Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale | OG 2/2001 si Legea 50/1991

Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale (atat cea principala cat si cea complementara) afecteaza legalitatea executarii procesului verbal contraventional. Executarea contravenţiei se prescrie daca procesul-verbal nu este comunicat contravenientului intr-un termen anume, ce curge de la emitere.

Contraventia, sanctiunile contraventionale si prescriptia executarii sanctiunii contraventionale

Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale

Pentru a discuta de Prescriptia Executarii Sanctiunii Contraventionale trebuie inteles rolul Contraventiei.

Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege.

Suspendarea permisului | Contestatie suspendare permis

Consiliile locale pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii:

-salubritate;

– activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora;

– intreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joaca pentru copii;

– amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum și a terenurilor virane;

– intreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;

– intreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și altor instituții de educație și cultura, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții;

– depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere.

Sanctiunile contraventionale – categorii

Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Sancțiunile contravenționale principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contravențională;

c) prestarea unei activități în folosul comunității.

Sancțiunile contravenționale complementare sunt:

confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții;

suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

închiderea unității;

blocarea contului bancar;

suspendarea activității agentului economic;

retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.

Procesul verbal va fi anulat daca fapta e insuficient descrisa

Prescriptia Executarii Sanctiunii Contraventionale vs Prescriptia Aplicarii / Raspunderii Contraventionale 

Pentru persoanele lipste de cunostinte, prescriptia aplicarii sanctiuni sau prescriptia raspunderii contraventionale poate fi confundata cu prescriptia executarii sanctiunii contraventionale.

In acest sens, trebuie amintit ca prescriptia raspunderii (cea privind aplicarea sanctiunii) presupune trecerea unui termen intre savarsirea faptei si constatarea acesteia de organul constatator. Din punct de vedere logic, consideram ca doar instanta poate constata ca prescrisa raspunderea contraventionala nu si organul constatator. O teza contrara ar presupune ca organul constatator ar capata un rol si atributii pe care nu le detine si care nu i se cuvin. 

Conform art. 13 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Cu alte cuvinte, daca au trecut mai mult de sase luni de la data savarsirii faptei, opereaza prescriptia raspunderii si nu prescriptia executarii sanctiunii contraventionale.

Exceptie de la prescriptia raspunderii contraventionale reprezinta cazul contravențiilor continue (ex: constructia amenajata in lipsa unei autorizatii de construire), adica cele in care abaterea se intinde in timp.

O alta exceptia, tot in zona constructiilor, vizeaza durata termenului de prescriptie a raspunderii. Conform art. 31 din Legea 50/1991, dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. 

Evident, in viata de zi cu zi sunt tot felul de situatii in care prescriptia raspunderii contraventionale poate fi confundata cu prescriptia executarii. Fata de complexitatea situatiilor, nu putem emite solutii universal valabile.

Prescriptia Executarii Sanctiunii Contraventionale vizeaza executarea sanctiunii

Avocat Alcool la volan – intre lumea lui Bachus si Codul Penal

Prescriptia executarii sanctiunii (atat cea principala cat si cea complementara) vizeaza situatiile in care a fost emis un proces verbal de organul constatator. 

Conform art. 14 alin. 1) OG 2/2001, executarea contravenţiei se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu este comunicat contravenientului.

Procesul Verbal trebuie comunicat in termen de doua luni de la data aplicării sancţiunii.

Daca data postei este cu o zi in plus, trebuie constatata si sanctionata abaterea de la regula. Doar instanta poate constata prescriptia si exonera petentul de la plata.

Nu este recomandata efectuarea platii amenzii, desi petentul va avea dreptul sa i se restituie suma de bani daca judecatoria va admite plangerea.

Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale poate fi constatată de judecatoria competenta. Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale opereaza atat in ce priveste pedeapsa principala cat si pedeapsa complementara. 

Anterior sesizarii instantei, este necesara achitarea unei taxe judiciare de timbru, in contul primariei pe raza teritoriala unde petentul detine domiciliul. Pentru formularea plangerii contraventionale, taxa judiciara de timbru este de 20 de lei, urmand sa fie pusa in sarcina agentului constatator..

Prescriptia Executarii Sanctiunii Contraventionale te apara de abuzurile agentului constatator


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu