Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

legea popririi

Am oprit Poprirea fara somatie, expediind la Curtea Constitutionala ” Legea popririi “, adica sintagma de la art. 783 al. 1) din Codul de procedura civila – “Poprirea se înființează fără somație”.

 

 

“ Legea popririi “ e neconstitutionala, pentru ca este neclara si lasa loc de interpretari abuzive.

 

Acest material de mai jos, unic in Romania din perspectiva protejarii celor urmariti silit, vizeaza acele persoane fizice / juridice executate silit abuziv de executorii judecatoresti, ce au infiintat poprirea, in mod prematur, adica anterior epuizarii termenului legal, la cererea Bancilor, IFN-urilor sau / si a firmelor fantoma create de banksteri.

 

Daca executorul judecatoresc nu a respectat procedura prealabila popririi, intreaga executare silita este nula absolut, eventualele sume retinute ilegal vor reveni la tine.

Dar, trebuie sa formulezi contestatia la executare pentru a ti se restitui banii, avand posibilitatea de a cere si obtine atat DAUNE MORALE din executari abuzive cat si anularea datoriei in mod irevocabil.

 

ATENTIE! Daca nu ai formulat contestatie impotriva popririi, in termenul de 15 zile, afla cum poti exercita LEGAL o contestatie la executare ORICAND. Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

 

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

 

 

Daca ai trecut printr-o asemenea executare silita, cu proprirea pe cont / poprire pe salariu, fara sa fi fost somat in prealabil, ai posibilitatea de a cauta solutii pentru anularea si restituirea banilor alaturi de dobanda legala si rata inflatiei.

 

De ce ma intereseaza sa apar debitorii, urmariti silit abuziv si ilegal, haituiti de forta coercitiva a Statului

 

 Sunt primul avocat ce a atacat la Curtea Constitutionala “ legea popririi “, adica norma juridica ce permite executorilor judecatoresti sa iti ia banii banii din conturi / din salariu, in mod abuziv.

Asa incepe abuzul in majoritatea cazurilor, banca te instiinteaza prin sms / email, invocand legea popririi, ce permite abuziv ca al tau cont sa fie golit anterior somarii :

 

poprirea

 

 

Legea popririi dainuie in Romania de 2 secole, da, ai citit bine, a intrat in vigoare in anul 1865, pe vremea vechilor domnitori, intr-o perioada in care debitorii nu aveau drepturi, ci doar obligatii.

Sunt singurul avocat care, in numele si beneficiul clientilor, a sesizat Curtea Constitutionala pentru a obtine desfiintarea normei juridice ce permite poprirea fara somatie prealabila.

In temeiul art. 29 al. 2) din legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, am ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor de la art. 783 alin.1) din Codul de procedura civila, in ce priveste mentiunea “Poprirea se înființează fără somație”.

 

 

Chestiuni esentiale privind poprirea

 

Contestatorii, clientii mei, au calitatea de consumatori de produse / servicii financiare, astfel ca beneficiaza de principiul unei protectii ridicate, asa cum este reglementat prin Titlul Xv Protecția Consumatorilor, din Tratatul de infiintare a Uniunii Europene.

Conform art. 169,  Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.

Reclamantul detine calitatea de consumator intrucat a incheiat un contract de credit în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, indeplinind cerinta definita la art. 2 alin. 1) din Legea nr. 193/2000, in art. 2 pct. 2 din OG nr 21/1992 privind protectia consumatorilor cat si in pct. 13 din Anexa Codului Consumului.

Formele de executare a Contractului intra sub incidenta legilor protectiei consumatorilor avand in vedere obiectul contractului de imprumut – serviciu financiar – definit la pct. 43 din Anexa Codului Consumului. In calitatea sa de consumator, contestatorul, fiind prejudiciat de punerea in executare a unui contract de imprumut financiar, detine dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

 

Motivarea exceptiei de neconstitutionalitate privind legea popririi

Mi se pare excesiv de evident abuzul executional, intrucat informarea asupra executarii vine de la un tert si nu de la executorul judecatoresc.

 

legea popririi

 

Consider ca norma juridica “Poprirea se înființează fără somație” nu este clara si previzibila, astfel afecteaza dreptul justitiabililor la accesul la justitie.

 In faza executarii silite civile sunt reglementate mai multe somatii, in functie de stadiul procedurii, pe fondul in care masurile (executare mobiliara ori si imobiliara) de executare silita propriu zise demareaza sub conditia somarii prealabile a debitorului, conform art. 667 Cod.proc.civ, dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului . . . , dacă legea nu prevede altfel, o somație.

