Procedura de vanzare a unei masini in 2021| tips & tricks vanzare auto

procedura de vanzare a unei masini

In prezentul articol ne propunem sa tratam acea procedura de vanzare auto si ce situatii exceptionale pot aparea in realitatile sociale.

Contractul de vanzare a unui autovehicul se supune dispozitiilor legale ce reglementeaza vanzarea oricarui bun si se completeaza cu anumite particularitati.

Ce lege guverneaza procedura de vanzare a unei masini

Pentru inceput, vom prezenta cadrul general al vanzarii accetuand specifiicatiile tipice de vanzare auto.

Contractul de vanzare auto este reglementat in Codul Civil, la art. 1.650. Alin (1) al acestui articol ne ofera definitia contractulului, si anume: Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

In continuare, art. 1.660 Cod Civil indica cele 2 conditii ale pretului, si anume:

(1) Prețul constă într-o sumă de bani. (2) Acesta trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin determinabil.

Pe cale de cossecinta, daca in schimbul masinii se da vanzatorului orice alt bun (poate chiar o alta masina) si nu o suma de bani, contractul va fi calificat drept schimb, iar nu vanzare auto. Caracterul serios al pretului consta in faptul ca acesta trebuie sa fie real, sa reprezinta chiar valoarea de piata a bunului vandut, iar nu o suma derizorie.

Care sunt drepturile si obligatiile celor implicati in procedura de vanzare a unei masini

Continutul contractului de vanzare auto: Este determinat de drepturile si obligatiile partilor contractului, si anume:

Vanzatorul este obligat (art. 1.672 Cod Civil) la urmatoarele:

1. sa transmita proprietatea bunului:

acest lucru inseamna ca toate drepturile si obligatiile care au apartinut vanzatorului, ca urmare a contractului de vanzare auto, vor fi transmise cumparatorului; se produce automat, fiind efect direct al contractului;

2. sa predea bunul:

predarea se face prin punerea bunului vândut la dispoziția cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar, după împrejurări, pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei;

– obligația de a preda bunul se întinde și la accesoriile sale, precum și la tot ce este destinat folosinței sale perpetue;

– vânzătorul este, de asemenea, obligat să predea titlurile și documentele privitoare la proprietatea sau folosința bunului;

– predarea bunului mobil se poate face fie prin remiterea materială, fie prin remiterea titlului reprezentativ ori a unui alt document sau lucru care îi permite cumpărătorului preluarea în orice moment: de ex, in cazul vanzarii auto se vor preda cumparatorului cheile masinii;

3. sa il garanteze pe cumparator contra evictiunii si viciilor bunului:

evictiunea este determinata de lipsa calitatii de proprietar al bunului a vanzatorului si reprezinta imprejurarea in care, ulterior vanzarii, apare o persoana care se pretinde adevaratul proprietar al masinii intrucat dreptul sau este anterior vanzarii si nu a fost adus la cunostinta cumparatorului;

– bineinteles, trebuie sa existe garantie si contra evictiunii provenind din fapte imputabile vanzatorului, fapte care trebuie sa fie ulterioare vanzarii;

– garantia contra viciilor presupune obligatia vanzatorului de a-i garanta cumparatorului faptul ca bunul

– masina pe care i-o vinde este in stare buna de utilizare, nu are defectiuni care, desi nu sunt vizibile sau nu pot fi descoperite la momentul predarii, il pot impiedica pe cumparator sa o foloseasca conform destinatiei sale;

Cumparatorul este, de asemenea, obligat (art. 1.719 Cod Civil) la urmatoarele:

1. sa preia bunul vandut;

2. sa plateasca pretul vanzarii:

daca partile contractului de vanzare auto nu stabilesc altfel, cumpărătorul trebuie să plătească prețul la locul în care bunul se afla în momentul încheierii contractului și de îndată ce proprietatea este transmisă (art. 1.720 Cod Civil);

Forma contractului din procedura de vanzare a unei masini

In cazul contractului de vanzare auto care are ca obiect un autoturism, legea prevede faptul ca este necesara forma scrisa.

Mentiunile ce trebuie inscrise pe aceste contracte, in mod, obligatoriu, sunt:

– datele de identificare ale vanzatorului: nume si prenume, adresa de domiciliu, numar si serie CI si CNP;

– datele de identificare ale cumparatorului: nume si prenume, adresa de domiciliu, numar si serie CI si CNP; in cazul in care cumparatorul este persoana juridica, se completeaza si o rubrica aferenta datelor de identificare ale firmei: denumire, sediu social, CUI, numar de inregistrare in Registrul Comertului, cont bancar;

– datele de identificare ale masinii care face obiectul vanzarii: data fabricatiei, modelul, numar de identificare, capacitate cilindrica, serie de motor;

– semnatura vanzatorului si semnatura cumparatorului;

Modelul 2016 ITL -054 se gaseste in ORDINUL nr. 1.069 din 28 iulie 2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 Regasiti singurul tipizat valabil pentru un contract vanzare auto pentru procedura de vanzare a unei masini – CLICK ON!

