Executarile silite Piraeus Bank vs actele ce intrerup prescriptia

executarile silite piraeus bank

Avocatii specializati in executari au obtinut in Brasov confirmarea schimbarii practicii judecatoresti in ce priveste actele de executare ce intrerup prescriptia, intr-un duel generat de executarile silite Piraeus Bank (actuala FIRST Bank).

PIRAEUS BANK a fost achiziționată de la grupul grec in 2018, de firma J.C. Flowers & Co. (76,1 din acțiuni), BERD (19%) și conducerea băncii (4,9%), si in Romania actioneaza sub brandul entitatii FIRST BANK.

Recent, am anulat executarea silita abuziva, si datoria de 186.000 RON, pe care FIRST BANK o reclama prin executarile silite Piraeus Bank

executarile silite Piraeus Bank

Tribunalul BRASOV

Apelant reclamant NECULAES Madalin Sebastian -cu domiciliul procesual ales la Avocat Velicu Daniel

Parata FIRST BANK S.A. (FOST PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.)

actele ce intrerup prescriptia extinctiva

https://portal.just.ro/62/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33800000000058560&id_inst=62

4 mai 2023
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite cererea de apel formulată de apelantul contestator Neculăeş Mădălin Sebastian în contradictoriu cu intimata First Bank SA (fosta Piraeus Bank SA), împotriva sentinţei civile nr.1543/14.11.2022 a Judecătoriei Zărneşti, pe care o schimbă în tot, şi în consecinţă: Admite contestaţia la executarea silită însăşi formulată de contestatorul Neculăeş Mădălin Sebastian,în contradictoriu cu intimata First Bank SA (fosta Piraeus Bank SA). Anulează executarea silită insăşi efectuată în dosarul execuţional nr. 104/2022 al BEJ Strugariu Ana Mihaela, pecum şi încheierea de încuviintare a executării silite din data de 24.03.2022 a Judecătoriei Zărneşti, pronunţată în dosarul nr. 735/338/2022
. Definitiva.

Noi reinterpretam actele de executare ce intrerup prescriptia

Paradigma privind actele de executare ce intrerup prescriptia extinctiva e cumva laitmotivul multor procese cu bancile & Recuperatorii de creante, intrucat opinia instantelor de judecata e cea potrivit careia dosarele de executare silita incetate intrerup prescriptia.

INSA, noi nu credem o asemena anomalie – dosarele incetate nu intrerup prescriptia, intrucat actele de executare ce intrerup prescriptia extinctiva trebuie analizate in mod temeinic, de la caz la caz.

Vreau sa cred ca un Avocat specializat in executari silite face diferenta. Clientii confirma:

Uneori, dreptatea e mai greu de observat, astfel in aceste cazuri rolul unui avocat e hotaritor.

Indiferent ca vorbim de Brasov, Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta, Bucuresti, sau orice alt oras din Romania, noi suntem pregatiti a acorda servicii juridice premium, inclusiv si mai ales in ce priveste executarile silite Piraeus Bank.

Unde sunt reglementate actele de executare ce intrerup prescriptia extinctiva

Privind actele de executare ce intrerup prescriptia extinctiva, sunt o serie de legi esentiale, ce pot fi aplicabile:

  • Codul Civil Vechi (VCV) din 26 noiembrie 1864[1]

[1] Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865.

  • Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958 privind prescripția extinctivă
  • Codul Civil Nou (NCC) – Legea nr 287 / 2009 [1]

[1] Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15 iulie 2011 **) Republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Din perspectiva Tempus regit actum – Aplicarea în timp a normelor de drept civil, relevanță are data de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

  • Codul de procedura civila vechi e aplicabil daca fostul dosarul de executare a fost demarat anterior datei 15 februarie 2013
  • Codul de procedura civila actual e activ in cazul acelor dosare de executare demarate ulterior datei de 15 februarie 2013.

Revenind la problematica acestor acte de executare ce intrerup termenul de prescriptie, sunt zeci de cazuri privind intreruperea, fiind amintite in legislatia de mai sus.

Întreruperea prescripției din Codul de Procedură civilă actual

Este de amintit că prevederile procesuale se completează cu dispozițiile Codului civil privitoare la prescripția extinctivă.

Articolul 709 Întreruperea prescripției

(1) Cursul prescripției se întrerupe:

1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei;

2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori;

4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

5. pe data depunerii cererii de reluare a executării;

6. în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție.

(3) Prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea.

Articolul 784 Efectul înființării popririi

(5) Poprirea întrerupe prescripția nu numai cu privire la creanța poprită, dar și în ceea ce privește creanța pentru acoperirea căreia ea a fost înființată.

Atentie la angajamentul de plata cu executorul. Un angajament de plata intrerupe prescriptia. Vezi aici:

Noi va vom expune – in exclusivitate – un caz frecvent intalnit in acele executari silite Piraues Bank (actuala FIST BANK) si nu numai

In ciuda legislatiei si opiniei instantelor de judecata, unele dosare de executare nu intrerup prescriptia, sau mai bine zis, sunt cazuri in care actele de executare ce intrerup prescriptia extinctia sunt sterse din cauza actiunilor creditorilor.

ATENTIE la modul de incetare a altor dosare executare !

Renuntarea la executare sterge actele de executare ce intrerup prescriptia

Vom invoca și dovedi punctul de vedere cu privire la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, în ciuda unui dosar de executare active acum mai puțin de 3 trei ani de deschiderea noului dosar de execuare.

Vom aminti aici cazul renunțării, directe și explicite, la (unele) actele care întrerup termenul de prescripție

Daca veti parcurge dosarul de executare încetat, trebuie sa găsiți modul de incetare a dosarului.

Dacă dosarul vechi a încetat prin cererea expresa a creditorului (aspect de fapt de atrage aplicarea art. 371 ind.5 lit.C din Cod.proc.civ.vechi), veți identifica cel mai evident caz de (ne)întrerupere a prescripției.

Renunțarea la executare, exprimată expres de creditorul urmaritor, e reglementată de Codul de procedură civilă (atat cel vechi cat si cel nou) în temeiul căruia a fost deschis dosarul.

Dacă fostul dosar de executare a fost demarat anterior datei 15 februarie 2013 (data intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă), a se vedea art. 371^5 Executarea silită încetează dacă: c) creditorul a renunțat la executare.

Decretul nr. 167 / 1958 privind prescripția extinctivă poate fi legea ce reglementează executarea la acea dată, din perspectiva TEMPUS REGIT PROCESSUM, prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Conform art. 16 din Decret, Prescripţia nu este întreruptă, dacă s-a pronunţat încetarea procesului, dacă cererea de chemare în judecata sau executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat, ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

Legea noua – Noul Cod de procedură civilă – reia acelasi raționament din legea veche privind renunțarea la executare = renunțarea la întreruperea prescripției

Renunțarea la o acțiune civilă, fie ea o cerere de executare silită, angrenează și dispozițiile Codului Civil adoptat în anul 2011.

Conform Art. 2.539 al. 2)din Noul Cod Civil: Prescripția nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de chemare în judecată sau de arbitrare ori de intervenție în procedura insolvenței sau a urmăririi silite a renunțat la ea, nici dacă cererea a fost respinsă, anulată ori s-a perimat printr-o hotărâre rămasă definitive.

Noul Cod de procedura civilă este simplu și clar în această privință întrucăt la art. 709 alin. 3) Cod.proc.civ., parte a Capitolului V Prescripția dreptului de a obține executarea silită, se menționează că: Prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.