Onorariul avocatului | Cand se plateste| Onorariu avocatial minim

Daca te intereseaza subiectul ” onorariu avocatial minim “, afla ca au aparut unele schimbari privind onorariul avocatului.

Si daca te intereseaza cand se plateste onorarul avocatului, afla ca onorariul fix se achita la semnarea contractului de asistenta juridica, sau in transe lunare. De celelalte tipuri de onorarii afla mai jos.

In 19 iulie 2020, Consiliul U.N.B.R. a adoptat Ghidul onorariilor minimale recomandate.

Consiliul a primit aceasta atributie – reglementarea unui onorariu avocatial minim – prin art. 65 lit. v) din Legea nr 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat:

 • Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuții: v) adoptă, cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat.

Prevederile Ghidului vor produce efecte in mod efectiv incepand cu 1 ianuarie 2021, in ce priveste onorariul avocatului nascut dintr-un contract nou.

Un onorariu avocatial minim este amintit la art. 30 alin. 3) Legea 51/1995, astfel aceasta institutie juridica avand o oarecare reglementare solida pentru a fi obligatorie, atat pentru avocati cat si pentru justitiabili:

 • Avocații pot conveni cu clienții onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.

Recomandarea Consiliului vizeaza doar valoarea onorariului fix si valoarea onorariului orar.

Onorariile avocatilor sunt enumerate la art. 129 din Statutul profesiei de avocat:

(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

a) onorarii orare;

b) onorarii fixe (forfetare);

c) onorarii de succes;

d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului.

Aici merita amintit art. VI din Recomandarea Consiliului: ” Onorariile orare stabilite potrivit regulilor aplicabile onorariilor minimale reprezintă o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare 15 minute de serviciu profesional prestat efectiv în favoarea clientului în care se includ perioadele de timp necesare pentru investigarea, documentarea, elaborarea și comunicarea rezultatului serviciului profesional. “

(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.

(4) Onorariul orar și fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

(7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

Atentie la Articolul 130 (1) Este interzis avocatului să își fixeze onorariile în baza unui pact de quota litis.(2) Pactul de quota litis este o convenție încheiată între avocat și clientul său înainte de soluționarea definitivă a unei cauze, convenție care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului în funcție de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare.

Onorariul avocatului

Conform art. 30 din Legea nr 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

Dreptul avocatului la onorariu este un aspect esential din activitatea profesionala.

Renunțarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocațiale prestate, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.

Te poate interesa si articolul urmator:

Onorariu avocatial minim. Cazuri concrete

Vom prezenta in cele ce urmeaza cateva servicii juridice pentru care Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a decretat un onorariu avocatial minim:

 • Notificari de orice natura catre diversi subiecti de drept – onorariu avocatial minim 440 lei;
 • Studierea dosarului, indiferent de domeniu – onorariul avocatial minim 440 lei;
 • Activități profesionale de obținere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor – onorariu avocatial minim de 330 lei;
 • Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – 870 lei;
 • cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – onorariu avocatial minim 870 lei;
 • cererile formulate pe cale de ordonanță președințială – onorariu avocatial minim 2.030 lei;
 • cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 580 lei;

Onorariul avocatului pentru acțiuni și cereri evaluabile în bani

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:


a) în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acțiunile posesorii;
e) acțiuni petitorii – acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
f) în revendicare;
g) privitoare la servituți;
h) în materia partajului judiciar;
i) având ca temei plata nedatorata/îmbogățire fără just temei;
j) în declararea simulației unui act juridic;
k) reglementate de legislația privind reparațiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc)

Deasemenea, in cadrul acestor actiuni intra si asistență/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial.

