Poprirea pensiei de boala / poprirea pensiei de handicap e legala ?

poprirea pe pensia de boala

Poprirea pensiei de boala sau poprirea pensiei de handicap poate fi ilegal demarata de executorii judecatoresti, la cererea creditorilor, astfel noi te informam asupra dreptului de a anula poprirea si chiar te ajutam cu un Model cerere deblocare cont bancar.

Daca Banca te-a informat asupra blocarii contului bancar si ca nu mai poti accesa sumele de bani pe care le ai in cont, este esential sa nu te panichezi si sa te informezi asupra drepturilor pe care le ai.

Este valabil si pentru situatia in care Casa de Pensii a retinut 1/3 din venitul tau lunar, prin poprirea pensiei de boala sau poprirea pensiei de handicap.

Cum apar poprirea pensiei de boala si poprirea pensiei de handicap

Daca ai o datorie neachitata, de ex daca ai avut o datorie la o banca sau chiar la un furnizor de servicii, e foarte posibil ca aceasta sa fie cauza pentru care intampini poprirea pe contul bancar si poprirea la casa de pensii.

Prin cumpararea creditelor / creantelor bancare, Recuperatorul de creante se comporta precum investitorii, obtinand fraudulos poprirea pensiei de boala si poprirea pensiei de handicap, chiar si executarea silita imobiliara.

Nu credem ca puterea judecatoreasca poate permite un asemenea atentat la statul de drept, la activitatea de supraveghere a entitatilor offshore si la situatia cetatenilor, furati prin poprirea pensiei de boala sau poprirea pensiei de handicap. 

Bancile, IFN-urile si Recuperatorii de creante, precum KRUK, EOS, KREDYT INKASO s.a. desfasoara o activitate ilegala, apeland la poprirea pensiei de boala si poprirea pensiei de handicap in mod abuziv.

ATENTIE! Poprirea este ilegala, daca executorul judecatoresc a omis sa te someze in prealabil popririi pe pensie

Conform ​art. 667 Cod.proc.civ. denumit Înștiințarea debitorului, este foarte clara obligatia executorului judecatoresc de somare prealabila oricarei forme de executare silita efectiva, precum poprirea pensiei de invaliditate sau poprirea pensiei de handicap.

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație.

(2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

Art 668 din Codul de procedura civila defineste ” Somația “

Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Motivul nulitatii actelor de executare silita, pentru acest motiv, este prevazut la art. 673 Cod.proc.civ.

Trecerea la executarea silită si efectuarea altor acte de executare silită, precum poprirea pensiei de invaliditate, nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somatie executare silita​.

Cum eviti dubla poprire, adica poprirea pensiei de boala sau poprirea pensiei de handicap in mod nelegal si poprirea pe cont, simultan

Dupa ce te-ai calmat, trebuie sa rezolvi cu dubla poprire, intrucat majoritatea executorilor expediaza somatia de poprire atat catre toat bancile importante, cat si catre Casa de pensii.

Dubla poprire inseamna riscul iminent in care sa-ti retina bani din pensie atat Banca unde ai contul, cat si Casa de pensii.

pasul 1 obtineti o dovada privind faptul ca acei bani sunt din pensie, exemplu: talon de pensie, decizie pensionare sau extras de cont unde scrie natura sumei sau orice altceva.

pasul 2: expediati aceasta dovada bancii si / sau la executor, pe E-MAIL, cu un mesaj de insotire din care sa rezulte solicitarea dvs, identitatea dvs si nr dosarului pentru a va retine doar 33 % din pensia de boala sau pensia de invaliditate si sa va lase sa folositi ceilalti bani; ca sa va deblocheze banca contul, trebuie sa mergeti chiar personal la sucursala si sa vb cu directorul agentiei / sucursalei avand la dvs dovada de la pasul nr 1.

Model cerere deblocare cont bancar poprire pensie

CATRE BEJ…

Ref dosarul de executare nr. . . . ./ . . . .

Subsemnata (ul) ………………, având C.N.P. ……………………………., cu domiciliul în …….. în calitate de debitor , formulez  / formulăm şi depunem prezenta

CERERE DE RIDICARE A POPRIRII DE PE CONTUL

meu deschis la banca…. , in executarea declanșata împotriva subsemnatului, întrucât

  • Casa de Pensii imi retine din pensie luna de luna.
  • sau
  • Am achitat intreg debitul, dovada fiind…
  • sau
  • Doresc sa achit debitul esalonat, in baza unui angajament de plata

(se va indica starea de fapt care a determinat ridicarea popririi de pe cont ).

(În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului şi debitorului. În cazurile în care executarea nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri, creditorul a renunţat la executare sau a fost anulată executarea executorul judecătoresc.)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 703 C.pr.civ..

Anexez / Anexăm înscrisuri doveditoare privind retinerea din pensie (ex. talonul de pensie).

