Totul despre Pensionare anticipata | Pensia anticipata partiala

PENSIA ANTICIPATA IN NOUA LEGE – LEGEA 127/2019

Sediu legislativ privind pensia anticipata , inclusiv pensia anticipata partiala, se regaseste in Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 9 iulie 2019, lege ce a adus noutati privind pensionarea anticipata

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii a intrat in vigoare la data de 1 septembrie 2021

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, și actele subsecvente emise în baza acesteia;

b) Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, cu completările ulterioare.

CE ESTE PENSIA ANTICIPATA

Art. 1 al Legii nr. 127/2019 stabileste: “Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.”

Dreptul la pensie anticipata este un drept din sfera drepturilor la asigurari sociale, este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr. 127/2019, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Principiile sistemului public de pensii sunt enumerate in art, 2 al Legii nr. 127/2019:

a) principiul unicității;

b) principiul obligativității;

c) principiul contributivității;

d) principiul egalității;

e) principiul repartiției;

f) principiul solidarității sociale;

g) principiul autonomiei;

h) principiul imprescriptibilității;

i) principiul incesibilității;

j) principiul disponibilității;

Titlul IV al legii mai sus-mentionate se intituleaza  “Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii”. Art. 45 al Legii nr. 127/2019 enunta faptul ca in sistemul public de pensii se acorda 2 (doua) categorii de prestatii sociale, si anume: pensiile si alte prestatii de asigurari sociale.

In continuare, la art. 46, alin. (1) regasim cele 4 (patru) tipuri de pensie ce pot fi acordate:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia de invaliditate;

d) pensia de urmaș;

Ce se va intampla cu Pensia anticipata partiala

Dupa cum se poate observa, spre deosebire de continutul art. 51, alin. (1) al Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii (legea in vigoare momentan, care va fi abrogata in luna septembrie 2021), Legea nr. 127/2019 a eliminat doar denumirea – pensia anticipata partiala, conditiile acordarii acesteia regasindu-se in cadrul articolului destinate pensiei anticipate.

Pensia anticipata Nu poate fi cumulata

O alta mentiune importanta este cea de la alin. (2) al art. 46 si anume: “În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).”

Cine poate accesa pensia anticipata

Pensia anticipata poate fi accesata doar de contribuabilii la fondul de pensii.

Contribuabilul este persoana fizică sau juridică ce plătește contribuții de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi, astfel cum arata si art. 3, lit. c.

CINE SUNT CONTRIBUABILII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII?

Art. 25, alin. (1) al Legii defineste cele 4 categorii de contribuabili, si anume:

a) persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care angajatorii sau entitățile asimilate acestora au obligația, potrivit Codului fiscal, de a calcula, de a reține la sursă și de a vira contribuția de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, potrivit Codului fiscal, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează și plătesc contribuția de asigurări sociale;

c) angajatorii sau entitățile asimilate acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite și/sau speciale de muncă, precum și eventuale diferențe de contribuții de asigurări sociale pe care legislația le pune în seama angajatorului;

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile teritoriale și unitățile trimițătoare, care, potrivit legislației specifice, au obligația de a suporta din bugetele proprii contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv pentru personalul român trimis în misiune temporară sau permanentă în străinătate.

A aparut o noua categorie de contribuabili

De asemena, alin. (2) al aceluiasi articol, introduce o noua categorie de contribuabili: “Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.”

Reamintim ca, in conformitate cu art. 3, lit. b, contract de asigurare socială  este definit ca fiind “contractul încheiat între persoana fizică și casa teritorială de pensii pentru completarea stagiului de cotizare prevăzut de prezenta lege sau pentru completarea venitului asigurat”.

CARE SUNT CONDITIILE PENTRU A  OBTINE PENSIA ANTICIPATA ?

Pensia anticipata este reglementata de art. 60-62 din Legea nr. 127/2019.

Art. 60 stabileste conditiile pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de pensie anticipata. Acestea sunt:

  1. Realizarea stagiului complet de cotizare sau depasirea stagiului complet de cotizare cu pana la 8 ani. Stagiul complet de cotizare, in coformitate cu dispozitiile legale, este de  35 ani.
  2. Persoana sa aiba o varsta cu cel mult 5 ani mai mica decat varsta standard de pensionare. Varsta standard de pensionare este, in prezent, de 63 ani pentru femei si 65 ani pentru barbati. Totusi, Anexa nr. 5 a Legii 127/2019 indica varsta standard de pensionare pentru fiecare categorie in parte, in functie de anul nasterii.

Cu titlu exemplificativ, mentionam faptul ca Anexa 5 a Legii 127/2019 stabileste ca:

  • o persoana de sex feminin nascuta in ianuarie 1967 urmeaza sa se pensioneze pentru limita de varsta (nu anticipat) in luna ianuarie a anului 2030, cand va avea varsta de 63 ani; rezulta ca aceeasi persoana, se poate pensiona anticipat in luna ianuarie a anului 2025, desigur, daca va avea un stagiu de cotizare de minim 35 ani;
  • o persoana de sex masculin nascuta in martie 1950 urmeaza sa se pensioneze pentru limita de varsta (nu anticipat) in luna martie 2015, cand va avea varsta de 65 ani, desigur, daca va avea un stagiu de cotizare de minim 35 ani;

PENSIONAREA ANTICIPATA CUNOASTE UNELE PERIOADE ASIMILATE

In continuare, alin. (2) al art. 60, stabileste ca in vederea calcularii stagiului de cotizare, se au in vedere urmatoarele perioade asimilate:

a) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

b) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

c) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani;

d) are vechime în muncă conform prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

e) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001.

Atentie, la pensionarea anticipata poti invoca si conditiile speciale sau deosebite de munca

De asemenea, se au in vedere si perioadele in care persoana a lucrat in conditii speciale sau conditii desebite de munca, astfel cum edicteaza art. 15 al Legii nr. 127/2019:

– Pentru perioadele care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă.

– Constituie perioade asimilate și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum și perioada suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat în condiții speciale și condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 și până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

– Constituie perioade asimilate și alte perioade suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Ce sunt conditiile speciale de munca si conditiile deosebite relevante pentru pensia anticipata

Consideram necesar sa prezentam notiunile de conditii deosebite si conditii speciale, astfel cum sunt definite de art. 3 din Lege:

  • locuri de muncă în condiții deosebite – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților;
  • locuri de muncă în condiții speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților;

Toate perioadele mentionate mai sus se valorifica in vederea calcularii stagiului minim de cotizare pentru a se obtine orice fel de pensie.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Lege, “La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute conform legislației altor țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice internaționale la care România este parte.”

Pensia anticipata cunoaste si penalizari

Intrucat pensia anticipata permite iesirea la pensie la o varsta mai tanara decat daca s-ar iesi la pensie ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare, exista si neajuns al acestui tip de pensie reprezentat de faptul ca in vederea stabilirii cuantumului acestui tip de pensie se va face prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform Tabelului 3 din Legea nr. 127/2019.

De ex, pentru o perioada de cotizare de pana intr-un an realizata peste stagiul complet de cotizare (35 ani), procentul de penalizare pentru fiecare luna de anticipare este de 0.50%. Pentru o perioada de cotizare de 7 pana la 8 ani realizata peste stagiul complet de cotizare ( 35 ani ), procentul de penalizare pentru fiecare luna de anticipare este de 0.15%.

Totodata, art. 61 al Legii prevede faptul ca: “La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 60 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.”

Exista si parti bune pe langa penalizarea pensiei

Totusi, partea buna si echitabila a reglementarii o reprezinta faptul ca: “La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, după caz, în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate și/sau perioadelor asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c).”

Perioadele asimilate pensionarii anticipate

Mentionam, in continuare, cele 3 perioade asimilate prevazute la art. 14, alin. (1), lit. a)-c):

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

Cu alte cuvinte, la stabilirea stagiului de cotizare in vederea obtinerii pensiei anticipate nu se iau in calcul cele perioade mentionate mai sus, insa, in momentul in care pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate indeplineste conditiile pentru a beneficia de o pensie pentru limita de varsta, aceste trei perioade se vor avea in vedere.

Pensia anticipata versus pensia de invaliditate

          Un alt aspect important de retinut este reprezentat de faptul ca “Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta pentru pensie de invaliditate în situația pierderii capacității de muncă.” (art. 62, alin. (2) din Legea nr. 127 / 2019).

CUM SE CALCULEAZA PENSIA ANTICIPATA ?

Art. 85 din Legea nr. 127/2019 prevede urmatoarele:  “(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.”

Valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

Valorile punctului de pensie sunt următoarele:

a) la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;

b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;

c) la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este de 75 lei. Începând cu anul 2022, valoarea punctului de referință se majorează anual cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. (art. 86 al Legii).

Numărul total de puncte realizate de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia. 

  • Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic;
  • Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respective;

În situația asiguraților care, în aceeași perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care s-a datorat și plătit contribuția de asigurări sociale, dovedesc și venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate (art. 87, alin. (4) al Legii).

          Pentru ca am mentionat mai sus si de persoanele care au desfasurat activitate in conditii speciale sau in conditii deosebite de munca (sau in fostele grupe I si II de munca), precizam si faptul ca aceste categorii beneficiaza de o majorare a punctului de pensie in considerarea tipului de munca pe care au prestat-o, si anume:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.

CUM SE STABILESTE SI SE ACORDA PENSIA ANTICIPATA?

Pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură special, la Casa Judeteana de Pensii.

Este important de stiut ca se poate depune cererea de pensionare insotita de documentele justificative si on-line, pe site-ul Casei Judetene de Pensii.

Cererea de pensionare poate fi depusă și de altă persoană decât cele prevăzute mai sus, dacă aceasta declară pe propria răspundere că cererea este semnată olograf atât de titular, cât și de persoana care o depune.

 Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul.

Cererea de pensionare poate fi retrasă la solicitare, de titular, de reprezentantul legal ori de mandatarul desemnat prin procură specială, până la emiterea deciziei de pensionare.

În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.

Decizia de pensionare anticipata e emisa de Casa teritoriala de pensii

 Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data îndeplinirii condițiilor în cazul în care cererea a fost înregistrată cu respectarea termenului prevăzut de 30 zile de la indeplinirea conditiilor pentru a obtine pensia.

 În situația în care cererea este înregistrată cu depășirea termenului de 30 zile drepturile se acordă începând cu data înregistrării cererii.

CAND ARE LOC PLATA PENSIEI ANTICIPATE?

          Art. 96 al Legii nr. 127 / 2019 stabileste urmatoarele: În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii, cu excepția pensiilor anticipate, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat, în cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) și pct. II.

Amintim, in continuare, care sunt situatiile reglementate de art. 6, alin. (1), pct. I, lit.a) si b) si pct. II, cand persoanei in cauza ii inceteaza calitatea de asigurat si i se va plati pensia anticipata:

          a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;

b) funcționarii publici;

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate persoanelor de mai sus;

DECIZIA DE PENSIONARE ANTICIPATA

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii (art. 97 din Legea nr. 127/2019)

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, în cazul în care, la solicitarea casei teritoriale de pensii competente din România, cererea nu a putut fi completată de către solicitant cu toate documentele necesare stabilirii dreptului, în termen de 12 luni de la înregistrare, cererea de pensionare se soluționează prin decizie de respingere.

Termenul prevăzut mai sus se prelungește cu 30 de zile în cazul persoanelor care au calitatea de asigurat în luna solicitării, precum și în situația în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare față de cele existente în dosarul de pensie.

Decizia de pensie cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

 Decizia casei teritoriale de pensii se comunică titularului sau reprezentantului legal, după caz, care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data emiterii ori personal, la sediul instituției emitente.

În termenul de 10 zile,  casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului, la solicitarea acestuia, în format electronic, faptul că a fost emisă decizia de pensionare.

Decizia de admitere a cererii de pensionare poate fi anulată la cererea pensionarului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

CE ESTE DECIZIA DE REVIZUIRE PRIVIND PENSIONAREA ANTICIPATA?

În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire (art. 98 al Legii nr. 127/2019).

În situația asiguraților persoane care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal, care au depus declarația individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferențe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei și cel ales de contribuabil în declarația individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modifi9cările ce se impun, prin decizie de revizuire, care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior (art. 98, alin. (2) din Legea nr. 127/2019).

Sumele rezultate ca urmare a revizuirii se vor datora sau acorda, dupa caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor (in termen de 3 ani).

Un alt aspect important este reprezentat de faptul ca, pensia poate fi recalculată la cerere, prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

In cat timp se solutioneaza cererea de recalculare

Cererea de recalculare se soluționează în termen de 60 de zile de la data înregistrării, prin decizie de recalculare. Pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea pensiei o singură dată într-un an calendaristic, în condițiile legii.  Sumele rezultate în urma recalcularii se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 Deciziile de pensie emise în temeiul recalcualrii pot fi anulate, la cererea pensionarului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

CUM SE POATE CONTESTA O DECIZIE DE PENSIONARE ANTICIPATA SI CARE ESTE INSTANTA COMPETENTA MATERIAL?

Art. 139-144 din Legea nr. 127 / 2019 reglementeaza Jurisdictia asigurarilor sociale, cu alte cuvinte, se ocupa de procedura ce trebuie urmata in cazul in care o persoana nu este multumita de cele expuse in Decizia de pensionare.

Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă

(Atentie: instanta competenta sa judece astfel de litigii este Tribunalul din circumscriptia caruia locuieste pensionarul, Sectia de Litigii de munca si asigurari sociale, iar caile de atac se vor judeca de catre Curtea de Apel).

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

a) drepturi și obligații născute în temeiul contractului de asigurare socială;

b) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;

c) deciziile medicale emise de Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, precum și de comisiile medicale regionale;

d) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi;

e) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

f) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi.

ATENTIE! Deciziile necontestate in termen de 45 zile raman definitive.

CARE ESTE INSTANTA COMPETENTA TERITORIAL SA INDREPTE VALOAREA PENSIEI ANTICIPATE ?

Cererile îndreptate împotriva Casei Nationale de Pensii Publice sau împotriva caselor teritoriale / judetene de pensii, având ca obiect drepturile de pensie și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special, se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul.

          Celelalte cereri, inclusiv cele prevăzute la plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi, se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul.

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă. Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive.

TREBUIE ACHITATA O TAXA JUDICIARA DE TIMBRU PENTRU A INTREGI PENSIA ANTICIPATA ?

NU, conform art. 144 din Legea nr. 127/2019: Cererile formulate în fața oricăror organe sau a instanțelor judecătorești, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbre.

BINE DE STIUT PRIVIND PENSIA ANTICIPATA

La data intrării în vigoare a Legii nr. 127/2019, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință prevăzută la art. 86 (75 lei). Excepția o reprezinta pensiile stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art. 168.

Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 127/2019, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi evaluate în vederea recalculării.

În cazul în care prin aplicarea prevederilor de mai sus rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos.

Casele teritoriale de pensii notifică pensionarii referitor la rezultatul aplicării prevederilor de mai sus referitoare la recalculare.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensia anticipata stabilita conform legislației anterioare devin pensii pentru limită de vârstă și se recalculează, prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensia anticipata parțiala fără diminuare, stabilia conform prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 și ale Legii nr. 218/2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău, devine pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării. Te pot interesa si urmatoarele articole:

  • https://velicu.eu/diferenta-dintre-salariul-brut-si-salariul-net-si-legatura-cu-poprirea/

Avocat Gabriela Cristea

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – pensia anticipata partiala – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.