Executat de EUROBANK Romania | Barci de lux&Tunuri Financiare

executat de eurobank romania

EUROBANK nu este autorizata de BNR, actionand ilegal in Romania, in vederea eludarii principiilor de la baza protectiei consumatorilor

Eurobank Romania nu este autorizata de BNR, EuroBank Ergasias S.A fiind infiintata in Grecia pentru a desfasura activitati intr-un domeniu extrem de restrans, astfel poti fi executat de EuroBank Romania in Mod ilegal si abuziv.

ATENTIE! Proaspat infiintata EUROBANK Sa a preluat toate lipsurile dreptului de creanta de la EUROBANK ERGASIAS, inclusiv si mai ales lipsa valorii executorii.

Banca Nationala a Romania, mulsa timp de peste 30 de ani de securistul Mugur Isarescu, a permis mii de abuzuri in Romania, impotriva cetatenilor acestei tari.

Eurobank Romania
Eurobank nu este autorizata in Romania

Eurobank Romania desfasoara mii de executari silite ilegale, inclusiv si mai ales impotriva imobilelor clientilor fostei banci BancPost SA, achizitionand creditele acestei banci cu 3 % din valoarea lor.

Atentionam toti clientii, partenerii, avocatii specializati in executari silite.

Am fi sesizat si Parchetul insa eu nu cred in justitia penala, ultimii ani ne-au aratat o fata ascunsa a procurorilor, multi aflandu-se la picioarele politicienilor, indiferent de partid si stat mai nou.

In schimb, cred cu tarie in justitia civila, infaptuita de judecatorii de la Judecatoriile oraselor si municipiilor.

Desi EuroBank nu este autorizata, a infiintat satelitul Erb New Europe Funding BV, acesta din urma la randul ei actionand la fel de ilegal in Romania precum firma mama.

Lipsa unui titlu executoriu in patrimoniul EuroBank Romania, aceasta neavand capacitatea functionala, autorizatiile si / sau acordul a de a dobandi un titlu executoriu prin achizitia contractului de credit

Consider ca Eurobank Romania desfasoara o activitate extrem de grava, inducand in eroare judecatori, pretinzand ca detin titluri executorii pentru a obtine executarea silita, fara nicio formalitate anterioara.

Cesiunea contractelor de credit, încheiata între BANC POST S.A. și  EUROBANK ERGASIAS S.A., încalcă  O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. 

În ceea ce privește desfășurarea unor activități pe teritoriul României de către o instituție de credit provenind dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, activități printre care se numără și gestionarea de portofolii și achiziționarea de creanțe, dispozițiile actului normativ citat statuează: 

“Articolul 45 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.” 

Articolul 49 „Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.” 

In altă ordine de idei, în lumina O.U.G. nr. 99/2006, pentru a putea desfășura activități precum gestionarea de portofolii financiare și cumpărarea de creanțe, entitatea EUROBANK ERGASIAS avea obligația ca anterior demarării unor astfel de activități: ori să înființeze o sucursală în România, ori să notifice B.N.R. cu privire la activitățile ce le va desfășura pe teritoriul statului român.

Or, cel puțin până în prezent, nu se poate reține că EUROBANK ERGASIAS S.A. ar fi făcut vreun demers în acest sens.

EUROBANK Romania se afla in ilegalitate, dovada reprezinta si avertizarea publica a functionarului ANPC Constanta, Mantu Dumitru.

Acesta a exercitat procedura Avertizorului public in interes public.

 ,, În măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului, aceasta trebuie respectată, sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile legale aplicabile.”

Conform art. 969, alin. (1) din Vechiul Cod Civil “Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante” astfel încât consumatorii, în calitatea lor de împrumutați, și-au exprimat acordul de voință la încheierea contractelor, lege între părți, de a plăti dobânzii unei bănci în sensul categoriei de instituție de credit prevăzută de art. 3, lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006, privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, o instituție de credit, autorizată, reglementată și supravegheată, și nu unui operator economic oarecare (EUROBANK Romania), care nu are capacitatea și autorizarea legală de a percepe dobânzi, comisioane de administrare și penalități, în condițiile în care există norme specifice foarte stricte privind autorizarea instituțiilor de credit și exercitarea activității de creditare.

