Cesiunea de Creanta nu este titlu executoriu pentru Recuperatori Creante

cesiunea de creanta nu este titlu executoriu

Cesiune de creanta nu este Titlu Executoriu pentru recuperatori creante. Ai incheiat un Credit cu o Banca sau IFN ? Pe cand criza te-a lasat fara venituri si ai intrat in incapacitate de plata a ratelor, creanta a fost vanduta Recuperatorilor de Creante ? De ce lasi Recuperatorul sa iti ia Banii, Casa si chiar viata si sufletul? O cesiune de creanta titlu executoriu se poate contesta si anula in maxim 3 Trei Ani, termen de prescriptie ce trebuie respectat si de creditor.

ROLUL AVOCATILOR CARE LUPTA CU RECUPERATORII DE CREANTE IN CE PRIVESTE O CESIUNE DE CREANTA

 

Cesiunea de creanta nu este Titlu Executoriu. Reprezinta o operatiune dubioasa, ce ocoleste sistemul de impozitare national precum si supravegherea institutiilor de credit ce vand creantele bancare.

Va reamintim ca inca din 1 martie 2018 am expus in spatiul public aceasta frauda in jurul executarilor silite, ce se efectueaza printr- o cesiune de creanta titlu executoriu .

Articolul Contestati Cesiunea de Creanta (Creditul bancar) in caz de Executare Silita a ajuns si la “urechile” functionarilor de la ANPC. 

 

In articol notam ca in conformitate cu legislatia aplicabila creditelor acordate persoanelor fizice, contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditorii ce indeplinesc conditiile urmatoare:

– cesionarul este o persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate,

– desfăşoară activitate pe teritoriul României; astfel cesionarul este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.

acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale.

Desi s-a intamplat tocmai pe 8 august 2018, ANPC a reactionat pozitiv la semnalul de alarma pe care l-am tras. 

Rolul Avocatilor ce castiga Procese impotriva Recuperatorilor vizeaza mult mai mult decat o Executare Silita anulata. 

Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, Avocatul are un Rol Esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra Drepturile şi Interesele acestora

In spiritul acestui deziderat, am devoalat AICI – 50 de tipuri de executari silite ilegale.

Cu fiecare ocazie incercam sa lamurim clientii asupra sistemului in care Executorilor Judecatoresti li se ofera ocazia sa abuzeze de dreptul pe care il detin. 
Abuzul este incurajat de normele ce acorda prioritate executorilor la incasarea onorariului lor si a cheltuielilor de executare din sumele obtinute de la debitor. Mai mult, executorii impun onorariile si cheltuielile  in mod arbitrar, fara o justificare reala de cele mai multe ori.
Pe de alta parte, judecatorii sunt indusi in eroare de aceiasi executori cu ocazia cererii de incuviintare a executarilor silite. Mai mult, rolul judecatorilor in faza incuviintarii executarii silite este serios limitat  de lege. 
Debitorii trebuie sa cunoasca articolul 666 alin.(6) din Codul de procedura - Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite ... poate fi cenzurată (anulata) în  cadrul contestației la executare. 

RECUPERATORII DE CREANTE NU AU DREPTUL DE A EXECUTA SILIT DEBITORII

 

Reamintim de O.U.G. nr 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori .

Potrivit art. 58 alin. 5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum și orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare . . . nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe. Rationamentul acesta il puteti regasi si intr-o cauza castigata de noi pentru client.

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000049559&id_inst=218 

ARDELEAN IOAN-CORNEL cu dom ales la av. Velicu Daniel

ARDELEAN MARIANA-MONICA cu dom. proc ales la av. Velicu Daniel

INVESTCAPITAL LTD PRIN REPREZENTANT MIHAI FLUCUS

cesiunea de creanta nu este titlu executoriucesiune de creanta titlu executoriu

Alineatul 2) al articolului 58 din OUG 52/2016 reia interdictia intrucat limiteaza aria creditorilor ce pot primi printr- o cesiune de creanta titlu executoriu . Contractele de credit reglementate de prezenta ordonanță de urgență și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 2, alții decât creditorii nonfinanciari.

Creditorul reprezinta o persoana juridică, inclusiv sucursala instituției de credit și a instituției financiare din străinătate, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, în cursul exercitării activității comerciale sau profesionale.

Observam ca definitia exclude din start creditorii nonfinanciari, adica toti recuperatorii de creante aproape. Aceste entitati sunt simple srl-uri infiintate in tari precum Malta, Luxembourg, Cipru s.a. 

Cesionarul este persoana ce dobandeste creanta printr-un acord, nu intotdeauna primesc si executorialitatea creantei.

