Avocat Alcool la volan – intre lumea lui Bachus si Codul Penal

avocat contestare proces verbal

Desi, e posibil sa fi gresit foarte grav, un avocat specializat in alcool la volan te apara de abuz!

Ai circulat cu ALCOOL la Volan?

Scopul acestui articol isi propune a fi informarea publicului si, mai ales, a conducatorilor auto cu privire la efectele pe care le poate avea sofatul dupa consumul de alcool la volan.

In primul rand, toti conducatorii auto cunosc dispozitile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cunoscuta si sub numele de Codul Rutier.

De asemenea, relevante in acest sens sunt si dispozitiile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de aplicare a OUG nr 195/2006 (in continuare, Regulamentul).

Actul normativ reprezinta o legislatie pe care esti obligat sa o parcurgi atunci cand esti cursant al unei Scoli de soferi si din care esti verificat, atat practic, cat si teoretic, in vederea obtinerii permisului de conducere.

Ce este de facut in acest caz, daca ai apasat pe pedala | avocat alcool la volan

Daca ai ajuns in siguranta la destinatie, nu ai cauzat niciun incident sau accident, recomandarea este sa faci tot posibilul sa nu mai conduci in stare de ebrietate sau, cel putin, de euforie.

Daca ai fost surprins de organele de Politie, trebuie sa stii ca nu orice politist poate sa constate savarsirea contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile prublice, ci doar un politist de la politia rutiera sau politia de frontiera.

In temeiul art. 179, alin. (2) si (3) din Regulament, 

Polițistul rutier sau polițistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acționează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuții:

a) să oprească vehiculele pentru control și să verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă asupra lor;

b) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența să. 

Reprezentanții autorităților din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuții:

a) să acționeze, împreună cu polițiștii rutieri sau cu polițiștii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;

b) să execute activități de control privind condițiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum și de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;

c) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența lor.

ATENTIE, nu ignora semnalul de oprire al agentului din trafic

alcool la volan

In momentul in care acesta iti solicita sa stationezi pe partea dreapta a carosabilului, trebuia sa faci acest lucru.

Intotdeauna, organul de politie este obligat sa se legitimeze si sa iti spuna in ce consta verificarea.

De asemenea, la randul tau trebuie sa te legimitezi si sa prezinti permisul de conducere.

Alcool la volan poate fi identificat si masurat doar cu aparatura speciala

Cand doreste sa verifice daca ai consumat alcool la volan, politistul te va testa cu ajutorul unui etilotest – aparat care masoara concentratia de alcool in aerul expirat.

Acest etilotest este un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic (conform art. 185 din Regulament).

In cazul in care alcoolemia este sub 0,40 mg/l aer pur expirat, nu este necesara recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei din sange.

Insa, in cazul in care conducatorul auto solicita recoltarea de probe biologice, acest lucru se poate efectua (de ex: in cazul in care conducatorul auto nu a consumat alcool, insa a mancat niste bomboane cu alcool – in acest caz, nu putem vorbi de alcoolemie in sange).

Art. 185, alin. (2) si (3) ale Regulamentului stabileste care sunt cazurile in care se vor ridica si probe biologice:

(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recoltează obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:

a) rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.

(3) Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezența în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

Alcool la volan va fi cercetat obligatoriu si in baza Art. 186 al Regulamentului: 

În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligați să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezența în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligați să se supună recoltării probelor biologice.

De asemenea, art. 187 al Regulamentului prevede: Conducătorii de vehicule sau de animale implicați în accidente de circulație din care a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane sunt obligați să se supună recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Art. 88 al OUG nr. 195/2002 stabileste procedura de rezoltare a probelor biologice in vederea stabilirii valorii a ceea ce inseamna alcool la volan:

– Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezența unui polițist rutier, în condițiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spații ale instituțiilor medicale:

a) în interiorul unităților de asistență medicală autorizate;

b) în ambulanțe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcție aparținând Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare;

c) în interiorul unităților medico-legale.

