Despagubiri Accidente Rutiere – record pentru Victimele accidentelor auto

Va intereseaza sa primiti Despagubiri din accidente rutiere? Desi, despagubirea victimelor accidentelor auto reprezinta dezideratul, legislatia specifica impune o duzina de proceduri si indeplinirea a zeci de obligatii pentru a obtine despagubirea victimelor.

 

despagubiri accidente rutiere

despagubiri accidente rutiere

 

Dorim sa obtinem despagubiri record pentru victimele accidentelor, astfel sa facem un pas spre o tara mai sigura, in care Justitia sa fie justa si efectiva.

avocat Velicu Daniel

https://www.facebook.com/avocatVelicuonline/

 

O Asigurare auto RCA e o garantie in caz de despagubiri accidente rutiere pentru toate partile interesate de despagubirea victimelor accidentelor rutiere.

Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (asigurare RCA) pentru prejudicii produse terţelor persoane au un rol bine definit în societate şi în economie.

Clauzele abuzive din Contractul de Leasing iti vor lua si masina si banii

Societățile de asigurare autorizate de ASF să practice asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (asigurare RCA), pentru a asigura despagubiri accidente auto, sunt:

 1. ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A.
 2.  
 3. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
 4.  
 5. ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 6.  
 7. EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
 8.  
 9. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 10.  
 11. GROUPAMA ASIGURARI S.A.
 12.  
 13. UNIQA ASIGURARI S.A.
 14.  
 15. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
 16.  
 17. GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.

 

AICI, puteți verifica dacă vehiculul ce a creat accidentul avea asigurare RCA pentru despagubiri accidente rutiere, putand afla și firma ce a emis polita .

onorariu avocatial

AICI puteți cerceta istoricul pentru un anume vehicul în ultimii 5 cinci ani, în cazul acești tip de despagubiri accidente auto.

 

Despagubirea victimelor accidentelor rutiere este scopul contractului ce are ca obiect polita de asigurare RCA, prin acoperirea riscului în caz de raspundere civila delictuala.

O asigurare RCA deține caracter obligatoriu, aspect care face ca polita să reprezinte una din funcţiile critice pe care piaţa asigurărilor o îndeplineşte în relaţia cu economia şi societatea românească.

Aceasta asigurare obligatorie de răspundere civilă tinde la despagubirea victimelor accidentelor auto au scopul de a reechilibra şi consolida piaţa de asigurare RCA.

Cu alte cuvinte, acest tip de despagubiri accidente rutiere este garantat, însă nu se acorda din oficiu, fiind necesare zeci de demersuri administrative și / sau judiciare.

Dacă una din firmele de mai sus nu achita în termenul legal suma convenita cu titlu de despagubiri accidente auto, intervine Sanctiunea – penalitati de intarziere de 0,2% / zi de intarziere.

 

Legislatia relevanta pentru situația în care va interesează acest tip de Despagubiri accidente rutiere

 

Legislatia specifica situatiilor în care este solicitata despagubirea victimelor accidentelor auto este formata din legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și ordinele/normele emise de CSA (acutalmente ASF):

Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (în prezent abrogata) – a fost în vigoare pana în data de 18.09.2016, fiind aplicabila pentru politele emise pana la acea data;

OUG 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie se aplica politelor incheiate după data de 19.09.2019 – a se vedea art. 40 și 41

Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie – se aplica politelor incheiate după data de 12.07.2017

ce inseamna puz

Normele ASF :

Norma ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, – se aplica politelor incheiate după data de 01.01.2015 și pana în noiembrie 2016 – art. 74

Norma ASF 39/2016 privind asigurările auto din România se aplica politelor incheiate după decembrie 2016 și pana în iulie 2017

Norma ASF 20/2017 privind asigurările auto din România se aplica politelor incheiate după august 2017 (în vigoare și în prezent)

 

Prevederile cuprinse în legile/normele abrogate sunt similare cu cele actuale

 

Exista numeroase cuze ce se pot judeca pe legile/normele vechi, având în vedere ca se ia în considerare legea de la momentul emiterii politei de asigurare RCA.

Relevant acestor norme juridice este complexitatea procedurilor cerute pentru a obtine despagubirea victimelor accidentelor auto.

Cel care intenționează sa ceara despagubiri pentru prejudiciile nascute din accidente rutiere poate greși la orice pas în timpul procedurii.

Sistemul nu este perfect, firmele de asigurare se vor agata de orice tertip pentru a evita acordarea de acel tip de despagubiri accidente rutiere.

Judecatorii nu se bucura de dosare noi, în care este ceruta despagubirea victimelor accidentelor auto.

