Anularea Executarii Silite | 1 Pas: Obtine Actele de la executor


Anularea Executarii Silite – solutia universala si general valabila pentru sanctionarea abuzului porneste cu pasul 1

Pentru a gasi solutii avem nevoie de contractul de credit, graficul de rambursare, cererea de executare silita, alaturi de ultimul act primit de la executor, in forma scanata, la adresa de email avocat@velicu.eu sau pe fax 0314208364. Daca nu detii actele, ai dreptul de a cere copii de pe toate actele din dosarul de executare! Acesta e raspunsul deseori emis la intrebarea clientilor asupra modalitatii privind Anularea Executarii Silite, demarata de Banci ori Recuperatorii de creante, precum INVESTCAPITAL LTD sau PROSPEROCAPITAL SARL, infiintate de KRUK SA.

 

Eu, la aceeasi intrebare, am acelasi raspuns: Informarea si obtinerea unei copii de pe toate actele din dosarul de executare silita.

Debitorul, posibil executat silit abuziv si nelegal, trebuie sa obtina cat mai multe informatii si date din dosarul de executare.

Ideal, ar fi sa obtineti copii de pe toate actele din dosar de la Executorul care a admis cererea creditorului.

In principiu, anularea executarii silite incepe cu Dreptul, cu un pas important.

 

 

Cum obtii Dosarul de executare de la Executorul Judecatoresc pentru a formula Contestatia la executare

 

Aveti mare grija, nu lasati sa treaca termenul privind contestarea executarii silite – 17 zile de la primirea plicului sau de la retinerea banilor din cont/ salariu.

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

E adevarat, executarea silita poate fi contestata oricand insa asta doar exceptional, procedura fiind mai anevoioasa. Anularea executarii silite se poate obtine dincolo de termenul de 15 zile (adica 17 zile calendaristice).

 

Eu am formulat cu succes o contestatie la executare silita in anul 2018, impotriva unui dosar deschis in anul 2012. Vezi AICI

Conform art. 646 din Codul de procedura civila, intitulat – Drepturile părților: Creditorul și debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin reprezentanții lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia cunoștință de actele dosarului de executare și să obțină adeverințe și copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate, iar atunci când se consideră vătămați în drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea silită însăși, în termenele și condițiile prevăzute de lege.

 

Aveti dreptul de a primi toate actele din dosarul de executare silita in maxim 5 zile de la inregistrarea cererii dvs.

 

Textul se coroboreaza cu art. 53 alin. 3) din Legea 188/2000  privind executorii judecătoreşti : La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuţiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.

Daca va intereseaza anularea executarii silite, aflati ca pe mine ma intereseaza actele din dosarul de executare silita.

 

Cererea pentru a parcurge primul pas spre a obtine Anularea executarii silite

 

Catre BEJ …

Fax …

E-mail …

Referitor la Dosarul de executare silita nr   …. / …

                    Doamna / Domnule Executor Judecatoresc,

                    Subsemnatul . . .cnp  . . , cu domiciliul in Loc . . , debitor in dosarul de executare nr.  . . .

in temeiul art. 646 alin. 1) Cod.proc.civ. coroborat cu art. 53 alion 3) din Legea 188/2000 privind executorii judecătoreşti

prin prezenta

                    CERERE,

va solicit respectuos a-mi pune la dispozitie copii de pe toate actele din dosarul de executare nr . . .     

Astept factura fiscala sau proforma pentru a achita costurile de 2 lei/ pagina.

          Rog a fi contactat telefonic la nr  07 . . sau pe email la adresa  . .

          Cu stima.                  

 

Parcurge primul pas pentru Anularea Executarii Silite – cere copii de pe toate actele din dosarul de executare       

Model cerere – actele din dosarul de executare – CLICK pentru doanwload     

 

Ca debitor executat silit abuziv si in calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

 

Cum obtii Actele din dosarul de executare daca executorul refuza expres ori tacit expedierea

 

Daca executorul judecatoresc refuza a-ti comunica copia dosarului de execuare, afla ca ai la dispozitia Plangerea catre judecator.

Modalitatea de obligare a executorului judecătoresc să aducă la îndeplinire cererile debitorului este prevăzută la art. 56 din Legea 188/2000

(1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 7 lit. b) –i) se motivează, dacă părțile stăruie în cererea de îndeplinire a acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului

(2) În cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. (1), partea interesată poate introduce plângere, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoștință de acest refuz, la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul biroul executorului judecătoresc.

Trebuie sa intelegi ca ai dreptul garantat de a primi actele din dosarul de executare silita. E oarecum de asteptat piedica executorului, caci anularea executarii silite le-ar afecta activitatea. Tu trebuie sa actionezi inteligent!

Conform prevederilor art. 53 alin. 3 din Legea 188/2000 privind executorii judecătorești:  “La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuțiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.”

Având în vedere că prevederile art. 7 alin. 1 lit. i prin raportare la art. 53 alin. 3 din Legea 188/2000 impun în sarcina executorului obligația de a comunica debitorului/ persoanei interesate copii după dosarul execuțional, tu detii dreptul de a te plange la Judecatoria in a carei raza teritoriala are biroul executorul.

Instanta de executare va emite o incheiere executorie de drept, astfel ca nu ai motive sa abandonezi demersul tau.

Executorul iti va inmana copia de pe dosarul de executare imediat ce judecatorul iti va admite plangerea impotriva refuzului.

 

AI LIBERTATEA DE A NE CERE NOUA SA OBTINEM DOSARUL DE EXECUTARE PENTRU A CAUTA SALVAREA


 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual, fara teama de abuzuri. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu     

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.