Creditele Cesionate de OTP BANK catre firme offshore incalca Legea

OTP Factoring SRL

Creditele cesionate de OTP BANK catre firme offshore au adus sanctiuni bancii, intrucat s-a fraudat procedura de monitorizare a activitatii institutiilor financiare, caz dovedit de un avocat specializat in Executari  Silite in Cluj.

Insa, daca entitatile offshore au demarat executarea silita, procedurile sunt nule absolut. 

Debitorii pot obtine Intoarcerea Executarii Silite prin Contestarea Cesiunii de creanta.

 

 

Dobanda variabila din contractele incheiate cu OTP BANK e ilegala

Regasiti un caz recent, in care am dovedit cele pretinse: atat contratul de credit incheiat cu OTP BANK, cat si executarea demarata de OTP Factoring SRL sunt ilegale, astfel am obtinut anularea acestora.

creditele cesionate de OTP BANK

creditele cesionate de OTP BANK

 

Am demarat doua procese la CLUJ, ambele castigate, astfel am anulat atat datoria in intregime cat si dreptul bancii / OTP FACTORING sa perceapa dobanda, intrucat creditele cesionate de OTP BANK sunt cheia:

https://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000455602&id_inst=1285 

05.12.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: A3
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanţii S. D. M. S. si S. D. C. D., în contradictoriu cu intimata Otp Factoring SRL, împotriva sentinţei civile nr. 8083/15.12.2021 pronunţate de Judecătoria Cluj Napoca în dosarul nr. 10889/211/2021, pe care o schimbă în totalitate în sensul în care: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii S. D. M. S. şi S. D. C. D., în contradictoriu cu intimata O. F. SRL, şi pe cale de consecinţă: Anulează executarea silită însăşi efectuată în dosarul execuţional nr. 464/2021 al SCPEJ Morari si Asociaţii. Definitivă. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 5 decembrie 2022.
Document: Hotarâre  1651/2022  05.12.2022
creditele cesionate de otp bank

creditele cesionate de otp bank

 

In al doilea proces de la CLUJ, am dovedit creditele cesionate de OTP BANK sunt efectuate prin frauda la lege

 

https://portal.just.ro/211/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000454374&id_inst=211

 

04.01.2023: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul S. D. M., în contradictoriu cu pârâtele OTP BANK ROMÂNIA S.A., OTP FAKTORING ZRT. ?i OTP FACTORING S.R.L. Constată caracterul abuziv şi, în consecin?ă, pronun?ă nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 5.2 din contractul de credit nr. C2204/1000/12259/18.08.2008, privind posibilitatea de băncii de modificare unilaterală a dobânzii, în conformitate cu politica acesteia.

 

Creditele Cesionate de OTP BANK sunt precum o sabie cu doua taisuri | ANPC a sanctionat (tardiv) OTP BANK din cauza operatiunii prin care creditele cesionate au ajuns la entitati offshore

Creditele cesionate de OTP Bank au generat o amenda de 160.000 de lei si solutia pentru ca debitorii sa scape de datorie si executare.

Entitatea a fost somată să restituie toate sumele percepute sub formă de dobândă, comisioane şi penalităţi pentru creditele cesionate de OTP BANK.

Debitorii, executati silit abuziv, au posibilitatea sa obtina Intoarcerea Executarii Silite.

OTP Bank a fost amendata pentru ca a cesionat ilegal credite in franci elvetieni (CHF) catre diverse firme off-shore detinute de banca-mama din Ungaria. Firmele nu aveau licenta de functionare ca banca.

In consecinta, respectivele firme off-shore nu aveau dreptul sa perceapa dobanzi pentru creditele cesionate de OTP Bank.

Creditele au fost cesionate in jur de 10.000 de credite in valoare de peste 700 milioane CHF si peste 20 milioane euro catre firme precum OTP Financing Solutions din Olanda si OTP Bank Nyrt din Ungaria precum si catre OTP Factoring zrt si OTP Factoring srl..