Respingem vehement teza privind o cesiune de creanta titlu executoriu incheiata cu simple firme. Entitatile ce desfășoară activități de recuperare creanțe mai sunt denumite Recuperatori de Creante.

Indiferent daca recuperatorii de creante sunt autorizati de ANPC, nu primesc o creanta executorie prin cesiune.

CONTESTAREA UNEI TRANZACTII DUBIOASE PE FONDUL IN CARE CESIUNEA DE CREANTA NU ESTE TITLU EXECUTORIU

 

Salvarea intervine doar daca debitorul contesta acea conventie intre creditori, avand ca obiect o cesiune de creanta titlu executoriu .

Reamintim sanctiunea aplicata de ANPC pe 8 august 2018 Bancii BancPost SA din cauza unei cesiuni a unui portofoliu de creante catre entitati precum INVESTCAPITAL ltd, ERB NEW FUNDING II BV, PROSPEROCAPITAL sarl,  SECAPITAL sarl s.a.

Majoritatea Recuperatorilor de creante fac parte din grupari transnationale de corupere a sistemelor nationale, cu evitarea achitarii a zeci de taxe catre bugetul de stat.

Acordul ilicit sanctionat de ANPC pe 8 august 2018, in urma curajului dovedit de functionarul ANPC Constanta, Mantu Dumitru. Acesta a exercitat procedura Avertizorului public in interes public.

Suntem singurii care am propus promovarea la ANPC Bucuresti a dlui Mantu Dumitru drept Comisar Sef.

Acordul scos la suprafata ca fiind oficial ilicit, si posibil unul infractional, e doar unul din zecile de acorduri ilicite incheiate impotriva sistemului de protectie a consumatorilor si chiar impotriva ordinii constitutionale actuale. http://www.anpc.gov.ro/articol/1097/anpc-sanctioneaza-bancpost-sa-pentru-practici-comerciale-incorecte- 

Mai multe informatii asupra acestei situatii avand ca obiect o cesiune de creanta titlu executoriu incheiata ilicit intre Institutia bancara si recuperatorii de creante, veti gasi AICI. 

https://velicu.eu/juridice/erb-new-europe-funding-ii-bv/ 

Evident, nu e vorba doar de debitori executati silit abuziv ci de eludarea normelor privind obligatia achitarii impozitelor. ANPC a constatat o fraudare a bugetului de stat de zeci de milioane Euro. 

 

cesiunea de creanta nu este titlu executoriu

LIPSA DREPTULUI EXPRES PENTRU RECUPERATORI DE A EXECUTA SILIT DEBITORII, CESIUNEA DE CREANTA NU ESTE TITLU EXECUTORIU

 

Chiar si in cazul neaplicarii interdictiei exprese, mentionate mai sus, creditoarea nu detine o creanta executorie in raport cu debitorii.

Legislatia aferenta domeniului creditarii – stalpul societatii socio politice actuale, este formata din NORME IMPERATIVE, DE INTERES PUBLIC, ce fac parte din Dreptul Public.

In dreptul public, in comparatie cu dreptul privat, doar institutiile reglementate expres, sunt aplicabile.

Transferul creantei de la institutia bancara sau IFN la entitatea nerezidenta nu poate implica si transmiterea valorii de titlu executoriu.

Daca legiuitorul ar fi intentionat sa confere acest caracter cesiunii de creanta ar fi precizat in mod expres in legislatia domeniului financiar-bancar.

CESIUNEA DE CREANTA NU ESTE TITLU EXECUTORIU! SE POATE CONTESTA IN TERMEN DE 3 TREI ANI PRIN CONTESTATIE LA TITLU

 

Conform art. 715 din Codul de procedura Civila, contestația privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită.

Termenul de prescriptie este de 3 trei ani, astfel debitorul are posibilitatea de a contesta titlul in temeiul caruia recuperatorul a primit creanta.

Legea nu conferă, ca regulă, caracter executoriu înscrisurilor sub semnătură privată, de la această regulă fiind însă exceptate contractul de credit bancar și contractul de leasing.

Și noul Cod civil distinge între cesiunea de contract și o cesiune de creanta titlu executoriu .

În acest context, nu se poate accepta extinderea, prin analogie, la materia contractului de credit bancar a dispozițiilor legale care recunosc caracterul executoriu într-una din ipotezele speciale ale cesiunii contractului de credit.

Ori de câte ori legiuitorul a dorit să confere caracter executoriu creanței cedate, a făcut acest lucru în mod expres, cum este cazul contractului de arendă, ceea ce nu se întâmplă în cazul contractelor de credit bancar. Sub acest aspect, problema poate fi privită ca o necorelare legislativă între dispozițiile Codului civil și cele care reglementează activitatea bancară, necorelare care ar putea fi suplinită pe cale jurisprudențială.

Potrivit art. 632 alin.1 C.pr.civ., executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Noii creditori – recuperatorii de creante – nu pot acorda credite bancare, precum cel in legatura cu care a operat cesiunea de creante.

Astfel, nu poate dobandi, inclusiv prin cesiune de creanta, drepturi specifice unor institutii financiare.

In sens contrar, ar opera frauda la lege intrucat prin Cesiune de creanta s-ar ocoli tot sistemul legislativ specific domeniului funanciar bancar.

IMPORTANTA ACTIVITATII DE CREDITARE EXCLUDE APELAREA LA FORTA COERCITIVA A STATULUI DE NOII CREDITORI, INTRUCAT CESIUNEA DE CREANTA NU ESTE TITLU EXECUTORIU  

 

Subliniem ca activitatea de creditare reprezinta motorul actualului sistem socio politic, avand ca reglementare legislatia din domeniu formata din norme de ordine publica.

Activitatea de acordare a creditelor nu presune un simplu imprumut ci o activitate complexa si indelungata.

Restituirea debitului este partea esentiala a activitatii de creditare, generand o serie de obligatii doar in sarcina unitatii bancare sau in sarcina IFN-ului.

Printre aceste obligatii se enumere obligatia administrarii efective a creditelor neperformante si obligatia administrarii riscurilor.

Privitor la obligatia analizarii riscurilor (riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational si riscul reputational) exista normative si norme ce pot fi respectate doar de banci.

Aici enumeram Normele BNR nr. 17/2003, Regulamentul BNR nr 23/2006. Doar aceste doua acte impun institutiilor bancare zeci de operatiuni intrucat activitatea acestora este esentiala pentru societatea actuala, bazata pe credit.

Aceste obligatii tin de domeniul financiar bancar neputand fi transmise printr-o cesiune de creanta titlu executoriu. 

Creanta executorie nu poate fi transmisa unor societati in raspundere limitata infiintate in tari terte, intrucat cunoaste obligatii corelative imposibil de transmis.

Disparitia acestor obligatii atrage lipse unor beneficii in legatura cu dreptul de creanta, precum imposibilitatea transmiterii executorialitatii creantei.

Reamintim ca debitorul cedat reprezinta un “consumator” in raport cu legislatia formata din norme de ordine publica.

Cum am putea admite ca o societatea cu raspundere limitata poate lua locul, drepturile si obligatiile institutiei bancare sau a unei IFN.

Debitorii executati silit abuziv, printr- o cesiune a creantei executorii , au la dispozitie 3 TREI ANI pentru CONTESTAREA Titlului.

In acest Articol, am expus pe larg activitatea Recuperatorilor de Creante, investitori neautorizati in Romania.

 

Activitatea acestor entitati offshore intruneste conditiile unei firme de investitii, prevazute la art. 7 alin. 1) ind.2 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

(1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Definita actuala a intreprinderilor de investitii, asa cum a fost modificata prin Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare), integreaza Recuperatorii de creante. Aceste entitati offshore au intrat in aria noii institutii a „firmelor de investiții”, intrucat reprezinta persoane juridice a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în exercitarea uneia sau mai multor activități de investiții cu titlu profesional.

Este necesara autorizarea desfasurarii unei asemenea activitati la nivelul Romaniei. Directiva 2014/65/UE impune condițiile de autorizare și de funcționare aplicabile firmelor de investiții. Conform cap I, intitulat Condiții și proceduri de autorizare, impune prin art. 5 – Cerința de autorizare alin 1) ca fiecare stat membru impune ca furnizarea de servicii de investiții și/sau exercitarea activităților de investiții ca ocupație sau activitate obișnuită cu titlu profesional să facă obiectul unei autorizări prealabile în conformitate cu prezentul capitol.

Normele Uniunii Europene sunt de imediata aplicare, indiferent de data cesiunii creantelor bancare.

Sesizarea executorului, sau orice alt act de executare, ulterior datei de 2 ianuarie 2018, este ilegala, acest moment fiind in fapt un act de dispozitie esential pentru investitie: solicitarea sumei ce reprezinta profitul recuperatorilor de creante.

Recomandam si urmatoarele articole:

      – https://velicu.eu/creantele-cesionate-kruk-romania/

      – https://velicu.eu/toate-cesiunile-de-creanta-catre-recuperatori-sunt-false/

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

Ai toata libertatea de a cere ajutor.

 

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi. Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind evidenta importanta subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.