Cesiunea de Creanta Bancara trebuie contestata, in caz de Notificare ori Executare

cesiunea de creanta in timpul executarii silite

Cesiunea de Creanta Bancara, contrar OUG 52/2016, genereaza Executari Silite Ilegale.  Cesiunea nu transfera executorialitatea creantei in numeroase cazuri. Contestati Cesiunea de Creanta Bancara, de urgenta, imediat ce primiti o notificare sau actele de executare ce fac referire la cesiunea creditului bancar.

Cesiunea de Creanta bancara, nascuta dintr-un Contract de credit incheiat inclusiv cu un IFN

Cesiunea de creanta bancara este contractul prin care creditorul cedent (ex: OTP Bank sau BANCPOST  ) transmite cesionarului (ex: entitate nerezidenta precum ERB New Europe Funding II BV ) o creanţă împotriva unui debitor, consumator persoana fizica.

Conform normelor aplicabile creditelor bancare acordate persoanelor fizice, contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditorii ce indeplinesc urmatoarele conditii:

– cesionarul este o persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate,

– desfăşoară activitate pe teritoriul României; astfel cesionarul este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.

acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale.

Astfel, daca cesiunea creditului neperformant este facuta catre alte entitate, ce nu indeplineste TOATE conditiile, debitorul poate ataca cesiunea de creanta prin Contestatie la Executare Silita. 

Mai mult, poate reduce ori anula penalitatile calculate ulterior cesiunii fraduloase.

Legislatia creditelor bancare catre persoane fizice obliga Recuperatorii de Creante sa indeplineasca conditiile de mai sus pentru ca cesiunea de creanta bancara sa fie legala.

Desi, raportat la dreptul comun – Codul Civil, recuperatorul ar putea sa ceara si penalitati, dobanzi sau orice astfel de accesorii, insa legislatia aplicabila creditelor nu permite asta.

 

Notificarea Debitorului cedat – obligatie esentiala pentru Cesiunea de creanta bancara

Dreptul comun aminteste regula potrivit careia creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului. Insa, in materie de creante bancare, Notificarea Cesiunii de Creanta este obligatorie.

Notificarea este impusa de esenta Protectiei Consumatorilor in ce priveste serviciile financiare.

Conform OUG 50/2010, modificata prin OUG 52/2016, cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent. Pana atunci, debitorul nu este obligat sa achite recuperatorului niciun leu.

Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune de creanta , prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Recuperatorul de creante bancare trebuie sa notifice consumatorul si cu privire la urmatoarele:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, incepand cu data primirii notificării.

b) dreptul consumatorului de a transmite entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe o contestaţie a existenţei creantei în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile la contestaţia formulată.

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanţei de judecată în cazul în care contestă existenţa creantei.

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile, a debitului nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

Reprezentanţii entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe îşi declină identitatea şi, după caz, se legitimează atunci când se adresează consumatorilor.

Cesiunea de Creanta Bancara naste obligatii noi in sarcina cesionarului.

 

Motive de Ilegalitate pentru Cesiunea de Creanta bancara si Executarea Silita 

Daca creanta bancara a fost cesionata, trebuie stiute urmatoarele reguli, cu rol de interdictii pentru Recuperatorii de Creante :

– nu pot fi percepute comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale.

Dobanda legala este modica in comparatie cu cea prevazuta in contractul initial.

– perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită; Astfel, entitatea recuperatoare nu poate adauga costurile sale administrative.

– recuperatorul ( PROSPEROCAPITAL sarl, InvestCapital ltdKRUK Romania, KRUK SA) nu poate dispune executarea silita in temeiul contractului de cesiune. 

Executarile silite ale recuperatorilor de creante se bazeaza, in special, pe Clauzele abuzive din contractul de credit, incheiat cu Banca sau IFN-ul.

Cesiunea de creanta nu este titlu executoriu.

Un alt motiv ce vizeaza Executarea Silita Ilegala, demarata de Recuperatorii de Creante Bancare, nascute din Credite Cesionate, a fost identificat si expus public de noi, in exclusivitate. Noi suntem avocatii care au indentificat un motiv extrem de grav, ce atenteaza la ordinea nationala constitutionala si chiar europeanaMai multe detalii veti gasi AICI – Recuperatorii de Creante investesc in creante bancare in mod clandestin.