OTP Bank a fost obligata sa restituie clientilor dobanzile pe care acestia le-au platit, in valoare de aproape 250 milioane CHF si 20 milioane euro, conform informatiilor publicate de presa.

Vorbim de cel puţin 10.000 de credite şi de tot atâţia clienţi OTP care ar putea să primească înapoi un total de nu mai puţin de 243 de milioane de CHF şi 20 de milioane de euro.

Aceste sume au fost încasate de OTP Financing Solutions (Olanda) şi OTP Bank Nyrt (Ungaria) si, probabil, de OTP Factoring. Începând cu 2007, aici au fost cesionate credite în valoare de 701.289.927 CHF şi 20.737.039 euro.

Prin cesiunile realizate de către OTP Bank România S.A. către OTP Bank Nyrt (OTP Bank Plc.) în datele 30.05.2007, 14.12.2007, 30.07.2008 și 29.09.2008 se constată că cesionarul OTP Bank Nyrt (OTP Bank Plc.) a achiziționat contracte de credit în moneda CHF (franci elvețieni), pentru care nu s-a prezentat licență de funcționare, existând licență de funcționare pentru desfășurare activități de servicii financiare într-un mod profesional doar în moneda HUF (forinți maghiari)”, se arată în procesul verbal de sancționare.

 

De ce creditele cesionate de OTP BANK catre firme offshore atrag amenda, acestea fiind in ilegalitate

Va reamintim ca inca din 1 martie 2018 am expus in spatiul public motive pentru care creditele cesionate catre srl-uri afecteaza drepturile debitorilor.

Aceasta frauda din jurul executarilor silite, ce se efectueaza printr-o cesiune de creanta titlu executoriu, trebuie cercetata cu adevarat de BNR.

Conform art. 70 alin. 2 din OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. 7 pct. 5. Acesti creditori sunt alţii decât creditorii nonfinanciari, adică orice persoană juridică, inclusiv sucursala instituţiei de credit şi a instituţiei financiare din străinătate, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României potrivit O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare sau prezentei ordonanţe de urgenţă, în cursul exercitării activităţii comerciale sau profesionale.

Firmele offshore, ce dobandesc creditele cesionate, nu-si pot asuma obligatiile corelative dreptului. Cum am putea admite ca o societatea cu raspundere limitata sa poate lua locul, drepturile si obligatiile institutiei bancare ?!

Printre aceste obligatii, ce se afla in sarcina bancilor, se enumera obligatia administrarii efective a creditelor neperformante si obligatia administrarii riscurilor.

Privitor la obligatia analizarii riscurilor (riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational si riascul reputational) exista normative si norme ce pot fi respectate doar de banci.

Aici enumeram Normele BNR nr. 17/2003, Regulamentul BNR nr 23/2006. Doar aceste doua acte impun institutiilor bancare zeci de operatiuni intrucat activitatea acestora este esentiala pentru societatea actuala, bazata pe credit.

Cu alte cuvinte, creditele cesionate catre entitati offshore atrag dupa sine sanctiuni grave.

De asemenea, art. 71 indice 2 din OUG 50/2010 interzice expressis verbis cesionarea creantei bancare catre entitati offshore. Articolul 71^2 Se interzice: a) cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;

 

Creditele cesionate sunt ignorate de BNR si chiar la ANPC, institutii “moarte”, raportat la faradelegile institutiilor bancare

Banca Nationala a Romaniei e institutia ce supravegheaza legalitatea activitatii bancare.

Insa, ne intrebam retoric de ce BNR a permis acest derapaj de la monitorizarea institutiilor de credit. OTP Bank a fost protejata de BNR in scopul vanzarii consumatorilor romani catre firme Offshore. E posibil ca acestea din urma sa fi executat silit ilegal cetatenii Statului Roman.

Desi ANPC este in culpa pentru intarzierea in efectuarea controlului, amintim sanctiunea aplicata de ANPC pe 8 august 2018 Bancii BancPost SA.

Ca si in cazul de fata in care creditele cesionate de OTP BANK au atras o amenda colosala bancii, functionarii au sanctionat tardiv cesiunea creantelor bancare.

