Prescriptia Executarii silite preface Creditul in fantoma si Bancile in Bampiri

Prescriptia Executarii Silite transforma Creanta din Contractul de Credit intr-o fantoma.

 

 

Prescriptia Executarii Silite sanctioneaza Bancile ori Recuperatorii de creante.

Odata intervenita prescrierea datoriei bancare, banca sau firmele precum KRUK, EOS, OTP te bantuie ilegal si abuziv, comportandu-se abuziv.

EOS, KRUK, OTP s.a. te bantuie in baza unei Creante prescrise? Scapa de fantome!

 

Creditul s-a acordat in baza si cu respectarea legii (exceptie facand unele clauze abuzive precum dobanda legala penalizatoare), restituirea imprumutului trebuie facuta tot in baza si cu respectarea legii

Prescriptia Executarii Silite presupune ca datoria s-a prescris iar executarea demarata de creditor (banca, ifn ori recuperator) este ilegala.

De ce executarea silita este ilegala in acest caz, in care opereaza prescrierea datoriei bancare?

De esența prescripției extinctive este afectarea dreptului material la acțiune.

Creditorii sunt obligati la actiune impotriva debitorilor astfel incat sa respecte termenul de 3 ani de la scadenta creditului sau a fiecarei rate in parte.

Prin pasivitatea ce a determinat curgerea unui anumit termen, titularul dreptului subiectiv civil (banca, ifn ori recuperator) pierde protecția din partea statului în sensul că nu mai poate interveni prin forța coercitivă în cazul neexecutării obligației de către debitor.

În urma aplicării efectelor prescripției, creanța își va păstra existența, precum și trăsăturile de a fi certă, lichidă și exigibilă dar nu si dreptul de a solicita executarea creantei.

Creditul s-a acordat in baza si cu respectarea legii (exceptie facand unele clauze abuzive precum dobanda legala penalizatoare), restituirea imprumutului trebuie facuta tot in baza si cu respectarea legii

 

Dosarul KRUK inchis prin Actiunea in constatarea prescrierii

 

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

 

Prescriptia Executarii Silite este reglementata oarecum diferit, de aceea rolul unui Avocat specializat in Executari Silite este crucial.

În privința regimului juridic aplicabil prescripției extinctive, Decretul nr. 167 din 1958 nu mai produce efecte incepand cu 1 octombrie 2011, fiind abrogat expres, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil.

Totuși, dispozițiile decretului 167/1958 ultraactivează dacă prescripția a început a curge anterior datei de 1 octombrie 2011.

În astfel de cazuri, instanţa judecătorească este obligată ca, din oficiu, să cerceteze dacă dreptul la acţiune sau la executare silită este prescris.

 

Privind aplicarea legii în timp, potrivit art. 6 alin. (4) C.civ. din 2011, prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.

În vederea susţinerii aplicării acestei norme în care se regăseşte un exemplu al ultraactivităţii legii civile vechi, I.C.C.J., admiţând un recurs în interesul legii, a statuat prin Decizia nr. 1/2014 că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.

Așadar, deși Decretul nr. 167 a fost abrogat expres odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, dispozițiile ultraactivează la situațiile juridice ce sunt supuse judecății ulterior intrării în vigoare a noii legislații civile.

Dreptului subiectiv patrimonial – dreptul de creanta izvorat dintr-un contract de credit, i se aplică termenul general de prescripţie de 3 ani.

Ulterior acestui termen de 3 ani de la scadenta ratelor sau a intregului debit, Prescriptia Executarii Silite poate fi invocata prin Contestatia la Executare.

 

Conform art. 7 din Decretul 167/1958 – prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune impotriva debitorului.

Trebuie clarificat faptul că, având în vedere plata lunară a creditului, pentru fiecare rata intervine un termen de prescripţie distinct, astfel cum rezultă din aplicarea art. 12 din acelasi Decret – În cazul când un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebită.

Nou Cod Civil interzice invocarea din oficiu a institutiei Prescriptia Executarii Silite. 

Discuţia privind invocarea prescripţiei şi identificarea din punct de vedere temporal a legii aplicabile este interesantă întrucât legiuitorul a interzis aplicarea din oficiu a acestei instituţii juridice prin dispoziţiile art. 2512 C.civ. din 2011:

1) Prescripţia poate fi opusă numai de cel în folosul căruia curge, personal sau prin reprezentant, şi fără a fi ţinut să producă vreun titlu contrar ori să fi fost de bună-credinţă.

