Model plangere contraventionala | Proces-Verbal contraventional

model plangere contraventionala

Daca ai fost sanctionat in mod abuziv ori nelegal, iti oferim un model plangere contraventionala / contra procesului verbal de constatare a contraventiei.

Calea de atac impotriva procesului verbal prin care se constata savarsirea unei contraventii este plangerea contraventionala. Aceasta este reglementata atat de OG nr. 2/2001, cat si de OUG nr. 195/2002.

Termenul in care se poate face plangerea este de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal.

Instanta competenta sa judece acel model plangere contraventionala

Instanta competenta sa judece plangerea contraventionala este Judecatoria in a carei circumscriptie  a fost savarsita contraventia sau la Judecatoria in raza careia locuiesti in mod oficial (adresa de domiciliu din cartea de identitate).

La una din cele doua, se va depune (pe e-mail, fax ori posta) plangerea pe care intelege contravenientul sa o formuleze. Uite adresa tuturor instantelor: www. portal.just .ro

Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complementare este de competența exclusivă a instanței competente sa judeca plangerea contraventionala.

ATENTIE la indrumarile unui Avocat

Plângerea suspendă executarea, ceea ce inseamna ca, in cazul in care ati formulat o plangere impotriva procesului verbal de constatare a savarsirii unei contraventii, nu trebuie sa achitati amenda, ci trebuie sa asteptati pana la pronuntarea unei hotarari de catre instanta care judeca cererea dvs.

La fel si in cazul suspendarii dreptului de a conduce, odata formulata plangerea , vei primi permisul de conducere inapoi pe timpul procesului.

Prin urmare, in cazul suspendarii dreptului de a conduce, odata formulata plangerea , vei primi permisul de conducere inapoi, pe tot timpul procesului ce poate varia intre 12 luni si 24 luni.

Primul pas dupa folosirea acestui model plangere contraventionala

Imediat ce depui plangerea la Judecătorie, instanta va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Recomandam si urmatoarele articole:

Uite un Model plangere contraventionala pentru viteza

Catre: JUDECATORIA …

ONORATA INSTANTA,

            Subsemnatul, … CNP … domiciliat in …

prin …

 • cu domiciliul procesual ales la …

în temeiul dreptului conferit de art. 192 al. 1) din Codul de procedura civila si in temeiul art. 118 alin. 1) din OUG. 195/2002, cu aplicarea art. 31 al. 1) din O.G. nr 2/2001,

depun prezenta

(MODEL PLANGERE CONTRAVENTIONALA) PLÂNGERE CONTRA PROCESULUI VERBAL

în contradictoriu cu

 • Poliția UAT … reprezentata prin Cms. şef de poliţie …- Constantin, cu sediul in mun. …

prin care va solicităm să dispuneți:

 1. Anularea Procesului Verbal de contravenție – seria …
 2. Exonerarea petentului de la plata amenzii de …
 3. Restituirea valorii achitate – … Lei, si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata;

In subsidiar, desi petentul nu cunoaste sa fi savarsit vreo contraventie, daca in urma cercetarii judecatoresti se va dovedi contrariul, solicitam stergerea / anularea pedepsei complementare privind suspendarea dreptului de a conduce dat fiind dezechilibrul intre fapta cu interdictia de a sofa timp de 90 de zile.

In fapt,

În ziua de …, în urma conducerii autovehiculului în interes personal, in scopul deplasarii catre o inmormantare, în timp ce traversa drumul …, petentul a fost oprit de agentul constatator, care l-a acuzat de savârsirea unei contraventii, desi …

AICI TREBUIE SA PREZINTI IN AMANUNT SITUATIA DE FAPT

Model plangere contraventionalaInstanta competenta.

Consideram ca Judecatoria … e competenta sa solutioneze plangerea, dat fiind O.G. nr 195 / 2002 : Articolul 118(1) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, pe fondul in care fapta amintita in procesul verbal s-ar fi petrecut in localitatea ….

Motivele plangerii.

Sarcina dovedirii abaterii apartine intimatei.

Este arhicunoscută proveniența contraventiilor din categoria mai largă a infracțiunilor, în acest sens, cel acuzat are de partea sa, prezumția de nevinovăție, până la proba evidentă contrară. Trebuie menţionat că un proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenției nu poate face, prin el însuşi, dovada existenţei faptei, a autorului acesteia şi a vinovăţiei, prezentul proces-verbal fiind doar actul prin care o persoană este acuzată de săvârşirea contravenţiei având în vedere mai ales că sancțiunea complementară constă în suspendarea dreptului de a conduce. Prin urmare, petentului nu i se poate reţine sarcina dovezii celor contrare constatării din procesul-verbal a cărui anulare o solicita.

