Incuviintarea Executarii Silite obtinuta de Executor prin Frauda

incuviintarea executarii silite

Incuviintarea executarii silite este dispusa doar de Judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza debitorul la data sesizarii executorului de catre creditor. Daca executorul judecatoresc se adreseaza altei instante, putem considera ca fiind vadit ilegala Incuviintarea executarii silite, dispusa prin frauda la legea privind competenta executorilor si/ sau competenta instantei de executare.

 

ATENTIE! Art. 666 din Codul de procedura civila va confera DREPTUL de a anula incuviintarea executarii silite.

 

Articolul 666 Încuviințarea executării silite – Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege. 

 

ATENTIE! Daca nu ai formulat contestatie impotriva popririi, in termenul de 15 zile, afla cum poti exercita LEGAL o contestatie la executare ORICAND. Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

 

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

 

Rolul unui Judecator este esential in aceasta faza – Executarea Silita, prin Incuviintarea executarii silite.

 

Incuviintarea executarii Silite a fost exclusa intr-o anumita perioada de timp din cauza presiunii existente pe umerii judecatorilor.

Insa, procedura a fost reintrodusa la inceputul anului 2016.

Rolul unui judecator este esential in aceasta faza secunda a unui proces civil – Executarea Silita, prin solutia pe care o dispune la Incuviintarea executarii silite.

Rationamentul nostru este amintit si de Curtea Constitutionala in Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016, prin care a fost declarat neconstitutional articolul 666 din Codul de procedura civila aprobat prin Legea nr. 134/2010.

Daca executorul judecatoresc sare peste aceasta etapa sau cere incuviintarea executarii silite de la alta Judecatorie (ex: instanta in a carei raza teritoriala debitorul a detinut domiciliul), constatam un caz de Frauda la Lege, intrucat astfel sunt ocolite competenta teritoriala si alte obligatii esentiale.

BCR Clauze abuzive | BCR e campioana practicilor inselatoare

 

Incuviintarea executarii Silite – procedura reglementata in detaliu, conditii legale

 

Conform articolelor relevante din Codul de procedura civila, in termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare.

Executorul va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea sa și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Încheierea va cuprinde titlul executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării.

De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

Incheierea poate fi atacata si chiar anulata pin Contestarea eecutarii Silite.

Clauze abuzive PIRAEUS BANK anulate de Justitie | Avocat specializat

 

Instanța poate respinge cererea privind incuviintarea executarii silite numai dacă:

 

1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege;

4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

Încheierea prin care instanța admite incuviintarea executarii silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege.

Încheierea prin care se respinge incuviintarea executarii silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.

Hotărârea prin care se soluționează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, și executorului judecătoresc.

Dobanda variabila e clauza abuziva | Cand este abuziva dobanda variabila

 

Instanta de executare competenta a dispune Incuviintarea Executarii Silite.

 

Conform art 651 din Codul de procedura civila, intitulat Instanța de executare, Instanța de executare soluționează cererile privind incuviintarea executarii silite.

Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului.

Astfel, daca domiciliul tau (adresa din cartea de identitate ori buletin) era in Bucuresti, Sector 5, la sesizarea executorului de creditor, instanta de executare competente este Judecatoria Sector 5.

Daca incuviintarea executarii silite e dispusa de Judecatoria sector 1 sau orice alta instanta, va garantam ca e un abuz ce va da dreptul sa anulati executarea silita.

Nerespectarea dispozițiilor atrage nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate.

Raiffeisen clauze abuzive & dreptul restituirii sumelor pe clauze

 

Executorul e obligat prin lege sa afle domiciliul actual al debitorului pentru Incuviintarea executarii silite sa fie dispusa legal

 

Credem ca este necesara o delimitare intre informarea schimbarii datelor personale de catre debitor in raportul cu creditorul si eroarea grava pe care executorul o poate comite in dosarul de executare cu privire la domiciliul contestatorului.

Executorul judecatoresc detine obligatia legala de a avea rol activ pentru a respecta legalitatea procesului.

Aici ne referim doar la diligente pentru a se respecta competenta teritoriala a executorului si competenta instantei de executare ce dispune Incuviintarea executarii silite.

