Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024


A aparut poprirea salariului tau sau poprirea conturilor tale bancare, de curand, in timp ce esti executat silit de o banca, IFN ori unul din vestitii recuperatori de creante, aflati in ilegalitate?

Citeste cu mare atentie randurile de mai jos.

Ce este Poprirea salariului tau

Poprirea salariului tau reprezinta una din formele de executare silita, pe care doar un executor judecatoresc o poate demara, cu respectarea conditiilor legale.

Obiectul acestei masuri de executare – Poprirea salariului tau – il reprezinta sumele de bani, datorate debitorului ori deţinute în numele său de angajator sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor: 1/3 din salariul net pentru un singur dosar de executare silita si maxim ½ din salariul net pentru cel putin doua dosare de executare silita.

Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie, cum ar fi pensia alimentara, alocatia s.a.;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri.

 

1. Metoda clasica prin care poti anula Poprirea salariului / pensiei este contestatia la executare.

Contestatia la executare este in fapt si in drept o cerere de chemare in judecata, poprirea salariului tau va fi anulata doar in urma unui process la Judecatoria competenta.

Contestația privitoare la Poprirea salariului / poprirea pensiei se poate face în termen de 15 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi.

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă

Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit.

Noi stim peste 50 de motive pentru care exista executari silite ilegale. Le-am expus aici.

2. Cum anulez dosarele de executare prin invocarea perimarii

Aici, actiunea difera in functie de legea sub imperiul careia a fost demarata executarea silita. Daca creditoul a formulat cerere de executare silita anterior datei de 15 februarie 2013, este aplicabil vechiul cod de procedura, adoptat in 1865.

Daca creditorul a sesizat executorul prin cerere incepand cu 15 februarie 2013, este valabil actualul cod de procedura civila.

Perimarea se constată de către instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părții interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părților.

3. Clauzele abuzive si actele ori masurile de executare silita pot fi atacate oricand

Acest tip de solutie a intrat de curand in circuitul judiciar, avand caracter obligatoriu pentru instantele nationale, odata cu pronuntarea Deciziei nr. C-75/19 de C.J.U.E. pe data de 26 noiembrie 2019.

Aici ne referim la acele executari silite, ce se bazeaza pe clauze abuzive, inserate de IFN ori Banca in contractul de credit pentru nevoi personale ori pentru achizitia unui imobil.

Insasi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decretat acest drept al debitorului, executat silit abuziv.

Prin Ordonanta nr. C-75/19, CJUE  a stabilit ca Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri. Teza este valabila chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă

Imaginati-va, avand in vedere valoarea medie a acelor clauzele abuzive, puteti anula poprirea salariului si, chiar, sa primiti bani inapoi prin Intoarcerea Executarii Silite.

Prin urmare, puteti ataca oricand clauzele abuzive, implicit si Poprirea salariului.

Cele mai des intalnite clauze abuzive, ce pot fi anulate odata cu Poprirea Salariului tau, sunt urmatoarele:

  • Comisionul de administrare
  • Comisionul de risc
  • Comisionul de gestiune
  • Comisionul de rambursare anticipate
  • Comisionul de analiza dosar
  • Dobanda variabila
  • Clauza penalizatoare
  • Scadenta anticipata
  • Clauza de risc valutar, in ce priveste monedele CHF, Euro, Dolar.

Dreptul consumatorului in cazul unei intalniri cu Clauzele abuzive e prevazut la art. 14 din Legea nr 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

 

In urmatoarele articole am devoalat intreaga fraudare a legislatiei aferente executarilor silite:

 

Solutiile obtinute de noi pentru o parte din clienti

Celebrul judecator Vasile Bozesan a admis o actiune perfecta

http://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9400000000193681&id_inst=93

23.07.2019: Anulează poprirea din 02.10.2018 emisă în dosarul de executare silită 1296/2015 al SCPEJ „Ochianu Doru –Cătălin şi Nenenci Alexandru” către terţul poprit Serviciul Public de Gospodărire Comunală Snagov SRL, precum şi actele de executare silită ulterioare emise de către executorul judecătoresc în numele Invest Capital Ltd

poprirea salariului tau

 

Un alt proces recent rasunator este cel demarat in Bucuresti, unde, in anul 2021, am anulat dosarul de executare silita deschis in anul 2014.

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000148778&id_inst=302

Reclamant CRISTESCU VASILE – la Avocat Velicu Daniel

Parata ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT

17.09.2020 : Admite in parte cererea. Respinge exceptia tardivitătii formulării contestatiei la executare
invocată de intimată, ca neîntemeiată.
Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale prevăzute în art. 4.1 lit. a) din Contractul de facilităti de credit si garantie reală mobiliară nr. 553545/05.12.2007 încheiat între Alpha Bank Romania si contestator. Anulează executarea silită demarată în dos. exec. nr. 730 / 2014 al BEJA Toma Ana Maria si Toma Nina Valentina. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitate pentru contestatia la executare către contestator, la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

poprirea salariului

Ultimo Portfolio INVESTMENT LUXEMBOURG SA a introdus apel, insa apelul a fost respins zilele trecite de Tribunalul Bucuresti, astfel hotararea de mai sus este definitiva.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000968080&id_inst=3

18 iunie 2021:  Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimat a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 18.06.2021.

Pentru a se dispune suspendarea executarii silite, trebuie sa achitati o cauțiune.

Noi recomandam tuturor clientilor sa astepte anularea popririi salariului, fara sa ceara si suspendarea. Prin aceeasi hotarare se poate dispune restituirea salariului retinut ilegal de executor.

Aceeasi situatie exista si in cazul cheltuielilor de judecata. Pretinsul creditor va fi obligat de instanta, in aceasi procedura, sa restituie cheltuielile de judecata constand in onorariul avocatial, taxa judiciara de timbre s.a.

Procesul, indiferent de natura actiunii aleasa, dureaza in medie 3 trei luni, noi am obtinut succesul si in 28 de zile. De la sesizarea Judecatoriei si pana la anularea masurii Poprirea salariului tau, au trecut doar 28 de zile calendaristice.

Insa, esential pentru dvs este sa nu pierdeti termenul de contestatie de 15 zile privind actiunea mentionata mai sus, la pct. 1.

Problema poate sa apara cand executorul judecatoresc demareaza validarea popririi, dar si atunci exista solutii.

Oferim un singur exemplu, al unui client, in care am reusit sa respingem cererea de validare pentru poprirea salariului.

http://portal.just.ro/94/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000523209&id_inst=94

Respinge cererea privind validarea popririi
Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii formulării cererii de validare a popririi. Respinge cererea ca tardiv formulată şi în consecinţă dispune anularea adresei din data de 15.03.2019 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc „Ene Magdalena” în dosarul de executare nr. 2125/2015E. 

Poprirea atrage nulitatea executarii silite daca este inferioara sumei de 2.079 Ron

Conform art. 729 Cod.proc.civ., Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum.

Venitul minim net pe economie actual este de 2.079 ron.

Asadar, executorul judecatoresc, ce retine mai mult de 310 ron pe luna din veniturile lunare totale de 2.079 ron, risca sa piarda toti banii primiti, intrucat Codul de procedura civila stabileste sanctiuni drastice acestei stari ilegale.

ATENTIE la Articolul 730 din Codul de procedura civila, ce stabileste Sancțiunea aplicabila pentru poprirea sumelor inferioare limitei minime:

Art. 730 Renunțarea la beneficiul dispozițiilor prevăzute în articolele din prezenta secțiune, precum și urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

 

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, sa salvam clientii în mod definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te și pe tine, vom face un pas spre o Romanie mai curata și mai sigură .


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.