Executat silit de ANAF si DITL in mod ilegal | Avocat executari

executat de anaf si ditl

Daca esti executat silit de ANAF si DITL, noi iti spunem ce anume trebuie sa verifici.

Cu angajatii de la ANAF si cu cei din cadrul directiilor de impozite si taxe locale ne-am lamurit.

Cu acestia poti construi un imperiu, insa sunt folositi gresit in prezent.

Sunt lasati liber sa faca rau cetatenilor acestei tari.

Pentru functionari esti un simplu debitor, doar norocul face sa nu fi executat silit de ANAF si DITL in mod abuziv si nelegal.

De exemplu, clientul nostru, internat in spital pentru operatia de cancer la colon, a fost amendat pentru ca nu s-a prezentat la sediul ANAF, desi, anterior, a informat functionarii asupra faptului ca era internat in spital.

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

 

 

Cum am anulat executarea silita demarata abuziv si ilegal de ANAF si DITL Sector 6

 

ANAF Giurgiu pretinde ca ar fi solicitat inscrisuri de la STAR COM srl (firma unde era administrator clientul nostru), conform Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala.

Insa, functionarii ANAF nu au precizat firmei in ce termen era obligata sa efectueze aceasta activitate, care acte, documente si registre a solicitat, pentru ce perioada de timp si alte astfel de detalii necesare pentru descrierea situatiei de fapt in care clientul a fost sanctionat cu amenda maxim posibila – 8.000 lei.

 Conform art. 64 din Cod.proc.fiscala, denumit Prezentarea de înscrisuri, În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri.

În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

 

Conform art. 122 alin.1) din Cod.proc.fiscala, anterior unei inspectii fiscale, organul ANAF Giurgiu trebuia sa comunice petentului avizul de inspecţie fiscală: Înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală are obligaţia să înştiinţeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală.

Potrivit alin.(2), Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecţiei fiscale, astfel:a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

Ori, clientul nostru nu a primit niciun aviz, anterior efectuarii inspectiei.

Mai mult, nici macar nu era la sediul firmei, intrucat se afla in perioada postoperatorie, din cauza cancerului la colon.

 

Executat silit de ANAF si DITL abuziv intrucat a operat prescriptia sanctiunii contraventionale, prevazuta la art. 14 alin. 2) O.G. nr 2/2001

 

ANAF si DITL a demarat abuziv executarea, prin necomunicarea Procesului – Verbal sau/ si neefectuarea tuturor formalitatilor privind comunicarea actului, în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Daca esti executat de ANAF si DITL, afla ca omisiunea de mai sus atrage sanctionarea sub aspectul dreptul de a cere executarea silita.

Pentru a produce efecte, actul administrativ fiscal (procesul verbal de constatare a contraventiei 0065021/15.03.2016) trebuie comunicat contravenientului intr-un anumit termen limita.

Necomunicarea actului este echivalenta cu neajungerea la scadenta a unui drept de creanta, aspect ce determina lipsa caracterului executoriu.

ANAF Giurgiu nu a dispus parcurgerea succesiva a formalitatilor de comunicare a procesului verbal, apeland in mod prematur la comunicarea prin publicitate afectand dreptul petentului de a primi/ contesta actul.

 

Daca esti executat de ANAF si DITL, retine art 47 din Codul de procedura fiscala, denumit Comunicarea actului administrativ fiscal.

 

Procesul verbal contraventiei trebuie comunicat plătitorului căruia îi era destinat.

Potrivit alin. (2), actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Doar daca sunt epuizate metodele de comunicare amintite la alin. 2), procedura de comunicare se realizează prin publicitate.

Desi, s-a incercat comunicarea prin posta a procesului verbal, lipseste dovada parcurgerii variantei privind comunicarea directa a procesului verbal, la domiciliul fiscal.

Motivul invocat oficial, pentru care s-a trecut la modalitatea de comunicare prin publicitate consta in imposibilitatea comunicarii prin niciuna din modalitatile prevazute la art. 47 alin. 2) din Legea 207/2015 privind Cod.proc.fiscala.

Ori, conform actelor din dosarul de executare, nu au fost incercate ambele variante de comunicare, respectiv cea de comunicare directa si cea privind comunicarea prin posta, ci doar cea din urma varianta.  

50 de Executari Silite Ilegale | Anuleaza Acum Executarea Silita Abuziva

 

Agentul constatator trebuia sa se deplaseze la domiciliul fiscal al contribuabilului persoana fizica pentru a-i  inmana procesul verbal.

 

Motivul invocat oficial, pentru care s-a trecut la modalitatea de comunicare prin publicitate, imposibilitatea comunicarii prin niciuna din modalitatile prevazute la art. 47 alin. 2) din Legea 207/2015 privind Cod.proc.fiscala, este amintit si in Procesul Verbal pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate, emis de ANAF Giurgiu.

Teza sustinuta de noi este cu atat mai evidenta cu cat insusi organul constatator a inserat in procesul verbal anumite formalitati neefectuate de ANAF Giurgiu, procesul verbal de indeplinire a procedurii si dovada incercarii formei de comunicare prin inmanare directa a procesului verbal.