 

Poprirea – ce reprezinta in fapt si drept

 

Punctam natura masurii popririi ca fiind forma de executare silita efectiva si concreta si nu forma asiguratorie.

De ce? Pentru ca debitorului contestator i-au fost retinuti bani intre timp, anterior posibilitatii de a achita intreg debitul asa cum prevede articolul 668 Cod.proc.civ.

Debitorii afla initial de masura popririi, de la banca, in urma blocarii contului, si de la angajator si abia ulterior, sunt instiintati de executor asupra existentei unui dosar de executare silita.

Practic, debitorul este executat silit efectiv, norma juridica atacata de noi fiind folosita pentru a fi evitata posibilitarea conferita debitorului de a achita debitul in termenul indicat in somatie.

 

Poprirea reprezinta una din modalitatile de executare silita, aspect amintit si la Art 624 Cod.proc.civ., intitulat  Modalități de executare, unde se prevede ca Executarea silită se efectuează prin:

  1. urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor.

Natura popririi ca fiind o masura de executare silita efectiva reiese si din interpretarea art. 781 Cod.proc.civ., intitulat Obiectul popririi, unde se prevde ca Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condițiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său.

 

De ce legea popririi este neconstitutionala

 

Contestatorii debitori nu primesc nicio somatie ANTERIOR POPRIRII, iar legea nu prevede altfel in cazul de fata.

Executorii nu dispun expedierea efectiva catre cei executati silit a somatiei prealabile intregii executari silite sau / si nu asteapta epuizarea termenului de plata – chintesenta somarii prealabile ci, dimpotriva, mai intai dispun masura infiintarii popririi si, ulterior, dispun somarea.

 

Comunicarea somației initiale este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

 

Motivul nulitatii actelor de executare silita, pentru acest motiv, este prevazut la art. 673 Cod.proc.civ.

Trecerea la executarea silită, efectuarea altor acte de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație .

Institutia somatiei este esentiala pentru increderea cetatenilor in actul de justitie in general si pentru protejarea patrimoniului celor executati silit.

Chiar si in lipsa unei vatamari, consideram ca vatamarea se prezuma, sanctiunea find nulitatea absoluta intrucat executorul judecatoresc inca nu detinea dreptul procesual de a demara formele de executare silita, pana la data epuizarii termenului ce trebuia amintit in somatie.

           

Cum a aparut legea popririi

 

Norma juridica pentru care solicitam verificarea constitutionalitatii a fost introdusa odata cu adoptarea noului cod de procedura civila.

La nivelul formei initiale, din anul 2013, in codul de procedura civila mentiunea “Poprirea se înfiinţează fără somaţie” se regasea la art. 782, intitulat Înfiinţarea popririi. Ulterior republicarii, mentiunea se regaseste la art. 783.

Vechiul Cod de procedura civila 1865 (varianta actualizata până la data de 31 ianuarie 2013) a cunoscut la randul sau aceasta disfunctionalitate. La art. 454 alin. (1) se mentioneaza “ Poprirea se infiinteaza fără somatie “.

Desi, aceasta din urma norma juridica, echivalenta celei criticate de noi, a fost supusa unui control de constitutionalitate, in mod succesiv, au fost invocate alte temeiuri constitutionale decat cele invocate de noi mai jos sau / si exceptia a fost ridicata de tertul poprit si nu de insusi debitorul urmarit silit.

Cu toate acestea, insusi codul de procedura vechi, in forma sa initiala din anul 1865 impunea somatia prealabila.

Conform art. 388 din Codul de procedura civila, varianta din anul 1865, Esecutiunea câtă sa fia precedată de o somaţiune de esecutare, facuta prin agentul ce are sa esecute, şi cu o di cel puţin mai nainte de esecutare.

 

Asadar, inca din sec XIX, executarea silita insesi nu putea demara fara o somatie prealabila a debitorului.

 

Legea popririi nu e clara si previzibila, prin urmare nu poate fi obligatorie

 

La Curtea Constitutionala am invocat Art. 1, alin. (3) teza I si alin. (5) din Constitutia Romaniai

cat si Art. 21 – Accesul liber la justiție alaturi de Articolul 124 – Înfăptuirea justiției.

Norma juridica art. 783 alin.1) din Codul de procedura civila, in ce priveste mentiunea “Poprirea se înființează fără somație”, este neconstitutionala zicem noi.