Ce documente trebuie sa analizeze cumparatorul anterior perfectarii contractului in procedura de vanzare a unei masini?

Va recomandam ca, inainte de a semna contractul de vanzare al autovehiculului, sa ii cereti vanzatorului sa va puna la dispozitie urmatoarele documente:

– Cartea de identitate a masinii: aceasta trebuie sa contina si holograma RAR (adica cea emisa de catre Registrul Auto Roman); mentiunile inscrise in cartea de identitate a masinii trebuie sa corespunda cu anul de fabricatie, model, culoare si alte aspecte specificate de vanzator.

– Certificatul de autenticitate: acesta obtinandu-se tot de la RAR si fiind necesar pentru a fi sigur ca masina corespunde cu modelul si specificatiile din cartea de identitate, nu este furata, seria nu este modificata si exista dovada platii timbrului de mediu.

Ce documente trebuie sa predea vanzatorul cumparatorului, dupa perfectarea contractului in procedura de vanzare a unei masini?

Astfel cum am aratat si mai sus, vanzatorul este obligat sa predea cumparatorului toate documentele necesare acestuia pentru a fi considerat proprietar si pentru a putea utiliza bunul in conformitate cu destinatia sa.

Pe cale de consecinta, este necesar ca vanzatorul sa remita cumparatorului urmatoarele:

– Certificatul de inmatriculare cu ITP-ul la zi;

– Asigurarea RCA;

– Cartea tehnica;

– Carnetul de service;

In cate exemplare se incheie un contract de vanzare auto si unde trebuie depuse acestea?

Am vazut, mai sus, ca este foarte usor de procurat si completat un contract de vanzare auto. Ei bine, este necesar ca acesta sa fie incheiat in 5 exemplare originale. De ce?

Explicatia este simpla: 2 exemplare revin vanzatorului si 3 exemplare revin cumparatorului.

Ce face vanzatorul cu exemplarele sale: un exemplar il pastreaza si pe celalalt il depune la organul fiscal – Directia de Impozite si Taxe din cadrul Primariei in raza careia domiciliaza pentru a se face mentiuni corespunzatoare.

Cumparatorul pastreaza un exemplar original pentru sine, un alt exemplar il depune la organul fiscal din cadrul Primariei in in raza careia domiciliaza pentru a se face mentiuni corespunzatoare, iar al treilea exemplar pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (pe scurt, DRPCIV).

IMPORTANT! Recomandam cumparatorilor ca abia dupa ce primesc cele 3 exemplare ale contractului vizate de catre DITL sa plateasca pretul masinii si, concomitent, vanzatorul va completa pe talon numele cumparatorului, data si va semna.

Din acest moment, cumparatorul are la dispozitie un termen de 90 zile pentru a inmatricula masina (cele 90 zile se calculeaza de la data mentionata pe talon).

Apoi, trebuie sa mearga la DITL si sa inregistreze masina pe numele sau si sa dea o Declaratie fiscala. Cu un exemplar contract certificat de Directia de Taxe si Impozite si copii dupa toate actele, cumparatorul trebuie sa se prezinta la Directia Circulatie de care apartine si depuna actele necesare inmatricularii.

Gata, dupa acest moment, intreaga procedura juridico-administrativa a fost depusa, iar cumparatorul este proprietar deplin asupra automobilului.

IPOTEZA 1: Ce este de facut in cazul in care vanzatorul nu preda automobilul cumparatorului, desi pretul a fost platit?

In primul rand, mentionam faptul ca, dupa ce se incheie un contract de vanzare auto se naste un raport juridic obligational intre vanzator si cumparator. Printre altele, in cadrul acestui raport juridic, vanzatorul are calitatea de debitor al obligatiei de predare a masinii, iar cumparatorul are calitatea de creditor al obligatiei de preluarea a masinii.

Ce este de facut atunci cand, desi cumparatorul plateste pretul, vanzatorul refuza, in mod nejustificat sa predea masina?

Revenind la principiile generale ale executarii unei oligatii stim ca orice obligatie poate fi executata de buna-voie sau silit.