 • obiectul litigiului are o valoare de până la valoarea de 5.000 lei – onorariu avocatial minim este de 870 lei;
 • obiectul litigiului are o valoare între 5.001 lei și 25.000 lei – onorariul avocatial minim este 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.160 lei;
 • obiectul litigiului are o valoare între 25.001 lei și 100.000 lei – onorariul avocatial minim este 4 % din valoarea litigiului nu mai puțin de 2.320 lei ;
 • obiectul litigiului are o valoare între 100.001 lei și 250.000 lei – onorariul avocatial minim este 3 % din valoarea litigiului însă nu mai puțin de 5.220 lei;
 • obiectul litigiului are o valoarepeste 250.000 lei – onorariul avocatial minim este de 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puțin de 9.860 lei;
 • obiectul litigiului are o valoare peste 1 000 000 lei – onorariul avocatial minim este 1 % din valoarea litigiului dar mai puțin de 26.000 lei.

Acest Onorariu avocatial minim de la acest din urma punct este valabil si in priveste contestatia la executare

Cererile privind suspendarea executării silite, respectiv a executării provizorii se taxeaza cu un onorariu avocatial minim de 1.450 lei.

Cererile privind intoarcerea executarii silite se onoreaza cu minim 2.200 lei.

Contestatia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – se va plica onorariul minimal calculat conform pragurilor amintite mai sus;

Onorariu avocatial in acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:

 • Pentru cererea de divorț fără minori – 2.320 lei;
 • Pentru cererea de divorț cu minori – 2.900 lei;
 • Pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț si care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei – 2.030 lei;
 • tutela, curatela – 2.030 lei ;
 • punere sub interdicție – 2.030 lei;
 • tăgada paternității – 2.900 lei ;
 • asistare /reprezentare adopție – 3.480 lei.

Onorariul avocatului din materia contenciosului administrativ

 • redactare plângere prealabila administrativă – onorariu avocatial minim 2.030 lei;
 • acțiune contencios administrativ – onorariu avocatial minim 2.900 lei;
 • suspendare act administrativ, în condițiile art.14 din Legea 554/2014 – onorariu avocatial minim 2.900 lei;
 • redactare contestație executare act administrativ fiscal – onorariu avocatial minim 2.900 lei;
 • acțiune contestație act administrativ fiscal – onorariu avocatial minim 3.480 lei;
 • suspendare act administrativ fiscal – onorariu avocatial minim 2.900 lei;
 • cereri/contestații privind achizițiile publice în fata Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (în continuare CNSC) – onorariu avocatial minim 2.900 lei;
 • plângere împotriva deciziilor CNSC – onorariu avocatial minim 3.408 lei .

Onorariu avocatial pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției – onorariu avocatial minim 1.450 lei.

Persoanele juridice par supuse unei forme de discriminare intrucat onorariul minim de mai sus are în vedere doar situația contractelor de asistență juridică încheiate cu persoane fizice.

În cazul contractelor de asistență juridică solicitate de persoane juridice, societăți fără personalitate juridică ori de persoane fizice autorizate, onorariul avocatial minim se majorează cu un procent de 100% ?!

1.ONORARIUL AVOCATULUI ÎN MATERIE PENALĂ

 1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte
  – Consultație juridică inițiala în materie penală – onorariu avocatial minim de 440 lei;
  – Consultație juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepții, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala – onorariu avocatial minim de 440 lei;
  – Studierea dosarului – 220 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;

2. Onorariu avocatial minim in Urmărirea penală

2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală (include activitățile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în fata organelor de urmărire penala – onorariu avocatial minim 2.900 lei/pentru fiecare subiect procesual;
2.2. Asistența/reprezentarea juridică generală în fața organelor de urmărire penală – 2.900 lei/pentru fiecare parte;
2.3. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – minim de 580 lei;
2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – minim de 290 lei / convocare;
2.5. Asistența/reprezentarea subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau în procedura desfășurată în vederea împăcării sau Pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acțiunii penale – minim de 870 lei;
2.6. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – minim de 870 lei;
2.7. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de recunoaștere a vinovăției – minim de 870 lei;
2.8. Asistența în fața judecătorului de drepturi și libertăți – minim de 870 lei pentru fiecare sesizare;
2.9. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare – minim de 870 lei pentru fiecare plângere;
2.10. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluției – minim de 870 lei;

