Incuviintarea Executarii Silite obtinuta de Executor prin Frauda la Lege

Incuviintarea executarii silite este dispusa doar de Judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza debitorul la data sesizarii executorului de catre creditor. Daca executorul judecatoresc se adreseaza altei instante, putem considera ca fiind vadit ilegala Incuviintarea executarii silite, dispusa prin frauda la legea privind competenta executorilor si/ sau competenta instantei de executare.

incuviintarea executarii silite

Rolul unui Judecator este esential in aceasta faza – Executarea Silita, prin Incuviintarea executarii silite.

Incuviintarea executarii Silite a fost exclusa intr-o anumita perioada de timp din cauza presiunii existente pe umerii judecatorilor.

Insa procedura a fost reintrodusa la inceputul anului 2016.

Rolul unui judecator este esential in aceasta faza secunda a unui proces civil – Executarea Silita, prin solutia pe care o dispune la Incuviintarea executarii silite.

Rationamentul nostru este amintit si de Curtea Constitutionala in Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016, prin care a fost declarat neconstitutional articolul 666 din Codul de procedura civila aprobat prin Legea nr. 134/2010.

Daca executorul judecatoresc sare peste aceasta etapa sau cere incuviintarea executarii silite de la alta Judecatorie (ex: instanta in a carei raza teritoriala debitorul a detinut domiciliul), constatam un caz de Frauda la Lege, intrucat astfel sunt ocolite competenta teritoriala si alte obligatii esentiale.

 

Incuviintarea executarii Silite – procedura reglementata in detaliu, conditii legale

Conform articolelor relevante din Codul de procedura civila, in termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare.

Executorul va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea sa și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Încheierea va cuprinde titlul executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării.

De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

Incheierea poate fi atacata si chiar anulata pin Contestarea eecutarii Silite.

 

Instanța poate respinge cererea privind incuviintarea executarii silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege;

4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

Încheierea prin care instanța admite incuviintarea executarii silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege.

Încheierea prin care se respinge incuviintarea executarii silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.

Hotărârea prin care se soluționează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, și executorului judecătoresc.

 

Instanta de executare competenta a dispune Incuviintarea Executarii Silite.

Conform art 651 din Codul de procedura civila, intitulat Instanța de executare, Instanța de executare soluționează cererile privind incuviintarea executarii silite.

Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului.

Astfel, daca domiciliul tau (adresa din cartea de identitate ori buletin) era in Bucuresti, Sector 5, la sesizarea executorului de creditor, instanta de executare competente este Judecatoria Sector 5.

Daca incuviintarea executarii silite e dispusa de Judecatoria sector 1 sau orice alta instanta, va garantam ca e un abuz ce va da dreptul sa anulati executarea silita.

Nerespectarea dispozițiilor atrage nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate.

 

Executorul e obligat prin lege sa afle domiciliul actual al debitorului pentru Incuviintarea executarii silite sa fie dispusa legal

Credem ca este necesara o delimitare intre informarea schimbarii datelor personale de catre debitor in raportul cu creditorul si eroarea grava pe care executorul o poate comite in dosarul de executare cu privire la domiciliul contestatorului.

Executorul judecatoresc detine obligatia legala de a avea rol activ pentru a respecta legalitatea procesului.

Aici ne referim doar la diligente pentru a se respecta competenta teritoriala a executorului si competenta instantei de executare ce dispune Incuviintarea executarii silite.

Reamintim de Protocolul de colaborare incheiat pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor intre Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 188 / 08-10-2015 (UNEj), nr 3559623/14-10-2015 (DEPABD).

In temeiul acestuia executorii judecatoresti au acces de drept, fara nicio obligatie financiara, la datele privind domiciliul actual al debitorilor.