O norma juridica constitutionala trebuie cunoscută şi înţeleasă, iar pentru a fi înţeleasă, trebuie să fie suficient de precisă şi previzibilă, aşadar să ofere securitate juridică destinatarilor săi.

Nefiind clara si previzibila, norma atacata de noi afecteaza dreptul de acces la justitie al justitiabililor si afecteaza infaptuirea justitiei intrucat lasa loc de interpretare, nedorita de legiuitor in acest caz.

Lipsa de precizie si claritate a normei art. 783 al. 1) Cod.proc.civ. afecteaza dreptul debitorului de a fi somat in prealabil cu privire la iminenta continuarii executarii silite (conform art. 667 Cod.Proc.Civ.).

 

 

Rolul somatiei este unul esential pentru drepturile si interesele contestatorului.

 

Conform art. 668 Cod.proc.civ., intitulat Somația, Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Subliniem caracterul obligatoriu al acestei somatii, pe fondul in care exceptia de la aceasta regula se efectueaza doar in cazuri limitativ prevazute de Codul de procedura civila.

 

“Poprirea se înființează fără somație “ – de la art. 783 al. 1) Cod.proc.civ. nu reprezinta o exceptie de la somarea prealabila a debitorului.

 

Dupa cum observam, somatia confera si un termen de plata, ulterior executorul continuand executarea silita, prin declansarea formelor de executare silita efectiva.

Astfel, ulterior termenului de plata afisat in somatie, debitorul va suporta plata cheltuielilor de executarem ocazionate de punerea in executare efectiva a titlului executoriu, precum cheltuielile generate de notificarea tertilor cu privire la infiintarea masurii de poprire.

Dupa cum spuneam, exceptiile de la somatia initiala sunt expres si limitativ prevazute la art. 669 Cod.proc.civ., exceptii in care – “Poprirea se înființează fără somație “ , art. 783 al. 1) Cod.proc.civ – nu este enumerata. Asadar, conform art. 669, nu este necesară comunicarea titlului executoriu și a somației:

1. în cazurile prevăzute la art. 675;

2. în cazul ordonanțelor și încheierilor pronunțate de instanță și declarate de lege executorii.

Articolul 675 aminteste la randul lui de acel termen prelabil demararii executarii silite insesi, astfel esenta somatiei.

 

Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată, implicit de somarea prealabila, se regaseste doar in aceste cazuri:

 

Art. 675 Alin. (1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă:

  1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite;
  2. debitorul risipește averea sa;
  3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobște cunoscută sau, dacă prin fapta sa, săvârșită cu intenție sau dintr-o culpă gravă, a micșorat garanțiile date creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviințate;
  4. alți creditori fac executări asupra averii lui.

 În oricare din aceste cazuri de la pct 1, 2, 3 si 4, instanța de executare va hotărî de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților, în termen scurt.

Pct 2 de la art. 669 aminteste, drept exceptii de la somarea prealabila, in cazul ordonanțelor și încheierilor pronunțate de instanță și declarate de lege executorii.

Observam ca aici legiuitorul a avut in vedere actele de procedura emise de judecator si nu de executorul judecatoresc, astfel nu vom insista pe acest aspect intrucat textul criticat de noi vizeaza acte emise de executorul judecatoresc.

Conform art. 782 Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul.

 

Consider ca legea popririi nu respecta criteriile unei legi de a fi clara si previzibila, criterii arhinecesare pentru ca legea sa fie obligatorie. Cu aceasta ocazie, amintim art. 8 alin. 4) din Legea 24/ 2000 conform caruia (4) Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce.

 

In cazul nostru, mentiunea de la art. 783 al. 1) Cod.proc.civ, “Poprirea se înființează fără somație”, este plina de echivoc, textul fiind neclar, pe fondul in care nu aminteste care somatie, de moment ce executarea silita cunoaste cel putin 3 trei somatii esentiale : somatia prealabila insesi executarii silite efective (art. 667 Cod.proc.civ.), somatia mobiliara si somatia imobiliara (art. 820 Cod.proc.civ.[13]). 

 

Poprirea ar cunoaste o forma de somatie specifica acestei forme de executare? 