In Cauza Ioan Pop contra României (Cererea nr. 40.301/04, decizia de inadmisibilitate din 28 iunie 2011), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a concluzionat că amenda aplicată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi suspendarea dreptului de a conduce se includ în sfera acuzaţiilor în materie penală, calificare ce impune pentru instanţă obligaţia de a asigura în proces funcţionarea efectivă a tuturor garanţiilor impuse de art. 6 din C.E.D.O., îndeosebi a celor care privesc contradictorialitatea, nemijlocirea, dreptul de apărare, precum şi prezumţia de nevinovăţie care, fără a avea o valoare absolută, este în strânsă legătură cu prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, dată de constatarea personală a faptei de către agentul constatator.

Spre deosebire de procesul-verbal întocmit de agentul constatator pe baza constatărilor personale, care se bucură de prezumţia de autenticitate şi veridicitate, procesul-verbal întocmit cu ajutorul unui probatoriu tehnic nu beneficiază de această prezumţie, sarcina probei revenind în totalitate emitentului procesului-verbal, care are obligaţia să pună la dispoziţia instanţei de control contravenţional înregistrările şi toate înscrisurile întocmite în baza lor.

Asa cum am mentionat si in procesul verbal, ….

Nedescrierea faptei.

            Observăm că agentul constatator nu a descris suficient de bine fapta, nu a menționat in procesul-verbal toate imprejurările situației de fapt adica unde s-a angajat in depasire petentul, ce vehicul / vechicule ar fi depasit, in ce loc a inceput sa efectueze manevrele de depasire si unde s-au sfarsit acestea, etc.

Potrivit jurisprudenţei dominante în materie, „în cazul în care descrierea faptei lipseşte cu desăvârşire sau aceasta este descrisă doar în mod generic, precum şi în cazul în care orice menţiune, privind împrejurările în care fapta a fost săvârşită, este indoielnica, duce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a actului constatator al contravenţiei, în baza art. 17 din O.G. 2/2001, sancţiune care nu poate fi acoperită în nici un fel.

În realitate, lipsa menţiunilor sus-arătate face imposibilă aprecierea gravităţii faptei săvârşite şi implicit a justeţei sancţiunii aplicate de către agentul constatator, singura în măsură să realizeze un control obiectiv şi imparţial al procesului-verbal criticat fiind o instanță de judecată.

Mai trebuie reţinut că din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 16 alin. (1) din O.G. 2/2001 rezultă cerinţa potrivit căreia agentul constatator e obligat să realizeze o descriere în concret a contravenţiei, cu specificarea acţiunii sau inacţiunii autorului şi a tuturor circumstanţelor de natură a imprima faptei acest caracter.

Mijloacele video invocate nu sunt omologate si verificate metrologic, astfel intimata a invocat in dovedirea faptei mijloace nelegale.

Procesul-verbal contestat este lovit de nulitate absolută întrucât la constatarea contravenţiei reţinute în sarcina petentului, nu a fost folosit un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, aşa cum imperativ o cere art. 102 alin. 3 alin. e) din OUG nr. 195/2002.

Consideram ca Fapta contravenţională a fost constatată prin mijloace nelegale

Dupa cum se observa, agentul constatator invoca 2 doua mijloace tehnice in procesul verbal. Asadar, e aplicabila norma juridica de la art. 109 al. 2) din OUG nr 195 / 2002, conform careia : „ Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.”

Mijloacele video invocate in procesul verbal nu respecta legislatia in vigoare, respectiv NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 021-05 din 23 noiembrie 2005 – Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)[2].

Conform art. 1.2. din Norma, Pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse în funcţiune sau utilizate în masurarile de interes public, cinemometrele prevăzute la punctul 1.1. trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta norma, cat şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 “Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.

Procesul verbal este lovit de nulitate absoluta, intrucat agentul constatator nu detinea niciun aparat radar la data invocarii asa zisei contraventii.

Pentru a dovedi cele pretinse, solicitam instantei de judecata sa ceara de la intimata, identitatea persoanelor din cadrul Politiei Bacau ce au purtat aparatul radar montat pe autovehiculul cu nr … in ziua de ….

            Conform art. 181 al. 1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr 195 / 2002, „În situația în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul.”

            Or, agentul constatator, nu doar ca nu a folosit niciun aparat din cele mentionate mai sus, insa nici nu a prelucrat inregistrarile anterior sanctionarii petentului. De aceea,  solicitam verificarea inregistrarilor.

Solicitam procesele verbale incheiate la Politie, privind numele agentului ce a folosit aparatul radar in ziua de …, intrucat contestam si identitatea agentului constatator ca fiind cel care a folosit acel aparat radar in momentul sanctionarii.

Avem serioase dubii cu privire la legalitatea acestor mijloace de proba, intrucat agentul constatator nu putea, in mod rezonabil vorbind, sa foloseasca si un aparat video in timp ce sofa, pentru a filma participantii la trafic.

