Suspendare plata rata credit | OUG 37/2020 si amanarea ratei la banca

Suspendare plata rata credit
Suspendare plata rata credit

Preambulul OUG 37/2020 privind amanarea ratei la banca ori IFN

Daca te intereseza subiectul Suspendare plata rata credit, trebuie sa intelegi istoricul acestui drept ce confera posibilitatea de a obtine amanarea ratei la banca ori IFN.

Pentru  limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, prin Decretul nr 195 din 16 martie 2020, Presedintele a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.

Orice criza, fie ea si una „ sanitara ”, declansata de coronavirusul SARS-CoV-2 declanseaza o frica sociala generala, ce atrage si limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice neesențiale.

Criza declansata de coronavirus afecteaza nu doar masurile de igiena, ci productia nationala si internationala de marfuri, alaturi de schimbul si vanzarea de marfuri, produse si servicii.

Aceasta criza internationala a afectat in mod direct vanzarile, raporturile dintre profesionisti, plata facturilor, a chiriilor si a contractelor de achizitii publice, implicit si posibilitatea angajatorilor de a achita salariile angajatilor.

Amanarea ratei la banca reprezinta o măsura de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice.

Banca Națională a României a decis să permită băncilor să utilizeze temporar, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, amortizoarele de capital anterior constituite.

„Solutiile” institutiilor financiare, anterior OUG 37/2020 privind Suspendare plata rata credit

 • Banca Comerciala Romana: Pentru clienții Persoane Fizice, banca a oferit amânarea obligației de plată la carduri de credit și overdraft cu 3 luni de zile. Dupa această perioadă, clienții vor relua plățile soldului (principal și dobânzi). Banca a stabilit o soluție de amânare la plată a principalului, în timp ce dobânzile vor fi acumulate și împărțite în mod egal pe durata termenului de rambursare rămas.
 • RAIFFEISEN Bank: Banca a decis Amanarea unei plati: aplicabila in cazul unor probleme pe termen scurt (1-3 luni). Deasemenea a oferit extinderea perioadei de creditare: atunci cand este posibil, in anumite cazuri, prin reducerea ratei lunare.
 • Banca Transilvania: Banca Transilvania a oferit posibilitatea amanarii a pana la 3 rate la creditele pentru persoane fizice.
 • ING Bank: Clientii ING, care nu se afla deja intr-un proces de remediere sau de restructurare a creditelor existente, pot cere amanarea platii ratelor pana la doua luni, in caz de credite de nevoi personale si imobiliare.
 • Banca Romana de Dezvoltare: BRD a informat ca va amana plata a cel mult 3 rate in cazul persoanelor fizice si a companiilor mici, “Pentru toti clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de pandemia de Coronavirus, oferim optiunea de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile tale.”
 • CEC Bank: CEC Bank a decis amanarea pentru o luna plata ratelor la toate creditele acordate persoanelor fizice. Pentru perioada de amanare de 30 de zile, nu se vor aplica penalitati, iar clientii nu vor fi raportati la Biroul de Credit.

ATENTIE – Nu uitati ca politica institutiilor financiar bancare poate fi diferita de reglementarile OUG 37/2020. Aveti mare grija pe ce procedura alegeti sa cereti o suspendare plata rata credit

OUG 37/2020 a nascut dreptul imprumutatilor de a obtine Suspendare plata rata credit

In contextul socio economic amintit mai sus, puterea executiva a acordat dreptul imprumutatilor de a obtine amanarea ratei la banca ori IFN.

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost publicata in Monitorul Oficial nr 261 din 30 martie 2020.

Aceasta ordonanta – OUG 37/2020 – a intrat in vigoare in ziua publicarii in monitorul oficial, insa produce efecte de la elaborarea normelor de aplicare – 6 aprilie 2020.

Cert este ca OUG 37/2020 a nascut ope legis Suspendare plata rata credit.

Anterior acestei ordonante, amanarea ratei la banca se putea obtine prin intermediul instante de judecata, pe procedura ordonantei presedintiale.

Ordonanta presedintiala in materia clauzelor abuzive tinea loc de acordul bancii ori IFN-ului pentru a obtine o Suspendare plata rata credit.

