Reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni

reechilibrarea contractului de credit

Reechilibrarea contractului de credit în franci elvețieni se referă la o procedură prin care se modifică anumite clauze ale unui contract de credit în franci elvețieni (CHF), în special rata de dobândă și/sau valoarea ratei lunare, pentru a reduce impactul fluctuațiilor valutare asupra datornicilor.

Această procedură a devenit necesară în contextul în care, între anii 2000 și 2010, mulți clienți din Europa Centrală și de Est au contractat credite în franci elvețieni, considerând că aceasta era o opțiune mai avantajoasă decât creditele în moneda națională.

Cu toate acestea, după ce Băncii Naționale a Elveției a abandonat plafonul de curs valutar între francul elvețian și euro în 2015, valoarea francului elvețian a crescut semnificativ, iar clienții care au luat credite în CHF au fost afectați de o creștere bruscă a ratelor lunare, care s-a dovedit a fi greu de suportat pentru mulți dintre ei.

Ce s-a intamplat in Ultimii 3 trei ani in Romania cu procedura darii in plata

Ca un istoric pe termen relativ scurt, va amintim ca Legea Darii in plata, ulterior modificarilor din 2022, ofera tuturor debitorilor dreptul de a apela Procedura darii in plata, in care prioritate are Reechlibrarea contractului de credit in franci elvetieni.

Toti acei debitori care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2022, pot reparcurge procedura privind darea in plata., pentru a obtine Reechlibrarea contractului de credit in franci elvetieni.

Un alt aspect esential este retroactivitatea legii intrucat procedura Darea in plata se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate ulterior.

Modificarile Legii darii in plata din 13 mai 2022 le gasiti aici.

Cine poate apela la Reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni

Reechilibrarea contractului de credit în franci elvețieni se poate realiza prin intermediul unor instanțe judecătorești.

Darea in plata (in care intra Reechilibrarea) se poate aplica in toate acele raporturi juridice, nascute intre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

Cesionarii creantelor sunt Firmele de recuperare a creantelor bancare. 

Acestea sunt asa zisii Recuperatorii de creante sau Colectorii creantelor bancare in legatura cu care am scris cu alta ocazie. 

Clienții care au luat credite în franci elvețieni și care se confruntă cu dificultăți în a plăti ratele lunare din cauza acestor fluctuații pot cere reechilibrarea contractului de credit pentru a reduce povara financiară și pentru a-și proteja împotriva riscului de neplată sau de executare silită.

Conditiile legale pentru a obtine Reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni

  • suma împrumutata nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, la cursul de schimb publicat de B.N.R. în ziua încheierii contractului de credit;

  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

  • Este indeplinita impreviziunea. In ce priveste impreviziunea drept conditie la Darea in plata ( reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni ) amintim urmatoarele ipoteze ce trebuie indeplinite in mod alternativ si nu cumulativ.

  1. Reprezintă impreviziune acea situatia in care pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit. Daca la data incheierii contractului de credit francul / euro/ dolarul avea o valoare de 3 Lei si in prezent moneda este de 4.8 Lei, asistam la indeplinirea acestei conditii. 
  • SAU
  1. Pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă. Chiar daca nu este indeplinita ipoteza de mai sus, putin probabil, daca clauza abuziva privind dobanda variabila genereaza o crestere de peste 50 % fata de luna anterioara, puteti cere darea in plata.

ATENTIE ! indiferent care ipoteza avem in vedere din cele de mai sus privind impreviziunea, este necesară menținerea pragurilor valorice în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării privind darea in plata.

Care e primul pas pentru a obtine reechilibrarea contractului de credit

Ipoteza vanzarii imobilului ipotecat

Pe ipoteza vanzarii imobilului, consumatorul poate expedia o notificare prin care informează creditorul asupra solutiei stingerii datoriei nascuta din contractul de credit ipotecar.

Ipoteza in care consumatorul doreste sa ramana cu imobilul, dar doreste sa obtina inghetarea cursului CHF

In acest caz, consumatorul nu este obligat sa transmita creditorului (de ex: prin intermediul unui avocat) o notificare prin care îl informează asupra solutiei stingerii datoriei nascuta din contractul de credit ipotecar.

In schimb, consumatorul trebuie sa sesizeze Tribunalul / Judecatoria, in a carei raza teritoriala domiciliaza.

Rolul Avocatului specializat in Drept bancar este esential intrucat acesta ar trebui sa detalieze condiţiile de admisibilitate a cererii, amintite mai sus.

