Un angajament de plata cu executorul nu suspenda executarea

creanta certa lichida si exigibila

Atentie, angajamentul de plata intrerupe prescriptia, un angajament de plata cu executorul nu suspenda executarea, problema fiind aceea in care tu risti sa nu mai poti invoca chiar si prescriptia in timpul executarii silite.

Daca ai incheiat un angajament de plata cu executorul sau ai fost obligat de celebrii recuperatori de creante aflati in ilegalitate, precum KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS, sa inchei un angajament cu ei, exista solutii intrucat angajamentul de plata nu e titlu executoriu.

Pe de o parte, un angajament de plata cu executorul nu e titlu executoriu, pe de alta parte, acest angajament de plata poate fi anulat prin contestatia la executare.

Insa, pericolul cel mai grav al unui angajament de plata il vizeaza afectarea termenului de prescriptie extinctiva.

Luati aminte de art. 2506 Cod.Civil (intrat in vigoare in 01.11.2011) Recunoașterea dreptului, făcută printr-un act scris, precum și constituirea de garanții în folosul titularului dreptului a cărui acțiune este prescriptibilă sunt valabile, chiar dacă cel care le-a făcut nu știa că termenul de prescripție era împlinit.

Pentru drepturile de creanta pentru care prescriptia extinctiva a inceput sa curga anterior datei 01.11.2011, vezi articolul urmator :

Pe de alta parte, angajamentul de plata intrerupe prescriptia

Daca vom parcurge cap III din Codul Civil, Secţiunea a 3-a Întreruperea prescripției extinctive vom vedea la Articolul 2.537 Cazurile de întrerupere a prescripției

  • Prescripția se întrerupe: 1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția.

Angajamentul de plata intrerupe prescriptia intrucat va contine explicit sau implicit recunoasterea debitului. Totusi, au existat si vor exista cazuri cand un angajament de plata cu executorul poate fi contestat si anulat prin contestatia la executare.

Ce este un angajament de plata cu executorul

Pentru a ajunge la angajamentul de plata, pe care executorul te forteaza sa-l semnezi, trebuie definit obiectul acestuia mai intai – dreptul de creanţă. Acest drept reprezinta o instituţie juridică ce cuprinde, pe de o parte, un drept subiectiv şi patrimonial şi, pe de altă parte, obligaţia pecuniară corelativă dreptului.

  • Daca semnati un angajament de plata cu executorul, in beneficiul creditorului, puteti contesta existenta si intinderea creantei. Insa, contestația trebuie să fie una serioasă, pertinentă, în sens contrar Contestatia la executare silita ar deveni întotdeauna ineficientă.

In codul de procedura civila, sectiunea a II a, capitolul VI – Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare, la Articolul 288 denumit Putere doveditoare, vom gasi definitia unui angajament de plata.

Angajamentul de plata reprezinta Înscrisul de recunoaștere sau de reînnoire a unei datorii preexistente face dovadă împotriva debitorului, moștenitorilor sau succesorilor săi în drepturi.

ATENTIE, puteti dovedi ca angajamentul de plata cuprinde o recunoașterea eronată sau inexactă. Solicitati proba cu expertiza contabila in procesul de contestare a executarii silite, astfel angajamentul de plata nu e titlu executoriu. Expertul va efectua toate verificarile si veti putea dovedi ca acel angajament de plata se bazeaza pe o creanta ce nu este certa si lichida.

Recomandam si urmatoarele articole:

Cand si cum angajamentul de plata nu e titlu executoriu

  • Angajamentul de plata nu este semnat de tine, ca debitor, sau de fostul debitor

Conform Articolului 301 din Codul de procedura civila, denumit Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată, Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura.

Moștenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor.

ATENTIE – Contestarea scrierii sau semnăturii poate fi făcută, la primul termen după depunerea înscrisului, sub sancțiunea decăderii.

  • Creditorii entitati offshore inregistrati drept recuperatori de creante se afla in ilegalitate incepand cu ianuarie 2018.

Conform art. 207 Cod.civil, intitulat desfășurarea activităților autorizate, in cazul activităților care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfășura asemenea activități se naște numai din momentul obținerii autorizației respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. Sanctiunea este prevazuta la alin. 2) : Actele și operațiunile săvârșite fără autorizațiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat și solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege.

Eventualele acte de executare silita a consumatorilor “vanduti”, bazate pe un angajament de plata cu executorul, incalca art. 5 din Codul Civil.

Potrivit acestei norme juridice nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri, cum este dreptul consumatorului.

Angajamentul de plata e titlu executoriu doar cand e prevazut in lege | MODEL ANGAJAMENT DE PLATA

Exista un numar redus de cazuri in care angajamentul de plata e titlu executoriu.

