50 de Executari Silite Ilegale | Anuleaza Acum Executarea Silita Abuziva

avocat velicu daniel

Noi stim 50 de Tipuri de Executari Silite Ilegale. Daca te regasesti intr-unul din ele, poti castiga Procesul cu Banca ori Recuperatorul de creante. O Executare silita Ilegala va fi anulata prin Contestarea Executarii Silite. Restituirea banilor si sanctionarea Executarii cu Nulitate Absoluta se pot obtine oricand, inclusiv masura de Sechestru Asigurator.

EXECUTARI SILITE ILEGALE

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA A CREANTEI, DIN LEGEA VECHE, GENEREAZA EXECUTARI SILITE ILEGALE

Executari Silite Ilegale pot fi identificate de un Avocat Specializat in Executari Silite.

– Articolul 3, din Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctiva, stabilea un principiu esential – Termenul prescripţiei de 3 ani.

Astfel, daca scadenta unei rate apare in 1 noiembrie 2008, prescriptia creantei e implinita in 1 noiembrie 2011.

Odata scurs termenul de 3 ani, creditorul nu poate poate intreprinde masuri jusiciare. Adica, ulterior acestei date, debitorul nu mai poate fi actionat de credit, la nicio instanta de judecata. Cu atat mai mult, nu poate fi sesizat executorul judecatoresc.

Regula din noul cod civil este cea potrivit careia Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.

Asadar, chiar si daca la data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare noul cod civil, prescriptia extinctiva, inceputa in 1 noiembrie 2008, se va implini in 1 noiembrie 2011.

Schimbarea legii (noul cod civil abroga vechiul cod civil) nu e un motiv de supendare ori intrerupere a termenului prescriptiei.

 Dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege.

Asadar, atata timp cat banca nu a demarat la momentul potrivit actiuni impotriva debitorului, a pierdut dreptul la actiune. Indiferent daca a vandut creanta ori a operat cesiunea de creanta, recuperatorul de creante nu poate acoperi culpa bancii sub acest aspect.

Daca va fi introdusa actiune in instanta, debitorul trebuie sa critice in intampinare implinirea termenului de prescriptie. Creditorul nu se poate prevala de propria culpa sau culpa celui care i-a vandut ori cesionat creanta, pentru a obliga debitorl la plata sumei.

– Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii.

Astfel, banca ori recuperatorii creante precum KRUK Romania nu poate solicita penalitati, dobanzi ori alte asemenea sume.

 Orice clauza care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă.

Astfel, daca in contractul de credit este inserata o clauza care modifica termenul de prescriptie, contractul contine clauza abuziva. Prin Contestarea Executarii Silite se poate anula clauza abuziva din contract. Nulitatea poate fi invocată oricînd, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie.

– Codul Civil din 1864, abrobat in 2011, reia principiul amintit in Decret.

Conform art. 1091, Obligaţiile se sting şi prin prescripţie. Asadar, nu se stinge doar dreptul la actiune ci si obligatia debitorului.

Debitorul nu mai poate fi obligat la plata, chiar daca incepe executarea sa silita.

◊◊◊ Prescriptia Extinctiva a Dreptului de Creanta genereaza Anual, mii de Executari Silite Ilegale.

Problema e la debitori, intrucat marea majoritate nu contesta executarea silita. Doar debitorii care contesta executarea pe motiv de prescriptie scapa de executarea abuziva. 

 

EXECUTARE SILITA IMOBILIARA INCEPUTA ABUZIV DE BANCA ORI RECUPERATORII DE CREANTE

– In cazul urmăririi silite a bunurilor imobile și al executării silite directe imobiliare, competenta apartine executorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul.

Daca apartamentul, casa ori/si terenul sunt supuse unui sechestru asigurator de un excutor ce nu detine competenta, formele de executare sunt ilegale.

Urmărirea silită imobiliară este de competența executorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul. Astfel, daca un executor din Cluj urmareste un bun aflat in Brasov, formele de executare intocmite sunt abuzive si pot fi anulate.

