Model in Contestatia la Executare silita | Avocat Velicu Daniel

model in contestatia la executare

Contestatia la Executare este echivalenta cu strigatul de ajutor al celui asuprit de Forta coercitiva a Statului Roman. De aceea, va oferim un model in contestatia la executare.

 

Ai toate motivele sa fi interesat de un Model in Contestatia la Executare.

Instantele de judecata sanctioneaza abuzurile executorilor si ale creditorilor precum Recuperatorii de creante.

Debitorii trebuie sa Conteste Executarea Silita in termenul de 17 zile de la primirea actelor sau de la retinerea banilor prin poprirea pe cont/ poprirea pe salariu, pot scapa de urmarirea silita.

In faza executarii silite, o Contestatie la Executare Silita poate fi facuta de tine personal (vezi mai jos un model in contestatia la executare) sau de un Avocat specializat in Executari Silite.

Acest mijloc de aparare impotriva abuzurilor reprezinta cheia salvarii tale.

Conditia este de a nu gresi odata cu intocmirea contestatiei la executare.

Va oferim un model in contestatia la executare.

 

ATENTIE! Executarea silita generata de un imprumut bancar poate fi contestata oricand, in acest caz contestatia fiind imprescriptibila !

 

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

  

De ce va oferim un model in contestatia la executare

 

Sustinem si promovam Dreptul tau la Asistenta Juridica Gratuita – prin proiectul Avocat Online.

Avocatul, indiferent ca este sau nu implicat Pro bono, poate ajuta enorm, cuvantul sau putand aduce dreptatea persoanei vatamate.

Avocații reprezinta elementul esențial în protejarea dreptului de acces la justiție prin acordarea de asistentă juridica gratuita.

Asistenta juridica ar trebui să fie acordată gratis tuturor persoanelor cu venituri scazute, indiferent de reședință sau naționalitate.

 

Stiu ce inseamna sa ai conturile bancare blocate la cererea pretinsului creditor.

Cunosc sentimentul nesigurantei si frica, generate de accessarea abuziva a fortei coercitive a statului impotriva ta

Sunt singurul avocat care ajuta alti avocati sa castige contra KRUK, EOS, INTRUM sau impotriva altor firme de recuperare a creantelor bancare.

In acest sens, am creionat un Ghid in protectia consumatorilor.

Avocatii, care lupta cu bancile sau Recuperatorii pentru Anularea Executarii Silite abuzive, trebuie ajutati si chiar promovati.

 

 

De ce ai nevoie de un model in Contestatia la executare

 

Rolul Legii este de acela de a proteja cetatenii Statului Roman.

Atunci cand legea este folosita drept paravan pentru afaceri ilegale, este inversat rolul Statului de Drept.

Forta coercitiva a statului poate fi un monstru in acest caz.

In Faza a doua a unui proces civil, Contestatia la executare joaca un rol esential.

Executarea silita – a doua fază – trebuie sa respecte legislatia. Executarea este efectuata de executorii judecătoreşti, acestia îşi desfăşoară activitatea independent de instanţele de judecată.

Contestarea executarii silite este instrumentul legal prin intermediul căruia poti obţine desfiinţarea măsurilor ilegale din faza executarii silite.

 

Model in Contestatia la Executare Silita

 

 

Catre Judecatoria …..(se va expedia la instanta unde aveti / aveati domiciliul la data sesizarii executorului) aici vei gasi Judecatoria competenta https://portal.just.ro/SitePages/circumscriptii.aspx 

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul / reședința în …..,

având codul numeric personal …..,  

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.,

 

CONTESTATIA IMPOTRIVA EXECUTARII SILITE

 

ce face obiectul dosarului de executare nr…., înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului executoriu .. . reprezentat de …. .

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.

În fapt, arătăm că …. .

 

Aici trebuie sa expuneti cat mai clar motivele pentru care dvs considerati ca executarea silita sau / si actele de executare sunt nelegale. (spre exemplu: prescripţia dreptului de a cere executarea silită, bunurile urmărite sunt exceptate de la executare silită, perimarea executării silite etc.) Noi va oferim peste 50 de motive 

50 de Executari Silite Ilegale | Anuleaza Acum Executarea Silita Abuziva

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei :

– cu înscrisuri ( Le veti depune în copii certificate pentru conformitate cu originalul.)

– cu expertiză judiciară în specialitatea ….. (expertiza va fi solicitata exceptional spre exemplu cand suma este calculate gresit )

           În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe intimat la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

           Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în …..  exemplare. (in cele mai multe cazuri doua exemplare sunt suficiente).

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..

(Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013)

 

Semnătura

Doamnei / Domnului Preşedinte al Judecatoriei ….( se va expedia la instanta unde aveti / aveati domiciliul la data sesizarii executorului) aici vei gasi Judecatoria competenta https://portal.just.ro/SitePages/circumscriptii.aspx  )

 

 

Atentie, prin acest model in contestatia la executare puteti ataca si Clauzele abuzive din Contractul de credit

 

Privitor la dreptul dvs de a ataca clauza / clauzele privind clauzele abuzive, amintim ordonanta emisa de CJUE in cauza C-75/2019.

Conform deciziei curtii, Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Clauzele abuzive pot fi atacate oricand prin contestatia la executare, cu conditia ca sa respectati rigoarea ceruta de sistemul judiciar.

 

ATENTIE! Executarea silita generata de un imprumut bancar poate fi contestata oricand, in acest caz contestatia fiind imprescriptibila !

 

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

 

Totul despre Termenele procedurale in Procesul Civil

 

In ce priveste Clauzele abuzive din contractele de credit, cele mai des intalnite sunt urmatoarele:

 • Clauza prin care creditoarea isi asuma dretul de a cesiona creanta sau creditul catre orice entitate doreste, adica inclusiv catre recuperatorii de creante.
 • Comisionul de administrare;
 • Comisionul de risc, mai ales in conditiile in care a fost incheiata o asigurare;
 • Comisionul de gestiune;
 • Comisionul de rambursare anticipata;
 • Comisionul de analiza dosar sau acordare credit;
 • Clauza prin care creditorul isi asuma dreptul la o Dobanda contractuala variabila;
 • Clauza privind Scadenta anticipata;
 • Clauza de risc valutar, in ce priveste monedele CHF, Euro, Dolar, prin care creditoul nu isi asuma niciun risc de pe urma fluctuatiei;
 • Clauza prin care creditorul poate accesa dobanda penalizatoare, excesiva sau variabila.

 

Iti este de folos acest model in contestatia la executare?

 

Daca considerati ca va suntem de ajutor, aveti posibilitatea de a ne arata aprecierea dvs prin like, share sau recenzie pentru a ajuta si alti consumatori, executati silit abuziv.

 

 

Cat de greu e sa anulezi executarea

 

Un succes recent obtinut, contra recuperatorilor de creante, ne arata cat de complexa e executarea silita, intrucat Banca ALIOR BANK a cesionat creanta in timpul executarii silite, aspect de care am profitat pentru a anula executarea silita si datoria:

https://portal.just.ro/296/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29600000000228020&id_inst=296

ALIOR BANK SA VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI

INVESTCAPITAL LTD – la KRUK ROMANIA SRL

27 iulie 2023: Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de intimata …, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul …, în contradictoriu cu intimatele … şi …. Respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei privind scadenţa anticipată prevăzută la art. 8.2 din contractul de credit nr. TKB0000293632 din 17.09.2021. Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare nr. 1891/E/2022 al …, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. Obligă intimatele, în solidar, la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 180,88 lei, reprezentând contravaloarea copierii dosarului de executare nr. 1891/E/2022 al … Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru, în cuantum de 1.000 lei, achitată în prezentul dosar, în măsura rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la Tribunalul Satu Mare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Satu Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.07.2023.
Document: Hotarâre  1960/2023  27.07.2023

model contestatia la executare

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate.

 

AI LIBERTATEA DE A DEMARA SINGUR CONTESTATIA SAU SA ANGAJEZI UN AVOCAT


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu   

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.