 

Legiuitorul nu a creat institutia juridica a somarii prealabile formei de executare silita prin poprire, desi din economia textului de lege a art. 783 al. 1) Cod.proc.civ. asa ar rezulta o somatie specifica formei de executare silita prin poprire. De ce? Tocmai pentru ca situatiile exceptionale de la regula somarii prealabile intregii executari silite sunt limitativ enumerate de legiuitor iar cazul art. 783 al. 1) Cod.proc.civ. nu e amintit.

Reamintim ca in cazurile pentru care am sesizat CCR, tertii au primit de la executor instiintarea privind indisponibilirea sumelor de bani, esenta masurii de poprire, anterior somarii debitorului cu somatia prevazuta la art. 667 Cod.proc.civ., desi noi nu ne incadram intr-una din exceptiile in care debitorul urmarit nu primeste somatia prealabila intregii executari silite.

 

Desi ” unde-i lege, nu-i tocmeala “, nu toate legile sunt drepte

 

  1. Norma atacata de noi afecteaza Principiul legalitatii, creionat de art. 1 alin. 3) teza I din Constitutia Romaniei cat si celelalte articole amintite mai sus.

Exigentele executarii silite civile protejeaza nu doar creditorii ci si debitorii, pe fondul in care executarea angreneaza forta coercitiva a Statului Roman la un nivel ridicat.

Conform Art. 625 intitulat Legalitatea executării silite, Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate.

Executarea prompta si efectiva unui titlu executoriu, mai ales ca e un contract de credit in legatura cu care a operat cesiunea de creanta, presupune respectarea unei procedure clare si previzibile, in care debitorii sa detina posibilitatea efectiva de a beneficia de esenta procedurii somarii, anterior oricarei forme de executare silita efectiva si concreta.

Masura popririi din prezenta cauza, la modul in care a fost pusa in aplicare, reprezinta o forma de executare silita concreta si efectiva, ce a fost pusa in executare anterior somarii si acordarii unui termen de plata.

Debitorul detine dreptul efectiv de a executa de buna voie obligatia sa, chiar si in faza executarii silite. Doar in urma refuzului intr-un termen anume, fie el si o zi, executorul judecatoresc poate demara toate formele de executare silita, inclusiv si mai ales executarea prin poprire.

 

In ce priveste textul constitutional – art. 1 alin. 3) teza I din Constitutia Romaniei, exigentele acestuia privesc si scopurile activitatii statale dintr-o executare silita civila, prefigurate in ceea ce indeobste este numit ca fiind domnia legii.

 

Aceasta din urma sintagma implica subordonarea statului fata de drept, asigurarea acelor mjloace care sa permita dreptului sa cenzureze optiunile politice si, in acest cadru, sa pondereze eventualele tendinte abuzive, discretionare ale structurii etatice.

In cazul de fata, din cauza normei juridice neclare si imprevizibile, executorul judecatoresc a dispus executarea efectiva prin poprire a debitorului si, abia ulterior, a dispus somarea acestuia petru a achita debitul, golind de continut “prima si ultima sansa” a debitorului de a executa “obligatia de a da” o suma de bani unui anumit creditor, fie el si o societate tip SRL ce a preluat dreptul de creanta de la institutia financiara imprumutatoare printr-un contract de cesiune de creanta, operatiune de care debitorul nu a detinut nicio informatie pana la infiintarea popririi.

 

Executorii judecatoresti isi tripleaza onorariile cu legea popririi

 

Procedand in acest fel, executorul judecatoresc a invocat si oarecum justificat valoarea maxima a cheltuielilor de executare silita alaturi de onorariul sau, desi in faza somarii prealabile cuantumul cheltuielilor de executare ar fi fost minim sau chiar ar fi lipsit.

Cu alte cuvinte, infiintand poprirea in mod prematur si abuziv, din cauza unei norme juridice ce afectaza Principiul legalitatiii, executorul judecatoresc si-a maximizat cheltuielile de executare, creand in patrimonial debitorului un prejudiciu nejustificat, raportat la dreptul celui urmarit silit de a executa obligatia sa intr-un termenul prevazut in somatia primita ulterior.

Statul de drept asigura suprematia Constitutiei, corelarea legilor si a tuturor actelor normative cu aceasta, existenta regimului de separatie a puterilor publice, care trebuie sa actioneze in limitele legii, si anume in limitele unei legi ce exprima vointa generala.

Statul de drept consacra o serie de garantii, inclusiv jurisdictionale, care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti prin autodelimitarea statului, respectiv incadrarea autoritatilor publice in coordonarea dreptului.

