Recuzarea judecatorului, clientul Bancii. Cautam judecatori corecti!

recuzarea judecatorului

Daca Domnia sa, Judecatorul (sau sotul), este clientul bancii – partea adversa, (exemplu : sotul este angajat la recuperatorii de creante ), pregateste-te de un adevarat razboi de demoralizare a ta, intrucat judecatorul va emite semne la un moment dat.

Daca judecatorul incaseaza bani de la partea adversa – Banca, ori sotia sa – consilier juridic – incaseaza venitul lunar salarial de la firmele de recuperare a creantelor bancare.

Uite un exemplu – Judecatoria Sector 6

recuzarea judecatorului

Aceste firme ajuta Bancile si IFN-urile sa stearga urma acelor clauze abuzive din contractele de credit, situatie ce agraveaza situatia juridica a judecatorului, aflat in incompatibilitate. Pe de alta parte, le ajuta in sensul de a-si actualiza gradul de risc si la posibilitatea de a acorda credite altor persoane naive.

Legea 303 / 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor obliga judecatorul la datoria de a impartial

articolul 2: Judecătorii trebuie să fie imparțiali, având libertate deplină în soluționarea cauzelor deduse judecății, în conformitate cu legea și în mod imparțial, cu respectarea egalității de arme și a drepturilor procesuale ale părților. Scopul independenței judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil, având la bază doar aplicarea legii. Asadar, domnul judecator afecteaza insasi indepenta profesiei sale actionand astfel, in mod vadit partinitor.

Am recomandat tuturor avocatilor cabinetului, care constata abuzuri in timpul sedintei de judecata, in alte dosare, in care partile sunt lipsite de aparare, sa se ridica in picioare si sa apere probono persoanele aflate in nevoie – victimele judecatorilor.

Sper sa pot influenta si ceilalti avocati, e de datoria lor sa lupte contra abuzurilor, specifice unei forme de coruptie, inclusiv si cele comise de judecatori si procurori.

Si accentuez cuvantul -coruptie- caci se potriveste ca o manusa, (in DEX cuvantul coruptie inseamna Abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie) datoria judecatorului era de a se abtine intrucat este partenerul bancii .

Uite un exemplu – Judecatoria Sector 6

recuzarea judecatorului

Ne intrebam cate cauze au judecat acesti magistrati, in care partea adversa este banca respectiva, respectiv cate executari silite ilegale a incuviintat pentru angajatorul sotiei sale, inclusiv si mai ales executarea imobiliara?

Judecator corupt versus justitiabil lipsit de aparare. Solutii: recuzarea judecatorului

Exista mai multe forme de coruptie, insa doar cea mediatizata, conform careia doar cei care primesc bani sub forma de dare de mita sau foloase necuvenite, este cunoscuta.

Mai exista o forma de coruptie, cea in care judecatori precum cel din dosar, judeca cauze in care nu au dreptul intrucat capacitatea de a fi impartial este afectata sau, cel putin, poate fi afectata.

Daca Reclamantul se judeca cu banca, unde judecatorul este client vechi conform declaratiei de avere, act public.

Aici gasesti toate declaratiile de avere ale magistratilor.

Judecatorul se face ca nu stie de Codul de procedura civila, respectiv Articolul 43 Abtinerea judecatorului

(2) Judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate în privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii. (3) Declarația de abținere se face în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal în ședință, fiind consemnată în încheiere.

Recuzarea judecatorului trebuie exercitata daca judecatorul se afla in incompatibilitate, precum cel din dosarul expus

Comunistii ar fi fost invidiosi pentru tupeul acestui judecator de a abuza de drepturile pe care le are si mai ales, de a nesocoti obligatia din Codul de procedura civila: ABTINEREA DE A SOLUTIONA O CAUZA in care este vadit in stare de incompatibilitate.

Noua ordine mondiala a creat acest nou standard de moralitate, ce judeca pe altii, domnia sa fiind intangibil, urmand sa vedem daca judecatorul e aparat de sistem si de CSM.

