Cum opriti Hartuirea la locul de munca si hartuirea sexuala

Hartuirea la locul de munca

In prezent, hartuirea la locul de munca atinge cote alarmante atat in Romania, cat si in celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel hartuirea sexuala si hartuirea morala la locul de munca vor fi grav sanctionate in viitor.

Astfel a aparut necesitatea reglementarii dispozitiilor referitoare la acest fenomen mai riguros, mai strict , pentru a-i descuraja astfel pe cei care aduc atingere unor drepturi fundamentale ale omului.

Dreptul la deminitate este stipulat expres de Constitutia Romaniei

Articolul 72 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale , sau dreptul la integritate psihica si fizica, prevazut de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in ART. 3 (1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.

La nivelul Uniunii Europene actioneaza Directiva europeană 2000/78/CE

Directiva europeană 2000/78/CE evidențiază și definește dreptul fiecărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării, ca un drept universal recunoscut prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, prin pactele Organizației Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și, respectiv drepturile economice, sociale și culturale și prin Convenția europeană discriminarea în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Incepand cu august 2020, in Romania, hartuirea la locul de munca a primit plus de atentie

In 10 august 2020 a intrat in vigoare Legea 167/ 2020 privind modificarea si completarea ORDONANȚEI nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Cu acest prilej, legiuitorul a dorit sa defineasca in mod expres notiunea de ‘hartuirea morala la locul de munca’, cu scopul de a facilita la nivel national intelegerea acestei notiuni

Hartuirea la locul de munca

Hartuirea morala la locul de muncq se sancționează disciplinar, contravențional sau penal. orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic.

Actiunea trebuie sa fie în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

a) conduită ostilă sau nedorită;

b) comentarii verbale;

c) acțiuni sau gesturi.

Hartuirea morala la locul de munca săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, constituie astfel contravenție şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Ce obligatii au companiile pentru a evita hartuirea la locul de munca

Prin H.G. nr. 262/ 2019, pentru a se putea proteja cat mai bine drepturile angajatilor, s-a instituit la nivel national obligatia fiecarei firme de adopta o politica interna cu privire la hartuirea practicata la locul de munca.

Articolul 5 (1) În vederea prevenirii, combaterii și eliminării discriminării bazate pe criteriul de sex, definită conform art. 11 din Legea nr. 202/2002, angajatorii trebuie să aplice următoarele măsuri de prevenire și acțiune:

a) elaborarea unei politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hartuirea la locul de munca și măsuri anti hartuirea sexuala;

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

In acest scop, angajatorii sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a preveni, dar si pentru a combate orice acte de hartuirea la locul de munca.

Pe langa obligatia de a adopta acest regulament intern, acestia trebuie sa-l si aduca la cunostinta tuturor angajatilor sai, pentru a acesta sa fie eficient si sa isi poata indeplini scopul.

Articolul 5 (1) b) realizarea unor proiecte, programe de instruire, acțiuni, campanii de informare, educare și conștientizare a angajaților în scopul asigurării unei înțelegeri comune, asupra politicii interne privind hărțuirea la locul de muncă și a cunoașterii modalităților de raportare a unei astfel de situații;

Angajatorul risca niste amenzi usturatoare

Prin nerespectarea acestor dispozitii legale , fapta angajatorului constituie contraventie si poate fi sanctionata ca atare cu o amenda cuprinsa intre 30.000 si 50.000 de lei.

 Exista si o situatie mult mai grava, atunci cand angajatorul stabilește, în orice formă, reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte pe hartuirea morala la locul de munca, fapta angajatorului va reprezenta contravenție și se va sancționa cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei!

Ce faci daca esti victima din hartuirea la locul de munca

De asemenea, daca, din cauza angajatorului, sunteti victima unei hartuiri, aveti posibilitatea de a-l aduce in fata instantelor de judecata, pentru a-l determina sa ia toate masurile neecsare pentru a stopa orice acte care va prejudiciaza la locul de munca, dar si obligarea sa la plata unor despagubiri si daune compensatorii si morale.