Reamintim de Protocolul de colaborare incheiat pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor intre Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 188 / 08-10-2015 (UNEj), nr 3559623/14-10-2015 (DEPABD).

In temeiul acestuia executorii judecatoresti au acces de drept, fara nicio obligatie financiara, la datele privind domiciliul actual al debitorilor.

Insusi site-ul profesiei de executor judecatoresc aminteste de continutul notiunii de rol activ:

dupa admiterea cererii creditorului, executorul judecatoresc va efectua verificari, cercetari si interogari la: Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu conturi bancare;

Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri impozabile;

Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

 

Daca Incuviintarea Executarii e dispusa de o instanta necompetenta teritorial, constatam un caz clasic de Executare Silita Ilegala.

 

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

 

Incuviintarea executarii silite poate fi anulata prin Contestatia la Executare Silita

 

Din discutiile cu clientii pe care ii ajut sa scape de executarea silita, am observat ca acestia sunt descumpaniti de existenta unei incheieri emisa de Judecatorie.

Cu fiecare ocazie, subliniez ca rolul ativ al judecatorului in faza incuviintarii este redus drastic de legiuitor.

Acesta nu are rol activ, nu poate invoca din oficiu neregularitati. De exemplu, conform art. 2.512 al.2) din Codul Civil, intitulat Invocarea prescripţiei de partea interesată, Organul de jurisdicţie competent nu poate aplica prescripţia din oficiu.

Doar prin Contestatie la Executare Silita, debitorul se poate prevala de dreptul de a critica prescrierea creantei. Insa, aici trebuie amintita Intreuperea prescrierii ce poate fi facuta de catre creditor. De aceea, rolul unui avocat specializat in contestatie la executare silita este crucial pentru debitor.

 

Judecatorul, ce solutioneaza cererea de incuviintare a executarii, verifica cu titlu preliminar doar cateva aspecte esentiale, printre care si urmatoarele:

-existenta creditorului, a cererii de executare si dovada achitarii taxei judiciare de timbru,

-dovada calitatii de executor judecatoresc a celui care sesizeaza Judecatoria,

-existenta debitorului si datele sale precum domiciliu, cnp si altele de asemenea tip.

Astfel, in cadrul procedurii preliminare si superficiale intitulate Incuviintarea Executarii Silite, judecatorul nu poate apara debitorii.

 

Conform art. 712 din Codul de procedura civila, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis incuviintarea executării silite.

Asadar, doar debitorii pot exercita Contestatia la Executare pentru a se apara impotriva abuzului si executarii, ilegal demarata sau continuata.

In lupta Debitorului cu Executorul si Creditorii, precum Recuperatorii de Creante este necesara cunoastere si atentie la conditii si termenul de contestare.

 

Contestatia la executare este doar primul pas spre succes, insa un pas esential, pentru anularea incheierii de incuviintare a executarii silite.

 

Nerespectarea dispozițiilor atrage nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate.

Dosarele KRUK contin abuzuri si acest articol este dovada | Forum KRUK

 

Efectuarea executarii silita in lipsa unei Incheieri privind INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE emisa de instanta de executare competenta

 

Daca creanta este vanduta sau cesionata in timpul executarii silite, apare un alt viciu.

Daca executorul continua executarea silita, desi creanta a fost cesionata intre timp, debitorul poate anula executarea silita.

Motivul il reprezinta lipsa incuviintarii executarii silite, formalitate imperativa in cazul vanzarii creantei in timpul executarii silite.

Noul creditor e obligat sa reia procedura de incuviintare, prin sesizarea Judecatoriei de catre acelasi executor judecatoresc.

Este recomandabil ca, prin contestatia la executarea silita, sa cereți şi anularea încheierii prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Darea in Plata te scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

 

Executarea silita imobiliara trebuie sa treaca prin aceeasi procedura – incuviintarea executarii silite

 

Atentie, in acest caz, incuviintarea executarii silite va fi ceruta doar de executorul din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla bunurile imobile. De exemplu, daca debitorul locuieste in Timisoara si detine un teren in Bucuresti, doar executorul din Bucuresti va putea solicita incuviintarea executarii silite imobiliare asupra terenului din Bucuresti, nu si acel executor judecatoresc din Timisoara.