In prezent, debitorii au deptul de a obtine amanarea ratei la banca si IFN pentru maxim 9 nou luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, daca isi exercita acest drept in termenul de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Cui se aplica prevederile OUG 37/ 2020 si in raport cu ce institutie creditoare

Debitorii beneficiari ai OUG 37/2020 sunt cei din urmatoarele categorii:

– persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate – PFA,

– întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,

– profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei,

– persoanele juridice SRL, SA, SRL-D, sa din contractele de credit, respectiv contractele de leasing

Si care indelinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Au incheiat un contract pentru obținerea unui credit ;
 2. Contractul nu a ajuns la maturitate (a se vedea graficul de rambursare);
 3. Creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior datei de 31 martie 2020 (daca nu ati fost notificati de creditor, aveti dreptul de a obtine anularea clauzei abuzive prin intermediul instantelor de judecata);

  4. Creditul sa nu înregistreze restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României – 16.03.2020; Atentie, daca existau restante puteti efectua plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată, pentru a beneficia de Suspendare plata rata credit

 5. Veniturile debitorilor au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a OUG 37/2020. ATENTIE Normele de aplicare au fost publicate ulterior. Privitor la acest aspect, debitorul declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

-intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,

-concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,

-reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,

-plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,

-îmbolnăvirea cu COVID-19,

-altele asemenea.

In ce priveste persoanele juridice, inclusiv PFA, exista conditii suplimentare celor de mai sus:

6. întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;

7. dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25%.

8. In luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

9. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului;

10. a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

10 b) pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați la lit. a) dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

10 c) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 • Conditiile 6 – 10 nu se aplica persoanelor fizice.

Procedura impusa de OUG 37/2020 pentru a obtine o Suspendare plata rata credit

Daca indeplinesti conditiile de mai sus (1-5 doar pentru persoanele fizice si 1-9 pentru restul persoanelor), procedura este urmatoarea:

 1. Pentru a obtine amanarea ratei la banca sau IFN trebuie sa expediezi o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.
 2. Daca nu poti transmite cererea prin unul dintre mijloacele de mai sus, pot formula prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet.
 3. Trebuie sa precizezi durata pentru care soliciti amanarea ratei la banca ori IFN, dar sa fie o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, si care să nu depășească data de 31 decembrie 2020.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor, cat timp solicitarea a fost aprobata.

Dobânda datorată de debitori se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Exceptional, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice garantează plata dobanzii, în procent de 100%.

Solutionarea cererii de creditor

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute mai sus

Creditorul este obligat sa respecte un termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării.

In cadrul acestui termen, trebuie sa comunice debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor. Decizia de aprobare conține și numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor și aprobată suspendarea la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor. În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Sfaturile noastre pentru debitorii persoane fizice si nu numai, afectati de criza

La nivelul unui individ, Criza este un moment critic, reprezentând schimbarea bruscă a stării fizice ori psihice a cuiva (manifestată prin reacții, gesturi etc. neobișnuite).

Extrapoland esenta notiunii la nivelul unei colectivitati, tari, continent etc, masurile ar trebui sa fie aceleasi, adaptarea la noile realitati.

Adaptarea unui debitor la actuala criza presupune si ca acesta sa caute solutii pentru a-si folosi veniturile micsorate pentru acoperirea cheltuielilor urgente.

Din punctul meu de vedere urgenta are analiza contractului de credit in identificarea clauzelor abuzive. Odata anulate clauzele abuzive, datoria poate chiar sa se injumatateasca, actiunea nefiind supusa vreunui termen anume.

Cele mai des intalnite clauze abuzive, ce pot fi anulate odata cu acte sau masuri de executare silita, sunt urmatoarele:

-Comisionul de administrare, Comisionul de risc, Comisionul de gestiune, Comisionul de rambursare anticipate, Comisionul de analiza dosar, Dobanda variabila, Clauza penalizatoare, Scadenta anticipata, Clauza de risc valutar, in ce priveste monedele CHF, Euro, Dolar.

Pe de alta parte, va recomandam sa asteptati cu accesarea acestei proceduri – Suspendare plata rata credit pana cand toti factorii implicati vor cunoaste normele de aplicare a OUG 37/2020.

Recomandam si urmatoarele articole:

Dreptul angajatului in 2022 – Drepturile angajatului la privat

Ai Dreptul la INGHETARE CURS CHF printr-un proces impotriva Bancii

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu