Dosarul KRUK inchis prin Actiunea in constatarea prescrierii

dosar executare silita

Daca ai incheiat cu o Banca ori IFN un contract de credit acum zece ani, cinsprezece ani sau cel putin acum mai mult de 3 ani, e esential sa cunosti ca dosarul KRUK poate fi inchis si evitata executarea silita, prin actiunea in constatarea prescrierii.

Actiunea in constatarea prescrierii e extrem de utila, mai ales ca firmele de recuperare a creantelor bancare, precum KRUK Romania, InvestCapital LTD, SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD s.a., te pot hartui o vesnicie.

Afla cum poti evita dosarul de executare silita abuziva, generat de creditorul nediligent, ce a asteptat mai mult de 3 ani de zile, implinindu-se astfel termenul de prescriptie extinctiva a dreptului de a cere executarea silita.

Codul Civil sanctioneaza pasivitatea creditorului, indiferent ca aceste este Banca IFN ori un recuperator de creante cu sediul in Malta., astfel afla ca Dosarul KRUK va fi inchis.

Actiunea judiciara ce poate preveni dosarul de executare silita a creantei bancare – actiunea in constatarea prescrierii

Conform Art 35 din Codul de procedura, intitulat Constatarea existenței sau inexistenței unui drept, Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept – actiunea in constatarea prescrierii.

Actiunea judiciara vizeaza constatarea prescriptiei extinctive a dreptului de a cere executarea silita, respectiv constatarea lipsei dreptului material la actiune sau actiunea in constatarea prescrierii.

Asadar, daca dreptul de creanta izvorat din contractul de imprumut a cunoscut scadenta ultimei rate sau creditorul a declarat scadenta anticipata.

Deasemenea, chiar daca nu a survenit scadenta anticipata ori inca exista rate ce nu au ajuns la scadenta, poti sterge o parte din ratele scadente, ajunse la maturitate acum mai mult de 3 trei ani.

Dreptul material la acţiune se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, astfel orice dosar de executare silita viitor e vadit abuziv si nelegal.

Prin drept la acţiune se înţelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz.

Creditorul este sanctionat de legea civila din cauza pasivitatii, iar actiunea in constatarea prescrierii e admisibila.

Sanctiunea este extinsa si in ce priveste drepturile accesorii celui principal. Astfel, creditorul nu poate sa mai ceara nici penalitati ori dobanzi de la debitor.

Cum apare un dosar de executare in general, sau Dosarul KRUK, daca nu formulezi actiunea in constatarea prescrierii

Conform art 664 din Codul de procedura civila, denumit Cererea de executare silită,

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Asadar, cererea de executare silita e actul care deschide dosarul de executare silita.

Conform art. 665, intitulat Înregistrarea cererii de executare

(1) De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

Daca te confrunti deja cu un dosar de executare silita, mare grija la termenul de contestatie la executare.

Chiar daca l-ai depasit, noi putem ataca ORICAND executarea.

Un dosar KRUK sau Dosarul de executare silita poate fi inchis inainte sa fie deschis 🙂

Stiu ca e un non sens insa daca te misti rapid si inteligent, poti preveni acel dosar de executare silita abuziva si nelegala.

Noi stim peste 50 de cazuri de executari silite ilegale.

Ce lege trebuie invocata in actiunea in constatarea prescrieriice paralizeaza un viitor dosar de executare silita

Articolul 3, din Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctiva, stabilea un principiu esential – Termenul prescripţiei de 3 ani.

Codul Civil din 1864, abrogat in 2011, reia principiul amintit in Decretul amintit.

Conform art. 1091 din vechiul Cod Civil, Obligaţiile se sting şi prin prescripţie. Asadar, nu se stinge doar dreptul la actiune ci si obligatia debitorului.

Noul Cod Civil se aplica tuturor acelor drepturi de creanta a caror exigibilitate a aparut ulterior intrarii sale in vigoare – 1 octombrie 2011.

Regula din noul cod civil este cea potrivit careia Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.

Astfel, daca scadenta unei rate apare in 1 noiembrie 2008, prescriptia creantei e implinita in 1 noiembrie 2011, fiind necesara invocarea Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctiva.

Pe tema prescriptiei, te pot interesa si urmatoarele articole:

Model actiunea in constatarea prescrierii pentru a inchide un dosar KRUK sau a inchide dosarul de executare silita

Catre Judecătoria in raza careia detineti domiciliul legal

ACȚIUNE ÎN CONSTATARE

Reclamantul … CNP …cu domiciliul legal in … in contradictoriu cu creditorul . ..    va solicit sa dispuneti urmatoarele solutii si masuri:

– să constatați că a intervenit prescripția extinctivă in ce priveste dreptul de creanta izvorat din contractul de credit nr. … incheiat pe data de …. cu … si sa constatati ca intimata a pierdut dreptul material la actiune, valoarea fiind de

 – obligarea intimatei la achitarea tuturor cheltuieli de judecată efectuate cu prezentul litigiu.