Prin urmare, un executor din Bucuresti nu poate efectua forme de executare silita imobiliara asupra unui imobil din mun Constanta. Nulitatea este neconditionata de existenta unei vatamari.

– Daca imobilul a fost vandut, contestația la executare poate fi introdusă și de cumparator, intrucat imobilul, teoretic, nu poate fi urmarit.

Astfel, vanzarea imobilului catre un cumparator de buna credinta e o piedica la urmarirea silita a acelui bun imobil. Executorul nu poate apela la sechestru in vederea scoaterii la licitatie publica a terenului ori si a casei.

– Pentru executarea silita imobiliara inceputa anterior datei de 1 februarie 2013, opereaza interdictia generata de art. 813 din fostul cod de procedura civila.

În cazul titlurilor executorii ce contin o creanța de o valoare ce nu depășește 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului nu poate fi făcută. Conditia este ca debitorul sa detina alte bunuri urmăribile si valorificabile, precum un salariu primit in mod regulat. Daca debitul este inferior pragului de 10.ooo Ron, urmarirea silita imobiliara este abuziva si ofera posibilitatea anularii formelor de executare silita efectuate ilegal.

– Urmarirea bunurilor accesorii imobilului nu se poate faca daca urmarirea imobilului este imposibila ori interzisa.

Astfel, indiferent de motive, daca executarea imobilului debitorului nu se poate efectua, nici veniturile obtinute din inchirierea terenului / casei nu pot fi supuse executarii silite.

Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. Neurmarirea unei case duce la imposibilitatea urmaririi accesoriilor precum chiria obtinuta luna de luna.

– Bunul imobil comun (apartinand sotilor ori cumparat in comun de doua persoane) nu poate fi urmarit daca datoria vizeaza doar pe unul din soti ori coproprietari.

Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaș nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună.

Atat noul cod de procedura civila, art. 818, cat si vechiul cod (art. 493) consfintesc acest principiu, potrivit caruia datoria personala nu poate duce la urmarirea bunului imobil proprietate comuna.

 

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA A CREANTEI IN PERIOADA NOULUI COD CIVIL

– Noul Cod Civil se aplica tuturor acelor drepturi de creanta a caror exigibilitate a aparut ulterior intrarii sale in vigoare – 1 octombrie 2011.

Termenul general, aplicabil si drepturilor patrimoniale precum cele continute intr-un contract de credit, este de 3 ani,

Codul Civil sanctioneaza pasivitatea creditorului, indiferent ca aceste este Banca Comerciala Romana ori un recuperator de creante cu sediul social in Malta.

Dreptul material la acţiune se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Prin drept la acţiune se înţelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz.

– Creditorul pierde dreptul de a actiona debitorul la instanta ori executorul judecatoresc.

Creditorul este sanctionat de legea civila din cauza pasivitatii. Sanctiunea este extinsa si in ce priveste drepturile accesorii celui principal. Astfel, creditorul nu poate sa mai ceara nici penalitati ori dobanzi de la debitor.

– Debitorii trebuie sa apeleze la specialisti pentru a scapa de datorie si executarea silita. Un Avocat Bun te poate ajuta mai mult decat crezi. Un Avocat Specializat in Executari Silite iti poate deschide mintea. 

Sunt tot felul de piedici in care debitorii pot sa cada, chiar daca s-a implinit prescriptia extinctiva.

Spre exemplu, debitorii trebuie sa cunoasca momentul pana la care se poate invoca prescriptia. Conform art. 2.513 Cod Civil, Prescripţia poate fi opusă numai în primă instanţă, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.

Instanta nu detine dreptul de a invoca din oficiu implinirea termenului de prescriptie.

– Acea clauza contractuala, potrivit careia dreptul de creanta ar fi imprescriptibil, este abuziva.