3.Onorariul avocatului in Camera preliminară

3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor – onorariu avocatial minim de 870 lei;
3.2. Asistența juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive – minim de 870 lei pentru fiecare verificare;
3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri – minim de 870 lei;
3.4. Declararea contestațiilor – onorariu avocatial minim de 290 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în camera preliminară – minim de 1.160 lei ;
3.6. Asistența/reprezentarea juridică în dezbaterile privind judecarea contestației formulate împotriva soluției date în camera preliminară – minim de 1.160 lei.

4.Onorariul avocatului pe Judecata în primă instanță

4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – onorariu avocatial minim de 580 lei;
4.2. Declararea contestațiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive și asiguratorii – minim de 290 lei fiecare;
4.3. Asistența/reprezentarea juridica a parților în procedura recunoașterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 870 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, vizând latura penală a cauzei – minim de 870 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, vizând ambele laturi ale cauzei – minim de 870 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoașterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 290 lei;
4.7. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedura recunoașterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – minim de 1.310 lei;

5.Onorariul avocatului in Judecata în apel

5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care își continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) – onorariu avocatial minim de 870 lei;

6.Onorariul avocatului in Căile extraordinare de atac

6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – un onorariu egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de același avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activității de formulare a motivelor de apel și onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu cauza;

6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții la judecarea căii de atac – jumătate din onorariul aferent activității de motivare a căii de atac, dar nu mai puțin de 870 lei/termen.

7.Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare

7.1. Formularea contestației la executare – onorariu avocatial minim de 870 lei;
7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a părții în contestația la executare – minim 870 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare condiționată – minim de 870 lei;
7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a părții în cererile de liberare condiționată – minim de870 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor și altele asemănătoare – minim 660 lei;


8.Onorariu avocatial in ce priveste Reabilitarea

8.1. Formularea cererii de reabilitare – onorariu avocatial minim de 870 lei;
8.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare – onorariu avocatial minim de1.110 lei;
8.3. Declararea contestației – onorariu avocatial minim de 440 lei.

9.Onorariul avocatului privind asistenta judiciară internațională în materie penală

9.1. Consultația juridica – onorariu avocatial minim de 660 lei
9.2. Asistenta si/sau reprezentarea părților – onorariu avocatial minim de 1.320 lei

I. Atentie, onorariul avocatului, amintit de noile prevederi nu conține TVA, astfel daca avocatul a optat sau a ajuns la pragul platitorului de TVA, clientul trebuie sa achite onorariul avocatial + TVA 19%.

II. Atentie, cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate vor fi suportate de client, separat de plata unui onorariu avocatial

III. La cheltuielile suportate de avocat se adauga diversele taxe judiciare de timbru, sume fixe stabilite prin O.U.G. nr 80/2013, ce trebuie achitate in contul Primariilor.

Un aspect e retinut este ca suma, indiferent ca e cea minima sau nu, poate reprezenta cheltuieli de judecata.

Conform art. 453 din Codul de procedura civila, Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

In final, punctam ca cifrele de mai sus reprezinta onorariu avocatial MINIM.

Onorariul unui avocat specializat este sau trebuie sa fie mult mai mare.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Criteriile in functie de care se stabileste onorariul avocatial

Stabilirea onorariului, solicitat si incasat de un avocat specializat, depinde de fiecare dintre următoarele elemente, prevazute la art. 127 din Statutul profesiei de avocat, adoptat din 3 decembrie 2011:

– natura, noutatea şi dificultatea cazului;

– importanţa intereselor în cauză;

– vechimea în muncă , experienţa in domeniu (numarul de procese castigate);

– avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;

– constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante reprezinta un important aspect; de exemplu termenul de formulare a contestatiei la executare este de doar 15 zile, perioada in care acesta este obligat a isi reface capacitatea de munca si a gestiona si celelalte dosare.

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.