In acel caz, BancPost a cesionat portofolii cu mii de creante bancare catre entitati precum INVESTCAPITAL ltd, ERB NEW FUNDING II BV, PROSPEROCAPITAL sarl,  SECAPITAL sarl s.a.

 

Creditele cesionate de OTP BANK catre firmele offshore necesita actiuni din partea consumatorilor si a institutiilor abilitate

Prin Cesionarea Creantelor din Creditele Bancare s-a fraudat tot mecanismul de supraveghere a activitatii entitatilor financiare de autoritatile nationale.

Capitalismul nu inseamna libertate absoluta, asa cum si-ar dori OTP BANK si acolitii sai OTP Factoring ZRT, OTP Factoring SRL, OTP Financing Solutions si OTP Bank Nyrt .

Capitalismul presupune reguli clare si previzibile pe baza carora sa anticipam activitatile institutiilor bancare precum si consecintele intarzierii la plata a transelor.

Activitatea de creditare reprezinta motorul actualului sistem socio politic, avand ca reglementare legislatia din domeniu formata din norme de ordine publica, imperative.

Conform art. 1 din Constitutia Romaniei, România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dreptatea reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

 

Ca solutii, nu credem in demersuri prevazute de legea penala. Nu uitati ca executorii judecatoresti sunt insotiti de agenti de Politie.

La sechestrul bunurilor debitorilor si la evacuarea oamenilor din case, asista Agentii de Politie. Aceiasi agenti solutioneaza plangerile penale.

 E interesant de urmarit cazul in care agentii ar fi angajati pe baza de examen. Daca ar cunoaste legislatia, s-ar opune la executarile silite ilegale si abuzive ?!

Aceeasi intrebare s-ar ivi si in cazul functionarilor ANPC si mai ales BNR.

De ce ANPC a sanctionat practicile OTP Bank de a cesiona creditele bancare catre entitati offshore tocmai in 2018 ? De ce un singur functionar ANPC lupta cu ilegalistii in domeniul cheie ce sta la baza sistemului sociopolitic actual ? Care este scopul BNR in Romania? De ce lasa nesupravegheata activitatea bancilor in Romania ?

 

In acest Articol, am expus pe larg activitatea Recuperatorilor de Creante, investitori neautorizati in Romania.

Activitatea acestor entitati offshore intruneste conditiile unei firme de investitii, prevazute la art. 7 alin. 1) ind.2 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

(1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Definita actuala a intreprinderilor de investitii, asa cum a fost modificata prin Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare), integreaza Recuperatorii de creante.

Aceste entitati offshore au intrat in aria noii institutii a „firmelor de investiții”, intrucat reprezinta persoane juridice a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în exercitarea uneia sau mai multor activități de investiții cu titlu profesional.

Este necesara autorizarea desfasurarii unei asemenea activitati la nivelul Romaniei. Directiva 2014/65/UE impune condițiile de autorizare și de funcționare aplicabile firmelor de investiții.

Conform cap I, intitulat Condiții și proceduri de autorizare, impune prin art. 5 – Cerința de autorizare alin 1) ca fiecare stat membru impune ca furnizarea de servicii de investiții și/sau exercitarea activităților de investiții ca ocupație sau activitate obișnuită cu titlu profesional să facă obiectul unei autorizări prealabile în conformitate cu prezentul capitol.

Normele Uniunii Europene sunt de imediata aplicare, indiferent de data cesiunii creantelor bancare.

Sesizarea executorului, sau orice alt act de executare, ulterior datei de 2 ianuarie 2018, este ilegala, acest moment fiind in f

 

Clauzele abuzive OTP BANK ROMANIA au fost anulate in justitie

 

Singura solutie reala si concreta este ca debitorii sa conteste cesiunea de creanta. Contestatia poate fi facuta cu sau fara un Avocat specializat in anularea executarilor.

Prin demersuri individuale, debitorii trebuie sa apeleze la Contestarea executarii silite.

Cu aceeasi ocazie poate fi atacata cesiunea creantei, efectuata ilegal, catre entitati offshore. 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.