 

Conditiile esentiale tipului de Despagubiri accidente rutiere

 

Pentru a înțelege ce inseamna tipul de Despagubiri accidente rutiere, trebuie identificate conditiile esentiale unui eveniment acoperit printr-o asigurare RCA :

1. Accidentul rutier reprezintă un eveniment în care a fost implicat cel puţin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane.

2. Un vehicul reprezinta mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, cu excepţia celor care se deplasează pe şine, bicicletelor sau vehiculelor cu tracţiune animală, pentru care nu există obligaţia legală de înmatriculare sau înregistrare.

3. Prejudiciul reprezinta efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA.

4. Asiguratul este proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;

4. Persoane prejudiciată este persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;

Odată indeplinite aceste condiții cadru, putem vorbi de nașterea dreptului la genul de despagubuiri accidente rutiere, mai exact de necesitatea de a se obtine despagubirea victimelor accidentelor auto.

 

Intinderea acestui tip de Despagubiri accidente rutiere

 

În cazul în care este solicitata despagubirea victimelor accidentelor rutiere, este importanta cunoasterea limitelor de răspundere acoperite prin asigurarea RCA.

Limitele financiare pentru tipul de despagubiri accidente rutiere, conform reglementărilor Uniunii Europene, sunt următoarele:

– pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb BNR de la data producerii accidentului.

– pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR de la data producerii accidentului.

 

Cauza ce naste despagubirea victimelor accidentelor rutiere | Când accesam despagubiri accidente rutiere

 

Asigurătorul RCA e obligat la despagubirea victimelor accidentelor rutiere în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA pentru:

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;

c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;

d) prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate;

e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;

f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, de la locul accidentului la locația în care se găsește centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

 

Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât și în timpul staționării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:

 

a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atașului tractat de vehicul;

b) prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;

Tipul de despagubiri accidente auto poate fi accesat si în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului se afla în una din urmatoarele situatii:

– a condus vehiculul fără consimțământul expres sau prezumat al asiguratului;

– nu este titularul unui permis care atestă dreptul să conducă vehiculul respectiv;

nu a respectat obligațiile legale cu privire la starea și siguranța vehiculului respectiv.

c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul își are cauza în însușirile, acțiunea sau inacțiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanțelor, materialelor sau a obiectelor transportate;

d) prejudiciile provocate terților, drept consecință a deschiderii ușilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staționează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic;

e) prejudiciile provocate terților, drept consecință a conducerii vehiculului sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule și este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

Avocat specializat in Penal in Bucuresti vs solutii in dosarul penal

 

Tipuri de daune în caz de despagubiri accidente rutiere

 

1. Daune in caz de avariere sau distrugere a vehiculului

În cazul daunelor la vehicule despăgubirea are în vedere acoperirea costurilor privind:

a) readucerea la starea anterioară producerii accidentului;

sau

b) acoperirea diferenţei dintre valoarea de piaţă calculată conform prezentei norme şi valoarea epavei – dauna totala economica.

 

2. Daune materiale din cauzei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat

 

Aici avem de-a face cu prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia.

 

3. Daune în caz de vatamare corporala: daune materiale și daune morale

 

La stabilirea despăgubirilor pe cale amiabilă în cazul vătămărilor integrităţii corporale sau sănătăţii sau al decesului se au în vedere şi alte cheltuieli care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare, prin care și urmatoarele:

– cheltuielile cu asistenţi personali dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economia;

– prejudicii nepatrimoniale stabilite conform prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 132/2017; b

– in caz de deces:

(i) cheltuieli directe şi indirecte prilejuite de înmormântare, probate cu documente justificative;

(ii) veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la lit. a), dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;

(iii) prejudicii nepatrimoniale unor persoane se au în vedere următoarele:

a) în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii:

1. diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probate cu documente justificative, şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical;

2. venitul mediu lunar net realizat în ultimul an din activităţi desfăşurate de persoana prejudiciată ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;

3. salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;

4. eventualele cheltuieli prilejuite de accident, precum cheltuielile cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, şi alte cheltuieli care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;

5. cheltuielile cu asistenţi personali dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economia;

6. prejudicii nepatrimoniale stabilite conform prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 132/2017;

b) în caz de deces:

(i) cheltuieli directe şi indirecte prilejuite de înmormântare, probate cu documente justificative;

(ii) veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la lit. a), dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;

(iii) prejudicii nepatrimoniale.

Te poate interesa si urmatorul articol:

avocat velicu daniel pareri

În concluzie, o întreaga legislatie confera și garantează dreptul la un tip de despagubiri accidente rutiere.

Problema consta în necesitatea ca persoana vatamata să facă eforturi considerabile pentru a obtine. La orice pas, poate exista o piedica.

Alternativa acestor eforturi ale persoanei prejudiciate o reprezinta un Avocat specializat în Asigurari.

 

 


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

031.4208364

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.