2) Organul de jurisdicţie competent nu poate aplica prescripţia din oficiu.

3) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile chiar dacă invocarea prescripţiei ar fi în interesul statului sau al unităţilor sale administrativ-teritoriale.

Astfel, pentru raporturile juridice născute ulterior datei de 1.11.2011, ce au generat obligaţii neexecutate, creditorii care se vor adresa instanțelor nu vor putea fi surprinşi cu invocarea excepţiei prescripţiei de instanţe.

Atentie la angajamentul de plata cu executorul. Un angajament de plata intrerupe prescriptia. Vezi aici:

 

Prescriptia Executarii Silite lipseste de protectie si valabilitate Dreptul de Creanta.

De esența prescripției extinctive este afectarea dreptului material la acțiune

Prin pasivitatea ce a determinat curgerea unui anumit termen, titularul dreptului subiectiv civil pierde protecția din partea statului în sensul că nu mai poate interveni prin forța coercitivă în cazul neexecutării obligației de către debitor.

În urma aplicării efectelor prescripției, creanța își va păstra existența, precum și trăsăturile de a fi certă, lichidă și exigibilă.

Obligația debitorului, inițial una perfectă, nu va mai putea fi supusă executării silite, devenind una naturală nemaputand fi ocrotita de forta coercitiva a Statului.

 

Prescriptia Executarii Silite trebuie invocata prin Contestatia la executare, altfel judecatorul nu poate invoca din oficiu prescriptia conform noii legi civile

Am castigat de curand procesul clientului nostru impotriva unei Firme ce recupereaza creante bancare si care actioneaza ilegal in Romania. Executarea silita a fost anulata intrucat art. 706 din Codul de procedura civila stabileste foarte clar ca Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani.

prescriptia executarii silite

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000499366&id_inst=300

Admite contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata Intrum Debt Finanace AG. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 4346MI/ 2018 aflat pe rolul BEJ Ionescu Marian Daniel. Admite cererea privind întoarcerea executării silite şi obligă intimata Intrum Debt Finance AG la plata către contestator a sumei de 6480 de lei reprezentând contravaloarea sumelor obţinute în cadrul executării silite anulate. Dispune restituirea către contestator, la rămânerea definitivă a sentinţei, a sumei de 783 de lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru aferentă contestaţiei la executare. Obligă intimata Intrum Debt Finance AG la plata către contestator a sumei de 2300 de lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru aferentă întoarcerii executării silite şi onorariul avocatului. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

Asadar, unul din motivele contestarii l-a reprezentat Prescriptia Executarii Silite. 

Pentru asta a trebui sa efectuam zeci de demersuri, insa a meritat din plin efortul.

Am anulat executarea silita si am obligat firma INTRUM DEBT FINANCE AG la Intoarcerea executarii Silite precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru acest Succes a trebuit sa convingem judecatorul prin obtinerea dovezilor potrivit carora creditoarea a abuzat de dreptul ei de creanta.

Povestea clientului e ca a sa pretinsa datorie a fost vanduta si revanduta prin asa zisa Cesiune de Creanta.

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

Am contestat inclusiv Cesiunea de creanta intrucat noul creditor nu detinea dreptul de a actiona in Romania contra clientului nostru.

Prescriptia opereaza si in timpul executarii silite, gasiti totul AICI.

 

 

Bancile sau Recuperatorii de Creante se transforma in ” Bampiri ” daca a intervenit Prescriptia Executarii Silite

I.L. Caragiale – O scrisoare pierduta 1884

“ Pristanda: Pardon, să iertaţi, coane Fănică, că întreb: bampir… ce-i aia, bampir?
Tipătescu: Unul… unul care suge sângele poporului… “

Mijlocul procesual prin care sanctionati abuzul invocarii unei creante prescrise de creditor este Contestarea Executarii Silite.

Noi stim cat timp dureaza o executare silita. Uite Actiunea care anihileaza orice viitor dosar de executare.

Iti recomandam si urmatorul articol:

Judecatorii sa aplice Prescriptia extinctiva in executari Decret 167 din 1958

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

 

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

FORMULAR PENTRU CEI CARE DORESC SA SANCTIONEZE PRESCRIPTIA CREDITULUI BANCAR


Avocat drd Velicu Daniel Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.