Judecatorii sa aplice Prescriptia extinctiva in executari Decret 167 din 1958

Exista o solutie impotriva judecatorilor care gresesc deliberat si comit prejudicii, ignorand Prescriptia extinctiva in executari, aplicabila prin legea Decret 167 din 1958, indiferent ca ai avut de a face cu INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa sau cu alt creditor, persoana fizica sau juridica.

Exista un curent in breasla judecatorilor care ii „ convinge ” sa apere Bancile si Recuperatorii de creante.

Acel numar de redus de magistrati, prin inactivitate, slaba pregatire, dezinteres si, in definitiv, chiar abuz in serviciu, ii arunca pe saracii oameni in situatia executarilor silite ilegale.

Cei din urma ajung ca toate bunurile lor, inclusiv locuinta, sa fie vandute silit si sa fie aruncati in strada in mod abuziv si ilegal, prin executarea silita imobiliara.

Totusi, mai exista sperante impotriva executarii silite ramasa in picioare din cauza judecatorului care a refuzat sa invoce, din oficiu, prescriptia extinctiva in executari.

Oricand poti demara aceasta procedura, cu exceptia termenului de prescriptie a raspunderii penale.

Atentie la angajamentul de plata cu executorul. Un angajament de plata intrerupe prescriptia. Vezi aici:

Mai exista o cale de a anula executarea, prescriptia in timpul executarii silite:

 

Legea Decret 167 din 1958 privitor la prescriptia extinctiva in executari

Exista o lege anume – Decret 167 din 1958 privind prescriptia extinctiva, ce produce inca efecte juridice, judecatorii fiind tinuti de acest act normativ ca de orice alta lege esentiala.

Sub reglementarea legii decret 167 din 1958 privind prescriptia extinctiva, in vigoare pana la 1 octombrie 2011, prescriptia extinctiva a fost conceputa ca o institutie de ordine publica, guvernata de norme imperative.

Conform art. 1 alin. (2) din legea decret 167 din 1958, orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula. Art. 18 instituie obligatia instantelor de judecata şi a organelor arbitrale ca, din oficiu, sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executare silita este prescris.

Reglementarea prin norme imperative a prescriptiei extinctive, dar şi continutul normativ al art. 18 din decret 167 din 1958 au determinat recunoaşterea şi consacrarea caracterului absolut al exceptiei procesuale de fond, peremptorii, a prescriptiei extinctive, ce putea fi ridicata din oficiu de instanta/organul arbitral, in orice faza procesuala, dar, in aceleaşi conditii, şi de partea interesata. 

 

Continutul legii decret 167 din 1958 privind prescriptia extinctiva

Conform legii decret decret 167 din 1958 – art 1, Dreptul la acţiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege.

Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii. Orice clauza care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă.

Articolul 2 Nulitatea unui act juridic poate fi invocată oricînd, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie.

Articolul 3 Termenul prescripţiei este de 3 ani,

Articolul 6 Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.

Articolul 7 Prescripţia începe să curgă de la data cînd se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.În obligaţiile care urmează să se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe să curgă de la data naşterii raportului de drept.Dacă dreptul este sub condiţie suspensivă sau cu termen suspensiv, prescripţia începe să curgă de la data cînd s-a împlinit condiţia sau a expirat termenul.

Articolul 18 Instanţa judecătorească şi organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este prescris.

Asadar, Judecatorii sunt obligati sa invoce, din oficiu, precriptia extinctiva in executarile silite. Este suficienta contestarea executarii la instanta competenta in termenul de 15 zile, (in urma aplicarii calcului, sunt cel putin 17 zile calendaristice) ca judecatorul sa isi exercite aceasta obligatie legala. Dar, atentie, doar in anumte cazuri, judecatorul este obligat sa invoce prescriptia extinctiva.

 

Legea Decret 167 din 1958 produce efecte in prezent in anumite conditii, obligand toti judecatorii sa invoce, din oficiu, prescriptia extinctiva in executari

In acest sens este si Decizia ICCJ nr 1 din 2014, publicata in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014.

I.C.C.J. a admis recursul in interesul legii prin Decizia nr 1/ 2014, impunand instantelor obligatia de a invoca prescriptia din oficiu, si ulterior abrogarii legii Decret 167 din 1958, respectiv ulterior datei de 1 octombrie 2011.

Inalta Curte de Casatie şi Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in interesul legii formulate de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie şi Justitie şi Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta.

 

Cum si de ce a emis Inalta Curte o asemenea decizie

Sesizarea a vizat interpretarea şi aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din legea Decret 167 din 1958 privitor la prescriptia extinctiva.

S-a analizat obligatia invocarii de instantele de judecata, din oficiu, dupa momentul procedural prevazut de art. 2.513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, in cazul prescriptiilor incepute sub imperiul legii Decret 167 din 1958, implinite şi, respectiv, neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011.

ICCJ a admis recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie şi Justitie şi de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta.

In interpretarea şi aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte ca prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeaşi data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din legea decret 167 din 1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat şi partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii incepute dupa 1 octombrie 2011.

Privind aplicarea legii în timp pentru prescriptia extinctiva a datoriilor, merita urmarita legatura urmatoare.

Potrivit art. 6 alin. (4) C.civ. din 2011, prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.

În vederea susţinerii aplicării acestei norme în care se regăseşte un exemplu al ultraactivităţii legii civile vechi, I.C.C.J. a admis recursul în interesul legii, statuand prin Decizia nr. 1/2014 că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din legea Decret 167 din 1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, trebuie sa invoce excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.

Așadar, deși legea Decret 167 din 1958 a fost abrogata expres odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, dispozițiile ultraactivează la situațiile juridice ce sunt supuse judecății ulterior intrării în vigoare a noii legislații civile.

Recomandam si urmatoarele articole:

 

Ce facem daca un judecator refuza sa anuleze executarea silita demarata prin depasirea termenului de prescriptie extinctiva de 3 trei ani

Daca creanta este afectata de prescriptia extinctiva dar judecatorul refuza sa respecte obligatia profesionala, legala, morala, solutia este plangerea penala pentru abuz in serviciu.

Conform art 297 – Abuzul în serviciu, (1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.*)

Fapta judecatorului care refuza sa invoce prescriptia extinctiva, din oficiu, poate fi incadrata si la Neglijenta in serviciu.

Conform art. 298 Cod Penal, Neglijența în serviciu, Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Odata constata infractiunea, este activat dreptul de a formula calea de atac extraordinara – Revizuirea, astfel incat sa fie anulata executarea.

Odata anulata sentinta prin care judecatorul a respins contestatia la executare, este anulata si executarea silita.

Secţiunea a 3-a Revizuirea in ce priveste contestatia la executare respinsa

Articolul 509 Obiectul și motivele revizuirii

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul*) poate fi cerută dacă:

3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecății, când aceste împrejurări au influențat soluția pronunțată în cauză.

Articolul 511 Termen de exercitare

(1) Termenul de revizuire este de o lună și se va socoti:

3. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1)pct. 3, din ziua în care partea a luat cunoștință de hotărârea instanței penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale. În lipsa unei astfel de hotărâri, termenul curge de la data când partea a luat cunoștință de împrejurările pentru care constatarea infracțiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;

Asadar, ulterior hotararii de condamnare a judecatorului, poti anula executarea silita in mod legal si legitim, caci orice judecator va casca ochii ulterior condamnarii colegului sau.

