Uzucapiunea de 30 de ani sau uzucapiunea din vechiul Cod Civil

uzucapiunea de 30 de ani

Cercetarea de fata are in vedere uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil, adica sistemul impus de dispozitiile Codului Civil de la 1864.

Pana la intrarea in vigoare a actualului Cod Civil (1 octombrie 2011) care prevede aceleasi reguli in ceea ce priveste dobandirea dreptului de proprietate pe intreg teritoriul tarii noastre, in Romania se aplicau 2 legi in acest domeniu, si anume: Legea nr. 115/1938 privitoare la publicitatea imobiliara, bazata pe cartea funciara, in Transilvania, Banat si Bucovina de Nord si Codul Civil de la 1864 in restul regiunilor.

Reglementare legala pentru uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil

In sistemul impus de Codul Civil de la 1864 (in continuare, Vechiul Cod Civil), institutia Uzucapiunii este reglementata de art. 1890 (uzucapiunea de 30 ani) si art. 1895 (uzucapiunea de la 10 pana la 20 ani).

Ce este uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil?

Definitie legala: Uzucapiunea este un mod de dobandire a poprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege.

Asadar, cum aminteam si AICI, uzucapiunea presupune posesia transformata in proprietate

Totodata, este important de mentionat faptul ca uzucapiunea reprezinta un mod originar de dobandire a dreptului de proprietate care functioneaza, in acelasi timp, si ca o sanctiune civila aplicata titularului dreptului de proprietate care ramane in pasivitate fata de dreptul sau.

Ce drepturi se pot dobandi prin uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil?

In mod legal, se pot uzucapa dreptul de proprietate si dezmembramintele dreptului de proprietate – uzufructul, uzul, abitatia, servitutile si, cel putin teoretic, si superficia.

Ce drepturi nu se pot dobandi prin uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil?

Institutia uzucapiune nu are aplicabilitate in privinta bunurilor imobile proprietate publica intrucat aceste bunuri sunt declarate de lege inalienabile (ceee ce inseamna ca nu pot fi transmise prin acte juridice) si imprescriptibile (insemnand faptul ca nu pot fi dobandite ca urmare a unei posesii de lunga durata – nu pot fi uzucapate). Mentiuni referitoare la aceste reguli gasim in Legea nr. 18 / 1991 (Legea fondului funciar) – art. 5, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia – art. 11, precum si in alte acte normative.

POSESIA – conditie esentiala pentru uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil

uzucapiunea din vechiul cod civil
din vechiul cod civil

Prima si cea mai importanta conditie necesara a fi indeplinita pentru ca un bun sa fie uzucapat este existenta unei posesii utile – “neatinsa de niciunul dintre viciile acesteia” – art. 1847 Vechiul Cod Civil.

Existenta unei detentii precare sau a unei posesii viciate, oricat ar dura in timp, nu poate conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Pentru a nu fi considerata viciata, posesia trebuie sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar (art. 1847 Vechiul Cod Civil).

In ce consta uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil?

Asa cum am mentionat mai sus, Uzucapiunea de 30 ani opereaza in favoarea posesorului bunului care poate “prescrie prin 30 ani (…) fara sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua-credinta”.

Prin urmare, este necesar a fi indeplinite 2 conditii:

 1. Posesorul trebuie sa posede bunul timp de 30 ani – durata prevazuta de lege;
 2. Posesia trebuie sa fie utila, adica neafectata de vreun viciu. Utilitatea / regularitatea posesiei se prezuma, iar persoana care invoca faptul ca posesia este afectata de vicii trebuie sa dovedeasca aceasta imprejurare;

IMPORTANT! Posesorul care invoca uzucapiunea de lunga durata nu trebuie sa fie de buna-credinta.

Per a contrario, chiar si o posesie de rea-credinta este apta sa conduca la dobandirea dreptului real vizat, la implinirea termenului de 30 ani.

O alta conditie necesar a fi indeplinita pentru ca posesia sa fie utila si sa conduca la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este caracterul continuu al acesteia.

Totusi, si termenul prescriptiei achizitive trebuie sa nu fie intrerupt si sa aiba o curgere continua.

Efectul intreruperii termenului prescriptiei achizitive este inlaturarea oricaror efecte ale posesiei anterioare intreruperii.

Intreruperea prescriptiei achizitive este de doua feluri: naturala si civila.

ATENTIE, termenul de 30 de ani se poate intrerupe.