 Ca efect al cesiunii, cesionarul deține într-adevăr un drept de creanță împotriva debitorului, dar acest drept care are un caracter judiciar, preluarea de către cesionar a tuturor drepturilor pe care instituția bancară le avea față de debitor nu implică și transmiterea naturii specifice a contractului de credit, care se realizează doar în baza prevederilor legale prin autorizarea cesionarului în vederea desfășurării activității specifice de creditare de autoritatea competentă conform legii. Prin cesiunea de creanță se realizează transmiterea unui drept de creanță și nu transmiterea drepturilor recunoscute de lege contractelor de credit. (ANPC- Avertizare publica’’ -nota de fundamentare).

Invocam Legea 312 a BNR – art 25, intitulat Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit

   (1) Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.

Intrucat EUROBANK nu este autorizata, pare sa se incadreze pe dispozitiile din Legea camatariei 216/2011

În ceea ce privește reglementarea cesiunii de creanță în legile speciale privind protecția consumatorilor se fac referiri la capitolul VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010, arătându-se că ele sunt aplicabile și cesiunii de contract. O atare cesiune se poate realiza numai în favoarea entităților prevăzute de lege, respectiv cele prevăzute la art. 7 pct. 5 și 17 din același act normativ. Entitățile care desfășoară activități de recuperare a creanțelor trebuie să fie înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, conform art. 128 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 – EUROBANK ERGASIAS S.A nu se regaseste pe aceasta lista.

Piratii de la EUROBANK Romania au ajutat Bancpost pentru a deduce vanzarea creditelor neperformante pentru a-si curata bilanturile

Astfel BANCPOST a vandut catre EUROBANK ERGASIAS portofolii de credite performante, declarandu-le neperformante, pentru a tăia din baza impozabilă ,,pierderea suferită’’, în contextul în care vindea aceste creanțe la o fracție din valoarea nominală – 3% – 5%, în funcție de tipul creanței.

Potrivit art. 219.Cod Civil, (1) Faptele licite sau ilicite săvârşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi.

Potrivit art. 1.289. Cod Civil, – (1) Contractul secret produce efecte numai între părţi şi, dacă din natura contractului ori din stipulaţia părţilor nu rezultă contrariul, între succesorii lor universali sau cu titlu universal.

  • Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici între părţi dacă nu îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

Art. 1.290. – (1) Simulaţia nu poate fi invocată de părţi, de către succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de către creditorii înstrăinătorului aparent împotriva terţilor care, întemeindu-se cu bună-credinţă pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent. (2) Terţii pot invoca simulaţia împotriva părţilor, atunci când aceasta le vatămă drepturile.

Potrivit Codului Civil și regulilor din dreptul societar, sancțiunea care intervine în cazul unei simulații ilicite este nulitatea absolută a contractului simulat.

Doctrina si o  practica judecatoreasca constanta au detaliat aceste prevederi legale, statuand asupra celor trei modalitati ale actului simulat: actul fictiv, situatie in care actul public este incheiat numai de forma, fiind contrazis de actul secret numit si a contrainscrisa; actul deghizat, situatie in care in actul public se indica o anumita operatiune, iar in actul secret se arata adevarata operatiune si interpunerea de persoane (sau conventia de prete-nom), caz in care numai actul secret determina adevaratele parti contractante, altele decat cele indicate in actul ostensibil.Cesiunea de creanță este simulată, iar această simulație ascunde o operațiune ilicită, care este lovită de nulitate absolută. Pe cale de consecință, prin cesiunea de creanță ce face obiectul contractului cadru privind cesiunea de creanta autentificat sub nr.546/16.03.2018 este încălcat în mod grav caracterul intuitu personae al contractului de credit, iar operațiunea cesiunii creanței bancare este o simulație care ascunde o operațiune ilicită. Simulatia este reglementata de dispozitiile art. 1173 C. civ.

În plus, conform art. 1 lit. a) Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, prestarea de servicii fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege reprezintă contravenție dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, iar potrivit art. 3 din același act normativ sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

Merita citata motivarea avertizarii publice, semnata de functionarul ANPC Constanta, din 14.02.2019, act public de peste un an de zile, identificat in mediul online, in forma semnata

Eurobank Ergasias S.A, infiintata in Grecia, nu poate cumpara credite de nevoi personale nici macar in tara de origine

Conform art. 49 din O.U.G. nr. 99/2006: “Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.

” Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) reprezintă instituția de credit care a achiziționat în data 28.03.2018 de la ERB New Europe Funding II B.V. (Olanda) contracte de credite încheiate cu consumatori. Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) figurează în prezent în registrul administrat de B.N.R. „Lista instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României” (www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx secțiunea V.) (Anexa 17), la poziția nr. 115 iar în tabela corespunzătoare instituției figurează fără nicio restricție privind activitatea 2. „Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)” cu data de început prevăzută pentru începerea activității 27.04.2007 și activitatea „Garanții și angajamente” cu data de început prevăzută pentru începerea activității 15.12.2018.