Darea in Plata te scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

 

Ce se intampla daca actualul creditor refuza sa dea curs cererii tale

Daca Banca ori IFN-ul refuza sa dea curs notificarii, debitorul se poate adresa justitiei, cu curaj.

Actiunea adresata instanţei va avea ca obiect pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate impreviziunea intervenita asupra contractului de credit.

Instanta, totodata, va stabili cursul la care se va raporta moneda CHF, respectiv data incheierii contractului de credit.

Până la soluţionarea definitivă a cererii se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor şi oricare procedura deschisa de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

 

Noi dorim sa protejam efectiv si concret interesele celor afectati de devalorizarea Leului in raport cu CHF

Noi am demarat o actiune, relativ recenta, avand ca obiect – Reechlibrarea contractului de credit in franci elvetieni – admisa in mod magistral de Judecator, contra OTP BANK.

Desi valoarea CHF de la data admiterii actiunii depasea 5 Ron, am obtinut Reechlibrarea contractului de credit in franci elvetieni, reducand datoria clientului la o suma atat de mica, incat poate discuta acum de inchiderea creditului.

reechilibrarea contractului de credit

 

Alte situatii in care am reusit inghetarea cursului CHF

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000864172&id_inst=3

TRIBUNALUL BUCURESTI

DOSAR NR 2852/299/2021

VLASIE VALERIU OVIDIU si VLASIE MONICA – la avocat Velicu Daniel

reechilibrarea contractului de credit

22 MAI 2023: Solutia pe scurt: Respinge apelul incident, ca nefondat. Admite apelul principal. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: dispune adaptarea contractului de credit nr. RM56345658574 din 22.09.2008, în sensul că dispune îngheţarea cursului valutar la valoarea de 2,5 lei pentru un CHF de la data de 26.01.2021. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Pronunţată , azi, 22.05.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  3241/2023  22.05.2023

inghetarea cursului chf

 

Deciziile CCR care au conferit o darii in plata interpretare oficiala

 

Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016

Prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, la paragrafele 95 – 97, Curtea Constituţională a reținut că sub imperiul Codului civil din 1864 atât doctrina, cât și practica au recunoscut posibilitatea aplicării teoriei impreviziunii în cazul în care un eveniment excepțional și exterior voinței părților ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil de acestea la data încheierii contractului ar face excesiv de oneroasă executarea obligației debitorului. Curtea reține că determinarea împrejurărilor care justifică aplicarea impreviziunii, concept derivând din buna-credință care trebuie să caracterizeze executarea contractului, trebuie realizată ținându-se cont de ideea de risc al contractului. Acesta trebuie analizat dintr-un punct de vedere bivalent atunci când acesta se materializează; astfel, contractul în sine presupune un risc inerent asumat în mod voluntar de cele două părți ale contractului, în baza autonomiei lor de voință, principiu care caracterizează materia încheierii contractului, și unul supraadăugat care nu a putut face obiectul in concreto al unei previzionări de către niciuna dintre acestea, risc care trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractanților și care ține de intervenirea unor elemente ce nu puteau fi avute în vedere la momentul a quo. Impreviziunea vizează numai riscul supraadăugat și, în condițiile intervenirii acestuia, este menită să reamenajeze prestațiile la care părțile s-au obligat în condițiile noii realități economice/juridice. Ea nu are drept scop revenirea la prestațiile de la momentul a quo al încheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de către părți la același moment, fiind, așadar, străină acestora, dar oferă o bază legală pentru adaptarea sau încetarea contractului. Adaptarea are loc atunci când utilitatea socială a contractului poate fi menținută, pe când încetarea atunci când în cazul intervenirii noilor condiții contractul își pierde utilitatea socială. În consecință, Curtea reține că revine, în primul rând, părților obligația de a renegocia contractul, iar, în al doilea rând, renegocierea trebuie să fie una efectivă prin raportare la noua realitate.”

După cum reiese din paragrafele deciziei redate mai sus, în esenţă, condițiile impreviziunii sunt îndeplinite atunci când în executarea contractului a survenit un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligaţiilor prevăzute în convenție, clauzele contractului cu executare succesivă în timp necesitând a fi adaptate în situația în care a intervenit un risc supra-adăugat în vederea echilibrării prestațiilor părților.

 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 2016

Conform deciziei Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 2016, „Adaptarea are loc atunci când utilitatea socială a contractului poate fi menţinută, pe când încetarea atunci când în cazul intervenirii noilor condiţii contractul îşi pierde utilitatea socială. Din cele de mai sus, rezultă că adaptarea contractului pe parcursul executării sale la noua realitate intervenită echivalează cu menţinerea utilităţii sociale a acestuia, mai precis permite executarea în continuare a contractului prin reechilibrarea prestaţiilor” (paragrafele 97 şi 98).

