Contestati Cesiunea de Creanta (Creditul bancar) in caz de Executare Silita

Cesiunea de Creanta a Creditului Bancar, contrar OUG 52/2016, genereaza Executari Silite Ilegale. Cesiunea creditului bancar nu transfera executorialitatea creantei in numeroase cazuri. Solutia este Contestarea cesiunii, de urgenta, imediat ce primiti sau aflati de actele de executare ce fac referire la cesiunea creditului bancar.

Cesiunea De Creanta Si Creditul Bancar OUG 52/2016

Cesiunea de creanta este contractul prin care creditorul cedent (ex: OTP Bank ) transmite cesionarului (ex: entitate nerezidenta precum ERB New Europe Funding II BV ) o creanţă împotriva unui debitor, consumator persoana fizica.

Conform normelor aplicabile creditelor bancare acordate persoanelor fizice, contractele de credit şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditorii ce indeplinesc urmatoarele conditii:

– cesionarul este o persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate,

– desfăşoară activitate pe teritoriul României; astfel cesionarul este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice.

acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale.

Astfel, daca cesiunea creditului neperformant este facuta catre alte entitate, ce nu indeplineste TOATE conditiile, debitorul poate ataca cesiunea de creanta prin Contestatie la Executare Silita. Mai mult, poate reduce ori anula penalitatile calculate ulterior cesiunii fraduloase.

Legislatia creditelor bancare catre persoane fizice obliga Recuperatorii de Creante sa indeplineasca conditiile de mai sus pentru ca cesiunea de creanta sa fie legala.

Codul Civil, art. 1568, mentioneaza ca cesiunea de creanta transferă cesionarului:

– toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată;

– drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.

Desi, raportat la dreptul comun – Codul Civil, recuperatorul ar putea sa ceara si penalitati, dobanzi sau orice astfel de accesorii, insa legislatia aplicabila creditelor nu permite asta.

 

Notificarea Debitorului cedat In Urma Cesiunii de creanta a creditului bancar

Dreptul comun aminteste regula potrivit careia creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului. Insa, in materie de creante bancare, NOTIFICAREA ESTE OBLIGATORIE.

Conform OUG 50/2010, modificata prin OUG 52/2016, cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent. Pana atunci, debitorul nu este obligat sa achite recuperatorului niciun leu.

Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune de creanta , prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, pe hârtie, şi vor menţiona cel puţin următoarele:

– numele şi datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entităţii care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum şi, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;

– numele creditorului original de la care a fost preluată creanţa;

– data la care s-a realizat cesiunea;

– cuantumul sumei datorate şi documentele ce atestă această sumă;

– conturile în care se vor efectua plăţile.

 

Recuperatorul de creante trebuie sa notifice consumatorul si cu privire la urmatoarele:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

b) dreptul consumatorului de a transmite entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe o contestaţie a existenţei debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestaţia formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanţei de judecată în cazul în care contestă existenţa debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile, a debitului nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

Reprezentanţii entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe îşi declină identitatea şi, după caz, se legitimează atunci când se adresează consumatorilor.

 

Motive de Ilegalitate a Cesiunii de Creanta si a Executarii Silite

Daca creanta bancara a fost cesionata, trebuie stiute urmatoarele reguli, cu rol de interdictii pentru Recuperatorii de Creante :

– nu pot fi percepute comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale.

Dobanda legala este modica in comparatie cu cea prevazuta in contractul initial.

– perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită; Astfel, entitatea recuperatoare nu poate adauga costurile sale administrative.

– recuperatorul ( PROSPEROCAPITAL sarl, InvestCapital ltd, KRUK Romania sa ) nu poate dispune executarea silita in temeiul contractului de cesiune. 

Cesiunea de creanta nu este titlu executoriu.

Anularea Executarii Silite In Cadrul Contestatiei La Executare

Debitorul poate contesta executarea silita, încheierile date de executorul judecătoresc, precum și orice act de executare cat timp este identificata o vatamare

Se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. 

Daca la creditul cesionat initial sunt adaugate comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, acestea vor putea fi sterse de instanta de judecata. 

Daca recuperatorul dispune executarea silita, sanctionarea Executarilor Silite Ilegale se obtine prin intermediul contestatiei la executare.

Daca recuperatorul trece peste interdictii, se poate obtine nulitatea absoluta a executarii silite si chiar a cesiunii de creanta. La asta se adauga restituirea sumei obtinuta ilicit, prin executarea silita desfiintata retroactiv.

Daca lipseste dovada comunicarii cesiunii, este posibila stoparea si desfiintarea executarii silite.

In cazul în care executarea silită se face în temeiul Cesiunii de creanta, pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în Actul respectiv.

Aceasta intrucat executarea silita nu se poate dispune in temeiul actului de cesiune a creditului bancar.

 

O Cesiune de Creanta Executorie se poate contesta si anula in maxim 3 Trei Ani, termen de prescriptie ce trebuie respectat si de creditorul recuperator de creante.

O Cesiune de Creanta titlu executoriu se anuleaza in maxim 3 Trei Ani, in contradictoriu cu Recuperatorul de Creante

Aveti o singura sansa de a scapa de executare, prin Contestarea Executarii Silite.

Nu va irositi singura sansa prin intocmirea contestatiei la executare, de unul singur, doar pe baza acestui articol sau prin apelarea la nespecialisti.


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel                         avocat@velicu.eu                            0729108050