Darea in Plata, metoda de a scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

Ai contractat un Credit de la Banca ori IFN pentru a cumpara un imobil ? Piata imobiliara a cazut odata cu pretul imobilului? Valoarea imprumutului s-a triplat si valoarea de piata a bunului s-a injumatatit ? Una dintre Solutiile problemei o reprezinta Darea in plata.

darea in plata

Caror persoane se aplica Darea in plata si ce raporturi juridice beneficiaza de acest “privilegiu”

Darea in plata se poate aplica in toate acele raporturi juridice, nascute intre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

Cesionarii creantelor sunt Firmele de recuperare a creantelor bancare. 

Acestea sunt asa zisii Recuperatorii de creante sau Colectorii creantelor bancare in legatura cu care am scris cu alta ocazie. 

In privinta acestor firme, in special cele offshore, noi am descoperit de curand si am expus in public, in exclusivitate, activitatea lor clandestina.

Consumatori sunt persoanele protejate prin Protecţia Consumatorilor, adica persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse ori servicii financiare, în afara activităţii sale profesionale.

O exceptie importanta de la dare in plata o reprezinta creditele acordate prin programul „Prima casă”.

 

Conditiile aplicarii institutiei Darea in plata

Consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului.

Atragem atentia asupra unei capcane in care poate pica debitorul intrucat va fi obligat sa achite toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului creditorului.

Conditiile obtinerii unui caz de dare in plata sunt urmatoarele:

– suma împrumutata nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, la cursul de schimb publicat de B.N.R. în ziua încheierii contractului de credit;

– creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

– Dacă în termenul legal, părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord. Termenul legal de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere. In aceasta perioadă se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

– Debitorul sa dovedeasca iar Instanţa judecătorească sa constate condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.

 

Procedura legala privind Darea in Plata

Consumatorul trebuie sa transmita creditorului prin intermediul unui avocat o notificare prin care îl informează asupra solutiei stingerii datoriei nascuta din contractul de credit ipotecar.

Rolul Avocatului specializat in Drept bancar este esential intrucat acesta ar trebui sa detalieze condiţiile de admisibilitate a cererii, amintite mai sus.

Notificarea trebuie să cuprindă şi un interval orar, în două zile diferite, în care instituţia de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului izvorâta din contractul de credit ipotecar.

Atentie, debitorul nu trebuie sa accepte notarul propus de Banca IFN ori Recuperatorul de creante intrucat intre acestia pot exista diverse intelegeri frauduloase.

Noi consideram ca debitorii nu ar trebui sa negocieze cu recuperatorii de creante. Acestia din urma activeaza ilegal in Romania. Investesc in creante bancare intre 2% si 5% din valoarea acestora si obtin un profit fabulos, fara sa achite nici macar taxele notariale. Recuperatorii de creante nu au dreptul sa se atinga de casa ta, nu ii imbogati.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in Speța Kušionová, a decis ca o locuință familială nu poate fi pusă în executare silită in acest caz. Cu alte cuvinte, nu poate fi supusa vanzarii silite daca nu se respectă principiul proporționalității.

Dacă locuința familială se vinde silit la un preț care reprezintă un pret modic si daca pentru restul creanței debitorul este urmărit în continuare, constatam un abuz de putere al creditorului.

Nu se respectă principiul proporționalității dacă banca ori IFN-ul vinde creanța unui Colector de creanțe, pentru un preț al cesiunii disproporționat de mic față de valoarea nominală a creanței (reamintim ca aceste operatiuni dubioase – cesiuni de creante bancare au prețuri ridicole de 2-5% din valoarea nominala a creanței, pe fondul in care colectorul de creanță va solicita de la consumator valoarea nominală a creanței, plus penalitățile).

Mai mult, este incalcat principiul proporționalității dacă cesionarul creantei, ce cumpăra locuinta la licitație, dispune evacuarea familiei consumatorului in scopul obtinerii unui profit de pe urma investitiei in creante bancare,.

 

Contestatia pe care o poate formula Creditorul (Banca, IFN ori Recuperatorii de creante)

În termen de 10 zile de la comunicarea notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii privind Darea in plata.

Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

Apelul împotriva hotărârii se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta precum şi procedurile judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară procedurii de dare in plata.

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

 

Actiunea pe care o detine Debitorul in cazul unui refuz din partea creditorului privind Darea in plata

Daca Banca ori IFN-ul refuza sa dea curs notificarii, debitorul se poate adresa justitiei. Actiunea adresata instanţei va avea ca obiect pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar. Instanta, totodata, va transmite dreptul de proprietate către creditor.

Până la soluţionarea definitivă a cererii se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor şi oricare procedura deschisa de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

ATENTIE ! – Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Hotărârea pronunţată poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

In concluzie, Darea in plata poate fi parcursa benevol sau prin forta coercitiva a statului.

Un alt aspect esential este retroactivitatea legii intrucat procedura Darea in plata se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate ulterior.

Rolul unui Avocat specializat in Drept Bancar este primordial intrucat procedura contine numeroase capcane.

Mai mult, Legea privind Darea in plata a intrat in vigoare la un anumit moment ce poate fi distinct de valabilitatea contractelor de credit.


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu          avocat@velicu.eu        0729108050