 

99 % dintre judecatori respecta obligatia de a invoca prescriptia extinctiva in executari

Exemple privind conduita legala a judecatorilor veti gasi mai jos

 • Urse Ion – la avocat Velicu Daniel
 • INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa
 • Solutia: Admite contestatia la executare. Anulează executarea silită din dosarul de executare nr. 2635/2017 instrumentat de BEJ Mihai Cristian. Ia act că s-au solicitat de către contestator cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat pe cale separată. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000594287&id_inst=301

Prescriptia extinctiva in executari

 • HOIDRAG PETRU la Avocat Velicu Daniel
 • INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa
 • Solutia pe scurt: Admite, în parte, contestaţia la executare. Constată prescris dreptul intimatei-creditoare de a cere executarea silită a contestatorului – debitor, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de: contract de credit nr.4210000000535xxx şi contract credit card nr.42160000000535xxx încheiate între PIRAEUS BANK şi debitor. Anulează formele de executare emise în dosarele de executare: nr.374/2019 al S.P.E.J. DOBRA şi CĂLIMAN – Bucureşti, sector 5; nr.4831/2019 al S.C.P.E.J. THEMIS – Bucureşti, sector 4, precum şi încheierile de încuviinţare a executării silite nr.2143/02.08.2019 şi nr.2131/02.08.2019 pronunţate de Judecătoria Roşiorii de Vede.
 • JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

http://portal.just.ro/292/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29200000000058654&id_inst=292

prescriptia extinctiva in executari

 • GAINA DANIEL la Avocat Velicu Daniel
 • INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa
 • Solutia: Admite excepţia privind prescriptia extinctiva a dreptului de a obtine executarea silita invocata de contestator. Constata prescris dreptul creditoarei intimate de a solicita executarea silita a debitorului contestator in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing nr.28562/02.06.2005. Admite contestaţia la executare si anuleaza actele de executare din dosarul executional nr. 171/2018 aflat pe rolul BEJ Marius Adrian Negreanu. Dispune intoarcerea executarii silite cu privire la suma de 1808,32 euro şi 1412,58 lei.
 • http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000355509&id_inst=302

decret 167 din 1959

prescriptia extinctiva in executari

 • COJOCARU ANA MARIA la Avocat Velicu Daniel
 • INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa
 • Admite contestaţia la executare astfel cum a fost formulată şi precizată de contestatoarea COJOCARU ANA MARIA , în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD la KRUK ROMANIA ( fosta INVESTCAPITAL MALTA LTD). Anulează executarea silită însăşi, precum şi toate actele de executare subsecvente în dosarul execuţional nr. 214/2015 al BEJ Stelian Emil Dincă. Obligă intimata să plătească contestatoarei suma de 2.619 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 • JUDECATORIA BRASOV

http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000372299&id_inst=197

INVESTCAPITAL MALTA LTD KRUK sa

prescriptia extinctiva in executari

 

Totusi, mai exista erori comise voit sau nu in ce priveste activitatea judecatorilor.

De retinut e ca lupta debitorilor cu Bancile si Recuperatorii de creante continua.

In calitate de avocat specializat in executari silite, nu ma opresc aici.

Pasii pe care rebuie sa ii parcurgi sunt urmatorii daca contestatia la executare a fost respinsa in conditiile in care era aplicabila legea decret 167 din 1958 si judecatorul a refuzat sa invoce, din oficiu, prescriptia extinctiva:

 • ceri in scris, pe e-mail, de la banca sau IFN dovada declararii scadentei anticipate a debitului mentionand explicit nr contractului de credit si data incheierii alaturi de datele tale.
 • Daca a operat scadenta anticipata anterior datei de 01.10.2011, ai sanse sa parcurgi cu succes procedura.
 • sesizezi Parchetul competent impotriva judecatorului.
 • urmaresti dosarul penal pentru a obtine sanse de a cere revizuirea hotararii prin care judecatorul ti-a respins contestatia fara sa invoce, din oficiu, prescriptia extinctiva in executari.

Prescriptia Executarii silite preface Creditul in fantoma si Bancile in Bampiri

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii – Avocat Velicu Daniel

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.