   La data 28.03.2018, Eurobank Romania figura în „Lista instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României”.

la poziția nr. 99 iar în tabela corespunzătoare instituției figura la activitatea b) „acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare” doar exclusiv pentru achiziționarea yacht-urilor de lux.

EUROBANK NU ESTE AUTORIZATA

Doar pentru acordarea de credite exclusiv pentru achiziționarea yacht-urilor de lux, Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) a notificat Banca Greciei conform legislației europene și doar pentru această activitate de credit are dreptul de a presta servicii în mod direct pe teritoriul României.         

Având în vedere faptul că banca intermediară First Bank S.A. (fosta Piraeus Bank) acționează în nume propriu, se constată că derularea contractelor de credit încheiate cu consumatori se caracterizează prin durată, frecvență, periodicitate și continuitate care nu determină, conform Curții de Justiție Europene, natura temporară a prestării de servicii în mod direct, astfel încât Eurobank Romania nu poate presta servicii pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii în mod direct ci în baza libertății de stabilire prin intermediul unei prezenţe permanente, ceea ce implică din punct de vedere fiscal perceperea impozitului pe veniturile obținute, impozit care în prezent nu este perceput în România.

 Banca Națională a României a ajutat Eurobank Ergasias S.A. Grecia în a eluda prevederile art. 49 din O.U.G. nr. 99/2006 și nu a sesizat instituțiile abilitate privind eludarea prevederilor legale de a presta servicii pe baza libertății de stabilire.

Iti recomandam si urmatoarele articole:

 

Solutia debitorilor executati silit de a scapa definitiv si irevocabil de piratii EUROBANK Romania

Atacati clauza abuziva privind scadenta anticipata, prevazuta la art. 8.4. si art. 5.13. in majoritatea contractelor de credit, intrucat clauza se raporteaza la o situatie neclara, in care creditorul isi aroga un drept pe care il poate exercita in termini imprecise, debitorul neprimind o contraprestatie.

 Reamintim obligatia din legislatie – art. 55 alin.4 din OUG nr. 52/2016, potrivit careia institutia financiar bancara este obligate sa declare scadenta anticipata in termenul de 90 de zile si sa se comportate precum un creditor diligent si responsabil, interesul public din spatele activitatii de creditare fiind unul serios si care intareste obligatia specifica unui Bonus pater familias.

In acest context, cu atat mai mult cesiunea contractului de credit catre EUROBANK ERGASIAS este abuziva, nu a fost declarata scadenta anticipata in mod legal.

Anularea clauzei abuzive din contractul de credit ofera dreptul creditorului de a obtine exigibilitatea anticipata a creditului, IN VIITOR. Amintim dispozitia art. 1582 din Codul Civil potrivit careia debitorul poate să opună cesionarului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut invoca împotriva cedentului.

Aceasta clauza – scadenta anticipata – cuprinde conditia pur potestativa, ce tine de vointa exclusiva a creditorului. Amanarea exigibilitatii intregului debit sau a unei parti, pana la decizia unilaterala a creditorului, fara o limita anume, este o clauza abuziva ce trebuie desfiintata si/ sau inlocuita cu dreptul comun.

Scadenta anticipata a creditului e abuziva | Poti opri executarea oricand

 

Eurobank SA functioneaza in Grecia pentru acordarea de credite – exclusiv – pentru achizitia yacht-urilor de lux

In schimb, in Romania se comporta precum piratii, Eurobank Ergasias a ancorat barcile de lux si tunurile din dotare.

Cei talhariti suntem noi toti, romanii, cetateni uitati in Europa si care inca se lupta cu comunistii si securistii.

ATENTIE! Chiar daca ar fi functionat legal, EuroBank Romania eludeaza prevederile dreptului comun, odata cu cesiunea creditului fara acordul debitorului cedat.  

Va rugam sa parcurgeti Codul civil – Secţiunea a 8-a Cesiunea contractului

Articolul 1.315 Noțiune alin. (1), unde este clar precizata conditie sine qua non pentru validitatea operatiunii:  O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Acordul trebuia emis in scris, in prealabil cesiunii, art 1.316, intitulat Forma cesiunii, din Codul civil reglementand forma: Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

 

Executat de EUROBANK Romania in mod ilegal si abuziv

Continuam informarea publicului larg asupra executarilor silite demarate de EUROBANK Romania, contrar normelor juridice de protectie a consumatorilor.