Intreruperea prescriptiei presupune unul din cazurile de mai jos, efectul constand in faptul ca toti anii de posesie vor fi stersi.

Insa, un nou termen de prescriptie va curge

Cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei achizitive:

 1. Cand posesorul este si ramane lipsit, in decurs de mai mult de 1 an, de folosinta lucrului, fie de catre adevaratul proprietar, fie de catre o alta persoana;
 2. Cand lucrul este declarat imprescriptibil prin lege;

Cazurile de intrerupere civila a prescriptiei achizitive:

 1. Prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia;
 2. Prin cererea de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca ori la un organ arbitral necompetent;
 3. Printr-un act incepator de executare;

Dupa cum se poate observa, cazurile de intrerupere a prescriptiei achizitive sunt comune cu cele aplicabile in materia prescriptiei extinctive.

Prescriptia nu este intrerupta daca s-a pronuntat incetarea procesului, daca cererea de chemare in judecata sau executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat, ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.

Care sunt cazurile de suspendare a prescriptiei achizitive?

          In primul rand, mentionam faptul ca suspendarea cursului prescriptiei achizitive nu inlatura timpul scurs anterior cauzei de suspendare, dupa incetarea suspendarii, prescriptia reluandu-si cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

Desi cauzele de suspendare ale prescriptiei achitizive au fost expuse in cadrul art. 1874-1885 din Vechiul Cod Civil, acestea au fost modificate, ulterior, prin dispozitiile Decretului nr. 167/1958 – art. 13 si art. 14. Potrivit acestor dispozitii, prescriptia se suspenda in urmatoarele cazuri:

a) cît timp cel împotriva căruia ea curge este împiedicat de un caz de forta majoră să facă acte de întrerupere;

b) pe timpul cît creditorul sau debitorul face parte din Forţele Armate ale Republicii Populare Române, iar acestea sînt puse pe picior de război;

c) pînă la rezolvarea reclamaţiei administrative făcuta de cel îndreptăţit, cu privire la despăgubiri sau restituiri, în temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii, însă cel mai tîrziu pînă la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamaţiei;

d) intre părinţi sau tutor şi cei ce se afla sub ocrotirea lor, între curator şi acei pe care îi reprezintă precum şi între orice altă persoană care, în temeiul legii sau al hotărîrii judecătoreşti, administrează bunurile altora şi cei ale căror bunuri sînt astfel administrate, prescripţia nu curge cît timp socotelile nu au fost date şi aprobate;

e) prescripţia nu curge împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu, cît timp nu are reprezentant legal şi nici împotriva celui cu capacitate restrînsa, cît timp nu are cine să-i încuviinţeze actele;

f) prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei;

Jonctiunea posesiilor te ajuta sa obtii mai repede uzucapiunea din vechiul cod civil sau uzucapiunea de 30 de ani

Ce reprezinta si ce efecte are jonctiunea posesiilor?

Jonctiunea sau accesiunea posesiilor este adaugarea la termenul posesiei actuale a posesorului, a timpului cat lucrul a fost posedat de autorul sau.

Conform art. 1859 si art. 1860 Vechiul Cod Civil, jonctiunea posesiilor este intotdeauna posibila, insa ea este numai facultativa, in sensul ca posesorul actual are de ales intre a incepe o noua posesie ori a invoca jonctiunea posesiilor.

          In cazul in care posesorul actual intelege sa se prevaleze de posesia autorului sau, el este obligat sa o continue cu toate viciile sau calitatile sale. Posesorul actual nu poate schimba natura posesiei anterioare.

Conditii necesar a fi indeplinite pentru a fi posibila jonctiunea posesiilor:

 1. Sa fie vorba despre o posesie propriu-zisa. Detentia precara nu poate fi unita cu o posesie;
 2. Cel care invoca jonctiunea sa fie un succesor in drepturi al autorului. Cel care a uzurpat posesia altcuiva nu poate invoca jonctiunea posesiei sale cu cea care a apartinut celui pe care l-a inlaturat;

Daca posesorul actual a obtinut posesia printr-o actiune in revendicare, el nu va putea sa se serveasca de timpul cat a posedat cel de la care a revendicat lucrul.

