Contestatiile la Executare – admisibile oricand, si anterior CJUE C75/19

Ccontestatiile la executare
Contestatiile la executare vs CJUE C75/19

Avand in vedere valul creat de Ordonanta CJUE C75/19, emisa pe 6 noiembrie 2019, subliniez realitatea judiciara nationala anterioara acestei hotarari, potrivit careia Contestatiile la Executare erau admisibile oricand, dincolo de termenul de 15 zile, atata timp cat erau indreptate si impotriva acelor clauze abuzive.

Noi, la Cabinetul de avocatura Daniel Velicu & Asociatii, anulam executari silite ilegale, contestatiile executare fiind introduse uneori cu depasirea termenului de 15 zile, in acele cazuri in care este posibil.

De retinut este ca aici ne referim la acele executari silite, ce se bazeaza pe clauze abuzive, inserate de IFN ori Banca in contractul de credit pentru nevoi personale ori pentru achizitia unui imobil.

Mai jos, regasim situatia in care am anulat dobanda penalizatoare, introdusa abuziv de FERRATUM ROMANIA SRL, in cuantum de nu mai putin de 1,5 % pe fiecare zi.

Contestatiile la executare puteau fi admise oricand, daca erau demarate impotriva FERRATUM ROMANIA SRL, in dosarele de executare silita.

contestatiile la executare

Contra caror clauze abuzive erau admisibile Contestatiile la Executare, anterior Ordonantei CJUE C75/19 din 6 noiembrie 2019  

Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori, pentru prestarea de servicii financiare, va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Conform Anexei din Legea 193/2000, legiuitorul a prezumat o serie de clauze ca fiind abuzive, astfel contestatiile la executare se vor raporta la aceste aspecte

In lista cu clauzele considerate ca fiind abuzive se afla si urmatoarele prevederi:

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

– profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

– profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Recomandam si urmatorul articol:

De ce erau admisibile contestatiile la executare, dincolo de termenul de 15 zile, anterior CJUE C75/19

Judecatorii apreciau că este suficientă formularea unei contestaţii la executare care, în baza dreptului şi a jurisprudenţei europene, permite antamarea problemei clauzelor abuzive fără a mai cerceta problema tardivităţii.

Actiunea prin care se solicita constatarea caracterului abuziv al unei clauze este imprescriptibila, asa cum rezulta din art. 2502, alin. (2) pct. 3 Cod Civil: 3. acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act juridic, si cum rezulta, in reglementarea anterioara, din art. 2 din Decretul nr. 167/1958.

Contestatiile la executare erau admisibile oricand, cat timp erau aduse critici şi executării silite, astfel scopul urmărit de parte sa nu fie doar cel determinat de declararea caracterului abuziv al clauzelor.

Uneori erau situatii in care judecatorul dispunea disjungerea acţiunii în constatare de contestaţia la executare şi, după administrarea probatoriului pe contestaţia la executare şi parcurgerea cercetării judecătoreşti, suspendarea contestaţiei la executare până la soluţionarea acţiunii în constatare a clauzelor abuzive, în baza art. 413 alin. (1) pct. a) din noul Cod de procedură civilă.

De notat este ca Analiza clauzelor abuzive, prin Contestatiile la executare introduse peste termenul de 15 zile, urma a fi realizată în temeiul dreptului şi a jurisprudenţei europene în materie, dar cu condiţia respectării dreptului procesual naţional, respectiv cel puţin faţă de un act de executare contestaţia să fie formulată în termen.

Mai mult, contestatiile la executare erau admisibile oricand cu atat mai mult cu cat Instanţa, la momentul la care ar considera o clauză posibil a fi abuzivă, indiferent de condiţii, trebuia să o invoce şi să o pună în discuţie din oficiu, nefiind ţinută de o anumită dispoziţie cuprinsă într-o lege specială sau în Codul de procedură civilă.

Un alt aspect privind contestatiile la executare, ce puteau fi admise oricand, vizeaza dreptul consumatorului la acțiunea de drept comun, imprescriptibilă, în constatarea nulității absolute a clauzelor din contractul de credit.

Odata admisa actiunea de anulare a acelor clauze abuzive, consumatorul solicita repunerea in termenul legal de 15 zile privind contestatiile la executare.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost sesizata de o instanta nationala impotriva SECAPITAL SARL, in cauza CJUE C75/19

Interesant de urmarit este ca instanta nationala a demarat sesizarea CJUE intr-o cauza in care pretins creditor este recuperatorul de creante SECAPITAL SARL.

KRUK SA a fondat recuperatorul de creante SECAPITAL sarl in Luxembourg, ca un vehicul de securitizare a investitiilor, de accea istoria SECAPITAL sarl trimite la activitatea grupului de firme KRUK.

Noi suntem primii care am identificat si expus public frauda din spatele acestei activitati neautorizate de investitii in creante bancare in Romania. 

In concluzie, Ordonanta CJUE C75/19, emisa pe 6 noiembrie 2019, nu schimba radical situatia privind contestatiile la executare

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, sa salvam clientii în mod definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te și pe tine, vom excela în ce facem, vom păstra locul întâi din topul avocatilor specializati.