Cesiunea de credite intervenită între BANCPOST S.A. si EUROBANK ERGASIAS este lovită de nulitate absolută pentru neîndeplinirea condițiilor de formă și fond, obligatorii pentru încheierea valabilă a contractului de cesiune, precum și menținerea valabilității contractului de împrumut.

Contractul de credit ( mai ales cel ipotecar) cesionat către  EFG/ ERB NEW FUNDING EUROPE II B. V si/sau catre EUROBANK ERGASIAS, si-a pierdut puterea de titlu executoriu potrivit, potrivit O.U.G. nr. 52/2016  art. 58 alin. (2) si alin (5) care stabilește următoarele:

(5)Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de recuperare creanţe.

 

Cazul I – Credit BANCPOST – preluat de ERB NEW EUROPE FUNDING BV II – si executat de EUROBANK ERGASIAS

 

In acest caz, amintit mai jos in care am anulat intreaga executare silita demarata ilegal si abuziv de EUROBANK ERGASIAS (actuala EuroBank Sa).

Clientii au incheiat contractul de credit ipotecar in anul de glorie 2008, cu fosta BANCPOST SA, insa creditul a fost cesionat la EUROBANK ERGASIAS, zicem noi ilegal, fapt dovedit de instanta de judecata.

executat de eurobank

Cazul II – Credit BANCPOST – preluat de BANCA TRANSILVANIA – ajuns la sa fie executat de EUROBANK Ergasias (actuala EuroBank SA)

Instanta a dispus anularea contractului de credit, solutie extrem de rara – chiar o solutie fara precedent pentru Judecatoria FETESTI:

Practic, am anulat dreptul bancii de a declara scadenta anticipata, dand foc astfel la intreg dosarul de executare silita. 

 

JUDECATORIA FETESTI – DOSAR NR 3217/229/2020

Reclamant TARPE MARIUS

Parata Banca Transilvania si EUROBANK ERGASIAS

https://portal.just.ro/229/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22900000000061841&id_inst=229

20 ian 2022: Admite în parte actiunea formulată de reclamantul TARPE MARIUS în contradictoriu cu pârâtele BANCA TRANSILVANIA S.A. şi EUROBANK ERGASIAS S.A. Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzelor contractuale prevăzute la punctul 4.1. şi 4.3. din Contractul de credit ipotecar nr. HL5534 din 15.09.2006, referitoare la dreptul băncii de a modifica unilateral rata dobânzii. Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzei contractuale prevăzute la punctul 4.11. lit. a) din Contractul de credit ipotecar nr. HL5534 din 15.09.2006, referitoare la comisionul de acordare şi gestiune. Constată caracterul abuziv şi declară nulitatea absolută a clauzei contractuale prevăzute la punctul 9.3. din Contractul de credit ipotecar nr. HL5534 din 15.09.2006, referitoare la dreptul băncii de a declara scadente toate obligaţiile din contract în cazul în care împrumutatul are alte obligaţii faţă de bancă care nu au fost onorate la termen şi au fost declarate scadente, considerându-se această situaţie ca un caz de culpă. Obliga pârâta BANCA TRANSILVANIA S.A. să restituie reclamantului suma reprezentând comision de acordare şi gestiune, alături de dobânda legală penalizatoare aferentă calculată începând cu data încasării şi până la data restituirii efective. Obliga pârâtele să restituie reclamantului sumele de bani încasate în perioada 15.09.2006 (momentul încheierii contractului) – 02.01.2011, cu titlu de dobânzi peste rata dobânzii de 6,90 % aşa cum a fost stabilită iniţial la momentul acordării creditului, alături de dobânda legală penalizatoare aferentă acestor sume, calculată de la data încasării fiecărei sume şi până la data restituirii integrale. 

executat de eurobank ergasias

 

A se vedea motivarea avertizarii publice, pct. 12, semnata de functionarul ANPC Constanta, din 14.02.2019, act public de peste un an de zile, identificat in mediul online, in forma semnata[1]:

 

Eurobank SA (fosta EUROBANK Ergasias S.A. Grecia)

 

            Conform art. 49 din O.U.G. nr. 99/2006: “Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.” Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) reprezintă instituția de credit care a achiziționat în data 28.03.2018 de la ERB New Europe Funding II B.V. (Olanda) contracte de credite încheiate cu consumatori. Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) figurează în prezent în registrul administrat de B.N.R. „Lista instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României” (www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx secțiunea V.) (Anexa 17), la poziția nr. 115 iar în tabela corespunzătoare instituției figurează fără nicio restricție privind activitatea 2. „Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)” cu data de început prevăzută pentru începerea activității 27.04.2007 și activitatea „Garanții și angajamente” cu data de început prevăzută pentru începerea activității 15.12.2018.