Conform art. 2515 din Codul Civil, este interzisă orice clauză prin care fie direct, fie indirect o acţiune ar fi declarată imprescriptibilă, deşi, potrivit legii, aceasta este prescriptibilă.

Astfel, daca creditorul a impus debitorului imprumutat, o clauza potrivit careia creanta este imprescriptibila, creditorul se poate prevala de norma juridica mai sus amintita. Orice convenţie sau clauză contrară dispoziţiilor articolului 2.515 este lovită de nulitate absolută.

– Implinirea prescripţiei împotriva debitorului principal sau contra fideiusorului poate sa produca efecte în privinţa amândurora.

In practica, sunt situatii in care creditorii demareaza demersuri doar impotriva fideiusorului sau doar impotriva debitorului in conditiile in care prescriptia s-a implinit. Daca fideiusorul este cel actionat de creditor, are dreptul sa se prevaleze de stingerea dreptului la actiune impotriva debitorului.

Odata implinit termenul de prescriptie, ai Dreptul de a cere Stergerea Datelor Personale din Biroul de Credit pentru a nu exista riscuri de credit refuzat in caz de maxima necesitate.

executari silite ilegale

PERIMAREA EXECUTARII SILITE PE VECHIUL COD DE PROCEDURA CIVILA

– Art. 389 alin. (1) din vechiul CPC menționează:

Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei.

Art 391 din vechiul Cod de procedura civila mentioneaza si sanctiunea aplicabila in cazul continuarii executarii silite. Incalcarea dispoziţiilor art. 389 atrage anularea executarii silite.

Astfel, legea procesual civila sanctioneaza creditorii culpabili si superficiali privitor la colectarea sumei corespunzatoare creantei lor. Desi executorul judecatoresc este cel care efectueaza actele de executare, creditorul este titularul actiunii. Creditorul este cel care incaseaza sumele de bani obtinute din executarea silita, acesta trebuie sa isi asume toate riscurile executarii silite.

– Legea veche e aplicabila atata timp cat executarea silita a inceput anterior datei de 15 februarie 2013.

Astfel, daca perimarea executarii silite opereaza in ianuarie 2018, creditorul va invoca dispozitiile vechii legi in cadrul contestatiei la executare.

Doar prin contestatie la executare poate fi stopata executarea silita abuziva. Debitorul poate anula actele de executare emise ulterior perimarii. Noi stim cat timp dureaza o executare silita.

♣ Executorii nu au dreptul de a tine Executarea Silia deschisa, dincolo de implinirea termenului de prescriptie a executarii silite. Omisiunea culpabila a Executorilor, de a inchide executarea silita prescrisa, determina un tip de Executari Silite Ilegale.

 

PERIMAREA EXECUTARII SILITE PE NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA

– Noul Cod de procedura Civila reglementeaza executarile silite incepute ulterior intrarii sale in vigoare.

Asadar, dispozitiile noului Cod se aplica contestatiei impotriva acelor executari silite incepute ulterior datei de 15 februarie 2013.

– Conform art. 697 C.Proc.Civ., in cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.

Perimarea se constată de către instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părții interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părților.

Perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței cuprinse în titlul executoriu și a accesoriilor.

Observam ca noul cod a inasprit conditiile pentru operarea perimarii executarii silite.

 

GRESELI MATERIALE REFERITOARE LA CONTRACTUL DE CREDIT, DEBITOR SI ASUPRA ALTOR ASPECTE

Viteza cu care debitorii sunt urmariti genereaza erori. Erorile, fie ele si materiale, nu pot sta la baza popririi conturilor bancare ale debitorilor. Mai mult, acestea releva culpa exclusiva a creditorului. Creditorul poate profita de erorile facute de creditor in intocmirea actelor de executare silita.

 

CESIUNEA | VANZAREA CREANTEI POATE GENERA EXECUTARI SILITE ILEGALE 

– Daca executorul judecatoresc este sesizat de un mandatar persoana juridica, reprezentant convenţional al Creditorului, formele de executare silita vor fi anulate.

