Vacanta succesorala se constata de notar la cererea Primariei

vacanta succesorala

Atunci cand mostenirea este vacanta (vacanta succesorala), este de datoria Primariei sa se ingrijeasca de bunurile mobile si / sau imobile.

Mai intai, Primaria e obligata sa ceara de la notarul competent actul numit – CERTIFICATUL DE VACANTA SUCCESORALA. 

Certificatul de vacanta succesorala

 Art. 553 Cod civil (2) reglementeaza mostenirea vacanta:

Mostenirea vacanta se constată prin certificat de vacanta succesorala și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, după caz, fără înscriere în cartea funciară. Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local.

Art. 963 alin 3 Cod civil – În lipsa moștenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii.

Articolul 1.135 “Noțiune(1) Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari,” intervine acea mostenire vacanta.

(2) Dacă prin legat s-a atribuit numai o parte a moștenirii și nu există moștenitori legali ori vocația acestora a fost restrânsă ca efect al testamentului lăsat de defunct, partea din moștenire rămasă neatribuită este vacantă.

Cine primeste bunurile in caz de vacanta succesorala

Cod civil articolul 1.138 Dreptul de a culege acea mostenire vacanta

Moștenirile vacante revin comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii și intră în domeniul lor privat.

Este considerată nescrisă orice dispoziție testamentară care, fără a stipula transmiterea bunurilor moștenirii, urmărește să înlăture această regulă.

Cine si cand emite certificatul de vacanta succesorala

Codul Civil reglementeaza procedura dupa cum urmeaza:

Articolul 1.137 (1) Dacă în termen de un an și 6 luni de la deschiderea moștenirii nu s-a înfățișat niciun succesibil, notarul, la cererea oricărei persoane interesate, îi va soma pe toți succesibilii, printr-o publicație făcută la locul deschiderii moștenirii, la locul unde se află imobilele din patrimoniul succesoral, precum și într-un ziar de largă circulație, pe cheltuiala moștenirii, să se înfățișeze la biroul său în termen de cel mult două luni de la publicare.(2) Dacă niciun succesibil nu se prezintă în termenul fixat în publicație, notarul va constata că moștenirea este vacantă.

Art 318 Cod Civil În lipsa moștenitorilor legali sau testamentari, când în masa succesorală există bunuri, notarul public, sesizat în condițiile art. 103, constată că succesiunea este vacantă și eliberează certificat de vacanță succesorală, în condițiile legii. (2) Dacă masa succesorală este formată numai dintr-un drept de concesiune sau folosință asupra unui loc de veci/înhumare, fără construcții funerare, notarul va constata prin încheiere stingerea acestuia, fără să emită certificat de vacanta succesorala. (3) Un exemplar al încheierii se va comunica concedentului.

Pe aceeasi procedura privind certificatul de vacanta succesorala, Legea nr. 36/1995 reglementeaza urmatoarele :

Articolul 118(1) În lipsa moștenitorilor legali sau testamentari, când în masa succesorală există bunuri, notarul public, sesizat în condițiile art. 103,[(1) Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum și a secretarului consiliului local al localității în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii] constată că succesiunea este vacantă și eliberează certificat de vacanță succesorală, în condițiile legii. (2) Dacă masa succesorală este formată numai dintr-un drept de concesiune sau folosință asupra unui loc de veci/înhumare, fără construcții funerare, notarul va constata prin încheiere stingerea acestuia, fără să emită certificat de vacanță succesorală.(3) Un exemplar al încheierii se va comunica concedentului.

Notarul citeaza Primaria inainte de a emite certificatul de vacanta succesorala

Art. 106 alin 4 În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă, notarul public citează autoritatea administrației publice competentă a prelua bunurile.

Articolul 103 (1) Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum și a secretarului consiliului local al localității în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii. (2) Notarul public sesizat are obligația de a-și verifica în prealabil competența teritorială, iar în cazul în care constată că succesiunea este de competența altui notar public, se desesizează, fără a mai cita părțile, informându-l pe solicitant cu privire la notarul competent să îndeplinească procedura succesorală. (3) În cazul în care în circumscripția unei judecătorii sunt mai mulți notari publici, competența de îndeplinire a procedurii succesorale aparține primului notar public sesizat.

ATENTIE! Notarul public va verifica dacă procedura succesorală nu s-a deschis la un alt notar public din circumscripția aceleiași judecătorii, cercetând în acest scop registrul de evidență a succesiunilor, potrivit regulamentului.

(4) În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, competența aparține notarului public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe cel puțin un bun imobil. (5) În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri imobile pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat, cu condiția ca în circumscripția sa să existe bunuri mobile. (6) În cazul în care ultimul domiciliu al defunctului nu este în România, iar în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri pe teritoriul României, competent este notarul public cel dintâi sesizat. Regulile de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor decedate al căror ultim domiciliu nu este cunoscut. (7) De asemenea, în cazul în care în certificatul de deces se precizează doar statul pe al cărui teritoriu defunctul a avut ultimul domiciliu, se aplică în mod corespunzător prevederile de mai sus.

Ce este mostenirea vacanta pana la urma

Prin mostenire vacanta intelegem situatia in care nu exista mostenitori legali sau testamentari, iar in masa succesorala exista bunuri.

De asemenea, mostenirea devine vacanta si atunci cand prin legat s-a atribuit doar o parte a mostenirii si nu mai exista mostenitori legali, respectiv atunci cand, ca urmare a testamentului lasat de defunct, vocatia acestora a fost restransa.

Conform art. 1.138 din Codul Civil, intitulat Dreptul de a culege moștenirea vacantă, 

Moștenirile vacante revin comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii și intră în domeniul lor privat. Este considerată nescrisă orice dispoziție testamentară care, fără a stipula transmiterea bunurilor moștenirii, urmărește să înlăture această regulă.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Ce facem cand cel decedat avea datorii la diverse persoane particulare

Codul Civil ofera un oarecare raspuns la aceasta intrebare:

Articolul 1.139 Intrarea în stăpânirea moștenirii vacante și răspunderea pentru pasiv.

(1) Comuna, orașul sau, după caz, municipiul intră în stăpânirea de fapt a moștenirii de îndată ce toți succesibilii cunoscuți au renunțat la moștenire ori, la împlinirea termenului prevăzut la art. 1.137, dacă niciun moștenitor nu este cunoscut. Moștenirea se dobândește retroactiv de la data deschiderii sale.(2) Comuna, orașul sau, după caz, municipiul suportă pasivul moștenirii vacante numai în limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral.

Cu alte cuvinte, Primaria raspunde pentru datoriile defunctului, doar daca bunurile mobile sau imobile au valoarea economica, suficient de mare cat sa acopere datoriile.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol – vacanta succesorala – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.