In masura in care se va dovedi ca aparatul a fost folosit de alta persoana, consideram ca procesul verbal a fost emis într-o procedură nepermisă şi nereglementată de lege, fiind întocmit de către un agent, care a aplicat o sancţiune pentru o faptă constatată de un alt agent, respectiv operatorul radar contrar dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001, conform cărora agentul constatator şi numai el, constatând contravenţia, întocmeşte procesul-verbal.

Consider ca vehiculul folosit nu detinea dreptul de a folosi aparatul radar, intrucat metrologia aparatului se refera la un anumit vehicul aflat in gestiunea Politiei

În acord cu dispozițiile art. 3.5.1. din Norma de metrologie legală 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre), aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, astfel cum a fost modificată prin Ordinul nr. 187/2009 al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală, pentru a fi valabile, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: data și ora la care a fost efectuată măsurarea; valoarea vitezei măsurate; imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia, această ultimă cerință nefiind îndeplinită în cauză.

Recent, Judecătoria Constanța a reținut că, în conformitate cu dispozițiile art. 5.2.1 din Norma de Metrologie Legală NML-021-05, legalitatea cinemometrului este valabilă numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuării verificării metrologice.

            Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să anulaţi procesul-verbal pentru motivele arătate mai sus ca nelegal şi, în cazul în care intimata nu va face dovada celor reţinute în procesul-verbal, ca netemeinic, si sa dispuneți exonerarea petentului de la plata amenzii alaturi de obligatia repunerii partilor in situatia anterioara prin obligarea intimatei la restituirea contravalorii amenzii.

                        In subsidiar,

solicitam anularea exclusiv a pedepsei complementare. Conform art. 5 alin. (5) din O.G. nr 2/2001, Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

Or, lipsirea petentului de dreptului sau de a sofa pentru 90 de zile este o sanctiunea mai severa decat pretinsa contraventie, fapta de a depasi o limta maxima a vitezei legale in pretinsa angajare de depasire, fara sa existe niciun pericol concret pentru participantii la trafic.

Sanctiunea suspendarii dreptului de sofa, mai ales prin numarul lung de zile, creeaza oarecum dificultati in viata personala si profesionala a petentului, in conditiile in care petentul se ocupa de …, care isi desfasoara, facand transporturi umanitare in scopul sprijinirii populatiei afectate de consecintele ravasitoare ale razboiului.

Suspendarea dreptului de a conduce masini, pentru 90 de zile, este disproportionata in raport cu pericolul social al faptei imputate.

Solicitam proba cu inregistrarile video si proba cu inscrisuri, scopul fiind dovedirea caracterului ilegal privind intocmirea procesului verbal.

Solicitam inregistrarile video invocate in procesul verbal. Ca si inscrisuri, propunem actele anexate,  buletinul de verificare metrologica al aparatului radar montat pe autovehiculul cu nr de inmatriculare – aparat invocat in Procesul verbal si procesul-verbal privind numele agentului care a preluat si predat echipamentul – aparatul radar montat pe autovehiculul cu nr de inmatriculare si celelalte inscrisuri;

            Depunem prezenta plângere, în două exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare alaturi de urmatoarele acte:

 • Copie CI;
 • Dovada plata sanctiune principala;
 • Copie Proces Verbal;
 • Imputernicire avocatiala;
 • Dovada achitare taxa jurdiciara de timbru 20 ron;

[1] (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

[2] Aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23.11.2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 07.12.2005.

Indiferent ca ne raportam la amenda circulatie, amenda viteza ori amenda parcare, prin MODEL Plangere contraventie, poti anula amenda daca fapta este descrisa insuficient de politisti sau mijloacele lor de proba sunt ilegale.

Descrierea faptei este esentiala pentru ca procesul verbal contraventional sa fie legal. ICCJ a admis RIL prin Decizia 13/2018, impunand ca Descrierea insuficientă a faptei atrage nulitatea amenzii.

plangere impotriva amenzii

Conditiile privind incheierea legala a unui proces verbal de constatare a contraventiei

Printre rubricile procesului verbal, se enumera cateva esentiale.

Conform art. 16 din OG 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

– data și locul unde este încheiat;

– numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului;

– descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

– indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;

pentru cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

in cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia.

– În situația în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

– În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Comunicarea procesului-verbal se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

Asa cum aminteam cu alta ocazia,  necomunicarea procesului-verbal atrage prescrierea raspunderii contraventionale.

Conform art. 17 din OG 2/2001, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

Suspendarea permisului | Contestatie suspendare permis

RIL admis de ICCJ prin Decizia nr.13/2018 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 – temei pentru un model plangere contraventionala

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor :

– Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Efectele RIL admis prin Decizia ICCJ 13/2018 – Anularea amenzilor nelegale printr-un model plangere contraventionala

Cel amendat va avea posibilitatea sa conteste procesul Verbal intocmit superficial, fara descrierea faptei.

Instantele sunt obligate sa acorde Atentie sporita descrierii faptei.


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol – model plangere contraventionala – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspundere.