Un Proces-Verbal contraventional poate fi anulat daca fapta nu e descrisa suficient

Indiferent ca ne raportam la amenda circulatie, amenda viteza ori amenda parcare, prin Plangere impotriva amenzii , petentul poate anula un Proces-Verbal de constatare daca fapta este descrisa insuficient de politisti. Descrierea faptei este esentiala pentru ca procesul verbal contraventional sa fie legal. ICCJ a admis RIL prin Decizia 13/2018, impunand ca Descrierea insuficientă a faptei atrage nulitatea amenzii.

plangere impotriva amenzii

Conditiile privind incheierea legala a unui proces verbal de constatare a contraventiei

Printre rubricile procesului verbal, se enumera cateva esentiale. Conform art. 16 din OG 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: – data și locul unde este încheiat; – numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; – datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; – descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; – indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; pentru cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent. in cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. – În situația în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. – În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Comunicarea procesului-verbal se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

Asa cum aminteam cu alta ocazia,  necomunicarea procesului-verbal atrage prescrierea raspunderii contraventionale.

Conform art. 17 din OG 2/2001, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata și din oficiu. Prin contestatie amenda, cel amendat poate scapa de procesul verbal. https://velicu.eu/alcool-la-volan-intre-lumea-de-dincolo-si-codul-penal/

Suspendarea permisului | Video cu avocat contestare proces verbal

RIL admis de ICCJ prin Decizia nr.13/2018 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 – temei pentru plangere impotriva amenzii

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor :

– Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Decizia ICCJ 13/2018 este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Rolul unui Recurs in Interesul Legii in general asupra dreptul de a formula plangere impotriva amenzii

Conform celor publicate de CSM pe site-ul oficial, este esential ca judecătorii să interpreteze legile cât mai echitabil şi uniform, in interesul dreptăţii şi al securităţii juridice.

Scopul interpretării este de a reda voinţa obiectivizată a legiuitorului, aşa cum rezultă aceasta din normă. În acest scop, se folosesc cele patru metode esenţiale ale interpretării:

– din sensul textual al normei.

– din contextul normei.

– din materialele despre lege şi din istoricul apariţiei acesteia.

– din scopul normei.

Dezideratul exercitării unui Recurs în interesul legii este de a se asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele naționale.

Conform Legii nr. 304/ 2004 Rep. privind organizarea judiciară, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii funcționează în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, este prezidat de Președintele Curții sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinți iar desemnarea judecătorilor se realizeaza în funcție de specializarea completelor de judecată din care aceștia fac parte.

Efectele RIL admis prin Decizia ICCJ 13/2018 – Anularea amenzilor nelegale prin plangere impotriva amenzii

Cel amendat va avea posibilitatea sa conteste procesul Verbal intocmit superficial, fara descrierea faptei.

Raportat la prevederile art. 517 alin 4 din codul de procedura civila., decizia devine obligatorie pentru instante de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, Partea I.

Motivarea se face in maxim 30 de zile, urmand ca publicarea in M.Of. sa fie dispusa in maxim 15 zile de la motivare.

Ulterior publicarii in Monitorul Oficial, instantele sunt obligate sa acorde Atentie sporita descrierii faptei. Lipsa unei descrieri a faptei pentru care contravenientul a fost amendat ofera posibilitatea celui din urma sa ceara si sa obtina anularea procesului verbal nelegal, daca introduce in termen o plangere impotriva amenzii.


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu
  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspundere.