Dare in plata imobil executat silit de Banca | Executat de B2Kapital

executat de b2kapital

Despre darea in plata am scris cu alta ocazie un material complet, material valabil si pentru Dare in plata imobil executat silit.

Continuand cu solutia obtinuta recent pentru un client drag, la Judecatoria Baia Mare, subliniez cateva informatii pretioase.

In speta de mai jos, imobilul a fost vandut silit si adjudecat prin actul de adjudecare emis in data de 26.08.2013 de catre BEJ Culic Ioan Marius, in dosarul de executare nr 23 / 2013, pretul fiind de 70.200 lei. Prin cererea reconventionala, admisa de Judecatoria Baia Mare, am dovedit ca ai nostrii clienti indeplinesc toate conditiile prevazute de Legea nr. 77/2016 astfel cum aceasta a fost modificata si completata si am convins instanta sa constate stinsa creanta izvorata din contractul de credit ipotecar nr. RM48246069436 / 30.10.2008 incheiat cu Raiffeisen Bank SA si transmiterea dreptului de proprietate catre creditor.

25 octombrie 2023: Respinge contestaţia formulată împotriva notificării de dare în plată din data de 20.03.2023 de reclamanta B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL, in contradictoriu cu pârâţii POP CAMELIA şi MARCHIŞ VASILE, ambii cu domiciliul procesual ales la Av. Velicu Daniel. Respinge cererea reclamantei B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL de adaptare a Contractului de credit bancar ipotecar nr. RM48246069436 din 30.10.2998 încheiat de pârâţii POP CAMELIA, MARCHIŞ VASILE cu Raiffeisen Bank SA. Admite cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţional POP CAMELIA şi MARCHIŞ VASILE, ambii cu domiciliul procesual ales la Av. Velicu Daniel, în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţional B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL . Constată stingerea obligatiilor născute din Contractul de credit bancar ipotecar nr. RM48246069436 din 30.10.2998 încheiat de pârâţii reclamanţi reconvenţional POP CAMELIA, MARCHIŞ VASILE cu Raiffeisen Bank SA. Respinge cererea reclamantei pârâtă reconvenţional B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL de obligare a pârâţilor reclamanţi reconvenţional la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Obligă pe reclamanta pârâtă reconvenţional B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL la plata cheltuielilor de judecată către pârâţii reclamanţi reconvenţional în cuantum de 5000 lei reprezentând onorariu avocaţial. Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată azi, 25 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

https://portal.just.ro/182/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18200000000239646&id_inst=182

BREAKING NEWS Legea Darii in plata, ulterior modificarilor de mai jos a fost ” validata ” de Curtea Constitutionala, in 17 iunie 2021, astfel toti debitorii pot apela cu incredere la Procedura darii in plata. Toti acei debitori care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2020, pot reparcurge procedura privind darea in plata.

ATENTIE la modificarile din legea darii in plata din mai 2020:

In ce priveste impreviziunea drept conditie la Darea in plata amintim urmatoarele ipoteze ce trebuie indeplinite in mod alternativ si nu cumulativ.

 1. Reprezintă impreviziune acea situatia in care pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit. Daca la data incheierii contractului de credit francul / euro/ dolarul avea o valoare de 3 Lei si in prezent moneda este de 4.8 Lei, asistam la indeplinirea acestei conditii. 
 2. Pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă. Chiar daca nu este indeplinita ipoteza de mai sus, putin probabil, daca clauza abuziva privind dobanda variabila genereaza o crestere de peste 50 % fata de luna anterioara, puteti cere darea in plata.

Cui se aplica darea in plata, in situatia vanzarii imobilului

Intorcandu-ne la situatia Darea in plata imobil executat silit, reamintesc ca darea in plata se aplica raporturilor juridice dintre consumatori persoane fizice și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor.

Despre cesionarii creantelor am scris pe larg o duzina de articole in apararea debitorilor executati silit abuziv.

Legea darii in plata  se aplică și în cazul în care creanța creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

ATENTIE! Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul “Prima casă”.

Un subiect interesant si de actualitate il reprezinta darea in plata imobil executat silit

Articolul 8 din Legea 77 / 2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite acopera situatia in care imobilul garantat prin ipoteca a fost vandut intr-o executare silita.

Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Cu alte cuvinte, daca executorul judecatoresc, la cererea bancii / IFN-ului sau a firmelor de recuperare a creantelor bancare, ti-au vandut imobilul la licitatie publica, ai sansa sa inchizi definitiv dosarul de executare silita, respectiv sa stingi relatia in mod definitiv.

Dreptul poate fi exercitat oricand, indiferent daca e o executare silita activa sau nu.

Conditiile obtinerii unui caz de dare in plata imobil executat silit sunt urmatoarele:

– suma împrumutata nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, la cursul de schimb publicat de B.N.R. în ziua încheierii contractului de credit;

– creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

imobilul respectiv sa fi fost vandut in executarea silita

– notificarea in scris a creditorului – Banca / IFN / Recuperator creante printr-un avocat

Model notificare dare in plata imobil executat silit

Catre:          Banca … IFN … firma…

In atentia executorului judecatoresc : BEJ …, e-mail …, fax …

Referitor la Contractul de credit bancar ipotecar nr. … si dosar executare nr …

Stimate domn/Stimata doamna,

Subsemnatii, …, CNP … și CNP…, ambii cu domiciliul în …, in calitate de imprumutati, denumiti in continuare “Consumatori”,

 • reprezentati convențional de Avocat …, cu domiciliul procesual ales la Avocat …in …,

Avand in vedere următoarele conditii pentru dare in plata imobil executat silit:

