Avocat Dreptul Muncii – contestarea deciziei de Concediere

In ultima perioada, tot mai des, apar conflicte de munca intre angajati si angajatori, determinate de tot felul de motive, mai mult sau mai putin intemeiate, ce determina implicit consultarea unui avocat Dreptul Muncii si chiar contestarea deciziei de concediere.

Ca urmare a acestor conflicte, multe persoane isi pierd locul de munca, in mod nelegal, apeland la un Avocat Dreptul Muncii pentru a obtine dreptatea care li se cuvine.

Avocat Dreptul Muncii: ce trebuie sa faci in cazul in care angajatorul iti comunica o Decizie de concediere nelegala?

Simplu – o contesti, solicitand instantei de judecata sa analizeze decizia angajatorului tau si conformitatea acesteia cu dispozitiile legale.

Emiterea unei decizii de concediere prin incalcarea conditiilor de forma si de fond da dreptul salariatului de a se adresa instantei de judecata pentru anularea acesteia, repunerea partilor in situatia anterioara concedierii si, dupa caz, pentru plata prejudiciilor materiale si morale suferite.

Care este termenul legal pentru contestarea deciziei de concediere?

Art. 268, alin. (1) din Codul Muncii lit a:  “Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani;”

Dispozitia legala a cunoscut o modificare relativ recent, in luna noiembrie a anului 2021.

Pana atunci, termenul pentru contestarea deciziei de concediere era de 30 zile calendaristice. Iata ca, aceasta modificare este favorabila angajatilor.

Prin oferirea unui termen mai indelungat, angajatul are posibilitatea de a se informa cu privire la drepturile sale, de a consulta sau a-si angaja un avocat si a contesta, cu succes, Decizia de Concediere.

Care este instanta competenta la care pot contesta Decizia de Concediere?

Conform art. 269, alin. (2) din Codul Muncii, cererile referitoare la conflictele de munca (cum este si cea prin care se solicita anularea unei Decizii de Concediere), se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul (contestatorul – angajatul concediat) isi are domiciliul sau resedinta. 

Totusi, e important de stiut ca exista o competenta alternativa determinata de faptul ca, reclamantul poate contesta Decizia de Concediere si la instanta competenta in  a carei circumscriptie se afla locul de munca.

Mentionam ca, din punct de vedere material, instanta competenta este TRIBUNALUL – Sectia de litigii de munca si asigurari sociale, iar nu Judecatoria.

Avocat dreptul muncii: E posibila contestarea colectiva a deciziilor de concediere?

De asemenea, in cazul in care exista mai multe persoane concediate care doresc sa conteste, in mod colectiv, decizia de concediere (si sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a exista coparticipare procesuala pasiva) – cererea poate fi formulata la instanta competenta pentru oricare dintre reclamanti.

Pentru a simplifica cele expude mai sus, vom oferi un exemplu: X, angajat al firmei Y SRL, este concediat. X are domiciliul in judetul Ilfov, iar locul sau de munca este in municipiul Bucuresti.

Pentru a judeca contestatia impotriva Deciziei de Concediere, sunt deopotriva competente, atat Tribunalul Ilfov – instanta in circumscriptia careia se afla domiciliul angajatului, cat si Tribunalul Bucuresti – instanta in circumscriptia careia se afla locul de munca (de ex: biroul, institutia, fabrica, etc.) al angajatului.

Ce taxa de timbru trebuie sa achit pentru contestarea deciziei de concediere?

  Raspunsul este incurajator: NICIUNA.

 Art. 270 din Codul Muncii este temeiul legal: Cauzele prevăzute la art. 266[1] sunt scutite de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar.

 Aceasta scutire de la plata taxei de timbru este menita sa asigure accesul liber la justitie al salariatilor, in principal, in ceea ce priveste litigiile referitoare la conflictele de munca nascute, printre altele, ca urmare a comunicarii unei Decizii de Concediere nelegala, precum si cele referitoare la plata de despagubiri in temeiul raspunderii civile patrimoniale pentru faptele savarsite in legatura cu munca.

Cat dureaza judecarea cererii prin care solicit anularea Deciziei de Concediere emise nelegal?

