Celebrele Clauze abuzive BNP PARIBAS ce a preluat CETELEM

clauze abuzive banci

 

 

CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (C.J.U.E.) a statuat, in data de 9 Iulie 2020, in cauza CJUE C-699/18 si Cauza CJUE C-698/18, faptul ca Directiva 93/13 privind celebrele clauze abuzive BNP PARIBAS, permite restituirea sumelor achitate de catre consumator in temeiul unor clauze considerate a fi abuzive, chiar daca cosnumatorul a executat deja contractul de credit

Ab initio, este important de stiut ca instanta europeana a fost sesizata de catre Tribunalul Specializat Mures cu o cerere in vederea interpretarii dispozitiilor Directivei 93/13 (transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionsiti si consumatori), in temeiul art. 267 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, prin Decizia emisa de instanta romana in data de 12 iunie 2018.

 

Controlul ANPC recent a readus in discutie clauzele abuzive BNP PARIBAS

 

clauze abuzive bnp paribas

 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Paris si divizia de consumer finance, Cetelem.

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o acțiune de control la operatorul economic, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Paris, sucursala București, care a anunțat demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din România ale diviziei de consumer finance, Cetelem, începând din 2023.
 
În urma verificării prin sondaj a unor contracte, comisarii ANPC au identificat o inadvertență între anunțul legat de condițiile sistării operațiunilor din România și procedura aplicată ulterior, respectiv modificarea unilaterală a condițiilor contractuale.
 
Mai exact, conform anunțului referitor la situația liniilor de credit cu card de credit atașat, acordate până în data de 15 iunie 2023, Cetelem avea în vedere o abordare etapizată, în funcție de data expirării contractelor de credit și, reprezentanții operatorului au afirmat că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, nu se vor mai prelungi contractele de credit cu linii de credit și card de credit atașat, care ajung la termen în perioada ianuarie – aprilie 2024, procedând la notificarea clienților cu două luni înainte de expirarea contractului.
 
Numărul total de linii de credit cu card atașat, în derulare la 31.12.2023, era de 176 488, conform precizărilor Cetelem.
 
În realitate, operatorul a informat prin notificările transmise consumatorilor, modificarea prevederilor contractuale în sensul prelungirii Contractului de credit cu linii de credit si card atașat în ceea ce privește condițiile de rambursare și nu încetarea prelungirii contractelor de credit cu linii de credit și card de credit atașat, consumatorii având în continuare obligația de plată a dobânzii și a tuturor celorlalte costuri, cu excepția dreptului de utilizare a liniei de credit.
 
Ca atare, echipa de control ANPC a constatat faptul că Cetelem a încălcat prevederile legale în vigoare și a aplicat operatorului economic o amendă contravențională în valoare de 60 000 lei, precum și măsura complementară prin care a dispus alinierea tuturor contractelor similare, în conformitate cu prevederile legale în termen de 30 zile, respectiv prelungirea perioadei contractuale să se facă doar după încheierea actelor adiționale aferente între părți, acceptate de consumatori, prin care să se stabilească fără echivoc în ce condiții se vor derula respectivele contracte și pe ce perioadă.

 

Puterea C.J.U.E. in raport cu instantele nationale pe tema ” clauze abuzive BNP PARIBAS “

 

Reamintim faptul ca, in conformitate cu art. 267 (ex -articolul 234 TEC) din Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Jurnalul Oficial nr. 115 din 09.05.2008 p. 0164 – 0164

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este împuternicită să pronunțe:

a) privind interpretarea tratatelor,

b) privind validitatea și interpretarea actelor luate de instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile Uniunii.

Datorita faptului ca legislatia comunitara are prioritate in fata legislatiei nationale, statele membre au si obligatia de a se asigura ca nici o reglementare nationala nu reprezinta un impediment pentru implementarea efectiva a dreptului comunitar. 

Conform art 18 din Constitutia Romaniei, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

 

Ai Dreptul la INGHETARE CURS CHF printr-un proces impotriva Bancii

 

Cum a ajuns CJUE sa apere drepturile cetatenilor romani, pacaliti de banksterii din toata lumea cu celebrele clauze abuzive BNP PARIBAS

Un Avocat specializat in executari silite intr-un proces castigat

 

 

Raspunsurile Curtii, ce produc efecte directe contra acelor clauze abuzive BNP PARIBAS, au fost urmatoarele:

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

1)      Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, citite în lumina principiului efectivității, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care supune formularea unei cereri de către un consumator:

–        în vederea constatării caracterului abuziv al unei clauze care figurează întrun contract încheiat între un profesionist și acest consumator unui termen de prescripție;

–        în vederea restituirii unor plăți nedatorate, efectuate în temeiul unor asemenea clauze abuzive, unui termen de prescripție de cinci ani, din moment ce acest termen începe să curgă la data acceptării ofertei de împrumut astfel încât consumatorul a putut să nu aibă cunoștință, la momentul respectiv, de toate drepturile sale care decurg din această directivă.