Formele de comunicare a Procesului-Verbal amintite la alin. 2), trebuiau incercate succesiv si nu alternativ intrucat scopul lor este de a se parcurge in mod efectiv toate caile de comunicare a procesului verbal. In acest sens, invocam prevederile art. 13 din Cod.proc.fiscala, intitulat Interpretarea legii.

 

Conform alin. 6), daca prevederile legislaţiei fiscale rămân neclare, acestea (s.n. prevederile) se interpretează în favoarea contribuabilului/ plătitorului. 

 

Reamintim ca Procesul – Verbal de constatare a contraventiei, in forma standard si publicat de ANAF, prevede in cuprinsul sau o forma de comunicare constand in afisarea procesului-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Nici macar aceste minime demersuri nu au fost parcurse in raport cu clientul nostru.

Practic, agentul constatator a incalcat propria procedura standard de comunicare a procesului verbal. ANAF Giurgiu nu-si poate invoca propria culpa.

Formalitata comunicarii procesului verbal prin afisarea pe usa locuintei contravenientului este amintita de art. 27 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor: comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin … prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.                     

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

Sub aspectul rationamentului privind necesitatea parcurgerii, in mod succesiv, a tuturor formalitatilor prevazute la 47 alin. 2) din Legea 207/2015, invocam si Decizia nr 10/10.06.2013 emisa de ICCJ[1] privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor două modalităţi de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională şi a înştiinţării de plată. 

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului, pronunţând următoarea soluţie:

– modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.

– cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal.”

 

Daca esti interesat de cum poti fi executat de ANAF si DITL in mod abuziv, te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

 

 

Si anterior publicarii actualului cod de procedura fiscala, ai fi fost executat de ANAF si DITL in mod abuziv

In vederea sustinerii punctului nostru de vedere, amintim ca si vechiul Cod de procedura fiscala, abrogat in 2015, sustinea o prioritate a formelor de comunicare. Conform art. 44 alin. 2) din acel Cod, asa cum a fost interpretat de Curtea Constitutionala a Romaniei prin Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011[2] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.44 alin.(3) modalităţile de comunicare a actelor administrative fiscale sunt menţionate într-o ordine de prioritate în ceea ce priveşte aplicarea lor. Astfel, prima dintre acestea, care asigură certitudinea absolută a luării la cunoştinţă a contribuabilului de conţinutul actului administrativ fiscal, este cea de la lit.a), constând în prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură. De asemenea, un grad înalt de certitudine îl conferă şi modalitatea prevăzută la lit.b), şi anume remiterea către contribuabil, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal. Urmează, potrivit lit.c), comunicarea prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia. În fine, la lit.d) se menţionează comunicarea prin publicitate, a cărei descriere se găseşte în textul de lege criticat.

Asadar, in mod rezonabil vorbind, raportat la prevederile din dreptul obiectiv si dreptul pozitiv, agentul constatator nu avea dreptul sa inlature forma de comunicare a procesului verbal, constand in incercarea de a inmana actul la sediul fiscal al contravenientului.

Versiunea este cu atat mai logica cu cat insusi procesul verbal cuprinde rubrica referitor la aceasta cale de comunicare. 

http://portal.just.ro/236/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000333911&id_inst=236

executat de anaf si ditl

Apelul formulat de ANAF si DITL a fost respins, hotararea a ramas definitiva.

http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000333911&id_inst=122

În baza art.480 C.pr.civ., Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta agent constatator AJFP Giurgiu împotriva seninţei civile nr.120/22.01.2019 pronunţată de Judecătoria Giurgiu în contradictoriu cu intimatul petent Muja Daniel. definitivă. Pronunţată azi, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Si eu am fost executat silit recent, in mod ilegal, de functionarii DITL

Desi am anulat Executarea Silita, ponita abuziv de DITL Sector 5, timpul pierdut si stresul generat sunt inconmensurabile.

Insa, important e ca stiu cat de grav este ca o entiate cu sapte capete sa intre in buzunarul tau in mod fortat si sa iti cotrobaie prin conturi.

Constientizez cat de umilitor e ca ANAF, ori DITL, sa instituie sechestrul asupra bunurilor mobile su imobile, indiferent de cuantumul datoriei.

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

Ca debitor executat silit abuziv si in calitate de Avocat specializat in executari, eu stiu perfect ce simti si, in special, ce trebuie facut.

 

Cred in puterea acestei tari si in oamenii care traiesc aici, chiar si in functionarii abuzatori din cadrul ANAF/ DITL s.a.

Cu cei din urma putem construi un imperiu aici, in Romania. Energia si “know how-ul” lor sunt mina de aur.

Insa, pana atunci, eu sunt dispus sa lupt pana in panzele albe cu acestia, in numele si pe seama clientilor.

In prezent, am demarat atragerea raspunderii civile delictuale a functionarilor din cadrul DITL, Voinescu Florin si Vaideanu Alin Mihai, pentru infiintarea popririi in mod vadit ilegal, desi executarea era suspendata.

Executarea Silita imobiliara | Cum anulezi executarea Locuintei

 


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.

0729108050

avocat@velicu.eu