In acest sens, ICCJ a emis Decizia nr 19/19.03.2018 prin care a dezlegat o chestiune de drept, in sensul ca a interzis ca un creditor sa fie reprezentat de o entitate. Rationamentul e valabil si daca mandatarul creditorului, persoana juridica, este reprezentat in fara executorului judecatoresc de un avocat ori consilier juridic.

– Daca la creditul cesionat initial sunt adaugate comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, acestea vor putea fi sterse de instanta de judecata.

Daca recuperatorul dispune executarea silita, sanctionarea actelor ilegale se obtine doar prin intermediul Contestatiei la executare.

Cei care au cumparat creanta de la o banca nu pot adauga penalitati, dobanzi si cheltuieli administrative. 

Entitatile precum Societati in Raspundere Limitata nu au statutul juridic al unor banci, atfel nu pot adauga penalitatile prevazute in contractul de credit.

– Cel mai important aspect in jurul cesiunii creantei este ca actul juridic, ce consfinteste cesiunea, nu este titlu executoriu. Mai mult, cesiunea nu transmite executorialitatea creantei bancare.

Prin urmare, din punctul nostru de vedere, noul creditor nu poate sesiza executorul judecatoresc ci trebuie sa treaca printr-o procedura de judecata ca orice creditor. Doar in cadrul acestei proceduri, dreptul debitorului la aparare este efectiv protejat intrucat are la dispozitie toate mijloacele si instrumentele procesuale ale unui parat.

– Daca in contractul de credit initial, chiar si prin act aditional, a fost inserata o clauza prin care debitorul consumator renunta la dreptul de a fi notificat, constatam existenta unei clauze abuzive.

Clauza abuziva poate fi anulata in instanta, odata cu solutionarea contestatiei la executare.

– Un motiv esential pentru care executarea silita, ulterioara cesiunii de creanta, este ilegala, consta in lipsa cumulativa a celor 3 trasaturi ale creantei, certa, lichida si exigibila.

Existenta creantei in patrimoniul cumparatorului / cesionarului creantei poate fi indoielnica, adica sa nu fie certa. Lipsa caracterului cert pentru creanta se observa mai ales daca creditorul cere si penalitai dobanzi ori cheltuieli, calculate ulterior vanzarii/ cesiunii creantei. Teoretic, banca nu poate sa vanda / cesioneze si penalitatile ori/si dobanzile contractuale viitoare, intrucat doar institutia financiara detine dreptul de a le calcula si percepe.

Daca obiectul creantei nu e determinat suficient, creanta nu e lichida.

In lipsa notificarii debitorului de catre banca ori cesionarul creantei, exigibilitatea creantei este incerta. Reamintim ca un contract de credit bancar, in legatura cu care a operat Cesiunea de Creanta, isi pierde valoarea de titlu executoriu. Noul creditor e obligat a oferi debitorului posibilitatea de a achita benevol obligatia patrimoniala. Tocmai neplata debitului de buna voie ofera dreptul sesizarii executorului judecatoresc.

In acest caz, in care creanta cedentului nu e certa, lichida si exigibila, instanta e obligata sa respinga cererea de incuviintare a executarii silite. Sunt mii de executari silite ilegale pe acest motiv.

 

PRESCRIPTIA EXECUTARII SILITE CONFORM FOSTEI LEGI

Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.

Atat Decretul nr. 167 din 1958 privitor la prescripţia extinctiva cat si vechiul cod de procedura civila contineau acest termen.

Conform art. 405 din vechiul cod, termenul de prescriptie de 3 ani începe să curgă de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita.

Daca nasterea dreptului de a cere executarea intervine in august 2009, prescriptia incepe sa curga la aceeasi data.

Caz frecvent intalnit – scadenta creditului bancar, generata de neplata unei transe.

Cel mai frecevent caz este cel in care debitorul imprumutat de la o banca nu plateste o rata. La acel moment, potrivit clauzei contractuale tip din astfel de contracte de imprumut, opereaza exigibilitatea intregului debit, chiar daca debitorul nu achita o singura transa din cele multe. Adica Banca capata dreptul de a cere executarea silita a debitorului, contractul de credit fiind titlu executoriu.

Daca banca nu cere executarea silita in termenul de 3 ani, debitorul trebuie sa introduca Contestatie la Executare impotriva formalitatilor ulterioare acestui termen. 

 

EFECTUAREA EXECUTARII SILITE IN LIPSA INCUVIINTARII INSTANTEI DE JUDECATA

Daca este vanduta cesiunea in timpul executarii silite, apare un alt viciu.

Daca executorul continua executarea silita, desi creanta a fost cesionata intre timp, debitorul poate anula executarea silita.

Motivul il reprezinta lipsa incuviintarii executarii silite, formalitate imperativa in cazul vanzarii creantei in timpul executarii silite.

Noul creditor e obligat sa reia procedura de incuviintare, prin sesizarea Judecatoriei de catre acelasi executor judecatoresc. 

 

CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTUL DE CREDIT INCHEIAT CU BANCA ORI IFN NASC EXECUTARI SILITE ILEGALE

Un set de norme de juridice protejeaza consumatoriii de instrumentele pe care creditorii le au la dispozitie. Chiar daca debitorii accepta expres unele clauze contractuale, acestea din urma pot fi desfiintate in instanta daca se dovedesc a fi abuzive.

Executarile silite ale recuperatorilor de creante se bazeaza, in special, pe Clauzele abuzive din contractul de credit, incheiat cu Banca sau IFN-ul.

In acest caz, nu exista termen de contestatie, clauzele abuzive pot fi atacate si anulate oricand. Iti recomandam urmatorul articol:

Orice contract de credit încheiat între profesionişti şi consumatori trebuie sa cuprinda clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

 

CALITATEA REPREZENTANTULUI CREDITORULUI POATE GENERA EXECUTARI SILITE ILEGALE

– In majoritatea dosarelor, KRUK reprezinta entitatile INVESTCAPITAL MALTA LTD , SECAPITAL SARL , PROSPEROCAPITAL SARL 

Mai nou, KRUK ROMANIA impune un Avocat sa reprezinte creditorii insa sediul procesual ales al creditorului este inserat tot la acest recuperator.

Niciun avocat din Bucuresti nu detine sediul profesional la sediul entitaii respective, din cele pe care le cunoastem. Astfel se poate observa simularea calitatii de reprezentant intrucat KRUK ROMANIA ramane adevaratul reprezentant, desi nu detine acest drept.

– Lipsa Calitatii De Reprezentant A Recuperatorului De Creante: Kruk International, Kruk Romania, Eos Ksi, Secapital sarl genereaza Executari Silite Ilegale

Daca KRUK nu detine mandat legal acordat de creditori, cererea sa ar trebui respinsa ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală. Prin urmare KRUK nu poate reprezenta creditorul, cererea sa trebuie anulata.

In privinta acestui viciu, Decizia ICCJ nr. 9/2016, dată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, obliga instanţele sa tina cont de o Regula fundamentala in care Cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a emis Decizia nr 19 in data de 19 martie 2018.

Decizia a sanctionat alt tip de executare silita ilegala, cea in care persoana juridica nu poate reprezenta entitatea creditoare in faza sesizarii executorului judecatoresc.

 

LIPSA DREPTULUI DE A OBTINE DOBANZI, PENALITATI, COMISIOANE SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE DUCE LA EXECUTARI SILITE ILEGALE PARTIAL 

Este interzis pentru recuperatorii precum KRUK SA sa ceara comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, ori costurile sale administrative de la debitori in cazul in care a cumparat creanta.

Prin contestatie la executare se poate obtine atat anularea formelor de executare cat si intoarcerea sumei in contul debitorului.