In cazul in care vanzatorul nu preda bunul vandut, cumparatorul are dreptul la indeplinirea integrala, exact si la timp a obligatiei, astfel cum statueaza art. 1.516 Cod Civil, indeplinirea pe care o poate obtine pe calea executarii silite.

In situatia in care, fără justificare, debitorul nu își execută obligația de a preda masina și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:

1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației;

2. să obțină rezoluțiunea sau rezilierea contractului;

1. Creditorul cere / trece la executarea silita a obligatiei

Cumparatorul, in virtutea calitatii sale de creditor al obligatiei de predare, trebuie sa il puna in intarziere pe vanzator – debitor al aceleasi obligatii. Punerea in intarziere a debitorului, asa cum edicteaza si art. 1.521 Cod Civil, opereaza in doua moduri, si anume: fie de drept, fie la cererea creditorului.

I. Cazuri in care punerea in intarziere opereaza de drept – art. 1.523 Cod Civil:

– Debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect – in cazul nostru: daca partile s-au inteles ca masina sa fie predata in termen de 30 zile de la data incheierii contractului, iar la implinirea acestui termen, vanzatorul refuza, nejustificat, predarea masinii;

– De asemenea, debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când:

a) prin fapta sa, debitorul a făcut imposibilă executarea în natură a obligației sau când a încălcat o obligație de a nu face – de ex: masina a fost distrusa sau avariata grav din culpa vanzatorului ori vanzatorul a instrainat, intre timp, masina catre o alta persoana;

b) debitorul și-a manifestat în mod neîndoielnic față de creditor intenția de a nu executa obligația – de ex: vanzatorul ii comunica cumparatorului faptul ca nu are de gand sa ii predea masina;

II. Cazuri in care punerea in intarziere opereaza la cererea creditorului – art. 1.522 Cod Civil:

Debitorul (vanzatorul) poate fi pus în întârziere fie printr-o notificare scrisă prin care creditorul (cumparatorul) îi solicită executarea obligației, fie prin cererea de chemare în judecată;

– Dacă prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea se comunică debitorului – vanzator prin executor judecătoresc sau prin orice alt mijloc care asigură dovada comunicării (de ex: scrisoare recomandata cu confirmare de primire, mail – in acest caz trebuie ca notificarea sa fie expediata la o adresa de mail pe care partile sa o fi folosit si anterior, serviciu de curierat, etc)

– Prin notificare trebuie să se acorde debitorului – vanzator un termen de executare, ținând seama de natura obligației și de împrejurări. Dacă prin notificare nu se acordă un asemenea termen, debitorul – vanzator poate să execute obligația într-un termen rezonabil, calculat din ziua comunicării notificării. In cazul predarii unui autovehicul, un termen mai mare de 15 zile de la data comunicarii notificarii consideram ca este nerezonabil;

– Până la expirarea termenului prevăzut prevazut in notificare, creditorul – cumparator poate suspenda executarea propriei obligații (de ex, in situatia in care ar mai avea de achitat o parte din pret, poate sa amane plata acesteia pana la momentul in care ii este predata masina), poate cere daune-interese, însă nu poate exercita celelalte drepturi prevăzute la art. 1.516 (pe care le-am indicat mai sus), dacă prin lege nu se prevede altfel. Creditorul – cumparator poate exercita aceste drepturi dacă debitorul – vanzator îl informează că nu va executa obligațiile în termenul stabilit sau dacă, la expirarea termenului, obligația nu a fost executată.

– Cererea de chemare în judecată formulată de creditorul – cumparator, fără ca anterior debitorul – vanzator să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligația într-un termen rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost comunicată. Dacă obligația este executată în acest termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina creditorului. Practic, prin cererea de chemare in judecata, cumparatorul solicita obligarea vanzatorului a predarea bunului care face obiectul contractului, aratand, totodata, faptul ca el si-a indeplinit obligatiile fata de acesta. Obiectul cererii de chemare in judecata, in acest caz, il reprezinta o obligatie de a face. Cererea de chemare in judecata se introduce la Judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza vanzatorul si trebuie sa ii ataseze, in copie, contractul de vanzare auto, dovada achitarii pretului (de ex: ordin de plata), alte documente pe care le considera relevante.

De retinut! Vanzatorul nu este in intarziere daca s-a oferit sa predea masina, insa cumparatorul a refuzat, fara temei, sa o primeasca (art. 1.524 Cod Civil).

