Dobanda penalizatoare clauza abuziva in Contractul de Credit


Dobanda penalizatoare din Contractul de Credit este o clauza abuziva ?

Un client mi-a scris recent:

” Domnule avocat, dobanda penalizatoare din Contractul de credit este Clauza abuziva in cazul meu?

Am avut un împrumut la Raiffeisen Bank de 20.000 ron, am platit 3.000 ron.

Odata cu criza din 2010-2011, nu am mai avut serviciu, astfel nici bani de returnat la Banca.

Intrucat nu am mai putut plăti, in 2013 am primit hirtia de executare la serviciu, s-a pus poprire, prima hîrtie de executare în 2013 a fost de 280.000, toate bune am platit tot anul aproximativ 6.000 ron.

Anul următor am primit rectificare de la executor la suma de 320.000 roni, banca Raiffeisen Bank adaugand penalitati, am platit un an.

A venit din nou anul următor rectificare cu suma de 360.000 roni, am platit încă un an am primit rectificare cu suma de 390.000 roni. Probabil acelasi motiv – recalcularea penalitatilor.”

Ca Raspuns, i-am scris de dobanda penalizatoare clauza abuziva reglementata prin OUG. Nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 

Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant.

Bancile profita de nevoia dvs de la data incheierii contractului convingandu-va sa semnati un contract, in care dobanda penalizatoare este caluza abuziva.

Penalitățile ce se pot acumula pentru neplata la timp a ratelor sunt împovărătoare pentru consumator.

Exista un mare risc pentru pierderea locuinței în cadrul derulării procedurilor de executare silită și al rămânerii cu datorii față de creditor, deși garanția poate ca a fost executată deja.

Intrucat Dobanda penalizatoare este clauza abuziva in majoritatea contractelor de credit, puterea executiva a impus măsuri imediate.

Pentru a asigura protecția necesară consumatorilor. Inca din anul 2016, Guvernul a limitat actualizarea penalitatilor în cazul în care există dificultăți la rambursarea ratelor, în situația executării silite.

Dobanda penalizatoare este clauza abuziva daca este debitul este actualizat constant precum cazul clientului respectiv, mai ales ulterior datei de 30 septembrie 2016.

Cand este dobanda penalizatoare clauze abuziva!

În cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una din următoarele situații:

  • șomaj,
  • reducere drastică a salariului,
  • deces,

dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii curente.

Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia.

Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni.

În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

Dobanda penalizatoare este clauza abuziva daca se incalca urmatoarele limite:

Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant.

După declararea scadenței anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare calculată pe bază de procent fix și care nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii contractuale.

 

Cel mai important aspect este ca pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.

In acest ultim caz se afla clientul mai sus amintit. Creditorul – banca sau eventualul cesionar, a activat continuu clauza penalizatoare.

Dobanda penalizatoare este clauza abuziva clara in cazul clientului mai sus amintit.

Solutia este contestatia la executare prin care contestati titlul daca va aflati in termenul de 3 ani sau actiune in constatarea nulitatii absolute.

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

ATENTIE! Prevederile OUG. Nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori se aplică și procedurilor derulate de entitățile care desfășoară activități de recuperare creanțe.

Dobanda penalizatoare in contractele de credit

Dobanda penalizatoare, impusa de Banci & IFN-uri in contractele de credit incheiate pana in oct 2011, este lovita de nulitate absoluta?

Stiai ca toate contractele de credit incheiate pana in oct 2011 beneficiaza de Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civi, lege aplicabila si in present pe aceste acte juridice?

Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil are următorul cuprins:

– Art. 1: “Clauza penală, aflată în contracte de împrumuturi sau de prestaţiuni în natură, este şi va rămâne anulată, oricare va fi data actului a cărui executare se cere, însă numai dacă termenul exigibilităţii creanţei va cădea în urma promulgării acestei legi.Judecătorul, în caz de împrumut, va putea condamna numai la plata dobânzii prevăzută de art. 1589 din Codul civil, sau, în caz de alte obligaţiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil”.

– Art. 2: “Dacă clauza penală nu va fi stipulată direct, ci va fi deghizată sub o altă formă, sau va rezultă din condiţiunile actului, judecătorul va aprecia şi va putea anula din contract aceea ce ar avea caracterul de clauză penală, putând aplica, după cazuri, art. 1589 sau art. 1084 din Codul civil”.

Succint, Legea 313/1879 interzice instituirea clauzei penale în contractele de împrumut sau prestaţii în natură, sub sancţiunea nulităţii.

Sunt atrase prevederile art. 966 coroborat cu art. 968 din Codul civil, care prevăd că obligaţia fondată pe o cauză ilicită , prohibită de legi, nu poate avea niciun efect.

Legea 313/1879 a fost supusa, in mod succesiv, interpretarii oficiale a ICCJ, astfel ca e aplicabila atat raporturilor civile cat sim ai ales asupra raporturilor comerciale, unde se incadreaza majoritatea contractelor de credit.

DECIZIA nr. 541 din 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil a interpretat in concret Legea 313 / 1879.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 313/1879, Curtea reţine că acestea prevăd nulitatea clauzei penale din contractele de împrumut sau prestaţii în natură, în caz de litigiu, instanţa având posibilitatea de a condamna debitorul numai la plata dobânzii legale sau a celei stipulate în contract, ori, în situaţia altor obligaţiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil.

Dispoziţiile art. 3 din legea criticată prevăd sancţiunea nulităţii pentru clauzele care stipulează dobânda la dobânda stabilită în contract, aşa-numitul anatocism consacrat în doctrina de specialitate.

In concluzie, contra creditorului, oricare ar fi acesta, pe un contract de credit incheiat anterior oct 2011, trebuie sa invocati aceste prevederi legale pentru anularea dobanzii penalizatoare, coroborat cu art. 966 si cu art. 968 din vechiul Cod civil, care prevăd că obligaţia fondată pe o cauză ilicită , prohibită de legi, nu poate avea niciun efect.

Uite cum am anulat acele penalitati clauza abuziva la ROGEF IFN

penalitati clauza abuziva


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.