            Registrul administrat de Banca Națională a României a fost deliberat modificat în cursul lunii decembrie 2018 pentru a nu reflecta realitatea și pentru a eluda prevederile art. 49 din O.U.G. nr. 99/2006

            La data 28.03.2018, dată achiziției creditelor, Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) figura în „Lista instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României” (Anexa 18) care poate fi accesată la adresa web:

https://www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717-Mobile.aspx iar în tabela corespunzătoare instituției figura la activitatea b) „acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite 36 ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare” doar exclusiv pentru achiziționarea yacht-urilor de lux.

            Faptul este confirmat și în notificarea (Anexa 19) transmisă Băncii Greciei în data 30.04.2007 de către Eurobank Ergasias privind prestarea de servicii în mod direct, fără a avea un sediu, în România, în care se precizează activitatea pentru care se realizează notificarea: ”Banca urmărește să promoveze posibilitatea de finanțare pentru achiziționarea de ambarcațiuni de agrement, prin intermediul împrumuturilor pe care le va acorda ea însăși”.

            Doar pentru acordarea de credite exclusiv pentru achiziționarea yacht-urilor de lux Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) a notificat Banca Greciei conform legislației europene și doar pentru această activitate de credit are dreptul de a presta servicii în mod direct pe teritoriul României.

            Având în vedere că pentru una și aceeași dată – 11.05.2007– data la care a fost primită notificarea 2007 (înscrisă în partea de sus a tabelei) nu poate exista decât o singură notificare, astfel încât doar una din variante poate fi cea adevărată, și anume varianta veche (Anexa 19) pentru care Eurobank Ergasias a depus și copia traducerii legalizate a notificării.

            Cesionarea creditelor către Eurobank Ergasias S.A. (Grecia) a fost realizată în grabă în data de 28.03.2018, dată la care Autoritatea cerceta legalitatea creditelor cesionate către ERB New Europe Funding II B.V. (Olanda), după data la care Autoritatea a solicitat Băncii Naționale a României un punct de vedere privind legalitatea cesionării creditelor performante realizată de către Bancpost S.A..

            Deoarece la data respectivă, 28.03.2018, Eurobank Ergasias a uitat a se notifica, conform prevederilor legale, Banca Greciei pentru prestarea de servicii în mod direct pe teritoriul României, privind o activitate de creditare fără restricții, modificarea a fost realizată, eludând legea, prin simpla modificare a registrului în format electronic de către Banca Națională a României. Eurobank Ergasias S.A. Grecia prestează în prezent servicii în mod direct pe teritoriul României prin intermediul First Bank S.A. (fosta Piraeus Bank), instituție de credit autorizată.

            În cadrul opiniei privind „Libertatea de a presta serviciile și dreptul de stabilire a unei unităţi” exprimată de Comisia Europeană (Anexa 13) se menționează: „În cazul în 37 care banca intermediară acţionează în nume propriu, notificarea nu ar trebui să aibă loc, deoarece o astfel de situaţie nu intră sub incidenţa libertăţii de a furniza servicii transfrontaliere.”

            Având în vedere faptul că banca intermediară First Bank S.A. (fosta Piraeus Bank) acționează în nume propriu și ținând seama de considerentele menționate la punctele 7. și 8. se constată că derularea contractelor de credit încheiate cu consumatori se caracterizează prin durată, frecvență, periodicitate și continuitate care nu determină, conform Curții de Justiție Europene, natura temporară a prestării de servicii în mod direct, astfel încât Eurobank Ergasias S.A. Grecia nu poate presta servicii pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii în mod direct ci în baza libertății de stabilire prin intermediul unei prezenţe permanente, ceea ce implică din punct de vedere fiscal perceperea impozitului pe veniturile obținute, impozit care în prezent nu este perceput în România.

 

            Eurobank Ergasias S.A. Grecia nu este singura instituție de credit din afara țării care procedează astfel. Prin modificarea „Listei instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României” .

            Banca Națională a României a ajutat Eurobank Ergasias S.A. Grecia în a eluda prevederile art. 49 din O.U.G. nr. 99/2006 și nu a sesizat instituțiile abilitate privind eludarea prevederilor legale de a presta servicii pe baza libertății de stabilire.

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

Eu sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi.

Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

 

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de sesizat subiectele de interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.