Pe langa aceste sanctiuni se pot cere si sumele de bani aferente tratamentului de consiliere psihologica, in masura in care aveti nevoie,dar acest lucru va trebui sa fie constatat de catre un medic specializat in domeniu.

In cazul in care sunteti victima hartuirii la locul de munca, aveti mai multe posibilitati pentru a realiza tragerea la raspundere a celui vinovat, anume:

  1. Sesizarea situatei respective catre departamentul de Resurse Umane a companiei la care lucrati
  2. Reclamarea neregulilor la Inspectia Muncii , la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii sau la instanta

In cazul in care doriti doar incetarea comportamentului abuziv si, in plus, doar o sanctiune disciplinara pentru faptuitor, prima varianta este mai eficienta si se poate rezolva intr-un timp mult mai scurt.

Trebuie sa anuntati de indata conducerea organizatiei cu privire la situatia in care va aflati, iar cazul respectiv va fi solutionat ulterior la nivelul organizatiei, prin discutii si prin interventia unui specialist, dupa caz.

Rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Daca totusi vreti sa solicitati, pe langa cererile mentionate mai sus, si o despagubire morala sau sanctionarea organizatiei pentru pasivitatea si indiferenta sa, trebuie sa apelati la organele competente.

In acest sens, trebuie depusa o plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Inspectoratul Teritorial de Muncă sau în instanță.

Este ceruta de lege  numai proba elementelor de fapt care determina continutul contraventiei, cu alte cuvinte nu este necesara probarea intentiei faptuitorului de a produce un prejudiciu material sau moral persoanei vatamate.

Atentie! Exista o diferenta intre hartuirea morala la locul de munca si hartuirea sexuala. In timp ce prima reprezinta o contraventie, pedepsita cu aplicarea unei amenzi, cea de-a doua este prevazuta de Codul Penal in articolul 223 si constituie infractiune, iar faptuitorul se poate alege inclusiv cu o pedepasa cu inchisoarea.

Cum este demarata ancheta pe hartuirea sexuala

Pentru a permite organelor abilitate cercetarea pe hartuirea sexuala, este necesara o depunerea unei plangeri prealabile.

Plangerea se va depune fie personal, fie prin mandatar, in termen de cel mult 3 luni de la data la care ati constatat comiterea acestei infractiuni.

In cazul in care este depasit acest termen, nu veti mai avea posibilitatea de a o depune ulterior, intrucat acesta reprezinta un termen de decadere, ce atinge dreptul persoanei vatamate, dar pasive de a cere tragerea la raspundere penala a faptuitorului.

Cum este definita hartuirea sexuala la locul de munca

ART 223 Codul Penal (1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Hotarari judecatoresti la nivelul Europei pe hartuirea la locul de munca

Un exemplu interesant in acest sens il reprezinta HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI din Luxemburg (Camera întâi) din data de 13 iulie 2018, in care o doamna a depus o plangere pentru hartuirea morala la locul de munca impotriva unei institutii la nivel european, cerand despagubiri pentru prejudiciile morale suferite.

Aceasta a dovedit faptul ca au existat afirmatii rautacioase, deplasate, discriminatorii la adresa sa din partea directorului, inclusiv in fata celorlalti colegi de munca sau in timpul sedintelor comune.

 Instanta a aprobat cererea, iar doamna respectiva a primit impresionanta suma de 10.000 euro cu titlu de despagubiri si a dispus obligarea paratei la  plata propriilor cheltuieli de judecată, cât și jumătatea cheltuielilor de judecată a reclamantei.

In plus, instanta a solicitat directorului sa prezinte public scuze reclamantei in mod formal si in scris, pentru actiunile sale, care au lezat drepturile angajatei.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

gabriela.cristea@velicu.eu

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.