Potrivit art. 58 alin. 5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum și orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare . . . nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe. Rationamentul acesta il puteti regasi si intr-o cauza castigata de noi pentru client.

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000049559&id_inst=218 

ARDELEAN IOAN-CORNEL cu dom ales la av. Velicu DanielContestator
ARDELEAN MARIANA-MONICA cu dom. proc ales la av. Velicu DanielContestator
INVESTCAPITAL LTD PRIN REPREZENTANT MIHAI FLUCUSIntimat
cesiune de creanta bancara

24.06.2019: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare precizată, ca întemeiată.

Alineatul 2) al articolului 58 din OUG 52/2016 reia interdictia intrucat limiteaza aria creditorilor ce pot primi printr- o cesiune de creanta titlu executoriu . Contractele de credit reglementate de prezenta ordonanță de urgență și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 2, alții decât creditorii nonfinanciari.

 

In acest Articol, am expus pe larg activitatea Recuperatorilor de Creante, investitori neautorizati in Romania. Cesiunea de Creanta bancara reprezinta o forma de investitii pentru cesionarul – firma offshore.

Activitatea acestor entitati offshore intruneste conditiile unei firme de investitii, prevazute la art. 7 alin. 1) ind.2 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

(1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Definita actuala a intreprinderilor de investitii, asa cum a fost modificata prin Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare), integreaza Recuperatorii de creante. Aceste entitati offshore au intrat in aria noii institutii a „firmelor de investiții”, intrucat reprezinta persoane juridice a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în exercitarea uneia sau mai multor activități de investiții cu titlu profesional.

Este necesara autorizarea desfasurarii unei asemenea activitati la nivelul Romaniei. Directiva 2014/65/UE impune condițiile de autorizare și de funcționare aplicabile firmelor de investiții. Conform cap I, intitulat Condiții și proceduri de autorizare, impune prin art. 5 – Cerința de autorizare alin 1) ca fiecare stat membru impune ca furnizarea de servicii de investiții și/sau exercitarea activităților de investiții ca ocupație sau activitate obișnuită cu titlu profesional să facă obiectul unei autorizări prealabile în conformitate cu prezentul capitol.

Normele Uniunii Europene sunt de imediata aplicare, indiferent de data cesiunii creantelor bancare.

Sesizarea executorului, sau orice alt act de executare, ulterior datei de 2 ianuarie 2018, este ilegala, acest moment fiind in fapt un act de dispozitie esential pentru investitie: solicitarea sumei ce reprezinta profitul recuperatorilor de creante. 

 

Anularea Executarii Silite In Cadrul Contestatiei La Executare 

Debitorul poate contesta executarea silita, încheierile date de executorul judecătoresc, precum și orice act de executare cat timp este identificata o vatamare

Se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. 

Daca la creditul cesionat initial sunt adaugate comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, acestea vor putea fi sterse de instanta de judecata. 

Daca recuperatorul dispune executarea silita, sanctionarea Executarilor Silite Ilegale se obtine prin intermediul contestatiei la executare.

 

Daca recuperatorul trece peste interdictii, se poate obtine nulitatea absoluta a executarii silite si chiar a cesiunii de creanta. La asta se adauga restituirea sumei obtinuta ilicit, prin executarea silita desfiintata retroactiv.

Daca lipseste dovada comunicarii cesiunii, este posibila stoparea si desfiintarea executarii silite.

In cazul în care executarea silită se face în temeiul Cesiunii de creanta, pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în Actul respectiv.

Aceasta intrucat executarea silita nu se poate dispune in temeiul actului ce are ca obiect cesiunea de creanta bancara. Te poate interesa si urmatorul articol:

Cesiunea de Creanta Bancara Executorie se poate contesta si anula in maxim 3 Trei Ani, termen de prescriptie ce trebuie respectat si de creditorul recuperator de creante.

Nu-i lasati sa va fure banii si Locuinta. Totusi, aveti o singura sansa de a scapa de executare, prin Contestarea Executarii Silite.

Nu va irositi singura sansa prin intocmirea contestatiei la executare, de unul singur, doar pe baza acestui articol sau prin apelarea la nespecialisti.

In calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi. Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate de aceste firme suspecte.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, continuand lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura .

FORMULAR PENTRU A CONTESTA CESIUNEA DE CREANTA BANCARA


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.