Competenta teritoriala generala si materiala a instantei sesizate respecta rigorile si posibilitatile oferite de art. 113 alin. 1) pct. 8. Cod.proc.civ.[2], raportat la obiectul si valoarea creantei, pe fondul in care domiciliul legal se afla pe raza teritoriala a Judecatoriei.

In fapt, la data de .., creditoarea … a declarat scadenta anticipata pe data de …

Eventuala cesiune – La data de . . . creditoarea a cesionat dreptul de creanta către parata … SRL.

Mentionez ca s-au scurs mai mult de 3 ani de la data ultimului act de intrerupere a prescriptiei,  efectuat in cauza de fata, in cadrul raportului juridic dintre debitorul reclamant si cesionar.

Ultima plata, act ce a intrerupt termenul de prescriptie a fost efectuata in (exemplu: anul 2012).

          Având în vedere că:

  • De la data ultimului act de intrerupere a prescriptiei a început să curgă noul termen de prescripție a dreptului material la actiune.
  • termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit cel mai tarziu in anul …..
  • în această perioadă nu au mai existat acte de întrerupere a termenului de prescripție

solicit să constatați că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită iar titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie.

Potrivit art. 2501 Cod Civil “dreptul la acțiune, având un obiect patrimonial se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.”

Art. 706 Cod de Procedură Civilă prevede că

(1) Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. […] (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită.

De asemenea art. 707 alin. 2 CPC prevede că (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie.”

In concluzie, solicit să pronunțați o hotărâre prin care să constatați că a intervenit prescripția extinctivă a dreptului de a cere executarea silită, in temeiul titlului executoriu contractul de credit bancar amintit.

 Solicit administrarea probei cu inscrisuri, pentru care atașez contractul de credit, notificarea de cesiune si copie CI


[1] Articolul 35 Constatarea existenței sau inexistenței unui drept Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept

[2] instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor;

ATENTIE ! Prescriptia extinctiva se poate intrerupe si / sau suspenda, actiunea in constatarea prescrierii poate fi respinsa

Exista zeci de elemente legale ce pot intrerupe (sterge) termenul de prescriptie extinctiva, de aceea rolul unui avocat specializat in executari poate face diferenta.

Codul Civil este una din legile importante ce reglementeaza cazurile de intrerupere a prescriptiei.

Conform art. 2.537 Cazurile de întrerupere a prescripției, Prescripția se întrerupe:

1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția;

2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creanței la masa credală în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori ori prin invocarea, pe cale de excepție, a dreptului a cărui acțiune se prescrie;

3. prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în fața instanței de judecată până la începerea cercetării judecătorești; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripției, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;

4. prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripția este pus în întârziere;

5. în alte cazuri prevăzute de lege (pot zeci de alte cazuri).

O parte din solutiile obtinute pentru clienti, prin care am evitat un dosar de executare silita contra SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD

CODREANU RAZVAN ADRIAN – la avocat Velicu Daniel

Parata SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000387684&id_inst=303

actiunea in constatarea prescrierii

Judecatoria Calarasi constata drepturile de creanta ale INVESTCAPITAL LTD & KRUK Romania srl ca fiind afectate de prescriptia dreptului de a cere executarea silita, astfel am inchis dosarul KRUK.

Parata INVESTCAPITAL LTD – prin KRUK ROMANIA SRL

dosarul kruk

https://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000141106&id_inst=202

26.10.2023 Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta Şerban Filofteia împotriva pârâtei Investcapital LTD. Constată prescris dreptul pârâtei de a solicita executarea silită a creanţei deţinută împotriva reclamantei, rezultată din contractele de credit nr.377757519929012 din 8.05.2008 , respectiv nr. 140CSF5081260001 din 5.05.2008 modificat prin actul adiţional nr. 14RES8123270001 din 22.11.2012. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 2739 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată la data de 26.10.2023,prin punerea la dispoziţia părţilor a prezentei ,de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  1701/2023  26.10.2023

Cat te costa actiunea in constatarea prescrierii, astfel sa eviti un dosar de executare silita?

De principiu, nimic, intrucat cheltuielile de judecata revin la tine odata castigat procesul.

Insa, trebuie sa avansezi contravaloarea taxei judiciare de timbru, pe care o achiti la Primarie, ulterior primirii citatiei de la Judecatorie prin care iti este impusa plata acesteia.

Daca esti interesat sa cunosti valoarea acestei taxe, trebuie sa o identifici in functie de deatoria actuala:

OUG 80/2021

Art 3(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;

b) între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;c) între 5.001 lei și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;

d) între 25.001 lei și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;

e) între 50.001 lei și 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual, fara teama de abuzuri. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura

Daca nu ai reusit sa eviti dosarul KRUK sau dosarul de executare silita, ai ocazia sa anulezi intreaga executare silita

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind evidenta importanta subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.