In mod evident, legea nu prevede un termen fix, intrucat durata unui litigiu depinde de multi factori, atat intrinseci (ex: necesitatea administrarii unor probe care pot dura cateva luni – o expertiza), cat si extrinseci cauzei (ex: suspendarea judecarii cauzei ca urmare a starii de urgenta determinata de existenta unui virus contagios).

Celeritatea procesului privind contestarea deciziei de concediere e garantata

Art. 271 Codul Muncii afirma, in aceasta materia, principiul celeritatii.

Conform acestui principiu, orice cauza trebuie judecata intr-un termen optim si previzibil, astfel incat, atunci cand judecatorul emite solutia sa asupra chestiunii supuse controlului sau, aceasta solutie sa fie de natura a-i oferi o reparatie echitabila angajatului concediat nelegal.

Important de retinut este ca toate cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca de judeca in regim de urgenta, iar termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile, conform Codului Muncii.

Totusi, Legea Dialogului Social – Legea nr. 62/2011, prevede ca termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.

Avand in vedere ca aceasta lege contine dispozitii mai favorabile, ar trebui ca termenele de judecata sa poata fi si de 10 zile.

De asemenea, trebuie sa avem in vedere si dispozitiile art. 273 din Codul Muncii care edicteaza urmatoarele: “Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.”.

Ce pot solicita instantei sa dispuna prin Contestarea Deciziei de Concediere?

In primul rand, asa cum am mentionat mai sus, se va solicita anularea Deciziei de Concediere emise cu nerespectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

In al doilea rand, se poate solicita si repunerea salariatului concediat nelegal in functia detinuta anterior emiterii Deciziei de Concediere.

ATENTIE! Instanta nu va dispune reintegrarea pe functie in mod automat sau ca efect al anularii Deciziei de Concediere. Salariatul, daca doreste sa isi “recupereze” locul de munca detinut, trebuie sa solicite acest lucru, expres, prin cererea sa.

Salariatul poate primi salarii retroactive chiar daca nu a lucrat nicio zi?

Poti solicita si obliga angajatorul la repararea prejudiciului patrimonial cauza angajatului ca urmare a emiterii unei Decizii de Concediere in mod nelegal, sub forma platii catre angajat a drepturilor salariale care i s-ar fi cuvenit pentru perioada cuprinsa intre emiterea Deciziei de Concediere si data reintegrarii pe post (este vorba despre salariul pe care angajatul il obtinea, precum si drepturile de asigurari sociale – ex: contributia la sistemul de pensii, sistemul asigurarilor de sanatate, etc).

Daca concedierea a fost dispusa in mod ilegal, ANGAJATORUL VA PIERDE SI VA VA ACHITA SALARIUL RETROACTIV.

Nu in ultimul rand, tu, ca salariat, poti solicita si repararea prejudiciului moral determinat de emiterea Deciziei de Concediere nelegale.

Si, bineinteles, obligarea angajatorului – parat la achitarea cheltuielilor de judecata ocazionate de respectivul litigiu.

Cheltuielile de judecata pot consta in: onorariu avocatial – daca reclamantul apeleaza la serviciile unui avocat, cheltuieli de deplasare si pregatirea actelor ori probelor, cheltuieli ocazionate de necesitatea aadministrarii unor probe – daca au fost puse si in sarcina sa, etc.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Cine are sarcina probei in cazul procesului avand ca obiect contestarea deciziei de concediere?

In conformitate cu dispozitiile art. 272 din Codul Muncii – Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Aceasta este inca o dispozitie legala instituita in favoarea angajatului, intrucat, ca regula generala, in orice litigiu sarcina probei revine reclamantului. In caz de contestarea deciziei de concediere, angajatul are calitatea de reclamant dar, iata ca, nu acesta trebuie sa faca dovada celor pretinse.

Justificarea acestei reguli o pot constitui mai multi factori, precum: faptul ca angajatorul detine si arhiveaza toate documentele care probeaza incheierea, executarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca – de ex: contraacte individuale si colective de munca, regulemente de ordine interioara, fisele de post, pontajele, etc.

Concedierea bazata pe motive de discriminare

O alta dispozitie asemanatoare si care poate avea inrauri in situatiile in care vorbim despre o concediere bazata pe motive de discriminare.

In acest caz, norma o constituie art. 20, alin. (6) teza I din OUG nr. 137/2000 coroborat cu dispozitiile art. 72 din Ordinul presedintelui Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 144/2008 privind procedura interna pentru solutionarea petitiilor si sesizarilor[2]“partea care afirma ca a fost discriminata nu trebuie sa faca dovada integrala a discriminarii, fiind suficient sa probeze doar existenta unor fapte care permit a se prezuma existenta unei discriminari directe sau indirecte, situatie in care persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revina sarcina de a dovedi ca faptele nu consituie discriminare”.

Avocat Dreptul Muncii: tips and tricks privind Contestarea deciziei de concediere

Totusi, angajatul trebuie sa indice probe in vederea sustinerii afirmatiilor tale.

Si este chiar indicat sa faca acest lucru, cererea acestuia trebuind sa fie fondata si temeinic motivata si sa raspunda rigorilor impuse de art. 194 din Codul de Procedura Civila, adica “sa arate dovezile pe care se sprijina fiecare capat de cerere”.

In cazul in care angajatul concediat nelegal, nu indica dovezi in vederea fundamentarii sustinerilor sale – prin cererea de chemare in judecata, sanctiunea care intervine este decaderea acestuia din dreptul de a le mai cere si a-i mai fi incuviintate pe durata procesului.

Exista multe situatii in care angajatul are atat interesul, cat si obligatia de a arata faptul ca angajatorul detine un inscris care trebuie prezentat in instanta.

Odata incuviintata de judecator aceasta cerere a angajatului, angajatorul va trebui sa depuna inscrisurile solicitate, pe cheltuiala sa.

De asemenea, si instanta de judecata, in virtutea rolului activ, poate solicita angajatului sa depuna anumite inscrisuri care au legatura cu solutionarea cauzei.

Ce obligatii are angajatorul in procesul privind contestarea deciziei de concediere

De asemenea, este foarte important de retinut faptul ca, in caz de contestare a deciziei de concediere, art. 79 din Codul Muncii edicteaza ca: “În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.”.

Interpretand aceste dispozitii rezulta ca, desi art. 272 din Codul Muncii permite depunerea dovezilor pana in prima zi de infatisare (n.n. primul termen de judecata), dispozitiile art. 78 din Codul Muncii sunt de stricta interpretare, iar angajatorul poate depune, in vederea apararii sale, adica a sustinerii legalitatii deciziei de concediere, doar acele dovezi care existau anterior emiterii deciziei de concediere contestate si care au fost, cel putin, mentionate in cuprinsul deciziei.

In cazul in care angajatul solicita si repararea unui prejudiciu material si / sau moral ca urmare a concedierii sale nelegale, acesta trebuie sa probeze respectivul prejudiciu, dar si legatura de cauzalitate dintre fapta angajatorului si prejudiciul suferit.

Ce fel de hotarare va pronunta instanta de fond in caz de contestare a deciziei de concediere?

Din momentul pronuntarii sale de catre instanta de fond  – Tribunalul, hotararea judecatoreasca prin care a fost anulata o decizie de concediere emisa nelegal poate fi pusa in executare in ceea ce priveste plata drepturilor salariale si a despagubirilor cuvenite ca urmare  a concedierii nelegale.

De asemenea, hotararea este executorie si in privinta reintegrarii salariatului pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere (in cazul in care acesta a solicitat si acest lucru prin contestatia introdusa).

Temeiul juridic al celor de mai sus este reprezentat de dispozitiile art. 274 din Codul Muncii – “Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept.”.

In cazul in care exista un refuz al punerii in executare a dispozitiilor instantei de fond si / sau ale Deciziei pronuntate in calea de atatc a apelului, acest refuz reprezinta infractiune si se pedepseste cu amenda sau inchisoare, conform art. 287 din Codul Penal.

Te pot interesa si urmatoarele articole:


[1] Articolul 266 Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

 [2] Publicat in M.Of. al Romaniei nr. 248 din data de 06 mai 2008

Avocat Gabriela Cristea – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

FORMULAR PENTRU A ANULA CONCEDIEREA ILEGALA

Doamna Avocat Gabriela Cristea este un avocat specializat in Dreptul Muncii, fiind absolvent al programului de masterat in Dreptul Muncii la cea mai prestigioasa Facultate de Drept din Romania.

0729108050

gabriela.cristea@velicu.eu

  • Prezentul articol – Avocat Dreptul Muncii – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.