Posesorul poate invoca jonctiunea ori de cate ori ii este favorabila, ca de exemplu:

 1. Cand posesia dobanditorului este de aceeasi natura cu aceea a autorului, ambele posesii fiind de buna ori de rea-credinta;
 2. Cand dobanditorul este de rea-credinta, iar autorul sau este un detentor de buna-credinta si cu titlu just, dobanditorul nu va putea uzucapa decat prin posesia de 30 de ani (la calculul celor 30 de ani va putea sa includa si timpul in care autorul sau a posedat lucrul);
 3. Cand dobanditorul este de buna-credinta si are titlu just, iau autorul este de rea-credinta, dobanditorul are doua posibilitati:

– sa inceapa o noua prescriptie de 10-20 ani, fara a putea beneficia de posesia autorului sau;

– sa beneficieze de posesia autorului sau in cadrul unei prescriptii de 30 de ani, situatia preferabila cand timpul care a mai ramas pana la implinirea termenului de 30 ani este mai mic de 10 ani si este preferabil sa se continue posesia anterioara;

Care sunt efectele pentru uzucapiunea de 30 de ani / uzucapiunea din vechiul Cod Civil?

Cu alte cuvinte, de ce este bine sa apelam la aceasta institutie juridica in situatia in care posedam, de un anumit numar de ani, un bun.

Principalul si cel mai important efect al uzucapiunii consta in faptul ca posesorul devine titular al dreptului de proprietate sau al unui alt drept real asupra bunului posedat in tot timpul necesar cerut de lege. Pe cale de consecinta, o eventuala actiune in revendicare formulata de vechiul proprietar va si respinsa.

Uzucapiunea produce efecte retroactive, ceea ce inseamna ca uzucapantul va fi considerat proprietar din ziua in care a inceput posesia, iar nu din ziua in care s-a implinit termenul prevazut de lege.

Uzucapiunea poate fi invocata atat pe cale de actiune, cat si pe cale de exceptie, insa nu poate fi invocata din oficiu, de instanta de judecata, ci trebuie ceruta de partea interesata (art. 1841 Vechiul Cod Civil).

Al doilea efect al uzucapiunii consta in faptul ca beneficiarul prescriptiei achizitive poate sa renunte la efectele acesteia.

Totusi, art. 1838 Vechiul Cod Civil prevede faptul ca nu se poate renunta la uzucapiune decat dupa implinirea ei.

          Renuntarea poate si expresa sau tacita, iar renuntarea tacita trebuie sa rezulte dintr-un fapt neechivoc, care se presupuna delasarea dreptului castigat (art. 1839 Vechiul Cod Civil).

Pentru a putea renunta la efectele uzucapiunii, persoana interesata trebuie sa aiba capacitatea de a instraina (art. 1840 Vechiul Cod Civil).

Oricum, in vederea protejarii drepturilor lor, creditorii sau orice alta persoana interesata pot sa invoce prescriptia castigata de debitorul lor, chiar daca acesta a renuntat la ea (art. 1843 Vechiul Cod Civil).

Cum se poate inscrie in Cartea Funciara un imobil dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani?

Instanta competenta: Art. 1.051 Codul de Procedura Civila stabileste ca cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscriptia careia se afla situat imobilul.

Ce mentiuni trebuie sa cuprinda cererea de uzucapiune?

Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la care posedă imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă imobilul posedat este sau nu înscris în cartea funciară, precum și numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia, dacă îl cunoaște – art. 1.051, alin. (2) Codul de Procedura Civila.

Ce documente sunt necesare a se atasa cererii? 

a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum și data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară și-a încetat existența;

b) un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte faptul dacă moștenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules moștenirea respectivă;

c) un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;

d) certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;

e) înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia, atunci când este cazul;

f) documentația tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;

g) extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară; în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane și nici grevat de sarcini, un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului;

h) lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori.

Cum se desfasoara judecata unei astfel de cereri privind uzucapiunea de 30 de ani?

După depunerea cererii, instanța dispune, prin încheiere, citarea titularului dreptului înscris în cartea funciară sau a succesorilor acestuia, dacă sunt cunoscuți, precum și emiterea unei somații și afișarea acesteia la imobilul în litigiu, la sediul instanței, al biroului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară și la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul, precum și publicarea ei în două ziare de largă răspândire, dintre care cel puțin unul de circulație națională. – Art. 1.052, alin. (1) Codul de Procedura Civila.

Afișele și publicația pentru uzucapiunea din vechiul cod civil vor cuprinde:

a) denumirea instanței care a emis somația, numărul și data încheierii prin care s-a dispus emiterea;

b) numele, prenumele sau denumirea posesorului și domiciliul sau, după caz, sediul acestuia;

c) precizarea că acesta invocă dobândirea proprietății sau a unui alt drept real prin uzucapiune;

d) indicarea precisă a imobilului, cu adresa poștală și, dacă este cazul, cu număr cadastral sau topografic și a numărului de carte funciară, iar în lipsa acestora, cu precizarea vecinătăților;

e) somația către toți cei interesați să facă opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii.

