Model Notificare de dare in plata | Avocat specializat

model notificare dare in plata

Daca ai contractat un Credit de la Banca ori IFN pentru a cumpara / renova un imobil ori ai ipotecat imobilul si doresti sa stergi datoria in mod legal, sau sa obtii adaptarea contractului de credit prin inghetarea cursului CHF / USD /Euro, noi iti oferim un model notificare de dare in plata, inclusiv o notificare dare plata imobil executat silit.

Darea in plata inseamna darea in plata efectiva a unui imobil (inclusiv darea unui vandut deja prin executare silita imobiliara) sau adaptarea contractului de credit in urma echlibrarii (ex: Inghetarea cursului CHF la valoarea BNR de la data incheierii contractului.)

Darea in plata se poate aplica in toate acele raporturi juridice, nascute intre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

In privinta acestor firme, in special cele offshore, noi am descoperit de curand si am expus in public, in exclusivitate, activitatea lor clandestina.

Conditiile pentru care sa apelezi la un model notificare dare in plata / notificare dare plata imobil executat

– suma împrumutata nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, la cursul de schimb publicat de B.N.R. în ziua încheierii contractului de credit;

– creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

– Dacă în termenul legal, părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord. Aici, ne referim la scaderea dobanzii, stergere partiala de datorie, anulare comisioane, schimbare clauze etc.

-Consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public. Cu cel puțin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părțile transmit acestuia informațiile și înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

– Este indeplinita impreviziunea. In ce priveste impreviziunea drept conditie la Darea in plata amintim urmatoarele ipoteze ce trebuie indeplinite in mod alternativ si nu cumulativ.

 1. Reprezintă impreviziune acea situatia in care pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit. Daca la data incheierii contractului de credit francul / euro/ dolarul avea o valoare de 3 Lei si in prezent moneda este de 4.8 Lei, asistam la indeplinirea acestei conditii.                                                                                                                                        –SAU
 2. Pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă. Chiar daca nu este indeplinita ipoteza de mai sus, putin probabil, daca clauza abuziva privind dobanda variabila genereaza o crestere de peste 50 % fata de luna anterioara, puteti cere darea in plata.

O exceptie importanta de la dare in plata o reprezinta creditele acordate prin programul “Prima casă”.

Model notificare dare plata imobil executat silit

Catre:          Banca … IFN … firma…

In atentia executorului judecatoresc : BEJ …, e-mail …, fax …

Referitor la Contractul de credit nr. … si dosarul de executare nr …

Stimate domn/Stimata doamna,

Subsemnatii, …, CNP … și CNP…, ambii cu domiciliul în …,

reprezentat prin avocat / executor / notar….

in calitate de imprumutati, denumiti in continuare “Consumatori”,

  • reprezentati convențional de Avocat …, cu domiciliul procesual ales la Avocat …in …,

Avand in vedere următoarele conditii pentru dare in plata imobil executat silit:

  1. Contractul de credit bancar ipotecar nr. … / … (denumit in continuare “Contractul de credit”), intre … si …, in calitate de imprumutati,  si …

  1. În acceptiunea dispozitiilor art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, Subsemnatii suntem consumatori, intrucat am dobandit si utilizam creditul contractat conform lit. a in scopuri exclusiv personale, in afara activitatii noastre comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. a coroborat cu dispozitiile art. 1, alin 1 si alin. 2 din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credit, (denumita in continuarea “Legea darii in plata”). Va reamintim ca imobilul a fost vandut silit la … de catre BEJ …, in dosarul de executare nr …, pretul fiind de …lei.

  1. Raiffeisen Bank SA este o institutie de credit conform dispozitiilor art. 7, alin 11 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului coroborate cu dispozitiile art. 4, alin. 1, pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. a coroborat cu dispozitiile art. 1, alin. 1, din Legea darii in plata.

  1. Obiectul Contractului de credit consta, potrivit art. 1.1. din Contractul de credit, in acordarea unui imprumut in cuantum de … CHF. Suma acordata cu titlu de imprumut Subsemnatilor reprezinta echivalentul a … CHF, respectiv …RON, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii Contractului de credit ( … – 1 CHF = … RON ). Astfel, in baza calculului mai sus evidentiat, cuantumul sumei imprumutate nu depaseste evident echivalentul in lei al sumei de 250.000 EUR, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. b din Legea darii in plata.

  1. Potrivit art. 2.1. din Contractul de credit, creditul a fost acordat Subsemnatilor si a fost garantat cu o ipoteca de rand I asupra imobilului situat …(denumit in continuare « Imobilul »), fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. c, din Legea darii in plata alaturi de conditia vanzarii silite in timpul executarii silite;

  1. Conform mentiunilor din contractul de credit in discutie, imobilul cu care a  fost garantat imprumutul acordat prin Contractul de credit are destinatia de locuinta, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. c din Legea darii in plata. Dovada detinatiei de locuinta a Imobilului intelegem sa o facem astfel cum am evidentiat la lit. b, in primul rand, prin cele cuprinse in cartile de identitate ale Subsemnatilor, unde se mentionat la rubrica « Domiciliu » adresa Imobilului.

  1. Subsemnatii nu am fost condamanati printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul contractat prin incheierea Contractului de credit, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. d din Legea darii in plata.

  1. Indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 4, alin. 1 din Legea darii in plata, aspect clar evidentiat mai sus;

  1. Mai mult decat atat, pe langa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 4, alin 1 din Legea darii in plata, Subsemnatii ne aflam si in cazul de impreviziune prevazute de art. 4, alin. 11, lit. a din Legea darii in plata, respectiv :

  1. pe durata executării Contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii Contractului de credit. Astfel, la data prezentei, data transmiterii notificarii,  …, cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României este de 1 CHF = …RON, pe cand la data incheierii Contractului de credit, cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României este de 1 CHF = 2,18 RON. Prin urmare, cursul de schimb valutar a suferit o crestere cu un procent superior pragului legal.

  1. Potrivit informatiilor amintite, pragurile valorice prevazute la art. 4, alin 12, lit. a din Legea darii in plata au fost mentiune în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

  1. Potrivit dispozitiilor art. 4, alin 13 din Legea darii in plata, prezumtia de impreviziune prevăzuta la art. 4, alin. 11, lit. a din Legea darii in plata are caracter absolut ;

  1. Alaturi de toate cele mai sus mentionate, obligatia achitarii creditului acordat prin Contractul de credit a devenit excesiv de oneroasa.

Va punem de asemenea in vedere ca in raport de prevederile art 6 alin 1 din Legea darii in plata „de la data primirii notificarii . . . . se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari”.

MODEL NOTIFICARE DARE PLATA IMOBIL EXECUTAT SILIT

Catre:          Banca … IFN … firma…

In atentia executorului judecatoresc : BEJ …, e-mail …, fax …

Referitor la Contractul de credit nr. … si dosarul de executare nr …

Stimate domn/Stimata doamna,

Subsemnatii, …, CNP … și CNP…, ambii cu domiciliul în …,

reprezentat prin avocat / executor / notar….

in calitate de imprumutati, denumiti in continuare “Consumatori”,

  • reprezentati convențional de Avocat …, cu domiciliul procesual ales la Avocat …in …,

formulam, in temeiul Legea darii in plata, prezenta:       

MODEL NOTIFICARE DARE PLATA IMOBIL EXECUTAT SILIT

prin care solicitam creditoarei sa constate faptul ca a fost stinsa creanta izvorata din contractul de credit nr. …, ca urmare a adjudecarii imobilului cu care a fost garantata creanta, astfel cum rezulta din Actul de Adjudecare emis de BEJ …. In cazul in care creditorul nu ne va comunica faptul ca accepta sa constate ca fiind stinsa creanta izvorata din contractul de credit nr. … sau va ramane in pasivitate, in termen de 90 zile de la data comunicarii prezentei, vom demara o procedura judiciara, solicitand interventia instantei de judecata in scopul solutionarii acestui diferend.

ATENTIE! Daca creditorul refuza, ai Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Dobanda variabila e clauza abuziva | Cand este abuziva dobanda variabila

 

Model de notificare dare in plata imobil

CLICK pentru a obtine Model Notificare de dare in plata imobil

https://velicu.eu/wp-content/uploads/2023/10/model-notificare-dare-in-plata.docx  

CATRE

 • Creditor …

In atentia: BEJ

Referitor la Contractul de creditnr … si dosarul de executare nr

Petentul Debitor … CNP … , domiciliat in ….

prin avocat / notar / executor, cu adresa de corespondenta in …

 • in temeiul dispozitiilor art 5 din legea 77/2016 formulam prezenta:

NOTIFICARE DE DARE IN PLATA A IMOBILULUI

Prin care, in raport de art 4 din legea nr 77/2016, facem mentiunea ca dorim a parcurge procedura de dare in plata a imbilului.

Consideram ca sunt indeplinite conditiile de stingere a datorie respectiv :

 • suma imprumutata  este inferioara pragului de 250.000 euro,
 • creditul este garantat cu un imobil avand destinatia de locuinta,
 • debitorii / garantii nu au suferit condamnari  in legatura cu creditul, 
 • iar in raport de prevederile art 5 alin 2 mentionam faptul ca va notificam cu privire la prezentarea in fata Notarului Public … , cu sediul in str. … Loc …, jud. …, pe data de … 2023, ora 12 iar daca nu veti fi prezenti la aceasta data urmeaza a se reprograma in mod automat la data de …. 2023, ora 12.

Va punem de asemenea in vedere ca in raport de prevederile art 6 alin 1 „de la data primirii notificarii . . . . se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari”.

Atentie! Pentru ipoteza de dare in plata prin echilibrarea contractului, legea nu va impune acest Model Notificare de dare in plata

Ai Dreptul la INGHETARE CURS CHF printr-un proces impotriva Bancii

În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile, Legea nr 77 / 2016 se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată.

Clienții care au luat credite în franci elvețieni și care se confruntă cu dificultăți în a plăti ratele lunare din cauza acestor fluctuații pot cere reechilibrarea contractului de credit pentru a reduce povara financiară și pentru a se proteja împotriva riscului de neplată sau de executare silită.

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol – Model Notificare de dare in plata- face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de observat noutatea subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.