Din momentul in care este pus in intarziere prin una din modalitatile de mai sus, vanzatorul raspunde pentru orice pierdere cauzata de un caz fortuit (art. 1.525 Cod Civil) – de ex: daca masina este distrusa ca urmare a unui incediu izbucnit in garajul vanzatorului din cauza unei instalatii electrice improvizate.

2. Creditorul solicita rezolutiunea contractului de vanzare auto

Rezolutiunea este o sanctiune de drept civil care intervine in situatia in care una dintre partile unui contract nu isi executa, de buna-voie, obligatiile asumate prin contract. Consecinta rezolutiunii contractului o reprezinta repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului, acest lucru insemnand, in situatia noastra, faptul ca vanzatorul nici nu va mai fi obligat la predarea masinii, insa va fi obligat la restituirea sumei de bani incasata cu titlu de pret catre cumparator.

Cum opereaza rezolutiunea?

Art. 1.550 Cod Civil stabileste ca rezolutiunea poate fi dispusa de instanta, la cerere, sau, dupa caz, poate fi declarata unilateral de catre partea indreptatita.

In cazul contractului de vanzare auto, cumparatorul poate introduce o cererea de chemare in judecata la Judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza vanzatorul.

Prin cererea de chemare in judecata, acesta trebuie sa solicite instantei sa constate ca a intervenit rezolutiunea contractului de vanzare intrucat vanzatorul nu a predat masina la data stabilita in contract, sa solicite obligarea vanzatorului la restituirea pretului platit (eventual, impreuna cu dobanda legala penalizatoare aplicabila de la data introducerii cererii de chemare in judecata), la repararea oricarui prejudiciu care i-a fost cauzat cumparatorului ca urmare a neexecutarii obligatiei de predare si la plata cheltuielilor de judecata.

Cererii de chemare in judecata trebuie sa ii ataseze, in copie, contractul de vanzare al masinii, dovada achitarii pretului (de ex: ordin de plata), alte documente pe care le considera relevante.

Atentie! Cererea de chemare in judecata prin care se solicita rezolutiunea unui contract de vanzare auto nu trebuie confundata cu cererea de chemare in judecata prin care se solicita obligarea vanzatorului la predarea bunului. Obiectul celor doua cereri este distinct, la fel si finalitatea acestora.

IPOTEZA 2: Ce este de facut in situatia in care nu se intocmeste un contract scris care sa consfinteaza intelegerea partilor?

In realitatea sociale, exista multe situatii in care partile unui contract nu urmeaza procedura prevazuta de lege in sensul perfectarii, in mod valabil, a unui inscris care sa consfinteasca intelegerea lor. Acest lucru este datorat fie lipsei de cunostinte a partilor (desi acestea sunt de buna-credinta), fie imposibilitatii morale de intocmire a unui inscris.

Imposibilitatea morala de intocmire a unui inscris inseamna imprejurarea in care partile unei conventii, desi isi executa obligatiile astfel cum s-au inteles in mod verbal, nu mai transcriu drepturile si obligatiile lor intr-un act intrucat se bazeaza pe relatiile de incredere, familie, prietenie, etc existenta intre ele si au convingerea, cel putin la momentul incheierii conventiei, ca nu vor aparea probleme in viitor referitoare la operatia juridica.

In practica, situatia aceasta ipotetica se transpune in felul urmator: A si B sunt prieteni si au incredere unul in celalalt. La un moment dat, A se intelege cu B sa ii vanda masina sa. B este de acord, plateste pretul convenit, iar A ii preda masina impreuna cu documentele pe care le detine referitoare la masina. Din acest moment, B se considera proprietar al masinii, desi nu incheie contractul in forma scrisa intrucat are incredere in prietenul sau A si nu indeplineste formalitatile referitoare la inscrierea mentiunilor referitoare la instrainare in registrele de evidenta publica. Dupa o perioada de timp, presupunem ca B savarseste o contraventie, iar amenda care i se aplica se comunica catre A sau, o alta situatie, A descopera ca trebuie sa plateasca impozitul pe masina, intrucat, in registrele publice aceste este proprietar al masinii

In situatia in care partile neglijeaza sa transpuna manifestarea lor de vointa referitoare la transmiterea dreptului de proprietate asupra unui automobil intr-un inscris sub semnatura privata, ulterior caruia sa indeplineasca celelalte formalitati cerute de lege (sa inscrie contractul in registrele publice – DITL, DRPCIV), acestea pot solicita instentei de judecata sa pronunte o hotarare care sa tine loc de contract de vanzare auto.

