BANCPOST & creditele sale de nevoi personale = KRUK

bancpost credit nevoi persnale

KRUK a preluat acele credite de nevoi personale BancPost, insa e invinsa de avocatii specializati, pe banda rulanta, de ex: in cazul clientului mai jos amintit:

https://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000571957&id_inst=4

Dosar nr 15106/4/2023

Contestator Buharu Sorin – la avocat Velicu Daniel

INVESTCAPITAL LTDIntimat

2 noiembrie 2023: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 3705/2022 al BEJA Visan şi Dorcioman şi încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 29.08.2022 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 21240/4/2022. Obligă intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în cuantum de 5.119 lei. În temeiul art. 45 al. 1 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestator, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei achitate conform ordinului de plată din data de 26.06.2023 (ID tranzacţie:3430381780) înregistrat la BRD – Groupe Societe Generale S.A. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sector 4 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 02.11.2023.

BancPost nu mai exista, insa acele credite nevoi personale BancPost au ajuns la KRUK

In anul 1991, Andrei Chirică, ministrul Comunicaţiilor în guvernul Roman a chemat-o pe Elena Petculescu, director în cadrul Direcţiei Generale de Poştă şi Comunicaţii, şi i-a spus să facă o bancă a Poştei, aşa cum aveau foarte multe ţări europene (ING a pornit de la o bancă a poştei din Olanda).

Nu ştiam nimic despre sistemul bancar, despre bănci, despre acest proiect … spune acum Elena Petculescu, 83 de ani. – sursa ZF online

a s-a născut Bancpost, una dintre băncile pe care le-a avut statul la începutul anilor ‘90, după Banca Română de Comerţ Exterior – Bancorex, BCR, BRD, Banca Agricolă şi Eximbank.

credit nevoi personale bancpost

În data de 22.06.2006, Bancpost i-a acordat domnului Buharu Sorin creditul nr. 812CM10061730009.

Întrucat pe parcursul derularii creditului nu au fost îndeplinite obligațiile contractuale asumate și au fost acumulate restanțe, creanța rezultată din contractul de credit a fost cesionată la data de 02.06.2014 de către Bancpost către Getback Recovery SRL.

În luna aprilie 2018, Banca Transilvania a dobândit pachetul majoritar de acțiuni deținut de Eurobank Group la Bancpost, iar fuziunea efectivă a celor doua bănci a avut loc în data de 31.12.2018.

Deoarece la momentul fuziunii, creditul domnului Buharu nu mai făcea parte din portofoliul de
credite al Bancpost, fiind deja cesionat, nu a fost preluat în portofoliul Băncii Transilvania.

Executarea & datorie anulate – BancPost credit nevoi personale

credite nevoi personale bancpost

Precum cazul clientului, BancPost a cesionat creantele si insesi contractele de credit chiar, catre firme tip SRL precum KRUK, InvestCapital ltd s.a.

Aceste firme demareaza ilegal si abuziv demersuri privind forta coercitiva a Statului, precum poprire, sechestru auto , executare silita imobiliara s.a.

In urma contestatiei la executare si a celorlalte formalitati demarate de noi, contra executarii nelegale marca B.E.J.A. Vişan şi Dorcioman am reusit .

In acest caz, cheia succesului a fost sa dovedim ca vechiul dosar de executare nu a intrerupt termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita – ati citit bine!

Exista executari ce NU intrerup prescriptia, inclusiv in ce priveste acele credite nevoi personale BancPost!

KRUK a invocat in procesul clientului alt dosar de executare, deschis in anul 2012, pentru a dovedi intreruperea termenului de prescriptie.

Dat fiind ipoteza executarii silite (dosarul executional nr 3470MI/2012) ca urmare a insolvabilitatii debitorului, creditorul trebuia sa ceara reluarea executarii silite, in cadrul aceluiasi dosar de executare.

Nu era necesara emiterea unei noi incheieri de incuviintare, astfel doar in acest caz am fi vorbit de neimplinirea termenului de prescriptie.

Conduita creditorului de a declansa o noua procedura executionala, fara a solicita reluarea executarii silite in dosarul executional invocate, executare incetata in conditiile art. 703 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ., semnifica faptul ca a renuntat – ab initio – la procedura executionala initiala.

In situatia aceasta, cu privire la prescriptia dreptului creditorului de a obtine executarea silita, sunt incidente dispozitiile art. 709 alin. 3 C. proc. civ., potrivit carora prescriptia nu este intrerupta daca creditorul a renuntat la executarea silita.

Corelatia dintre art. 705 alin. 1 C. proc. civ. Si art. 708 alin. 1 pct. 3 C. proc. civ. este urmatoarea: pe parcursul derularii executarii silite executorul va constata ca debitorul nu detine bunuri urmaribile, creditorul avand obligatia sa faca demersuri pentru identificarea acestor bunuri, perioada in care prescriptia este suspendata.

In momentul in care creditorul comunica executorul informatii referitoare la bunurile debitorului, executorul va emite noi acte de executare, iar cursul prescriptiei se va relua, urmand a fi intrerupt prin emiterea fiecarui act de executare.

Alte cazuri privind creditele de nevoi personale BANCPOST

Celebrele carduri VISA generau majorarea debitului cu pana la 100 de ori debitul principal.

creditele de nevoi personale BANCPOST

Recent am obtinut anularea intregii dobanzi si a comisionului aferent, reiesite dintr-un contract de card VISA incheiat cu BANCPOST.

bancpost credit nevoi personale

29 NOI 2023: Admite apelul Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare în ceea ce priveşte invocarea nulităţii clauzelor abuzive, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia la executare. Constată nulă absolut clauza cuprinsă în art. 5.1.e din contractul de credit pentru emiterea cardului în lei doar în ceea ce prive?te dreptul băncii de a modifica dobânda, taxele şi comisioanele fără a indica un criteriu obiectiv în funcţie de care pot fi modificate. Constată nulă absolut clauza cuprinsă în art. 3.12 din contractul de credit pentru emiterea cardului în lei doar în ceea ce priveste dreptul băncii de a percepe comisioane fără a indica tipul de comision cerut şi cuantumul acestuia. Constată nulă absolut clauza cuprinsă în art. 3.14 din contractul de credit pentru emiterea cardului în lei doar în ceea ce prive?te dreptul băncii de a calcula dobânda în raport de rata zilnică a dobânzii valabilă în ziua respectivă şi fără a indica un criteriu obiectiv. Anulează actele de executare silită din dosarul de executare nr. 472/2018 întocmit de SCPEJ THEMIS în ceea ce priveşte sumele percepute cu titlu de dobândă şi comisioane. Definitivă. Pronunţată, azi, 29.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

Document: Hotarâre 6812/2023 29.11.2023

Privind prescriptia extinctiva recomandam si urmatoarele articole:

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.