 

Decizia nr. 415/19.06.2018 a Curţii Constituţionale 

Potrivit paragrafului 31 din Deciziei nr. 415/19.06.2018 a Curţii Constituţionale, „evaluarea intervenirii riscului supraadăugat trebuie privită și realizată în ansamblu, prin analiza cel puțin a calității și pregătirii economice/juridice a cocontractanților (dihotomia profesionist/consumator), a valorii prestațiilor stabilite prin contract, a riscului deja materializat și suportat pe perioada derulării contractului de credit, precum și a noilor condiții economice care denaturează atât voința părților, cât și utilitatea socială a contractului de credit. Această evaluare de ansamblu permite stabilirea, pe de o parte, a limitei dintre cele două categorii de riscuri anterior menționate și, pe de altă parte, în funcție de rezultatul la care se ajunge, luarea unei decizii cu privire la soarta contractului. Însă, odată constatată depășirea riscului inerent contractului și survenirea celui supraadăugat, intervenția asupra acestuia devine obligatorie și trebuie să fie efectivă, fie în sensul încetării, fie în cel al adaptării sale noilor condiții, ea producând efecte juridice pentru viitor, prestațiile deja executate rămânând câștigate contractului. Prin urmare, Curtea reține că, după constatarea intervenirii unui risc supraadăugat în derularea contractului de credit, vor fi evaluate, în considerarea circumstanțelor specifice fiecărui contract de credit, remediile care urmează a fi dispuse, adaptarea sau, după caz, încetarea contractului.

Dar, indiferent de care dintre cele două soluții va fi adoptată, aceasta va trebui să respecte exigența ca riscul supraadăugat să fie suportat împreună de debitor și creditor, în mod echitabil. O asemenea exigență este impusă, pe de o parte, de faptul, subliniat de Curte în paragraful 102 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, că niciuna dintre părți nu este culpabilă de apariția evenimentului, și, pe de altă parte, de faptul, de asemenea subliniat în decizia antereferită (paragraful 99), că echitatea, corolar al bunei-credințe, guvernează contractul civil de la nașterea sa până la epuizarea tuturor efectelor, independent de existența unei clauze exprese în cuprinsul contractului. Cu alte cuvinte, însăși natura conceptului de risc supraadăugat, premisa constatării impreviziunii contractuale, impune, cu necesitate, ca acesta să fie suportat, împreună, de părțile contractului de credit.”

 

Decizia CCR nr. 21/21.01.2020

Aspectele statuate mai sus de instanţa constituţională au fost reluate şi prin Decizia nr. 21/21.01.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 557/26.06.2020, la paragraful 61 reţinându-se că „ideea de ruină (iminentă) a debitorului, din perspectiva raportului contractual existent între cele două părți, în sensul că această apreciere nu vizează evoluția/fluctuația situației financiare/materiale a debitorului ulterioară încheierii contractului de credit, ci are în vedere, în mod exclusiv, disproporția și dezechilibrul survenite ca urmare a materializării riscului supraadăugat.”

Din analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la aplicarea teoriei impreviziunii cu privire la contractele încheiate înainte de 1 octombrie 2011, reiese faptul că adaptarea sau încetarea contractului dintre părţi în baza legii privind darea în plată se poate realiza numai dacă a intervenit un risc supraadăugat care nu putea fi prevăzut la data încheierii contractului şi care depăşeşte riscul inerent asumat de părţile contractuale în baza autonomiei lor de voinţă, reprezentând un eveniment excepţional şi exterior voinţei părţilor, care face excesiv de oneroasă executarea obligaţiei debitorului, fiind necesar ca, din raţiuni de echitate, disproporţia şi dezechilibrul între prestaţiile părţilor să fie suportate de toate părţile.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, unde dreptatea va triumfa.

Rolul unui Avocat specializat in Drept Bancar este primordial intrucat procedura contine numeroase capcane.

ATENTIE, toti acei debitori care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2022, pot reparcurge procedura privind darea in plata.

COMPLETEAZA FORMULARUL PENTRU A OBTINE REECHILIBRAREA CONTRACTULUI DE CREDIT PRIN INGHETAREA CURSULUIAvocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

    • Prezentul articol – inghetare curs CHF – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de observat noutatea subiectelor tratate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.