Cheltuielile necesare efectuării formalităților de afișare și publicare sunt în sarcina reclamantului.

 Îndeplinirea acestor formalități va fi constatată într-un proces-verbal, întocmit de grefier, ce se va depune la dosarul cauzei.

Dacă nu s-au făcut opoziții în termenul de 6 luni sau dacă cel înscris în cartea funciară este decedat ori și-a încetat existența juridică sau a renunțat la proprietate, instanța se va pronunța în camera de consiliu, după ascultarea reclamantului și a martorilor și verificarea îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii, prin încheiere.

Dacă s-au formulat opoziții la cererea de uzucapiune, acestea vor fi comunicate reclamantului, pentru a formula întâmpinare potrivit dispozițiilor de drept comun (25 zile de la comunicarea opozitiei).

După primirea întâmpinării se va fixa termen pentru soluționarea cererii de înscriere, cu citarea reclamantului și a oponenților, cărora li se va comunica și câte o copie de pe cererea de înscriere și întâmpinarea depusă de reclamant. În ambele cazuri, instanța va cerceta dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de Codul Civil pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii.

Încheierea sau, după caz, hotărârea pronuntata in aceasta procedura este supusă numai caii de atac a apelului, conform dispozitiilor art. 1.052, alin. (8) Cod de Procedura Civila.

Inscrierea provizorie in Cartea Funciara a dreptului uzucapat – art. 1.053 Codul de Procedura Civila:

Reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat, în temeiul încheierii date potrivit art. 1.052 alin. (5) sau, după caz, al hotărârii judecătorești, de primă instanță, prin care s-a admis cererea de înscriere, înainte de rămânerea definitivă a acesteia.

Justificarea înscrierii provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii judecătorești, rămasă definitivă.

În toate cazurile, registratorul de carte funciară nu va putea dispune înscrierea dreptului, în temeiul uzucapiunii, dacă acesta a fost intabulat sau înscris provizoriu în folosul unei alte persoane, chiar după împlinirea termenului de uzucapiune; în cazul în care s-a făcut numai o notare, se va putea dispune înscrierea dreptului, fără ca înscrierea să fie opozabilă celui care a cerut notarea.

Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în condițiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.

ITI OFERIM GRATUIT UN MODEL DE ACTIUNE PRIVIND UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI

 

Acţiune care are ca obiect înscrierea drepturilor reale dobândite prin uzucapiunea de 30 de ani sau uzucapiunea din vechiul Cod Civil

Sediul materiei: · Art. 1050-1053 C. pr. civ. · Art. 148-151 C. pr. civ. Către, ….. (instanţa căreia i se adresează cererea)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul , ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal …..,

având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), ….., contul bancar …..,  formulăm

 CERERE DE ÎNSCRIERE A DREPTURILOR REALE IMOBILIARE DOBÂNDITE PRIN UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI,

prin care solicităm instanţei:

1. înscrierea în cartea funciară (1) nr. ….. a localităţii ….. a dreptului de ….. (proprietate ori alt drept real susceptibil de a fi dobândit prin uzucapiune, după caz) asupra imobilului situat în ….. (localitate, judeţ, stradă, număr, etaj, apartament; în lipsa străzii sau a numărului, se vor indica vecinătăţile; (se vor indica, acolo unde există, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz), ca efect al uzucapiunii.

În fapt, arătăm că de la data de (2) ….. am exercitat, sub nume de proprietar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am exercitat, sub nume de uzufructuar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am exercitat asupra legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) pct. 3 şi 4 C. pr. civ.

2. Se va menţiona obligatoriu data de la care reclamantul a început să exercite posesia asupra imobilului. 119 imobilului în discuţie acte materiale specifice dreptului de servitute, respectiv ….. (se adaugă alte considerente, în dezvoltarea afirmaţiei anterioare, în funcţie de situaţia concretă).

Menţionăm că imobilul nu este înscris în cartea funciară/este înscris în cartea funciară nr. ….. a localităţii ….., fiind indicat numitul (2) ….., în calitate de proprietar al imobilului.

Învederăm că (3) ….. .

