Pensie alimentara copil Neplatita | Recuperare pensie alimentara neplatita

recuperare pensie alimentara neplatita

Te intereseaza subiectul pensie alimentara copil sau chiar te confrunti cu o pensie alimentara neplatita? Noi iti oferim solutii daca intampini probleme la o recuperare pensie alimentara neplatita.

In cele mai mult cazuri, un divort cu copii la tribunal aduce si obligatia de a achita pensia alimentara pentru copil.

https://velicu.eu/poprirea-pe-salariu-poate-fi-anulata-oricand/

 

Parintii, indiferent daca sunt casatoriti sau nu, au obligatia legala de a intretine copiii.

 

Daca unul din parinti nu a recunoscut copilul, celalalt parinte poate obtine o hotararea judecatoreasca privind existenta legaturii de sange .

Daca sotii divorteaza la notar sau la Primarie, vor conveni si asupra pensiei de intretinere fata de copil / copii.

Dacă obligaţia de întreţinere fata de copil nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de judecata obliga parintele debitor.

Daca se ajunge la divort judiciar, Judecatoria va dispune executarea intretinerii prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Daca exista si violente, ai dreptul si ocazia sa ceri si sa obtii un  Ordin de Protectie, Uite un Model:

 

Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere.

 

Asadar, pensia alimentara sau obligatia de intretinere reprezinta o institutie juridica ce genereaza obligatii patrimoniale, fiind reglementata de Codul Civil.

Pensia de intretinere se raporteaza la mai multe aspecte.

Nu poate pretinde întreţinere copilul care s-a făcut vinovat faţă de cel obligat la întreţinere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri. Astfel, copilul care si-a jignit ori calomniat parintele , grav, in public, pierde dreptul la intretinere.

Copilul, care se află în stare de nevoie din culpa sa, poate cere numai întreţinerea de strictă necesitate.

Astfel, copilul de 19 de ani, daca si-a dat demisia fara motive, nu mai poate cere intretinere de la paritele sau pentru alte aspecte decat strictul necesar.

Starea de nevoie a persoanei îndreptăţite la întreţinere, precum şi mijloacele celui care datorează întreţinere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

 

 

Cine Plateste Pensie alimentara copil 

 

Copilul are drept la întreţinere atata timp cat se afla în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale.

Legiuitorul a prezumat ca un copil, devenit chiar major, are dreptul la intretinere pana la 26 de ani daca continua studiile. Acesta trebuie ocrotit de parinti prin intretinere lunara. 

Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, vor figura în calitate de reclamant.  Pentru majorul aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.

Obligaţia de întreţinere a copilului poate fi acordata numai daca parintele a recunoscut copilul sau o instanta de judecata a constatat calitatea de parinte.

Pensia se datorează numai dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.

 

Pensia alimentara se raporteaza la venitul net al parintelui, in lipsa unui venit la o suma fixa

 

https://velicu.eu/anuleaza-poprirea-salariului-contestatie-executare/

Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii.

Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură.

Obligaţia de întreţinere se execută în natură in principal.

Asta inseamna ca parintele trebuie sa asigure cele necesare traiului şi eventualele cheltuieli pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.

Doar daca apare refuzul ori omisiunea, Judecatoria impune obligatia achitarii unei sume de bani.

 

Pensia alimentara Pana Cand se Plateste

 

Teoretic, pensia inceteaza cand copilul implineste 18 ani.

Insa, daca acesta continua studiile, va avea dreptul sa primeasca pensie pana la 26 de ani.

Pensia inceteaza cand parintele nu mai detine venituri suficiente.

