De cand curge Prescriptia extinctiva din Codul Civil intr-un credit

prescriptia extinctiva codul civil

Te intrebi de cand curge Prescriptia extinctiva din Codul Civil intr-un credit ? Afla ca termenul e stabilit de lege, si nu de creditorii precum Banca / IFN. Cu aceasta ocazie, punctez ca prescriptia extinctiva din Codul Civil este valabila pentru domeniul financiar bancar, cu alte cuvinte Prescriptia extinctiva din Codul Civil inseamna prescriptia extinctiva intr-un credit.

Atentie! Prescriptia extinctiva nu sterge Dreptul De Creanta al Creditorului. Unele creante prescrise pot fi invocate in diverse demersuri.

Debitorii pot apela la un Avocat pentru a scapa de urmarirea Creditorului.  Recuperatorii de creante nu pot cere banii de la debitor cand creanta e prescrisa.

Ce reprezinta Prescriptia Extinctiva a Creantei

Trebuie sa subliniem ca prescriptia extinctiva nu anuleaza dreptul de creanta, acesta ramanand in patrimoniul creditorului, astfel ai toate motivele sa fii interesat de recuperare creante prescrise.

Doar Dreptul material la acţiune se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.

Prin drept material la acţiune se înţelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz

Astfel persoana care detine o creanta si ramane pasiva timp de mai mult timp, risca sa piarda banii. Insa, prin angajarea unui specialist precum un Avocat, creditorul poate primi banii de la debitor.

Regula e cea potrivit careia drepturile la acţiune, având un obiect patrimonial, sunt supuse prescripţiei extinctive.

Asta nu inseamna ca un creditor cu o creanta prescrisa pierde banii definitiv.

Dosarul KRUK inchis prin Actiunea in constatarea prescrierii

De cand curge Prescriptia extinctiva intr-un credit 

Termenul privind prescriptia extinctiva intr-un credit curge de la scadenta, respectiv data la care debitorul se obliga sa achite suma de bani.

OUG. Nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori stabileste foarte clar momentul privind declararea scadentei anticipate – la Art. 38 alin. (9): Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator.

Legea stabileste data de la care curge termenul de prescriptie privind ipoteca si nu creditorul.

Creditorul poate si trebuie sa declare creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator, intrucat acest comportament este unul responsabil si diligent – specific unui bonus pater familias.

Termenul privind prescriptia extinctiva intr-un credit (indiferent ca este 10 sau 3 ani), privind intregul debitul, curge de la data ultimei plati, respectiv de la scadenta primei transe neachitate, moment in care creditorul – DILIGENT SI RESPONSABIL – profesionist, care-si asuma obligatii specifice unui bun proprietar in raport cu deponentii, e obligat sa demareze formele de executare silita asupra intregului debit viitor.

La neachitarea unei transe din graficul de rambursare incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva privind intreg debitul viitor amintit in graficul de rambursare, intrucat la acea data se naste dreptul creditorului de a urmari silit debitorul pentru a-si intregi patrimoniul, in urma intrarii in pasivitate contractuala a debitorului imprumutat.

Din punctul meu de vedere, Banca / IFN-ul ar trebui sa declare scadenta anticipata in intervalul curpins intre 90 zile si 120 de zile de la scadenta ratei, altfel entitatea creditoare ar trebui sanctionata cu anularea eventualei executari silite sau cu anularea clauzei contractuale ce lasa loc de interpretari

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

Intrebarea ” de cand curge Prescriptia extinctiva din Codul Civil intr-un credit ” a fost recent rezolvata

Pornind de la studiul de caz privind cazul unui client drag, sustin teza potrivit careia Creditorul Banca ori IFN trebuie sa respecte prevederile  de la Art. 38 alin. (9) din OUG. Nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori: Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator.

Judecatoria BUFTEA

https://portal.just.ro/94/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9400000000323573&id_inst=94

Contestator GROZAVU Adrian – la avocat Velicu Daniel

Parata INVESTCAPITAL LTD – la KRUK Romania SRL

Solutie 15 martie 2023: Admite contestaţia la executare. Anulează actele şi formele de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 1855/2022 al SCPEJ Ochian Doru-Cătălin şi Neneci Alexandru. Obligă intimatul la plata către contestator a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 2223 lei, reprezentând c/val fotocopiere dosar executare şi onorariu avocat. Dispune restituirea către contestator, la data şi condiţionat de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 565 lei , achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.03.2023.
Document: Hotarâre  2334/2023  15.03.2023

prescriptia extinctiva intr-un credit

prescriptia extinctiva din codul civil

Prin urmare, la data ultimei plati e activata obligatia bancii de a declara scadenta anticipata si a urmari intreg debitul.

Aceasta interpretare respecta dezideratul / principiul de la art. 1 alin. (1) si alin. (3) din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, potrivit carora in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.

Privind prescriptia intregului debit, noi consideram ca termenul de prescriptie (10 sau 3 ani) curge de la data ultimei plati.

Ia act de precizarile mele privind clauza ce prevede un termen de scadenta anticipata. Clauza este stipulata in favoarea ambelor parti, iar nu doar in favoarea bancii, desi din modalitatea de formulare s-ar putea interpreta astfel.