 

DIVERSE ASPECTE DIN LEGISLATIA CE REGLEMENTEAZA CREDITELE BANCARE

Legiuitorul a impus parcurgerea unei proceduri prealabile executarii silite, in cazul unui contract de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.

Conform art. 19 alin. 1) din Legea 190/1999, in cazul intarzierii la plata, creditorul trebuie sa expedieze debitorului o notificare, imediat ce acesta din urma nu achita in termen o rata.

Fara aceasta Notificare, privind Cesiunea de Creanta, creditorul nu detine dreptul de a trece la executare silita, notificarea echivaland cu o adevarata procedura prealabila.

Instiintarea trebuie expediata cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin executor judecatoresc, avand rolul de a-l preveni pe debitor. Prevenirea vizeaza consecintele delictului intarzierii spre plata a ratelor.

 

PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A OBTINE EXECUTAREA SILITA ARE LEGATURA DIRECTA CU MII DE EXECUTARI SILITE ILEGALE 

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

Prescripția nu poate fi invocata din oficiu de judecator, ci numai la cererea persoanei interesate.

 

FORMELE DE EXECUTARE AU DEMARAT FARA O SOMATIE EXECUTARE SILITA

Daca cel executat nu a primit in prealabil de la executor Somatia, reglementata prin norme de ordine publica, avem un caz grav specific unor Executari silite ilegale.

Conform art. 667 Cod.proc.civ. denumit Înștiințarea debitorului, dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului . . . ,dacă legea nu prevede altfel, acea somatie executare silita.

Comunicarea somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

Motivul nulitatii actelor de executare silita, pentru acest motiv, este prevazut la art. 673 Cod.proc.civ.

Trecerea la executarea silită, efectuarea altor acte de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somatie executare silita​.

Institutia somatiei este esentiala pentru increderea cetatenilor in actul de justitie in general si pentru protejarea patrimoniului celor executati silit.

In cazul de fata, lipsa expedierii somatiei catre contestator a generat o vatamare prezumata fata de dispozitiile legale mai sus amintite.

LIPSA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA IN CAZUL CESIUNII CREANTEI

Motivul se raporteaza atat la situatia in care KRUK cumpara creanta si sta in judecata in nume personal cat si in situatia in care reprezinta creditorul.

Asa cum mentionam si AICI , creanta bancara cesionata nu capata aceleasi caractere precum Contractul de credit, cesiunea nefiind titlu executoriu.

Recuperatorul nu poate dispune executarea silita in temeiul contractului de cesiune ci trebuie sa parcurga procedura de judecata.

Cel mai proaspat caz de cesiuni abuzive privind creantele bancare dovedeste ceea ce pretindem.

Vezi AICI al 51 -lea Tip de Executare Silita Ilegala DESCOPERIT IN PREMIERA DE AVOCAT VELICU DANIEL

executari silite ilegale

CONCLUZII PRIVIND ACESTE EXECUTARI SILITE

Am identificat 50 de tipuri de Executari Silite Ilegale, ce pot fi Anulate prin Contestatie la Executare.

Ramane ca tu sa le intelegi si sa actionezi impotriva Bancii pentru a-ti castiga Dreptatea in fata unor executari silite ilegale.

Pot fi identificate zeci de motive in dosarul tau de Executare Silita, ce pot aduce Nulitatea Absoluta a Executarii, inclusiv a masurii Sechestrului Asigurator ori a Popririi.

Contesta Acum Executarea Silita si Castiga procesul cu Bancile ori cu Recuperatorii de creante intrucat legea sanctioneaza acele executari silite ilegale .

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, continuand lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura si mai curata.In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, vom continua lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura si mai curata.

Eu sunt singurul avocat ce a atacat la Curtea Constitutionala “ legea popririi “, adica norma juridica ce permite executorilor judecatoresti sa iti ia banii banii din conturi / din salariu, prin poprirea fara somatie desfasurata in mod abuziv.

Esti liber sa anulezi orice tip din aceste EXECUTARI SILITE ILEGALE


Avocat drd Velicu Daniel Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.