Certificatul medico legal aferent dreptului penal | Totul despre

Certificat medico legal

Certificatul medico legal aferent dreptului penal este esential pentru protejarea drepturilor si intereselor procesuale

    Codul de procedură penală reglementează la articolul 189 faptul că printr-o examinare medico-legală a unei persoane se constată urmele și consecințele unei infracțiuni, iar în urma acesteia se întocmește un certificat medico legal sau, după caz, un raport de expertiză.

    Normele procedurale din 25 mai 2000 privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale la articolul 9 alineatul (2) litera c) definește certificatul medico legal ca fiind actul întocmit de medicul legist la cererea persoanelor interesate și care cuprinde date privind examinarea medico-legală.

    Prin urmare, certificatul medico legal este actul întocmit și emis de un expert, în cauză un medic legist, în urma unei examinări medico-legale în vederea clarificării sau constatării unor fapte sau împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului într-o cauză penală, fiind, din punct de vedere procesual, un mijloc de probă.

   Ce anume se poate constata prin acest tip de certificat?

     Conform articolului 15 din Normele procedurale din 25 mai 2000 privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, ne referim la:

a) constatarea virginitatii, capacității sexuale, vârstei, conformatiei sau dezvoltării fizice în circumstanțe precum constatarea virginitatii sau deflorarii, viol, perversiuni sexuale, obținerea pentru minore a dispensei de vârsta în vederea căsătoriei, precum și constatarea stării obstetricale în cazuri de sarcina, viduitate, avort, naștere, lehuzie;

b) constatarea leziunilor traumatice recente, înainte de dispariția leziunilor externe, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data producerii;

c) constatarea infirmitatilor și a starilor de boala consecutive leziunilor traumatice certificate conform lit. b);

d) constatarea capacității psihice, în vederea stabilirii capacității de exercițiu necesare pentru întocmirea unor acte de dispoziție și în cazul bolnavilor netransportabili, cu suferințe evolutiv letale sau aflați în stare grava în condiții de spitalizare;

e) constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate sau profesie.

    Se poate observa diversitatea și multitudinea problemelor examinate, care presupun în principal examinarea fizică a persoanei.

     Persoanele îndreptățite să solicite un certificat medico legal sunt, potrivit art. 16 din același act normativ:

a) persoana în cauza, dacă a împlinit vârsta de 16 ani;

b) părinți, pentru copiii sub vârsta de 16 ani;

c) tutore sau autoritatea tutelara, pentru persoanele puse sub tutela, precum și de curator, în cazul în care s-a instituit curatela;

d) persoanele care îi ingrijesc pe minori, altele decât cele prevăzute la lit. a), b) și c);

e) directorul unității, pentru persoanele internate în cămine, spitale, internate școlare, precum și în alte asemenea instituții;

f) comandantul locului de deținere, pentru persoanele condamnate, și organul de urmărire penală sau instanța de judecată, pentru persoanele aflate în stare de reținere sau de deținere;

g) orice altă persoană, pentru copiii gasiti, pentru persoanele debile mintal, pentru cei care nu se pot îngriji singuri și nici nu sunt în îngrijirea cuiva;

h) orice persoană juridică, pe bază de contract, pentru asigurații sau angajații săi.

  

Când se poate elibera certificatul?

     În termen de 7 zile de la examinarea persoanei sau de la depunerea documentelor necesare pentru întocmirea lucrării se emite certificatul medico legal, potrivit legii.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

   Ce trebuie să cuprindă certificatul?

     Potrivit art. 189 alin. (4) din Codul de procedură penală certificatul medico legal cuprinde următoarele: descrierea leziunilor traumatice, precum și opinia expertului cu privire la natura și gravitatea leziunilor, mecanismul și data producerii acestora, urmările pe care acestea le-au produs.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.