Acest lucru ar insemna ca inceputul termenului de prescriptie sa depinda exclusiv de vointa creditorului, ceea ce nu poate fi permis, in conditiile existentei unei clauze contractuale exprese privind modalitatea prin care se poate demara executarea silita, in caz de neplata a ratelor de credit.

Scadenta anticipata a creditului e abuziva | Poti opri executarea oricand

Faptul ca eventuala declarare a scadentei anticipate a avut loc dupa trecerea unui interval indelungat, de la data ultimei plati, interval in care creditorul a stat in pasivitate, nu este de natura a lipsi de efecte prevederile contractuale mentionate, a caror aplicare nu poate tine de vointa discretionara a bancii.   

Reamintesc art. 1 alin. (1) si alin. (3) din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, potrivit carora in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.   

Mai mult, de moment ce tu – debitorul – ai calitatea de consumator a unor produse / servicii financiare, astfel ca beneficiezi de principiul unei protectii ridicate, asa cum este reglementat prin Titlul Xv Protecția Consumatorilor, din Tratatul de infiintare a Uniunii Europene. Conform art. 169,  Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.

Tu detii calitatea de consumator cat timp ai incheiat un contract de credit în scopuri din afara activităţii tale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, indeplinind cerinta definita la art. 2 alin. 1) din Legea nr. 193/2000, in art. 2 pct. 2 din OG nr 21/1992 privind protectia consumatorilor cat si in pct. 13 din Anexa Codului Consumului[4].

Formele de executare a Contractului intra sub incidenta legilor protectiei consumatorilor avand in vedere obiectul contractului de imprumut – serviciu financiar – definit la pct. 43 din Anexa Codului Consumului.

In calitatea ta de consumator, contestatorul, fiind prejudiciat de punerea in executare a unui contract de imprumut financiar, detiine dreptul de a te adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

Judecatorii sa aplice Prescriptia extinctiva in executari Decret 167 din 1958

Fiecare rata din contractul de imprumut cunoaste un termen special privind Prescriptia extinctiva intr-un credit

Daca termenul de prescriptie nu a fost implinit pe toata suma evocata drept obiectul dreptului de creanta, a fost implinit pe fiecare rata in parte.

Fiecare rata din graficul de rambursare are termenul sau de prescriptie, intrucat unei rate ii corespunde dobanda adica profitul creditorului.

Va reamintim ca in unanimitate, președinții secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, la Timișoara, in 05-06 martie 2020, participanții și-au însușit soluția expusă în opinia Institutului National al Magistraturii, in ce priveste momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a ratelor din cadrul unui contract de credit bancar.

S-a discutat si decis si Inaplicabilitatea art. 2.526 C. civ.

Opinia I.N.M. este aceea că momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a ratelor din cadrul unui contract de credit bancar este cel conferit de art. 706 alin. (2) teza I C. proc. civ., iar nu de art. 2.526 teza finală C. civ., prescripția începând să curgă de la momentul la care fiecare rată de credit a devenit susceptibilă de executare silită. În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în opinia Institutului National al Magistraturii.

http://inm-lex.ro/wp-content/uploads/2020/03/Minuta-intalnire-civil-Timisoara-5-6-martie-2020.pdf 

Un Avocat anuleaza Executarea silita a creantei fiscale pretinsa de Primar

Ce Efecte are Prescriptia extinctiva asupra unui Drept de Creanta

Prescripţia extinctiva nu operează de plin drept, adica nu sterge din oficiu dreptul de creanta al creditorului.

Efectul principal consta in faptul ca, după împlinirea termenului de prescripţie, debitorul poate să refuze executarea prestaţiei. De exemplu, in cazul unui contract de credit bancar, debitorul poate beneficia de prescrierea creantei. Conditia este ca debitorul sa nu achite in termen suma, ulterior scadentei ratei. Datornicul bancii poate sa scape definitiv de datorie daca creditorul (banca) e pasiv.

Cel care a executat de bunăvoie obligaţia după ce termenul de prescripţie s-a împlinit nu are dreptul să ceară restituirea prestaţiei, chiar dacă la data executării nu ştia că termenul prescripţiei era împlinit.

Prescripţia extinctiva privind creanţa principală poata sa atraga şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară.

Prescriptia afecteaza doar dreptul la actiune al creditorului. Astfel, dreptul ramane in patrimoniul creditorului si poate angaja un Avocat, specialist in domeniul recuperarii creantelor.

Renuntarea Debitorului la Prescriptia Extinctiva intr-un credit

Daca Debitorul renunta la precriptia extinctiva, Creditorul poate incasa creanta prescrisa.

Debitorul poate sa renunte la prescriptie, restituindu-i creditorului dreptul la actiune.

Nu se poate renunţa la prescripţie cât timp nu a început să curgă termenul, dar se poate renunţa la prescripţia extinctiva împlinită, precum şi la partea din termenul de prescriptie, scurs deja.

Renuntarea la prescriptia extinctiva poate opera astfel: 

  • prin Recunoaşterea dreptului, făcută printr-un act scris de debitor,
  • prin constituirea de garanţii în folosul titularului dreptului a cărui acţiune este prescriptibilă, chiar dacă cel care le-a făcut nu ştia că termenul de prescripţie era împlinit.
  • printr-un act expres sau tacit, in sensul renuntarii la prescriptie.

Un angajament de plata cu executorul nu suspenda executarea

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.