Firmele ce Recupereaza Creante bancare, nascute din Credite cesionate de Banci ori IFN

Conform Art. 1.315 din Codul Civil, banca sau IFN trebuie sa – ti obtina acordul prealabil in forma scrisa pentru cesiunea de contract:

Noțiune (1) O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Firmele ce Recupereaza Creante bancare trebuie sa indeplineasca conditiile legale, altfel Executarea Silita este Abuziva.

In acest ultim caz, este esentiala Contestarea Executarii silite pentru anularea formelor de executare silita precum poprirea contului bancar.

In ce priveste o Creanta Bancara, Executorialitatea Creantei e Incerta in raport cu Recuperatorul de Creante, astfel acesta din urma Nu Detine Dreptul de a va executa !!!

firmele ce recupereaza creante bancare

Firmele ce recupereaza Creante Bancare sau Recuperatorii de Creante, nascute din Contracte de Credit cesionate de Banci ori IFN-uri

Notiunea de recuperator de creanta este definita in legislatia specifica domeniului financiar.

Ce sunt Firmele ce recupereaza Creante Bancare ? Astfel, conform pct. 17 art. 7 din OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori defineste Recuperatorii de Creante ca fiind entităţi care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe – persoane juridice, altele decât creditorii, cu un capital social minim subscris şi vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei, care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi/sau care obţin drepturile prin cesiunea de creanta, asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit.

Entitatile pot fi si unele nerezidente in masura in care au reprezentanti legali, persoane de contact in Romania.

Definitia acestor entitati aminteste una din modalitatile, cea mai frecvent folosita, prin care dobandesc o creanta izovarata dintr-un contract de credit, incheiat intre consumator si institutia bancara sau financiar nebancara (IFN) –Cesiunea de Creanta nascuta din contractul de Credit.

 

Cesiunea de creanta, privind dreptul din Contractul de credit cu banca sau IFN, nu transmite executorialitatea creantei

Debitorii nu trebuie sa se sperie sau se teama de acesti Recuperatori de creante intrucat OUG 52/2016 privind modificarea OUG 50/2010 interzice recuperatorilor sa dobandeasca titluri executorii de la Banci sau IFN a impus interdictii de la executarea debitorilor.

Conform art. 52 alin. (5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum și orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor,

NU reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe (aka Recuperatori de creante). Cu alte cuvinte, Firmele ce recupereaza creante bancare (aka Recuperatorul de creante) nu detin capacitatea de a obtine Executarea silita, fara o judecata in care debitorul sa fie citat de instanta pentru a se apara. Nerespectarea acestei realitati juridice genereaza Executari Silite ilegale.

Insa, in practica lucrurile nu sunt atat de clare, de aceea rolul unui Avocat care castiga procese cu bancile este esential pentru succesul contestarii executarii silite.

Precum aminteam AICI, Cesiunea de creanţă (ex: o suma de bani ) este contractul prin care creditorul cedent (Banca sau Institutia financiar nebancara) transmite cesionarului (ex: o firma ce recupereaza creante bancare precum KRUK sa,) dreptul generat de contractul de credit.

Reamintim ca lucrurile pot fi mult mai grave, un caz cunoscut de mult timp insa sanctionat recent de PC, in care BancPost SA a cesionat un lot de creante catre ERB New Europe Funding BV II, entitate aflata in ilegalitate precum zeci de alte entitati ce recupereaza ilicit creante de la debitorii lipsiti de aparare.

Debitorii, executati silit abuziv, trebuie sa cunoasca un drept fundamental, acela de a contesta dreptul noilor creditori, firme ce recupereaza creante bancare.

In cazurile în care drepturile creditorului, dobandit în temeiul unui contract de credit, sau contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane (ex: Recuperatorii de creante), consumatorul debitor are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, Banca ori IFN.

In aceeasi nota este si LEGEA 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice. Conform art 12, alin. 1), În cazul în care drepturile ce revin unui creditor printr-un contract de credit sunt cesionate unui terţ, consumatorul are dreptul să invoce împotriva terţei persoane toate drepturile contractuale pe care le are la dispoziţie împotriva creditorului iniţial.

Cu alte cuvinte, daca debitorii pot critica lipsa caracterului de titlu executoriu sau / si lipsa dreptului de a percepe dobanzi si/sau penalitati, in ce priveste fostul creditor, Banca ori IFN, cu atat mai mult debitorii pot contesta aceste lipsuri in raport cu entitati ce nu dobandesc creante executorii.

 

Firmele ce Recupereaza Creante Bancare au dreptul sa colecteze bani prin demersuri simple, fiind exclusa executarea silita, si doar daca este autorizat de ANPC

OUG 52/2016 defineste creditorul, in cadrul raporturilor juridice nascute in legatura cu contractele de credit un creditor, dupa cum urmeaza:

– persoana juridică, inclusiv sucursala instituției de credit și a instituției financiare din străinătate, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare sau conform ordonanței de urgență OUG 52/2016, în cursul exercitării activității comerciale sau profesionale;

Nu credem ca un recuperator de creanta poate lua locul unei Banci ori Institutii Financiar Bancare. Firmele ce Recupereaza creante bancare trebuie sa indeplineasca cerintele legale pentru a dobandi creante inzestrate cu caracterul executoriu, identice cu cele detinute de Banca sau IFN.

Reamintim, contractele de credit, contractele de ipotecă, precum și orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, NU REPREZINTA titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe.

Interdictia se raporteaza la esenta raporturilor de drept civil dar si la legislatia specifica domeniului financiar bancar.

Indiferent de perspectiva, Sunt sancţionate cu nulitatea absolută, ca sancțiune care lipsește actul juridic de efectele sale, actele juridice încheiate cu nesocotirea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.

Nr. crt

 DENUMIRE FIRME CE RECUPEREAZA CREANTE SI CARE  FIGUREAZA IN EVIDENTA A.N.P.C

1 AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentată de SC KI DEBTSERVICE SRL
2 ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3  ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4  AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5  B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6  CEE COLLECT ROMANIA SRL
7  COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
8 COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9  CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10  CYCLE EUROPEAN SRL
11  DEBT COLLECTION AGENCY SRL
12  ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13 EOS CREDIT FUNDING DAC
14 EOS CREDIT FUNDING BL DAC
15  EOS NEXT SERVICES SRL
16  EOS KSI ROMANIA SRL
17  FIRE CREDIT SRL
18  GETBACK RECOVERY SRL
19 GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentată de INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
20  IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
21  INTEGRAL COLLECTION SRL
22 INTRUM DEBT FINANCE AG (fostă INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG)  reprezentată de INTRUM ROMANIA SA (fostă SC TOP FACTORING SA)
23 INVESTCAPITAL  LTD (denumită anterior INVESTCAPITAL MALTA LTD) reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
24  KIRIARCHOS NET SRL
25  KI DEBTSERVICE SRL
26  KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
27 KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
28  KRUK ROMANIA SRL

29

 KRUK SA reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL

30  MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
31  MELLON ROMANIA SA
32  MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
33  OTP FACTORING SRL
34 OTP FAKTORING ZRT reprezentată de SC OTP FACTORING SRL
35 PROSPEROCAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
36  RECOVERY SOLUTIONS SRL
37 C RE COLLECTION SRL
38 SECAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
39  SUPORT COLECT SRL
40 SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentată de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
41  INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
42  TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL
43 ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT  LUXEMBOURG) SA reprezentată de  DEBT COLLECTION AGENCY SRL
44  VM ASSET MANAGEMENT SRL
45 NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED
46 NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
47 EOS INVESTMENT RO Gmb H
48 EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH

49

EOS FINANCE GmbH

50 CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentată de  SC  COLECTARE   RECUPERARE CREANTE CRC SRL
51  NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL
52  SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT SA
53   OPTIMA  ASSET  MANAGEMENT  SA
54   DONAU FAKTORING SRL
55 FRANKFURTER  INKASSO Gesellschaft  mbH  reprezentată de EOS KSI ROMÂNIA SRL
56 APS  DELTA  SA
57  CAMPEADOR INVEST SRL
58   RESOLUTE  LAR  ROMÂNIA  SA
59   KONA  CAPITAL MANAGEMENT  SA
60 B2REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
61 CREDITHELP ORG SRL

62 APS  Fund  Alpha  uzavreny investicni fond  a.s. 

 
 63  APS  Beta  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
64  APS REO ROSEMARY S.A.
65 APS  Recovery  a.s  ( fostă APS Holding a.s )  reprezentată  de  APS  CONSUMER FINANCE IFN S.A.
66 Asset Management Company S.p.a ( fosta Societa Per La Gestione Di Attivita – SGA  S.p.A   reprezentată  de  SC FIRE CREDIT SRL
67 Agency  for  Control  of  Outstandings  Debts  SRL
68 DDM DEBT ROMANIA  SRL
69 TEO ACTIVE S.R.L.
70 SERAGHIS  LOAN MANAGEMENT LTD  reprezentată  de  APS CONSUMER        FINANCE IFN S.A.
71 INTEGRAL CASH BACK SRL
72 DDM  INVEST  XX  AG   Radiată
73 DDM  INVEST  III  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL 
74 DDM  INVEST  I  AG   Radiată
75   GERI.RO  EAST  SRL
76   KREDYT INKASO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamkniety reprezentată de  KREDYT  INKASO  INVESTMENTS  RO  SA
77    Wine Solutions Network SRL
78   Peer House Communication  SRL
79      Mecon SRL
80   SC BID EXPERT COLLECT SRL
81    WORK  FINANCE SRL
82        INTRUM  CUSTOMER  SERVICES  BUCHAREST  SRL
83   CLARET  RECOVERY  SRL
84    Centrul de Asistenţă şi Recuperare Despăgubiri şi Daune SRL
85      AXFINA ROMANIA SRL
86    EURO GES.C.CREDIT MANAGEMENT SRL
87     DIVERS  EXPERTCONT  SRL

Daca una din entitatile mai sus amintite, va executa silit abuziv, contestati executarea silita. 

Firmele ce recupereaza creante bancare si se regasesc in lista oficiala de mai sus, detine o creanta incerta din perspectiva executorialitatii.

La asta se adauga interdictia calcularii si solicitarii de dobanzi si penalitati .

Este foarte importanta mobilizarea de urgenta caci termenul de contestatie este de 15 zile. Firmele ce recupereaza creante creante bancare se asteapta ca debitorii sa nu conteste si sa fie astfel acoperita frauda.

Orice zi irosita poate insemna o perioada lunga de timp de cosmar a dvs si a familiei. Chiar si zece ani de zile poate dura executarea silita, perioada in care toate bunurile vor fi supuse urmaririi silite. Mai mult, datoria se poate transmite la mostenitori, copii sau parinti.

Recuperatorii de creante nu detin o creanta certa lichida si exigibila.

Atentie la cesiunea creantei bancare catre recuperatori, majoritatea sunt ilegale. Motivele abuzului le veti gasi AICI.

 

Prin Contestarea Executarii Silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și a oricarui act de executare vatamator, va puteti recastiga libertatea financiara.

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi. Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

 

ESTI LIBER SA NU PLECI CAPUL IN FATA ACESTOR FIRME CE RECUPEREAZA CREANTE BANCARE IN MOD ABUZIV

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.