De exemplu, in metodologia privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare din 24.05.2013, este prevazut ca un angajament de plata e titlu executoriu

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., domiciliat în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nr. . .. .. ., bl. . .. .. .. ., sc. . .. .., et. . .. .. ., ap. . .. .. ., județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., posesor al B.I./C.I. seria . .. .. . nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. ., emis/emisă de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . în anul . .. .. .. .. .. .. .., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . la instituția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., luând cunoștință de faptul că prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . s-a constatat că din vina mea am produs unității . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o pagubă de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . lei, provenită din . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unității păgubite astfel: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Prezentul angajament de plată constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea vreunor formalități sau trecerea vreunui termen.

Insa, daca legea nu prevede expres, ca in cazul acelor functionari publici, amintiti mai sus, un angajament de plata nu e titlu executoriu.

Angajamentul de plata nu suspenda executarea

Atentie, nu fiti creduli la promisiunile creditorului si a executorului.

Angajamentul de plata nu suspenda executarea, aceasta pot fi continuata fara nicio piedica.

Veti fi la mana creditorului, acesta, oricand, poate reinstala poprirea si poate continua executarea, inclusiv executarea silita imobiliara.

Semnand un angajament de plata cu executorul va micsorati sensibil sansele de a scapa de acele executari silite ilegale.

Suspendarea executarii silite se poate obtine de dvs, in mod cinstit si legal.

Cu privire la prescrierea dreptului de a cere executarea executarea silita gasesti totul aici:

Executat de Kredit Inkaso Portfolio INVESTMENTS, luptand cu un angajament de plata cu executorul

KREDYT INKASO Portfolio INVESTMENTS se considera plasat  în clasamentul liderilor din piaţa creanţelor din Polonia şi Europa Centrală şi de Est.

Din 2001 investeste în portofolii de credite neperformante, iar în prezent, se considera parteneri cu marea majoritate a băncilor, a companiilor de asigurări şi cu companiiile ce furnizează servicii de telecomunicaţii. Începând cu anul 2013 sunt prezenţi şi în România.

NOI credem ca Recuperatorii de creante se comporta precum investitorii, drept pentru care este necesara autorizarea activitatii lor, nefiind suficienta inmatricularea in Registrul Comertului in statul de origine si un act constitutiv care sa cuprinda activitatea pe care o desfasoara.

Nu credem ca Recuperatorii de Creante, precum KREDYT INKASO Portfolio INVESTMENTS, pot cumpara loturi de creante bancare pe preturi modice, astfel sa obtine profituri uriase in lipsa autorizarii de investitori in Romania.

Nu credem ca puterea judecatoreasca poate permite un asemenea atentat la statul de drept, la activitatea de supraveghere a entitatilor offshore si la situatia debitorilor consumatori. 

In speta, creditorul KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS a invocat un angajament de plata cu executorul, insa l-am contestat prin Contestatia la executare.

Instanta de executare a anulat executarea silita, abuziva, ignorand apararea potrivit careia angajamentul de plata este titlu executoriu. Creditorul a invocat un angajament de plata cu executorul, insa l-am contestat cu succes.

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000338073&id_inst=303

Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită realizată în cadrul dosarului de executare silită nr. 1137/2018 aflat pe rolul BEJ Terinte Florin Cătălin. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013 dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 de lei achitată prin chitanţa seria CNPRWB5050 număr 00005564 din data de 13.02.2019, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Respinge capătul de cerere privind cheltuielile de judecată reprezentând onorariu de avocat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii.

Hotararea e definitiva, dovada mai jos:

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000338073&id_inst=3

17.09.2019 Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării, a lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de apel, ca nefondate. Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. 

Alt proces unde s-a discutat prescrierea datoriei vs angjamanetl de plata

Judecatoria HUNEDOARA – Avocat Velicu Daniel

https://portal.just.ro/243/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24300000000090047&id_inst=243

26.07.2023
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea TRIF CORNELIA, în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD, şi pe cale de consecinţă: Constată prescris dreptul de a cere executarea silita în dosar execuţional nr. 275/2021 al Biroului Executorului Judecătoresc Ifrim Remus şi dispune anularea executării silite efectuate în dosar execuţional nr. 275/2021 al Biroului Executorului Judecătoresc Ifrim Remus

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

Cunosc sentimentul nesigurantei si frica, generate de accessarea abuziva a fortei coercitive a statului impotriva ta.

In concluzie, angajamentul de plata nu suspenda executarea, mai mult, angajamentul de plata intrerupe prescriptia. Insa, un angajament de plata cu executorul poate fi contestat si anulat prin contestatia la executare., chiar si impotriva acelor firme de recuperare a creantelor bancare, precum KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS & INVESTCAPITAL LTD / KRUK ROMANIA SRL

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura

ATENTIE! Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.