PROCEDURA DE LA INML – AVOCAT ALCOOL LA VOLAN

– Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate din echipajul ambulanței sau autospecialei aparținând Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează acordarea asistenței medicale de urgență sau de prim ajutor, precum și în situația în care persoana implicată într-un accident de circulație refuză transportul de urgență la o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu impune acest transport;

– Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c (adica, in conformitate cu normele emise de catre Ministerul Sanatatii in acest sens);

– Transportul mostrelor biologice, recoltate la unitatea medico-legală în vederea realizării analizei toxicologice, va fi efectuat de către polițistul rutier;

– Stabilirea concentrației de alcool sau a prezenței în organism de substanțe psihoactive se face în instituțiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătății;

– Stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate (etiloteste);

– Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge;

– Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge;

– Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testați în trafic cu un mijloc certificat care indică prezența în organism a unor substanțe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice;

Cate probe biologice se recolteaza pentru a se identifica infractiunea sau contraventia?

Pentru determinarea alcool la volan se recoltează două probe biologice la interval de o ora intre prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a două probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei.

Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a două proba biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare.

Atentie – Avocat alcool la volan:

Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. (art. 337 Cod Penal).

Incadrarea faptei in contraventie sau infractiune prezinta importanta in ceeea ce priveste regimul sanctionator.  

Referitor la contraventii, relevante sunt dispozitiile Cap. VII ale OUG nr. 195/2002, capitol care reglementeaza Raspunderea contraventionala si in ce priveste alcool la volan.

Art. 95, alin. (1) al OUG nr. 195/2002 stabileste:

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amenda ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

PROCESUL VERBAL – actul prin care se constata savarsirea unei contraventii

            In ceea ce priveste procesul verbal prin care se constata savarsirea unei contraventii, mentionam faptul ca acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 15, alin. (1) al OG nr. 2/2001 – Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori.

Art. 16, alin. (1) al OG nr. 2/2001 enumera mentiunile pe care trebuie sa le contina, in mod obligatoriu, procesul-verbal de constatare a unei contraventii:

– data și locul unde este încheiat;

– numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

– numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

– indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;

– posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

– termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

IMPORTANT! În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Art. 17 din OG nr. 2/2001 stabileste si sanctiunea care intervine in cazul in care una din mentiunile obligatorii lipseste din procesul-verbal de constatare a contraventiei:  Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient.

Sanctionarea in lipsa

În cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor.

În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

CUM SE APLICA O SANCTIUNE CONTRAVENTIONALA?

            În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea.

Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal.

Nu toate sanctiunile sunt legale, echitabile si normale

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Ce se intampla cand s-a produs un prejudiciu

 În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă și există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mențiunea corespunzătoare în procesulverbal.

 Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun.

 Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate.

Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia

Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal.

Contravenientul va semna de primire. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Cine sesizeaza Procurorul?

Art. 30 din OG nr. 2/2001 precizeaza ce se intampla in cazul in care fapta constituie infractiune, si anume: Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

 În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea.

Asiguratorul va plati daunele din accident in prima faza

În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii si a despăgubirii stabilite.

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

Conform OUG nr. 80/2013, taxa judiciara de timbru care trebuie achitata in contul UATului in raza caruia domiciliaza intervenientul si care trebuie atasata plangerii contraventioanle este de 20 lei.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale

Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data inmanrii sau comunicarii, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Executarea se face astfel:

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege;

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri.

Inlocuirea amenzii cu munca în folosul comunității

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, ținându-se seama, după caz, și de partea din amendă care a fost achitată.

În cazul în care contravenientul, citat de instanță, nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

Mai avem informatii, poate te ajuta:

ATENTIE!

In situatia in care, ca urmare a conducerii sub influenta alcoolului, o persoana savarseste infractiunea de vatamare corporala din culpa (art. 196 Cod Penal) sau infractiunea de ucidere din culpa (art. 192 Cod Penal), se nasc noi situatii juridice, pentru faptuitor – raspunderea penala pentru savarsirea acestor infractiuni, dar si pentru victima intrucat  se naste dreptul victimei de a obtine Despagubiri.

Avocat Gabriela Cristea – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

  • Prezentul articol – avocat alcool la volan-  face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.