Cum Contest in 2020 Amenda Inspectoratul de Stat in Constructii si Politia Locala

Disciplina in constructii este asigurata de politia locala si de inspectoratul de stat in constructii. Daca ai primit Amenda Inspectoratul de Stat in Constructii, aceasta poate fi abuziva. Afla cum o poti anula.

amenda inspectoratul de stat in constructii

Organe de constatare competente in constructii

Te intereseaza amenda Inspectoratul de Stat in Constructii ? Amendarea celor care construiesc ilegal se face de Inspectoratul de Stat în Construcții sau de Politia Locala, aflata sau nu in subordinea primarului.

Inspectoratul în Construcții poate dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desființare, după caz, atunci când constata că acestea se realizează cu încălcarea legii, a cerințelor privind asigurarea calității în construcții, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizații de constructie nelegal emise.

In Bucuresti si pe raza teritoriala a sectoarelor Municipiului Bucuresti, competenta de aplicare a amenzilor contraventionale se imparte in functie de natura contraventiei.

Amenda Inspectoratul de Stat în Constructii

In comparatie cu Politia Locala, organul specializat al Statului in constructii, ISC are competente sporite in zona sanctionarii contraventiilor.

Astfel, inspectoratul asigura controlul de stat al calităţii în construcţii. Aceasta presupune inspecţii la investitori, la unitati de executie a construcţiilor, privind existenta şi respectarea sistemului calităţii în construcţii, inclusiv sistemele proprii de management al calitatii. Acest tip de control ofera institutiei competente de control si sanctionare asupra urmatoarelor zone:

– reglementările tehnice în construcţii;

– calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;

– agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee;

– verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;

– conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;

– autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii;

– activitatea metrologica în construcţii;

– recepţia construcţiilor;

– comportarea în exploatare şi intervenţii în timp;

– postutilizarea construcţiilor

ISC efectueaza control asupra activităţii responsabilului tehnic cu execuţia lucrarii, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcţii.

Institutia verifica si urmatoarele activitati ori proceduri administrative:

– neemiterea certificatelor de urbanism ori a autorizatiilor de urbanism in termenul legal de 30 de zile.

– legalitatea interventiilor asupra constructiilor existente.

– respectarea prevederior legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire / climatizare.

– respectarea nivelului de rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor.

– urmarirea curenta si speciala a comportatii in exploatare a constructiilor.

– supravegherea pietei produselor pentru constructii.

Deasemenea, ISC verifica daca receptionarea construcţiei s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale, ori daca a fost actualizata cartea tehnica a construcţiei.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

Masuri complementare sanctiunii principale – Amenda Inspectoratul de Stat in Constructii

Conform Legii 50/1991, odată cu aplicarea amenzii se dispune oprirea executării lucrărilor. Totodata, se poate impune incadrarea lucrarii în cadrul autorizației sau desființarea lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia.

Suspendarea autorizaţiei/ anularea autorizaţiei poate fi aplicată şi ca sancţiune complementară de către I.S.C. odată cu aplicarea amenzii.

In cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal, organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal.

În cazul nerespectării , măsurile dispuse de instanță se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul politiei locale, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

Exceptional, construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public, vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice fără autorizație de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

amenda Inspectoratul de Stat in Constructii

Cum Contest Amenda Inspectoratul de Stat in Constructii / Politia Locala

Procesul-verbal de sancționare se poate ataca cu plângere în termen de 15 zile de la data comunicare. Plângerea suspendă executarea sancțiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor. De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desființării a lucrărilor de construcții executate fără autorizație pe domeniul public.

Taxa judiciara de timbru este de 20 lei, se achita in contul Primariei a carei raza teritoriala petentul are domiciliul legal.

Plangerea se depune la Judecatoria in raza teritoriala unde s-a savarsit contraventia, in dublu exemplar. Este recomandat un avocat in astfel de proceduri de contestare.

Motivele de contestare pot fi din cele mai diverse, printre care si urmatoarele:

prescrierea aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale sau prescrierea raspunderii contraventionale.

prescrierea executarii sanctiunii contraventionale.

lipsa mențiunilor esentiale pe care OG nr 2/2001 le impune ca atare, precum descrierea completa a faptei săvârșite.

lipsa martorului necesar pentru cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze.

neinserarea de agent a obiecțiunilor contravenientului, cu privire la conținutul actului de constatare.

Se poate obtine anularea procesului verbal de contraventie doar prin intermediul judecatoriei. In legislatia constructii este interzisa inlocuirea amenzii cu avertismentul.

Instanța, după ce verifică legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotărăște asupra sancțiunilor.

Hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel.

Situatia platii amenzii inainte sau in timpul judecarii plangerii 

Contravenientul poate achita amenda Inspectoratul de Stat in Constructii. In acest caz isi poate recupera banii daca castiga procesul.

Mai mult, poate profita de posbilitatea achitarii a jumatate din amenda prevazuta in Procesul-Verbal, daca achita in cel mult 48 de ore. Evident, este necesar ca actul normativ sa prevada o asemenea posibilitate, respectiv plata a jumatate din amenda.

Termenul de 48 ore curge de la miezul nopții zilei următoare. Daca termenul se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.


Cabinet de avocatura Daniel Velicu & Asociatii

Avocat Velicu Daniel

0729108050

avocat@velicu.eu