 1. Contractul de credit bancar ipotecar nr. … / … (denumit in continuare “Contractul de credit”), intre … si …, in calitate de imprumutati,  si …
 2. În acceptiunea dispozitiilor art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, Subsemnatii suntem consumatori, intrucat am dobandit si utilizam creditul contractat conform lit. a in scopuri exclusiv personale, in afara activitatii noastre comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. a coroborat cu dispozitiile art. 1, alin 1 si alin. 2 din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credit, (denumita in continuarea “Legea darii in plata”). Va reamintim ca imobilul a fost vandut silit la … de catre BEJ …, in dosarul de executare nr …, pretul fiind de …lei.
 3. Raiffeisen Bank SA este o institutie de credit conform dispozitiilor art. 7, alin 11 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului coroborate cu dispozitiile art. 4, alin. 1, pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. a coroborat cu dispozitiile art. 1, alin. 1, din Legea darii in plata.
 4. Obiectul Contractului de credit consta, potrivit art. 1.1. din Contractul de credit, in acordarea unui imprumut in cuantum de … CHF. Suma acordata cu titlu de imprumut Subsemnatilor reprezinta echivalentul a … CHF, respectiv …RON, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii Contractului de credit ( … – 1 CHF = … RON ). Astfel, in baza calculului mai sus evidentiat, cuantumul sumei imprumutate nu depaseste evident echivalentul in lei al sumei de 250.000 EUR, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. b din Legea darii in plata.
 5. Potrivit art. 2.1. din Contractul de credit, creditul a fost acordat Subsemnatilor si a fost garantat cu o ipoteca de rand I asupra imobilului situat …(denumit in continuare « Imobilul »), fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. c, din Legea darii in plata alaturi de conditia vanzarii silite in timpul executarii silite;
 6. Conform mentiunilor din contractul de credit in discutie, imobilul cu care a  fost garantat imprumutul acordat prin Contractul de credit are destinatia de locuinta, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. c din Legea darii in plata. Dovada detinatiei de locuinta a Imobilului intelegem sa o facem astfel cum am evidentiat la lit. b, in primul rand, prin cele cuprinse in cartile de identitate ale Subsemnatilor, unde se mentionat la rubrica « Domiciliu » adresa Imobilului.
 7. Subsemnatii nu am fost condamanati printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul contractat prin incheierea Contractului de credit, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 4, alin. 1, lit. d din Legea darii in plata.
 8. Indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 4, alin. 1 din Legea darii in plata, aspect clar evidentiat mai sus;
 9. Mai mult decat atat, pe langa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 4, alin 1 din Legea darii in plata, Subsemnatii ne aflam si in cazul de impreviziune prevazute de art. 4, alin. 11, lit. a din Legea darii in plata, respectiv :
 10. pe durata executării Contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii Contractului de credit. Astfel, la data prezentei, data transmiterii notificarii,  …, cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României este de 1 CHF = …RON, pe cand la data incheierii Contractului de credit, cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României este de 1 CHF = 2,18 RON. Prin urmare, cursul de schimb valutar a suferit o crestere cu un procent superior pragului legal.
 11. Potrivit informatiilor amintite, pragurile valorice prevazute la art. 4, alin 12, lit. a din Legea darii in plata au fost mentiune în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.
 12. Potrivit dispozitiilor art. 4, alin 13 din Legea darii in plata, prezumtia de impreviziune prevăzuta la art. 4, alin. 11, lit. a din Legea darii in plata are caracter absolut ;
 13. Alaturi de toate cele mai sus mentionate, obligatia achitarii creditului acordat prin Contractul de credit a devenit excesiv de oneroasa.

Va punem de asemenea in vedere ca in raport de prevederile art 6 alin 1 din Legea darii in plata „de la data primirii notificarii . . . . se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari”.

formulam, in temeiul Legea darii in plata, prezenta:       

NOTIFICARE DARE IN PLATA IMOBIL EXECUTAT SILIT

prin care solicitam creditoarei sa constate faptul ca a fost stinsa creanta izvorata din contractul de credit nr. …, ca urmare a adjudecarii imobilului cu care a fost garantata creanta, astfel cum rezulta din Actul de Adjudecare emis de BEJ …. In cazul in care creditorul nu ne va comunica faptul ca accepta sa constate ca fiind stinsa creanta izvorata din contractul de credit nr. … sau va ramane in pasivitate, in termen de 90 zile de la data comunicarii prezentei, vom demara o procedura judiciara, solicitand interventia instantei de judecata in scopul solutionarii acestui diferend.

Caz scoala pentru dare in plata imobil executat silit

Clientii Cabinetului de Avocatura Daniel Velicu, mai jos amintiti, au indraznit sa cumpere un imobil in care sa locuiasca, cu ajutorul instititutiei financiar bancare RAIFFEISEN BANK. Contractul de imprumut este plin de Clauze abuzive Raiffeisen Bank.

dare in plata imobil executat silit

Din cauza crizei financiare, au intrat in blocaj financiar, fiind in imposibilitate de a mai achita ratele.

In urma executarii silite demarate de banca, bunul cumparat a fost vandut silit, la licitatie publica.

dare in plata imobil executat

Ulterior, RAIFFEISEN BANK a continuat executarea silita cerand o suma imensa, in conditiile in care apartamentul de 2 camere a fost subevaluat la suma de 25.500 lei.

Insa, am reusit sa oprim abuzul in mod definitiv, prin institutia dare in plata imobil executat silit.

dare in plata imobil executat silit
dare in plata imobil executat

Iti recomandam si urmatoarele articole:

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, unde dreptatea va triumfa.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.