In acest sens, partile pot invedera instantei de judecata faptul ca intre ele a fost incheiata, verbal, o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare cu privire la autovehicul. Prin respectiva promisiune, A s-a obligat ca la o anumita data sa ii vanda lui B masina sa pentru suma de X lei, iar B s-a obligat ca, la aceeasi data, sa plateasca suma X lui A si sa preia masina. Odata implinit termenul la care au convenit prin promisiunea verbala, A i-a predat masina lui B, impreuna cu toate documentele pe care le avea referitoare la masina, iar B i-a platit suma de X lei lui A.

Ulterior, si-au dat seama, nu are importanta prin ce mijloace, ca ei nu au un document scris prin care sa dovedeasca aceasta conventie, pe cale de consecinta, A nu poate dovedi faptul ca nu mai este proprietar al masinii si ca nu mai datoreaza impozit pe masina (plus alte consecinte ce decurg din lipsa calitatii de proprietar), iar B nu poate dovedi faptul ca este proprietar al masinii si ar trebui sa se bucure de toate atributele dreptului de proprietate.

Avand in vedere cele expuse mai sus, oricare dintre parti (A sau B) decide sa formuleze o cerere catre instanta competenta (Judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza cealalta parte contractanta) prin care solicita instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract. De regula, vanzatorul este cel care are interes sa promoveze o astfel de actiune, intrucat el se confrunta cu neplaceri primul (este obligat, in continuare sa plateasca impozit; ii sunt comunicate procesele verbale de constatare a contraventiilor si este obligat la plata amenzilor, etc.)

In cadrul procesului, se va arata faptul ca intre parti a existat o promisiune bilaterala de vanzare incheiata in mod verbal, dar care a fost executata. Executarea acesteia provine tocmai din faptul predarii bunului catre cumparator si al platii pretului de catre acesta. Din aceasta conduita a partilor rezulta, fara tagada, faptul ca acestea au executat cele 2 obligatii esentiale ale contractului de vanzare auto, continutul contractului fiind realizat.

Instanta, examinand starea de fapt, documentele depuse (de regula, vanzatorul – reclamant arata ca nu mai detine actele referitoare la masina intrucat le-a predat cumparatorului – parat, care va fi obligat de catre instanta sa le invedereze) si luand concluziile partilor, poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.

IMPORTANT! In cadrul aceluiasi proces, reclamantul – vanzator poate solicita instantei de judecata, printr-un capat distinct de cerere, sa dispuna si radierea autoturismului de pe numele sau. In cazul admiterii capatului de cerere, instanta dispune obligarea paratului – cumparator sa se prezinte la DRPCIV – Serviciul de inmatriculari si sa solicite radierea autoturismului de pe numele reclamantului.

Aceasta dispozitie a instantei de judecata se intemeiaza pe Ordinul Ministrului MAI nr. 1.501 / 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

ATENTIE! Art. 24, alin. (2), lit. d). din Ordinul 1.501 / 2006 prevede in mod clar urmatoarele: Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație în termen de 30 de zile de la data: trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.

Pe cale de consecinta, in termen de 30 zile de la ramanerea definitiva a hotararii care tine loc de contract de vanzare auto, cumparatorul trebuie sa radieze dreptul vanzatorului din registrul de inmatriculari si, evident, trebuie sa isi inscrie dreptul sau.

Ordinul nr. 1.501 / 2006 nu este singurul act normativ care reglementeaza obligatia radierii.

Si OUG nr. 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice prevede, la art. 11, faptul ca: Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale.

Cu alte cuvinte, obligatia cumparatorului are un caracter dublu: pe de o parte, trebuie sa solicite radierea dreptului vanzatorului, iar pe de alta parte, trebuie sa solicite inscrierea dreptului sau de proprietate asupra automobilului in registrul public.

Dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si pe care le-am invederat in cadrul acestui articol, cumparatorul este considerat proprietar al masinii si fata de terti intrucat detine un document in acest sens – hotararea judecatoreasca, a facut publica aceasta calitate – prin inscrierea in registrele specifice de la DITL si DRPCIV si plateste impozit pe masina.

In loc de concluzie: recomandam cititorilor nostri sa fie atenti la persoanele cu care contracteaza, sa incheie actele juridice respectand toate conditiile prevazute de lege pentru incheierea, in mod valabil, a acestora, sa apeleze la ajutor specializat in situatia in care nu cunosc procedurile de urmat, iar in cazul in care, desi au parcurs toti pasii anteriori si tot s-a produs un prejudiciu, sa solicite interventia instantei de judecata in vederea repararii acestuia si a restabilirii situatiei anterioare.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Avocat Gabriela Cristea – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol – procedura de vanzare a unei masini – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.