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni. În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1050-1053 C. pr. civ. şi pe cele ale art. 930 C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (4):

– certificatul eliberat de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (5) sau certificatul emis de către autoritatea competentă (6) ,

– certificatul eliberat de camera notarilor publici (7), certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul (8), certificatul de rol fiscal, înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, documentaţia cadastrală a imobilului şi extrasul de carte funciară pentru imobil (9) .

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de martori (10), pe numitul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….., şi solicităm citarea acestora.

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă (11), în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

 Data,                                                                      Semnătura

Doamnei / Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)

(1). Numărul cărţii funciare va fi menţionat în ipoteza în care cartea funciară este deschisă. (2) Se va indica numele vechiului proprietar, menţionat în cuprinsul cărţii funciare. (3) Se va argumenta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (art. 930 C. civ.) pentru admiterea cererii. (4) Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. (5) Certificatul atestă împrejurarea că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data decesului. (6) Certificatul atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa. (7) Certificatul atestă faptul că moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost/nu a fost dezbătută, precum şi, dacă este cazul, arată care sunt persoanele care au cules moştenirea. (8) Certificatul atestă faptul că imobilul litigios nu aparţine domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. (9) Dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va depune un certificat emis de biroul de carte funciară care atestă acest fapt, precum şi împrejurarea că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului. (10) Este obligatoriu să fie indicaţi cel puţin doi martori, conform art. 1051 alin. (3) lit. h C. pr. civ. 791

DE RETINUT privitor la aplicarea legii civile in timp pentru Uzucapiunea din vechiul Cod Civil!

 1. Prin Decizia nr. IV din 2006 pronuntata intr-un Recurs in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit urmatoarele: “ în cazul posesiilor începute înainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 și nr. 59/1974, prescripția achizitivă asupra terenurilor nu a fost întreruptă prin intrarea în vigoare a acestor legi, astfel că, după abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 și Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instanțelor de judecată să constate că au dobândit dreptul de proprietate privind terenurile respective.”

Aceste dispozitii sunt deosebit de utile justitiabililor care doresc sa invoce uzucapiunea de 30 de ani deoarece, practic, prin acest Recurs in interesul legii, ICCJ a anulat acele situatii in care justitiabilii era lipsiti de aproximativ 15 ani de posesie continua.

ATENTIE LA UZUCAPIUNEA DIN VECHIUL COD CIVIL IN BUCURESTI

Justitiabilii din Municipiul Bucuresti trebuie sa aiba in vedere si Hotararile emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti atunci cand doresc sa dobandeasca dreptul de proprietate ca urmare a invocarii institutiei uzucapiunii. Cu titlu de exemplu, mentionam Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 308 din data de 16.12.1999 care, la art. 1, urmatoarele: “Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, terenurile amplasate intre blocurile de locuinte (componente ale ansamblurilor de locuinte), care prin proiectare si executie au destinatia de spatii verzi locale si de jocuri de copii, constitutie proprietate publica – domeniul public – si se trec in administrarea primariilor sectoarelor 1-6”. Consideram ca aceasta prevedere este lapidara (ca, de altfel  si alte astfel de prevederi din Hotararile emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cum ar fi: HCGMB nr. 186/2008 ale carei Anexe nici nu sunt disponibile cetatenilor, nefiind publicate pe site-ul oficial sau HCGMB nr. 254/2008), iar in litigiile in care UAT Bucuresti are calitate de parat invoca Hotararile mentionate anterior desi imobilele in discutie in cadrul litigiului nu sunt nici spatii verzi, ncii spatii de joaca si nici localizate stradal.

De aceea, consideram ca justitiabilii trebuie sa fie foarte atenti si diligenti atunci cand demareaza un litigiu care are ca obiect o uzucapiune impotriva unei Unitati Administrativ Teritoriale deoarece, fara ajutor din partea unui specialist, se pot pierde foarte usor in hatisurile legislative.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

– https://velicu.eu/juridice/autorizatie-de-construire-30-de-zile-acte-necesare-legea-50-1991/

– https://velicu.eu/antecontractul-de-vanzare-promisiune-de-vanzare-imobiliare/

https://velicu.eu/juridice/certificat-urbanism-cerere-avocat/

https://velicu.eu/gardul-comun-inaltime-legislatie-gardul-dintre-vecini/

https://velicu.eu/actiunea-in-granituire-codul-civil/

COMPLETEAZA FORMULARUL PENTRU A DOBANDI PROPRIETATEA PRIN UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI


Avocat Gabriela Cristea & Avocat Daniel Velicu – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.