2)      Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că clauzele contractului de împrumut care prevăd că moneda străină este moneda de calcul și că euro este moneda de plată și care au ca efect plasarea riscului de schimb valutar în sarcina împrumutatului intră sub incidența acestei dispoziții în cazul în care aceste clauze stabilesc un element esențial care caracterizează contractul menționat.

3)      Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unui contract de împrumut exprimat în monedă străină, cerința de transparență a clauzelor acestui contract care prevăd că moneda străină este moneda de calcul și că euro este moneda de plată și care au ca efect plasarea riscului de schimb valutar în sarcina împrumutatului este îndeplinită în cazul în care profesionistul a furnizat consumatorului informații suficiente și exacte care îi permit unui consumator mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat să înțeleagă funcționarea concretă a mecanismului financiar în discuție și să evalueze astfel riscul consecințelor economice negative, potențial semnificative, ale unor astfel de clauze asupra obligațiilor sale financiare pe toată durata acestui contract.

4)      Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că se opune ca sarcina probei caracterului clar și inteligibil al unei clauze contractuale, în sensul articolului 4 alineatul (2) din această directivă, să revină consumatorului.

5)      Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că clauzele unui contract de împrumut care prevăd că moneda străină este moneda de calcul și că euro este moneda de plată și care au ca efect plasarea riscului de schimb valutar, fără ca acesta să fie plafonat, în sarcina împrumutatului pot crea un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contractul menționat, în detrimentul consumatorului, din moment ce profesionistul nu se putea aștepta în mod rezonabil, respectând cerința de transparență față de consumator, ca acesta din urmă să accepte, în urma unei negocieri individuale, un risc disproporționat de schimb valutar care rezultă din astfel de clauze.

 

Recomandam si urmatoarele articole:

 

Orice hotarare CJUE este oarecum dificil de interpretat, mai ales daca vizeaza acele clauze abuzive BNP PARIBAS

 

Cu alte cuvinte, poti ataca oricand acele clauze abuzive BNP PARIBAS, instanta europeana interzicand in mod indirect invocarea unui termen de prescriptie si in aceasta decizie.

 

In ce priveste termenul de restituire a sumelor de bani, achitate cu titlu de dobanda, comision, acesta este de 3 trei ani de la data la care a fost constatata nulitatea celebrelor clauze abuzive BNP PARIBAS.

Recomandam ca actiunea (este posibila si prin contestatia la executare silita) care are ca obiect anularea clauzelor abuzive sa contina si un capat de cerere distinct care sa aiba ca obiect restituirea sumelor achitate.

In acest mod, consumatorul va avea parte de o redobandire a starii de echilibru financiar intr-un termen rezonabil.

 

Toti consumatorii trebuie sa stie ca pot solicita si obtine obligarea entitatii bancare si la plata dobanzii legale aferente sumelor ce li se vor restitui.

 

Instanta europeana a transat definitiv aceasta dilema si a stabilit faptul ca termenul de 3 ani nu va incepe sa curga de la data executarii contractului (data la care debitorul consumator a achitat ultima rata, conform graficului de rambursare, sau data la care a fost rambursat anticipat creditul).

Termenul va avea ca moment de inceput data la care consumatorul a avut cunostinta de existenta caracterului ilegal al unor clauze abuzive BNP PARIBAS.

Altfel spus, din momentul in care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care a fost constat caracterul ilegal al acelor clauze abuzive BNP PARIBAS, consumatorul are la dispozitie un termen de prescriptie de 3 ani in care poate solicita restituirea sumelor achitate in temeiul respectivelor prevederi.

Instanta europeana a impus, prin Cauza CJUE C-699/18 si Cauza CJUE C-698/18, tuturor judecatorilor sa permita restituirea banilor retinuti prin clauze abuzive BNP PARIBAS

 

Esti liber sa faci ce vrei, sa le platesti sume necuvenite banksterilor si recuperatorilor de creante sau sa anulezi acele clauze abuzive BNP PARIBAS

 

 

 

Avocat Gabriela Cristea Avocat Drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.