce Obligatii au Recuperatorii de creante

Cumpărătorii de credite și administratorii de credite sunt obligați să respecte în relațiile lor cu debitorii următoarele reguli:

 să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu professionalism, de exemplu sa nu demareze o executare silita bazata pe un titlu prescris;

– să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;

 să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;

 să comunice cu debitorii într-un mod care să nu constituie hărțuire, constrângere sau influență nejustificată.

După orice cesiune a drepturilor creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant sau după o cesiune a contractului de credit neperformant în sine către un cumpărător de credite și întotdeauna înainte de prima colectare a datoriilor, dar și ori de câte ori debitorul îi cere acest lucru, cumpărătorul de credite sau, atunci când unul dintre aceștia este desemnat să desfășoare activități de administrare a creditelor, administratorul îi transmite debitorului o comunicare, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, care cuprinde următoarele:

– informații privind cesiunea care a avut loc, inclusiv data cesiunii;

– identitatea și datele de contact ale cumpărătorului de credite;

– dacă se desemnează un administrator de credite, identitatea și datele de contact ale acestora;

– dacă se desemnează un administrator de credite, acte doveditoare privind autorizarea sa acordată în conformitate cu prevederile art. 7 din OUG 15/2024;

– dacă este cazul, identitatea și datele de contact ale furnizorului de servicii de administrare a creditelor;

– un punct de contact pentru cumpărătorul de credite sau, atunci când unul dintre aceștia este desemnat să desfășoare activități de administrare a creditelor, de la care să primească informații atunci când este necesar, prezentat într-un mod vizibil;

– informații privind sumele datorate de debitor la momentul comunicării, prezentând detaliat sumele datorate sub formă de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri permise;

– o declarație conform căreia continuă să se aplice toate dispozițiile relevante din prevederile legale naționale și din cele aplicabile în Uniunea Europeană în domeniu referitoare, mai ales, la executarea contractelor, protecția consumatorilor, drepturile debitorului și dreptul penal;

– numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente ale statului membru în care se află domiciliul sau sediul social al debitorului ori, în cazul în care, în temeiul prevederilor legale naționale, acesta nu are sediu social, statul membru în care se află sediul său central și unde debitorul poate depune o plângere.

ATENTIE! Administratorii de credite, atunci când desfășoară activități de administrare a creditelor pe teritoriul României, nu sunt autorizați să primească și să dețină fonduri de la debitori.

Administratorul de credite si autorizatia obligatorie prealabila

În situația în care România este stat membru de origine pentru administratorul de credite, acesta are obligația de a obține o autorizație în România înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul național, în conformitate cu prevederile OUG nr 15/2024.

Pentru acordarea autorizației, recuperatorii de creante trebuie sa indeplineasca următoarele cerințe:

a) solicitantul este o persoană juridică, înființată în conformitate cu prevederile Codului Civil, iar sediul său social se află pe teritoriul României;

b) membrii organului de conducere sau ai organului administrativ al solicitantului au o bună reputație, fapt demonstrat prin probarea următoarelor:

(i) aceștia nu au înscrise în cazierul judiciar infracțiuni respectiv infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind servicii și activități financiare, spălarea banilor, camătă, fraudă, infracțiuni fiscale, divulgarea secretului profesional sau infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății și nici alte infracțiuni sau contravenții prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 sau protecția consumatorilor și nu intră sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

(ii) efectele cumulative ale unor incidente de ordin personal sau profesional nu le strică buna reputație;

(iii) aceștia au fost întotdeauna transparenți, deschiși și cooperanți în interacțiunile lor anterioare în context profesional cu autoritățile de supraveghere și de reglementare;

(iv) aceștia nu fac obiectul niciunei proceduri de insolvență în curs și nu au fost declarați anterior în stare de faliment, cu excepția cazului în care au ieșit din procedura de reorganizare în conformitate cu prevederile legale naționale;

c) organul administrativ sau de conducere al solicitantului în ansamblu dispune de cunoștințe și experiența necesară pentru a-și desfășura activitatea cu competență și responsabilitate;

d) persoanele care posedă dețineri calificate în cadrul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 36 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, au o bună reputație, fapt demonstrat de îndeplinirea cerințelor stabilite în conformitate cu prevederile alin. b) pct. (i) și (iv);

e) solicitantul a instituit cadre solide de guvernanță și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri contabile și de gestionare a riscurilor, care să asigure respectarea drepturilor debitorului și conformarea cu legislația care reglementează drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit sau contractul de credit în sine, precum și cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

f) solicitantul aplică o politică adecvată care asigură respectarea normelor de protecție a debitorilor, precum și faptul că debitorii sunt tratați în mod echitabil și cu diligență, inclusiv prin luarea în considerare a situației lor financiare și a necesității ca debitorii în cauză să fie orientați către servicii de consiliere în materie de îndatorare sau către serviciile sociale, dacă sunt disponibile astfel de servicii;

g) solicitantul a instituit proceduri interne necesare și specifice care să asigure înregistrarea și soluționarea plângerilor formulate de debitori;

h) solicitantul a instituit proceduri necesare de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în cazul în care prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, îi desemnează pe administratorii de credite ca fiind entități obligate în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;

i) solicitantul este obligat să respecte cerințele de raportare și de prezentare publică a informațiilor, conform normelor Băncii Naționale a României.

ATENTIE! OUG 15/2024 A introdus avizul BNR. Pentru a dovedi respectarea punctelor e) și h) de la alin. (1), solicitantul obține în prealabil avizul Băncii Naționale a României.

Recuperatorii de creante executa silit Abuziv si Nelegal cetatenii Statului Roman

Romanii, amarati si fara cunostinte, sunt evacuati cu forta coercitiva a statului din propriile locuinte, in cele mai multe cazuri singurele bunuri de valoare, prin intermediul unor Executari Silite Ilegale.

Executorii abuzeaza in mod grav de rolul lor, instantele cofirmand actiunile acestora in cele mai multe randuri.

Practic, organismele nationale activeaza forta coercitiva impotriva propriilor cetateni doar pentru ca Recuperatorii de creante sa obtina profit.

Am indentificat o alta portita de a scapa de abuz, in procesele cu firmele ce recupereaze creante, expusa aici:

Esenta Dreptului public consta in necesitatea ca raporturile juridice sa fie expres reglementate pentru a fi aplicabile in comparatie cu Dreptul privat unde ce nu este interzis expres este aplicabil.

Recuperatorii de Creante cumpara creante bancare (parte a unor protofolii impresionante de creante, ca valoare si intindere) pentru un pret modic, urmarind obtinerea unui profit, aspect ce reprezinta esenta unei investitii in nume propriu.


[1]Delimitarea legii noi de legea veche se va putea efectua ulterior cercetarii judectoresti raportat la art. 6 din noul Cod Civil (4) Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

In calitate de avocati specializati, actionez contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante.

Imi doresc ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual, fara teama de abuzuri.

Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

Eu sunt singurul avocat ce a atacat la Curtea Constitutionala “ legea popririi “, adica norma juridica ce permite executorilor judecatoresti sa iti ia banii banii din conturi / din salariu, in mod abuziv.

Ca o concluzie personala, protectia instituita de Guvern este la nivel de legislatie, drepturile conferite prin OUG 15/2024 trebuie invocate prin diverse proceduri si procese civile, in raport cu firmele ce recupereaza creante.

Recuperatorii de creante capata obligatii sporite, rolul ANPC se intareste si este introdusa BNR pentru prima oara in istoria activitatii acestor firme ce recupereaza creante.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.