Pentru incetarea din cauza lipsei veniturilor, parintele debitor trebuie sa sesizeze Judecatoria. 

https://velicu.eu/poprire-pe-cont-recuperator-creante/

 

Model cerere executare Pensie Alimentare / recuperare pensie alimentara neplatita

 

Catre Biroul Executorului Judecatoresc ……

Debitor: ……

 

Stimată doamna Executor / Stimate domnule executor,

 

Subsemnata / Subsemnatul … CNP …., telefon …,cu domiciliul in … in calitate de representant (tata / mama ) al minorului ….  CNP . . ., cu resedinta in . . . creditor al pensiei alimentare neachitate vă sesizează, in condițiile art. 622 alin. 2) C.proc.civ[1], cu prezenta:

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ DE RECUPERARE PENSIE ALIMENTARA NEPLATITA

împotriva debitorului …….., CNP…, domiciliat in …. . telefon …., angajat la compania . . . ., conturi bancare deschise la Banca . …,  prin care vă solicităm :

punerea in executare silita a titlului executoriu incheierea notarului nr … /sentința nr. ….. pronunțată de Judecătoria ……. în dosarul nr…., având ca obiect obligarea debitorului la plata unei pensii de intretinere periodice, in bani, intr-o cota procentuala de ¼, 1/3 sau ½ din venitul sau lunar net, constand  in contribuția care îi revine debitorului, în temeiul obligației legale de întreținere, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională, pentru copilul  . . … Suma restanta este in cuantum de … lei, reprezentand pensia alimentara scadenta pentru lunile … anul …

 – cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite .

 Conform titlului executoriu, debitorul este obligat la plata unei pensii de intretinere periodice, in bani, pe toata durata minoritatii copilului, intr-o cota procentuala de … din venitul sau lunar net, ce a fost cuantificat la suma de … lei/luna, scadenta fiecarei rate din pensia de intretinere fiind stabilita pentru ziua de … a fiecarei luni.

Va solicităm sa aplicati toate formele de executare posibile impotriva debitorului, pana la executarea integrala a sumelor.

În drept, ne intemeiem prezenta pe disp. art. 622 alin. 2, art. 663 al. 1) Cod. Proc. Civ.

          Atașăm copie acte identitate in copie si hotărârea instantei / actul autentificat de notar, in original.

Cu stimă.                                                                               

ATENTIE Veti taia acele cuvinte ce nu au aplicabilitate. Astfel daca exista o incheiere de divort la notar, ce cuprinde si obligatia de intretinere, veti taia “sentinta, nr dosar si denumire instanta” si invers. Sa atasati copii LEGALIZATE sau titlul executoriu IN ORIGINAL, in cazul in care nu detineti copii legalizate.

ATENTIE! Va veti adresa acelui executor, indiferent ca actioneaza intr-un birou sau societate de executori, din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul debitorului, sau din circumscripția curții de apel unde se află bunurile. în cazul în care domiciliul se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc.

Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel.

Curțile de apel sunt instanțe judecătorești superioare din România. În prezent, în România funcționează un număr de 15 curți de apel. Gasiti mai jos structura acestora.

 

Curțile de apel din România – model cerere recuperare pensie alimentara neplatita

Curtea de Apel

Tribunale arondate

Localitatea de reședință

Curtea de Apel Alba Iulia

Alba
Hunedoara
Sibiu

Alba Iulia

Curtea de Apel Bacău

Bacău
Neamț

Bacău

Curtea de Apel Brașov

Brașov
Covasna

Brașov

Curtea de Apel București

București
Călărași
Giurgiu
Ialomița
Teleorman

Ilfov

București

Curtea de Apel Cluj

Cluj
Bistrița-Năsăud
Maramureș
Sălaj

Cluj-Napoca

Curtea de Apel Constanța

Constanța
Tulcea

Constanța

Curtea de Apel Craiova

Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt

Craiova

Curtea de Apel Galați

Galați
Brăila
Vrancea

Galați

Curtea de Apel Iași

Iași
Vaslui

Iași

Curtea de Apel Oradea

Bihor
Satu Mare

Oradea

Curtea de Apel Pitești

Argeș
Vâlcea

Pitești

Curtea de Apel Ploiești

Prahova
Buzău
Dâmbovița

Ploiești

Curtea de Apel Suceava

Suceava
Botoșani

Suceava

Curtea de Apel Timișoara

Timiș
Arad
Caraș-Severin

Timișoara

Curtea de Apel Târgu Mureș

Mureș
Harghita

Târgu Mureș

 

 