Doamna, lipsita de aparare, in fata acestui abuz de putere, forma a unei coruptii, are la dispozitie instrumentul procesual privind recuzarea judecatorului:

Articolul 44 Recuzarea judecatorului (1) Judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri.(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea judecatorului de îndată ce acestea îi sunt cunoscute.

Motivul de incompatibilitate il constituie pct 13. de la art. 42 din Codul de procedura civila: 

atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. Reamintim ca judecatorul este clientul bancii, cu care se judeca doamna aflata in nevoie si lipsita de aparare.

De ce zic ca recuzarea judecatorului este solutia pe care o detine doamna supusa unui adevarat linsaj magistral?

In primul rand, pentru ca judecatorul refuza sa se abtina la primul termen de judecata, desi este partenerul contractul (contract de imprumut) al partii adverse impotriva careia justitiabilul a pornit proces, fara sa stie ce il asteapta.

Subsidiar, toate avantajele patrimoniale si nepatrimoniale obtinute de acest judecator, de la zi la ani, sunt pentru a garanta impartialitatea sa. Art. 73 din Legea 303/2004 afirma clar asta:

Stabilirea drepturilor judecătorilor și procurorilor se face ținându-se seama de locul și rolul justiției în statul de drept, de răspunderea și complexitatea funcției de judecător și procuror, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege pentru aceste funcții și urmărește garantarea independentei și imparțialității acestora.

Independența judecatorului raportat la legislatia institutiilor europene


În temeiul legislației CoE, jurisprudența privind articolul 6 din ECHR prevede norme detaliate cu privire la independența sistemului judiciar, care sunt concepute pentru a-l proteja de presiunile din exterior și pentru a garanta neutralitatea. Aceste reguli se referă la modul de desemnare a membrilor instanței, la durata mandatului și la existența garanțiilor față de presiunile din exterior.

CJUE a constatat că independența, care este inerentă exercitării atribuțiilor de a pronunța hotărâri, însemna că o instanță acționează ca terță-parte în raport cu autoritatea care a adoptat decizia contestată. Independența cuprinde, de asemenea, alte două aspecte: (i) instanța nu este supus niciunei imixtiuni sau presiuni din exterior; și (ii) „imparțialitatea internă” care asigură că părțile la procedură beneficiază de condiții echitabile.

Imparțialitatea judecatorului in lumina legislatiei institutiilor europene

În temeiul legislației CoE și a legislației UE, imparțialitatea este strâns legată de independență.

Factorul de decizie trebuie să fie deschis și lipsit de prejudecăți în soluționarea litigiilor.

Imparțialitatea cuprinde două elemente:
• un element subiectiv, referitor la prejudecățile individuale ale unui judecător sau la atitudini părtinitoare;
• un element obiectiv, referitor la aspecte precum aparența unei prejudecăți.

CJUE a stabilit testul de imparțialitate după cum urmează:

(i) membrii instanței trebuie să fie imparțiali, în mod subiectiv, adică, nimeni nu trebuie să arate părtinire sau prejudecată personală (există o prezumție de imparțialitate personală în lipsa unor dovezi contrare);

(ii) instanța trebuie să fie imparțială în mod obiectiv, oferind garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în acest sens.

Recuzarea judecatorului e necesara intrucat incalca CEDO, cauza Micallef/Malta, nr. 17056/06, 15 octombrie 2009

Carta drepturilor fundamentale, articolul 47 CJUE, C-506/04, cauza Graham
J. Wilson/Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 2006 CJUE, cauze conexate C-341/06 P și C-342/06 P, Chronopost SA și La Poste/Union française de l’express (UFEX) și alții, 2008

Judecatorul precum cel amintit incalca si obligatia de a invoca din oficiu TOATE clauzele abuzive, ce pot fi supuse controlului judiciar, astfel obligatia magistratului amintit este cu atat mai grava.

 

Instantele sunt obligate sa verifice din oficiu clauzele abuzive din contractele bancare.

Exista o duzina de norme juridice, regasite in Directiva 93/13/CEE, Legea 193/2000, Legea 296/2004 si OUG 21/1992, ce permit si obliga judecatorii la refacerea echilibrului contractual, pe fondul in care executarile silite ale recuperatorilor de creante mareste dezechilibrul.

DAR, in cazul de fata, rolul activ – obligatoriu – al judecatorului corupt pana in fundul contului sau banca nu doar ca lipseste dar se afla in incompatibilitate vadita.

Cine se asteapta de la acest judecator sa solutioneze vreodata favorabil o actiune impotriva bancii de la care domnia sa a primit o suma consistenta de bani si fata de care are o datorie, va avea o grava depresie.

 

Judecatorii, precum cel mai sus amintit, incalca in mod grosolan CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE TITLUL VI JUSTIȚIA

Articolul 47 Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformita te cu condițiile stabilite de prezentul articol. Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege.

Curtea de Justiţie colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre, care sunt instanţele de drept comun în materia dreptului Uniunii. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei Uniunii şi pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi uneori trebuie să se adreseze Curţii de Justiţie solicitându-i să clarifice un aspect privind interpretarea dreptului Uniunii, în scopul de a le permite, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii. Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare poate de asemenea avea ca obiect controlul validităţii unui act de dreptul Uniunii.

 

In comparatie cu domnia sa, impostorul judecator presedinte, cu sporuri venituri si beneficii obtinute pe nemerit, eu nu ma inlatur de la a anula contractele de credit ale bancii unde am cont bancar

De exemplu am anulat clauzele abuzive din Contractul de credit apartinand LIBRA INTERNET BANK pentru emiterea cardului de credit, in beneficiul clientului supus unui abuz vechi de 13 ani:

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000562287&id_inst=300

Reclamant MATEI THEODOR MIHAI prin avocat Velicu Daniel

Parat LIBRA INTERNET BANK SA si INVESTCAPITAL LTD la KRUK ROMANIA

Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale prevăzute în articolul 11 din Contractul nr. 11 din data de 13.04.2007 pentru emiterea cardului de credit, în RON, pentru persoane fizice.

Pe tema clauzele abuzive din contractele de imprumut te pot interesa si utmatoarele articole:

 

MODEL CERERE RECUZAREA JUDECATORULUI

Instanţa _________ Secţia __________

Dosar nr. ___/____ /___ Termen la data de _________

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul _________, în calitate de _________ (reclamant/pârât) în dosar nr. ___/_____, având ca obiect _________, vă solicit să luaţi act că înţeleg să formulez

Cerere recuzarea judecatorului

împotriva judecătorului _________, membru al completului de judecată în dosarul sus-menţionat.

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt: Înţeleg să învederez instanţei că judecătorul _______________

Datorită motivului expus mai sus, judecătorul nu mai poate participa la judecarea pricinii şi vă solicit să admiteţi cererea, urmând ca judecătorul să fie înlocuit la judecarea cererii respective de un alt magistrat.

Temeiul de drept: Invoc dispoziţiile art. 42 pct. 13 C. proc. civ.

Probe: Înţeleg să fac dovadacu inscrisuri si inregistrarea audio a sedintei de judecata

Anexez: chitanţa privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 100 lei, precum şi înscrisuri care dovedesc susţinerile din cuprinsul cererii privind recuzarea judecatorului.

Semnătura, ____________

Domnului Preşedinte al Judecătoriei  _______________

Cred ca situatiei de fata i se aplica cu succes adagiul creat de  titlul unei cunoscute gravuri aparţinând pictorului spaniol, din secolul al XVIII-lea, Francisco Goya – Somnul ratiunii naste monstri, mai ales ca acest judecator nu e singular, mai sunt cativa ca el, in legatura cu care vom reveni…

Dupa cum am mentionat si AICI, nu ne vom opri pana nu vom impune dreptatea in Lupta debitorului cu Bancile si Recuperatorii de Creante.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, continuand lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind evidenta importanta subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.