 

Art. 652 din Codul de procedura explica foarte clar:

Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătorești și celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel, după cum urmează: a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini și al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul.

 

Noi anulam pe banda rulanta incheierea de incuviintare a executarii silite.

 

Lupta cu creditorii, care invoca si folosesc acte false, titluri executorii cu sume exorbitante ori cifre masluite, fie ca sunt contracte de credit ori facturi fiscale, se duce in transee, indiferent ca e o instanta din Bucuresti, Timisoara ori Sibiu.

 

  1. In acest dosar am anulat incheierea de incuviintare pe o speta in care creditorul a folosit acte false, respectiv un contract de credit cu semnatura falsificata.

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19900000000022914&id_inst=302

Judecatoria Sector 5 Bucuresti

MUSCALU IOAN- la cab. avocat Velicu Daniel

Contestator KRUK S.A. PRIN KRUK ROMANIA SRL

Termen 02.10.2019 Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează parţial încheierea de încuviinţare a executării silite, din data de 02.07.2018, pronunţată de Judecătoria Buhuşi, în dosarul nr. 1137/199/2018.

incuviintarea executarii silite

 

2. La Judecatoria Sibiu am anulat incheierea de incuviintare a executarii silite, emisa ilegal in anul 2012, de care clientul a aflat pentru prima data in anul 2018.

 

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000199882&id_inst=306 

Contestator Apolzan George – la avocat Velicu Daniel

Intimata ERB NEW EUROPE FUNDING II BV la SCPA MITUCA SI ASOCIATII

Solutia pe scurt: in Dosarul nr. 12109/306/2018, prin hotararea din 23.07.2020, admite contestaţia la executare. Dispune anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 2111/2012 al BEJ Ulman Bogdan Vasile şi anuleaza incuviintarea executarii silite, emisă de Judecătoria Sector 5 la data de 20.09.2012, în dosar nr. 20972/302/2012.

incuviintarea executarii silite

 

3. In acest dosar am ajutat clientul, executat silit abuziv in 4 patru dosare; Da, ati citit bine, executat de 4 ori pe incheierea de incuviintare a executarii silite.

 

Contestator Bodeanu Catalin – la Avocat Velicu Daniel

Intimata Creditoare INVESTCAPITAL LTD – la KRUK Romania

Solutia:  Admite cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea Bodeanu Cătălin-Corneliu în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD. Anulează executarea silită si toate actele de executare ce fac obiectul dosarului nr. 1000/2019 aflat pe rolul BEJ Mihai Cristian, inclusiv Încheierea privind incuviintarea executarii silite pronuntată de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr. 24185/301/2019.

incuviintarea executarii silite

 

4. Judecatoria Brad, din judetul Hunedoara, a admis contestatia noastra si a anulat executarea silita si incuviintarea executarii silite, obtinuta ilegal de INVESTCAPITAL LTD, reprezentata de KRUK Romania SRL

 

incuviintarea executarii silite

https://portal.just.ro/195/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19500000000040367&id_inst=195 

Astazi, am convins Instanta de executare privind alt abuz marca KRUK, ce preia creantele de la BCR si obtine incuviintarea executarii silite asupra averii debitorului, in mod ilegal si abuziv.
11.10.2023: Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul OLAR MIRCEA-ROMAN în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD ,şi, în consecinţă:
•Anulează întreaga executare silită din dosarul executional nr. 2089/2022 al executorului judecătoresc MUREŞANU RADU ALEX , inclusiv încheierea privind încuviinţarea executării silite nr. 1769/CC/22.12.2022 a Judecătoriei Brad , având ca obiect executarea silită în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 882 din data de 03.08.2007, încheiat între contestator şi Banca Comercială Română SA , contract cesionat la data de 23.11.2011 către Secapital S.a.R.L şi ulterior, la data de 07.12.2017 , către intimata INVESTCAPITAL LTD.
•În conformitate cu art. 723 alin.1 teza ultimă Cod procedură civilă , cheltuielile de executare pentru actele efectuate în dosarul execuţional numărul 2089/2022 al executorului judecătoresc Mureşanu Radu-Alex vor rămâne în sarcina creditoarei -intimate .
Obligă pe intimată la plata sumei de 3000 lei către contestatorul Olar Mircea Roman , cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.
Executorie. În baza art. 45 al. 1 lit. f) din OUG 80/2013, dispune restituirea către contestatorul Olar Mircea-Roman a sumei de 1000 lei , reprezentând taxa judiciară de timbru achitată conform dovezii cu ID 3260050523 din data de 24.02.2023 emisă de BRD de către avocatul Velicu Daniel Cătălin ( CUI 4316422),pentru contestatorul Olar Mircea-Roman , la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Brad. Pronunţată în data de 11 octombrie 2023 ,prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