                    DATA                                                                 SEMNĂTURA         

Atentie! Daca casa de pensii nu va retine 1/3, banca poate retine , insa nu mai mult de 1/3 atata timp cat aveti de a face cu o pensie in acel cont. Alte incasari decat cele salariale vor fi retinute integral de banca. Restul banilor 2/3 de obicei se ridica personal de la casierie.

pasul 3. facultativ, deschideti alt cont bancar daca nu exista poprire la casa de pensii, noul cont nu va fi blocat, sa aveti in vedere inclusiv revolut sau alta platforma financiara internationala

Indiferent cat si de unde vor retine bani, odata anulata executarea silita, aveti dreptul garantat la intoarcerea executarii silite.

Poprirea pensiei de boala / poprirea pensiei de handicap e legala ?

Legea pensiei nr 360 / 2024 prevede tipurile de pensii

  • pensia pentru limită de vârstă;
  • pensia anticipată;
  • pensia de invaliditate;
  • pensia de urmaș.

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii;

b) altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

În raport cu gradul de diminuare a capacității de muncă, invaliditatea este:

– de gradul I, caracterizată de deficiența funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută;

– de gradul II, caracterizată de deficiența funcțională accentuată și capacitate de autoservire păstrată parțial;

– de gradul III, caracterizată de deficiența funcțională medie și capacitatea de autoservire păstrată.

Asadar, pensia de boala este echivalentul pensiei de invaliditate.

Legea protejeaza pesoanele ce au statutul de pensionar, in urma unei boli profesionale, sau in urma unei forme de handicap, nascuta sau dobandita.

Codul de procedura civila, prin Titlul II Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului interzice executarea silita, inclusiv prin poprire, a urmatoarelor bunuri, inclusiv sume de bani.

Capitolul I Urmărirea mobiliară prevede la Secţiunea 1 Bunurile mobile care nu se pot urmări

Articolul 727 Bunurile neurmăribile. Nu sunt supuse urmăririi silite:

a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului și familiei sale și obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel;

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap și cele destinate îngrijirii bolnavilor;

Articolul 727 aminteste de obiecte, insa se refera la acest cuvant in sensul sau mai larg.

De altfel, daca veti parcurge articolul 781 din Codul de procedura civila, denumit Obiectul popririi, veti observa ca legiuitorul aminteste de obiect ca fiind orice bun mobil, venituri si bun imobil.

Poprirea pensiei de handicap sau poprirea pensiei de boala atrage nulitatea executarii silite daca este inferioara sumei de 2.079 Ron

Conform art. 729 Cod.proc.civ., Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum.

Venitul minim net pe economie actual este de 2.079 ron.

Asadar, executorul judecatoresc, ce retine mai mult de 310 ron pe luna din pensia de boala sau pensia de handicap, risca sa piarda toti banii primiti, intrucat Codul de procedura civila stabileste sanctiuni drastice acestei stari ilegale.

ATENTIE la Articolul 730 din Codul de procedura civila, ce stabileste Sancțiunea aplicabila pentru poprirea sumelor inferioare limitei minime, cu titlu de pensie de boala sau pensie de handicap.

Art. 730 Renunțarea la beneficiul dispozițiilor prevăzute în articolele din prezenta secțiune, precum și urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

Poprirea pensiei de boala si poprirea pensiei de handicap pot fi contestate la Judecatoria in raza careia domiciliezi, unde vei invoca sanctiunile procesuale, aplicabile de la caz la caz.

Asadar, daca te intrebi daca Poprirea pensiei de boala / poprirea pensiei de handicap e legala, raspunsul depinde e un da categoric, mai ales daca acei bani sunt indispensabili persoanelor cu handicap, fiind destinati îngrijirii bolnavilor.

Studiu de caz nr 1 – anularea popririi pensiei

Imediat ce ne-a contactat clientul, am demarat toate procedurile impotriva creditorului si a executorului judecatoresc.

Firma offshore “a activat” forta coercitiva a Statului Roman, cu tot ce inseamna asta, prezenta fortelor Politiei Romane, Jandarmeriei, poprirea pensiei, posibilitatea patrunderii in domiciliul contestatorului, vanzarea bunurilor mobile si imobile ale clientului.

Clientul a apelat la un avocat specializat in executari silite si a castigat prin Contestatia la executare silita.

prosperocapital
prosperocapital

http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5500000000256183&id_inst=55

Solutia: Admite acţiunea civilă formulată de contestatorul Piperea Ciprian Rusalin în contradictoriu cu intimata ProsperoCapital. Anuleaza executarea silita din dosar execuţional nr.665/2018 al SCPEJ Matei&Asociaţii, inclusiv incuviintarea executarii silite. Dispune intoarcerea executarii silite, pentru sumele retinute prin poprirea pensiei. Obligă intimata la plata sumei de 4.431 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Privind masura popririi recomand urmatoarele articole:

 Sunt primul / singurul avocat ce a atacat la Curtea Constitutionala “ legea popririi “, adica norma juridica ce permite executorilor judecatoresti sa iti ia banii banii din conturi / din salariu, in mod abuziv.

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila, inclusiv si mai ales in ce priveste poprirea pensiei de boala si poprirea pensiei de handicap !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

AI LIBERTATEA DE A LUPTA CU EXECUTORUL, CU INSTRUMENTELE LEGALE


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.