ATENTIE Salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere;

[1] (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

Daca te confrunti cu o pensie alimentara neplatita , neachitata cel putin trei luni, persoana interesata, parintele la care se afla minorul in grija, ori copilul devenit major, poate sesiza Sectia de Politie sau executorul judecatoresc. Iti oferim un model de cerere pentru sesizarea executorului judecatoresc, in caz ca aveti de a face cu neplata pensiei alimentare:

 

Neplata pensiei alimentare reprezinta infractiunea Abandon de familie – art. 378 Cod Penal:

 

1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte:a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale;b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege;c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească,se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Insa ai mare grija la termen, caci daca astepti mai mult de 3 trei luni, Procurorul poate clasa dosarul. 

 

Termenul in care poate fi sesizata Politia pentru neplata pensiei alimentare

 

Pe acest termen, ia aminte de termenul de 3 luni.

Prin decizia nr 2/2020 Inalta Curte de Casatie si Justitie Stabilește că:

„În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală – de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei – curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei.

Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează:

a) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei;

b) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării

și c) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale“.

 

Doar pensia alimentara stabilita printr-o hotarare judecatoreasca / incheiere emise de notar va avea relevanta.

In momentul in care parintele obligat la pensie este citat, este foarte posibil sa-si achite obligatiile.

Deasemenea, cel obligat prin hotarare judecatoreasca /incheire emisa de notar poate fi supus executarii silite, prin judecatoria competenta.

 

De Cand Se Achita o Pensie Alimentara Copil

 

Cazul unei casatorii urmata de divort in tribunal sau cazul copilului recunoscut, dar nascut in afara unei casatorii 

In ambele cazuri, Pensia de întreţinere se datorează de la data inregistrarii la instanta a cererii de chemare în judecată, in cazul unui divort judiciar.

Pensie alimentara copil ceruta ulterior divortului

Pentru cazul unei cereri de obligare la plata pensiei pe cale separata de un divort, opereaza acelasi moment. 

Poate fi acordată şi pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

 

Atentie, o pensie alimentara copil poate fi obtinuta anticipativ

 

Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale, iar nu a unor prestații periodice(de regulă lunare), constituie o situație de excepție, care poate interveni numai atunci când pârâtul dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acoperi o astfel de plată și în baza acordului părților sau a hotărârii instanței de tutelă, pentru motive temeinice. 

Pensia de întreţinere se plăteşte în periodic, de obicei lunar.

Partile pot stabili termenele In lipsa acordului lor, instanta va stabili termenele prin hotărarea judecătorească.

 

O Pensie alimentara Poate fi Modificata

 

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, judecatoria poate mări sau micşora pensia de întreţinere ori poate hotărî încetarea ei.

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei. Pentru asta, persoana interesata se va adresa din nou instantei.

https://velicu.eu/poprirea-pe-salariu-poate-fi-anulata-oricand/

 

Aprecieri personale in ce priveste o pensie alimentara copil neplatita si recuperare pensie alimentara neplatita

 

Desi nu este in interesul avocatilor, mi-as dori ca parintii sa nu uite ca un copil nu este un obiect de santaj si amenintare.

Copilul are nevoi neevaluabile in bani, de grija constanta si afectiune din partea amandurora.

Parintele care incurajeaza lipsa de comunicare dintre copilul sau cu celalalt parinte, invocand acea pensie alimentara copil, comite o grava eroare.

Daca nu esti dispus sa iti inveti copilul ce inseamna dragostea fata de ambii parinti, s-ar putea sa te coste mult mai mult ulterior, indiferent daca tu esti cel care trebuie sa dea sau sa primeasca o pensie alimentara.

Insa, grija pentru copil pleaca de la un nivel minim, o pensie alimentara neachitata reprezenta o grava deficienta in respecarea obligatiilor parintesti.

Desi, esti interesata de recuperare pensie alimentara neplatita, te pot interesa si urmatoarele articole:

 

 


Articolul recuperare pensie alimentara neplatita a fost redactat de Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu Daniel   

0729108050

avocat@velicu.eu