5. In Bucuresti, alta incheiere de incuviintare a executarii, anulata pentru un client drag, pentru care am castigat deja 5 cinci procese contra gruparii de firme KRUK, ce actioneaza intre ilicit, abuz si voia executorilor.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000996952&id_inst=299

27 decembrie 2023 Admite contestatia la executare. Dispune anularea executării silite, a Încheierii de încuviintare a executării silite pronuntate de Judecătoria Sectorului 1 Bucuretti la data de 09.02.2023 în dosarul nr. 4650/299/2023, precum ?i a tuturor actelor de executare silită emise în dosarul de executare silită nr. 182/2023 aflat pe rolul B.E.J. Lupulescu Gigel. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

incuviintarea executarii silite

Nu cadeti in capcana de a actiona singuri in lupta cu incuviintarea executarii silite, apelati la un Avocat, expert in contestatia la executare silita.

 

Recomandam si urmatoarele articole:

 

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

 

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

Incuviintarea executarii silite vs prescriptia extinctiva 

 

Incuviintarea executarii silite Nu este impiedicata de Prescriptia extinctiva, insa mi-as dori sa opresc eu aceasta inJustie, ce dainuie in Romania de mult prea mult timp.
 
In numele si pe seama clientilor, in exercitarea diligentelor unui bun profesionist, sunt interesat nu doar de castigarea procesele dar cat si de imbunatatirea sistemului de justitie in ansamblul sau.
 

De aceea, ma vad obligat sa sesizez Curtea Constitutionala cu privire la legea incuviintarii executarii silite, o procedura prea superficiala pentru a proteja debitorul la un nivel minimal si a oferi acestuia garantiile unui proces echitabil.

 
Incuviintarea executarii silite, actualmente reglementata prin norme neclare si imprevizibile, afecteaza insasi increderea cetateanului in Justitie, oferind creditorului drepturi pe care nu le mai detine, din cauza prescriptiei extinctive implinite anterior sesizarii executorului.
 
Odata implinita prescriptia dreptului de a cere executarea silita, dispare insusi titlul executoriu – chintesenta procedurii de incuviintare a executarii silite.
 
In schimb, instanta de executare nu poate invoca aceasta lipsa dreptului creditorului la forta coercitiva, pe fondul in care debitorul nici macar nu este citat la procedura pentru a se apara de o inevitabila si imineanta executare silita abuziva si nelegala.
 
Practic, In Romania, legea incuviintarii executarii silite recompenseaza pe creditorul lipsit de diligenta si responsabilitate (crditorul fara titlu executoriu) cu tot tacamul fortei coercitive – Poprire, sechestru, vanzare silita s.a.

 

 

Incuviintarea executarii silite – Reglementarea actuala e neconstitutionala

 

Articolul 666 Încuviințarea executării silite (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1)[2] și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Asadar, procedura reclama existenta unui titlu executoriu ca act esential pentru a se analiza admisibilitatea cererii de incuviintare a executarii silite. Esenta procedurii are drept element existenta prealabila a unui titlu executoriu.

Noi credem ca nu este suficienta enumerarea actelor din acest text de lege (art. 666 al. 1) Cod.proc.civ.) pentru a se asigura minima protectie a debitorului.

Norma juridica nu aduce in discutie prescriptia extinctiva, ce afecteaza insasi existenta a titlului executoriu. Norma juridica ar trebui sa impuna mai multe obligatii creditorului.

De exemplu, ar putea obliga creditorul a preciza data la care a inceput sa curga termenul de prescriptie privind dreptul de a cere executarea silita.