 

ATENTIE! Legea popririi transforma executorii in judecatori

 

Dar, cu adevarat pertinent este imixtiunea unui executor judecatoresc in activitatea instantei de executare, singura entitate competenta a decide decaderea din beneficiul termenului si, implicit, executarea silita fara somatia prealabila.

Cum am amintit mai sus, conform art. 675 Cod.proc.civ., asupra decaderii din termenul de plata amintit in somatie, doar instanța de executare va hotărî de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților, în termen scurt.

 

Norma cu pricina afecteaza in mod direct accesul la justitie, intrucat judecatorul de la instanta de executare, investit cu o contestatie la executare, folosind interpretarea gramaticala, adica interpretand izolat acea norma juridica, poate “ sa pice “ in eroarea creata involuntar de legiuitor.

Pe de alta parte, instanta de executare, interpretand norma juridica in mod sistematic, adica sa lege norma atacata cu normele juridice evocate de noi mai sus, ajunge in situatia in car nu detine o claritate suficienta din punctul nostru de vedere.

Exceptiile de la somarea prealabila sunt explicit si limitative prevazute de legiuitor, asa cum am aratat pe larg.

Din cauza normei juridice, zicem noi una neconstitutionala, infaptuirea justitiei este impiedicata, intrucat odata aparuta situatia juridica problema – blocarea conturilor sau / si infiintarea popririi la angajator si retinerea banilor din cont / salariu – , atat noi cat si instanta de executare suntem in fata unei neclaritati generate de o norma juridica ambigua, ce lasa loc de cel putin 2 interpretari.

Interpretarile sunt nepermise in astfel de situatii juridice in care forta coercitiva a Statului e aplicata concret, agresiv si cu prejudicierea debitorului urmarit silit, care este anuntat de tertia supra existentei unei executari silite, desi instanta de executare nu a permis executarea silita fara somarea prealabila a debitorului.

 

Intrebari retorice in loc de concluzie privind poprirea fara somatie

 

Daca debitorul urmarit silit doreste sa achite debitul pus in executare silita, astfel ne-am regasi in logica, viziunea si ratiunea legiuitorului, ce a stat la baza reglementarii somatiei prealabile, anterioara formelor de executare silita, de ce norma juridica permite infiintarea masurii popririi fara somatie?

Daca exista procedura somarii prealabile, somatie ce trebuie expediata debitorului efectiv ANTERIOR demararii oricarei forme de executare silita, de ce permitem existenta  “popririi fara somatie”, institutie creata in anul 1865?

Desi, au trecut aproape 2 secole de la acele vremuri, totusi, de ce permitem aceasta norma primitiva, ce goleste de continut juridic dreptul fundamental al debitorului de a sti cine, de ce si ce suma ii cere?

Daca debitorul urmarit silit, fie si in situatia in care nu primeste somatia prealabila formelor de executare silita, ci doar instiintarea de la unitatea bancara unde detine contul, instiintare din care reiese in mod explicit faptul ca al sau cont e blocat de notificarea privind poprirea, doreste sa achite debitul cum poate face asta daca contul sau e blocat?

 

Lipsa controlului de constitutionalitate asupra textului de lege atacat privind poprirea

 

Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat asupra constitutionalitatii art. 783 al. 1) Cod.proc.civ., in ce priveste sintagma “poprirea se infiinteaza fara somatie”, niciun justitiabil sau avocat nu a ridicat aceasta problema pana in prezent, desi norma juridica exista de aproape 200 de ani.

 

poprirea fara somatie

 

Eu am atacat “Legea popririi” in zeci de dosare deja, aici veti gasi dovada:

 

– http://ccrsearch.ccr.ro:65080/#/CautareDosare

 

legea popririi

 

Ce ai de facut daca ai trecut prin ” poprirea fara somatie prealabila “, insa ai contestat-o?

 

Sună-ți avocatul si cere-i sa invoce exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi, risti sa castigi procesul astfel si sa anulezi executarea, cat timp poprirea a fost infiintata abuziv. Odata admisa cererea la CCR, contestatiile contra dosarelor de executare pot fi rejudecate prin calea de atac a revizuiri.

 

Conform art. 29 alin. (1) din Legea nr 47 / 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,  Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești … care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia.

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, sa salvam clientii în mod definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te și pe tine, vom face un pas spre o Romanie mai curata și mai sigură .

 

 

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

 

0729108050

avocat@velicu.eu

 

  • Prezentul articol – poprirea fara somatie – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.