Insusi site-ul profesiei de executor judecatoresc aminteste de continutul notiunii de rol activ:

dupa admiterea cererii creditorului, executorul judecatoresc va efectua verificari, cercetari si interogari la: Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu conturi bancare;

Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri impozabile;

Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

Daca Incuviintarea Executarii e dispusa de o instanta necompetenta teritorial, constatam un caz clasic de Executare Silita Ilegala.

 

Incuviintarea executarii silite poate fi anulata prin Contestatia la Executare Silita

Din discutiile cu clientii pe care ii ajut sa scape de executarea silita, am observat ca acestia sunt descumpaniti de existenta unei incheieri emisa de Judecatorie.

Cu fiecare ocazie, subliniez ca rolul ativ al judecatorului in faza incuviintarii este redus drastic de legiuitor.

Acesta nu are rol activ, nu poate invoca din oficiu neregularitati. De exemplu, conform art. 2.512 al.2) din Codul Civil, intitulat Invocarea prescripţiei de partea interesată, Organul de jurisdicţie competent nu poate aplica prescripţia din oficiu.

Doar prin Contestatie la Executare Silita, debitorul se poate prevala de dreptul de a critica prescrierea creantei. Insa, aici trebuie amintita Intreuperea prescrierii ce poate fi facuta de catre creditor. De aceea, rolul unui avocat specializat in contestatie la executare silita este crucial pentru debitor.

Judecatorul, ce solutioneaza cererea de incuviintare a executarii, verifica cu titlu preliminar doar cateva aspecte esentiale, printre care si urmatoarele:

-existenta creditorului, a cererii de executare si dovada achitarii taxei judiciare de timbru,

-dovada calitatii de executor judecatoresc a celui care sesizeaza Judecatoria,

-existenta debitorului si datele sale precum domiciliu, cnp si altele de asemenea tip.

Astfel, in cadrul procedurii preliminare si superficiale intitulate Incuviintarea Executarii Silite, judecatorul nu poate apara debitorii.

Conform art. 712 din Codul de procedura civila, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis incuviintarea executării silite.

Asadar, doar debitorii pot exercita Contestatia la Executare pentru a se apara impotriva abuzului si executarii, ilegal demarata sau continuata.

In lupta Debitorului cu Executorul si Creditorul este necesara cunoastere si atentie la conditii si termenul de contestare.

Contestatia la executare este doar primul pas spre succes, insa un pas esential, pentru anularea incheierii de incuviintare a executarii silite.

Nerespectarea dispozițiilor atrage nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate.

 

Efectuarea executarii silita in lipsa unei Incheieri privind INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE emisa de instanta de executare competenta

Daca creanta este vanduta sau cesionata in timpul executarii silite, apare un alt viciu.

Daca executorul continua executarea silita, desi creanta a fost cesionata intre timp, debitorul poate anula executarea silita.

Motivul il reprezinta lipsa incuviintarii executarii silite, formalitate imperativa in cazul vanzarii creantei in timpul executarii silite.

Noul creditor e obligat sa reia procedura de incuviintare, prin sesizarea Judecatoriei de catre acelasi executor judecatoresc.

Este recomandabil ca, prin contestatia la executarea silita, sa cereți şi anularea încheierii prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Noi am anulat incheierea de incuviintare a executarii silite.

 http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19900000000022914&id_inst=302

Judecatoria Sector 5 Bucuresti

MUSCALU IOAN- la cab. av. Velicu Daniel

Contestator KRUK S.A. PRIN KRUK ROMANIA SRL

Termen 02.10.2019 Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează parţial încheierea de încuviinţare a executării silite, din data de 02.07.2018, pronunţată de Judecătoria Buhuşi, în dosarul nr. 1137/199/2018.

Nu cadeti in capcana de a actiona singuri in lupta cu incuviintarea executarii silite, apelati la un Avocat, expert in contestatia la executare silita.

FORMULAR PENTRU A EXERCITA DREPTUL DE A ANULA INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE


    Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

    0729108050

    avocat@velicu.eu