Reamintim ca, in functie de data la care a inceput sa curga termenul de prescriptie, poate fi aplicabila o lege in dauna alteia din perspectiva temporala, conform Tempus Regit processum. 

 

Decretul nr 167 / 1958 neaga dreptul creditorului la a obtine incuviintarea executarii silite

 

Art. 18 din Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958, desi a fost abrogat, dispozitiile sale ultraactiveaza. În privința regimului juridic aplicabil prescripției extinctive, Decretul nr. 167 nu mai produce efecte, fiind abrogat expres prin art. 230 lit. p) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil.

Totuși, dispozițiile decretului ultraactivează dacă prescripția a început a curge anterior datei de 1 octombrie 2011.

În astfel de cazuri, instanţa judecătorească este obligată ca, din oficiu, să cerceteze dacă dreptul la acţiune sau la executare silită este prescris.

Necesitatea identificării efective a regimului juridic apare în contextul în care legiuitorul a interzis cercetarea din oficiu a împlinirii termenului prescripției, prin noua legislație civilă.

Privind aplicarea legii în timp, potrivit art. 6 alin. (4) C.civ. din 2011, prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.

 

Incuviintarea executarii silite nu permite aplicarea Deciziei nr. 1/2014 – RIL admis de ICCJ 

 

În vederea susţinerii aplicării acestei norme în care se regăseşte un exemplu al ultraactivităţii legii civile vechi, I.C.C.J., admiţând un recurs în interesul legii, a statuat:

prin Decizia nr. 1/2014 că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indifferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011. 

Revenind la momentul de inceput al termenului de prescriptive, trebuie subliniat ca Dreptului de creanta, ca drept subiectiv patrimonial dedus judecății i se aplică termenul general de prescripţie de 3 ani, în lipsa unuia special, şi care presupune naşterea dreptului amintit la art. 7 din Decret – prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune.

 

Incuviintarea executarii silite nu protejeaza debitorul

 

art. 666 Al. (2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului.

Debitorul nu este citat la aceasta procedura, astfel nu poate invoca lipsa unui titlu executoriu, lipsa generata de implinirea termenului de prescriptie privind dreptul de a cere executarea silita.

Desi, nici creditorul nu este citat, nici nu este necesara citarea creditorului, intrucat legea cere depunerea actelor anterior solutionarii incuviintarii executarii silite.

Simpla depunere a contractului de credit la executorul judecatoresc, titlu afectat de prescriptia extinctiva, este suficienta pentru admisibilitatea cererii din cadrul procedurii, astfel creditorul nici nu are de ce sa critice lipsa citarii sale, mai ales ca poate introduce oricand alta cerere, pe fondul in care in astfel de procedure nu poate fi valabila “puterea de lucru judecat”.

 

Incheierea emisa de instanta de executare se comunica doar creditorului, nu si debitorului.

 

Debitorul este mai interesat de incheiere decat insusi creditorul.

Creditorul, titular al unui titlu (ne) executoriu, afectat de implinirea prescriptiei, nu are ce sa piarda prin introducerea cererii de executare silita, cat timp a pierdut dreptul material la actiune.

Procedura legala privind incuviintarea executarii silite, asa cum este reglementata in prezent, ii confera totul, ii ofera drepturi legale pe care nu le ( mai ) detine (dreptul material la actiune).

Pe fondul acestei realitati, debitorul este cel mai interesat de procedura incuviintarii executarii silite, unde este obligat a demara aparari, precum apel sau intampinare.

Daca instanta de executare nu poate invoca implinirea termenului de prescriptie si nici debitorul nu poate face asta, insasi procedura de incuviintare a executarii este inutila din perspectiva verificarii existentei unui titlu executoriu.

Practic, procedura judiciara a incuviintarii executarii silite ii asigura creditorului executorialitatea unui titlu, ce nu este prin el insusi un titlu executoriu.   

 

ATENTIE! Daca nu ai formulat contestatie impotriva popririi, in termenul de 15 zile, afla cum poti exercita LEGAL o contestatie la executare ORICAND. Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

FORMULAR PENTRU A ANULA INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.