Intreruperea Termenului de Prescriere a Raspunderii Penale

Decizie salvatoare pentru inculpatii ce au dosarul penal pe rolul instantelor : Curtea Constitutionala a constatat ca Interuperea Termenului de Prescriere a Raspunderii Penale incalca Constitutia Romaniei si aduce atingere dreptului la un proces echitabil daca prescriptia poate fi intrerupta prin orice act procedural. Art. 155 Cod Penal e neconstitutional.

Interuperea termenului de prescriere

Decizia CCR privind neconstitutionalitatea art. 155 alin. 1) Codul Penal privind Interuperea Termenului de Prescriere a raspunderii penale

CCR a constatat ca art. 155 alin. 1) din Codul Penal, in ce priveste intreruperea termenului de prescriere, este neconstitutional, incalca art. 21 alin. 3) din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Atata timp cat textul de lege are in vedere orice act de procedura efectuat intr-o cauza, ca fiind acela ce interupe termenul de prescriptie a raspunderii penale, norma juridica este neconstitutionala.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate.

CCR a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea termenului de prescriere a răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal, este neconstituțională.

Motivele pentru care art. 155 alin. 1) din Codul Penal este neconstitutional 

În motivarea Deciziei, Curtea a constatat că art.155 alin.(1) din Codul penal încalcă art.21 alin.(3) din Constituție, norma ce ofera Părţilor dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Deasemenea art. 151 alin 1) aduce atingere si art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Curtea a reținut, de principiu, că întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, producându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție.

Astfel, daca organele de urmarire penala efectueaza un act de procedura si considera ca acesta ar trebui sa interupra termenul de prescriptie, este obligatorie incunostiintarea suspectului ori inculpatului.

În acest sens, se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție.

Totodată, s-a arătat că, a accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin.(4) din Codul penal.

Sursa: https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRESA-297

 

Prescrierea Raspunderii Penale si Interuperea Termenului de Prescriere

Asa cum mentionam si AICI, Institutia prescriptiei raspunderii penale are ca laitmotiv, timpul. Perioada de timp, ce a survenit intre data savarsirii faptei, prevazuta de legea penala, si exercitarea actiunii penale, este ca un bumerang pentru sistemul judiciar.

Art. 155 alin. (1) din Codul penal, are următorul conținut:

Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.”

Solutia legislativa, ce permite oricarui act de procedura sa intrerupa termenul de prescriptie a raspunderii penale, incalca Constitutia Romaniai.

Prevaleaza caracterul previzibil al efectelor institutiei prescriptiei raspunderii penale.

Nu mai exista posibilitatea ca organele de urmarire penala sa intrerupa prescriptia, prin oricare act de procedura (ex: citatia expediata unui martor, emiterea unei adrese catre oricare persoana pentru obtinerea de informatii), daca nu exista posibilitatea incunostiintarii suspectului ori inculaptului.

Acesta din urma are dreptul sa fie informat asupra efectului interupator – curgerea unui nou termen de prescriptie a raspunderii penale.

In lipsa informarii, nu opereaza interuperea prescriptiei raspunderii penale.

Motivul consta in faptul ca pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale.

Efectele Deciziei pentru procesele penale aflate in cercetare ori pe rolul instantelor, in ce priveste Intreruperea termenului de Prescriere a Raspunderii Penale

Ulterior Deciziei amintite, organele de urmarire penala si instantele de judecata vor fi obligate sa dispuna Clasarea cauzei, respectiv Incetarea Procesului Penal.

Conform art 16 Cod.proc.pen. – Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată actiunea, dacă a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Totusi, este recomandat ca suspectul ori inculpatul sa fie asistat de un Avocat specializat in Penal, intrucat fiecare dosar penal are unicitatea sa. Invocarea deciziei in fata instantei poate sa nu fie suficienta, fiind necesare clarificari asupra datei de implinire a termenului de prescriptie a raspunderii penale..

https://velicu.eu/juridice/prescriptia-raspunderii-penale-intreruperea-termenului-in-vechiul-cod-penal/


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu